Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLK ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLK ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER"— Sunum transkripti:

1 İLK ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER
HATİCE ÇAKAR

2 Genel özellikleri Av alanlarının belirlenmesi Savaşlara ara verilmesi
Sınır sorunları Ticari ilişkiler toplumların birbiri ile iletişime geçme nedenleridir.

3 İlk çağlarda dış politika hedefleri
1 Verimli tarım alanlarını ve maden yataklarını ele geçirmek 2 Ganimet ve köle toplamak 3 Önemli ticaret yolları ve merkezler ele geçirmek Bu, Genel Bakış slaydı için başka bir seçenektir.

4 İlk çağlarda sorunların çözüm yolları
Savaş Antlaşmalar Evlilikler yoluyla siyasi ittifaklar Düşman devletlerde isyan çıkarmak ve çatışmaları körüklemek Aranan eğitim tamamlandıktan sonra izleyiciler neleri yapabilir duruma gelecek? İzleyicilerin bu sunudan yararlanacağı her hedefi kısaca açıklayın.

5 İLK ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN NİTELİĞİ
İlk bilgiler şehir devletlerine aittir. İlk bilgiler Ortadoğu-Afrika ve Avrupa ile sınırlıdır. Döneme örnek M.Ö. Üçüncü bin yılda Sümer devletlerine ait arkeolojik ve antropolojik veriler dışında herhangi bir kaynak mevcut değildir. Sözlü iletişimin yazılı hale gelmesinde Mısırlılar’ın etkisi vardır. Bugünkü Suriye’yi ele geçirmek için uzun yıllar savaşan Mısır ve Hitit Devletleri Asur tehlikesine karşı aralarında barış yapmışlardır. M.Ö.1280 yılında KADEŞ ANTLAŞMASI Mısır ve Hitit devletleri arasında imzalanmıştır. Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin. İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.)

6 Microsoft Üstün Mühendislik Başarısı
KADEŞ ANTLAŞMASI Tarihteki ilk ittifak antlaşması Metni bulunan ilk uluslararası hukuk belgesi İlk uluslararası antlaşma örneği Microsoft Gizliliği

7 Eski Yunan’da Uluslararası ilişkiler
Genel siyasi yapısı «polis» adı verilen şehir devletlerinden oluşmuştur. 1500’ü bulan irili ufaklı site devletlerinden oluşmuştur. Site devletleri arasındaki temel ilişki rekabete dayalı birlikte yaşama tecrübesi oluşturmuştur. Uluslararası ilişkiler konusunda Aristo ve Platon kafa yormamışlar.

8 Eski Yunan’da Uluslararası ilişkiler
Platon ve Aristo savaşı, Yunanlılar arasında olduğu zaman onaylamaz kınarken, Yunanlar ve Barbarlar arasında doğal kabul etmişlerdir. Thucydides ; Uluslararası ilişkileri en çok düşünen Yunan düşünürdür.Peleponnes Savaşları kitabının yazarı, realist düşüncenin fikir babası ve güç dengesi kuramını ilk dile getiren düşünürdür.

9 Eski Yunan’da Uluslararası ilişkiler
Eski Yunan’da «açık diplomasi» uygulanmıştır.Yani; -Diplomatik görüşmeler kamuoyuna açık -Elçilerle görüşmeler gizli tutulmamış -Barış yada savaşa yönelik kararlar halkın önünde tartışılmış -Yapılan antlaşmalar halkın görebileceği bir yere asılmıştır.

10 Eski Yunan’da Uluslararası ilişkiler
Şehir devletleri arasındaki sorunların çözümünde elçiler görev yapmıştır. Halk meclisi tarafından seçilen bu elçilere «eskiler» veya «mesajcı» denilmiştir. Elçiler yola çıkarken yanlarına görevlerine ilişkin bilgi ve emirlerin olduğu ikiye katlanmış kağıt «DİPLOMA» alırlardı.

11 Eski Yunan’da Uluslararası ilişkiler
Konsolosluk kelimesinin Yunanca proksenos’tan geldiği düşünülmektedir. Eski Yunan’da konsoloslar, gittikleri şehir devletinde sürekli kalır, diplomatik görüşmeleri yapar, memuru oldukları devletin vatandaşlarının haklarını korurdu.

12 Eski Yunan’da Uluslararası ilişkiler
Uluslararası ilişkileri şekillendiren en önemli kurum «amfiksiyonik konseyi» dir.Şehir devletlerinin ortak siyasi sorunlarının tartışıldığı ve çözümlendiği bölgesel konferanslardır. Şehir devletlerinin kongre ve konferanslarda oy hakkı eşittir.

13 Roma İmparatorluğunda Uluslararası ilişkiler
Eski Yunan’daki tek ve bütün bir birim kabul edilen dünya kavramı kabul görmüştür.Bu nedenle dış politika iki amaca yönelmiştir: --Dünya’ ya hakim olmak --Sınırlarını korumak Yıkılma sürecine girdiği zamana kadar diplomasi kullanmamış fakat Barbar saldırıları şiddetlendiği dönemde diplomasiden etkili bir şekilde yararlanmıştır.

14 Roma İmparatorluğunda Uluslararası ilişkiler
Roma İmparatorluğu uluslararası ilişkilerde günümüzde de kullanılan kavramlar kazandırmışlardır. Roma Hukukunun temeli 12 Levha Kanununa dayanır. Roma hukuku birey , toplum ve devletler arası ilişkileri düzenler. Roma İmparatorluğu sınırları içinde «PAX ROMANA» antlaşması yapılmıştır.200 yıl süren imparatorluk sınırları içindeki barış antlaşmasıdır.Uluslararası ilişkilerde antlaşmaların temel ilkelerini belirlemede etkili olmuştur.

15 Eski Çin’de Uluslararası ilişkiler
Politik bütünlük sağlanamamış. İmparatorluk dışındaki her yer İmparatorluğa tabi kılınacak barbarlar olarak görülmüştür. Sadece savaşlar yoluyla diğer devletlerle ilişki kurmuştur. M.Ö.6 y.y’da Sun Tzu, Savaş Sanatı adlı eseri ile uluslararası ilişkilere değinmiştir.

16 Hindistan’da Uluslararası ilişkiler
M.Ö. Birinci binde ortaya çıkan MANU YASALARI uluslararası ilişkiler konusundaki önemli belgelerdendir. Manu Yasaları ile diplomasi, savaştan kaçınma ve barışı pekiştirme olarak algılanmıştır.


"İLK ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları