Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞÎA’DA FIRKALAR ve İMAMLAR Ali b. Ebi Tâlib (40/680) Hasan (49/669) Hasen-i Müsennâ (96/708) Abdullah-ı Mahz (145/762) İbrahim (145/762) Muhammed (145/762)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞÎA’DA FIRKALAR ve İMAMLAR Ali b. Ebi Tâlib (40/680) Hasan (49/669) Hasen-i Müsennâ (96/708) Abdullah-ı Mahz (145/762) İbrahim (145/762) Muhammed (145/762)"— Sunum transkripti:

1 ŞÎA’DA FIRKALAR ve İMAMLAR Ali b. Ebi Tâlib (40/680) Hasan (49/669) Hasen-i Müsennâ (96/708) Abdullah-ı Mahz (145/762) İbrahim (145/762) Muhammed (145/762) Hüseyin (61/680) Muhammed b. El- Hanefiyye (81/700) Ebu Haşim Abdullah (98/716) Haşimiyye/Keysaniyye

2 ŞÎA’DA FIRKALAR ve İMAMLAR İMAMİYYE Ali b. Ebi Tâlib (40/680) Hasan (49/669) Hüseyin (61/680) Ali Zeynelâbidin (94/712) Muhammed Bakır (114/732) Bakıriyye Ca‘fer-i Sâdık (148/765) Ca’feriyye Zeyd b. Al i(122/740) Zeydiyye Yahya (125/743) İsa (168/784)) Muhammed b. El-Hanefiyye (81/700)

3 ŞÎA’DA FIRKALAR ve İMAMLAR İMAMİYYE: İSMAİLİYYE Ca‘fer-i Sâdık (148/765) Ca’feriyye İsmail (143/769) (İsmâiliyye) Muhammed Mektûm (193/808) Ubeydullah Mehdî (322/934 (Fâtımî Devleti) Abdullah Eftah 148/765 Eftahiyye Mûsa Kâzım (183/799) Kat’iyye İshakMuhammed Dibâc

4 ŞÎA’DA FIRKALAR ve İMAMLAR İMAMİYYE:İSNAAŞERİYYE Mûsa Kâzım (183/799) Ali Rıza (203/818) Muhammed Cevad et-Takî (220/835) Ali Hâdi en-Nakî (254/868) Hasan-i Askeri (260/873) Muhammed Mehdî (255’da doğmuş, 260 yıllarında gaib) (İmamiyye/İsnâaşeriyye)

5 ŞÎÎ FIRKALARI  Keysaniyye: M. B. El-Hanefiyye ve evladını imam olarak kabul eden Muhtar ve taraftarları. Zamanla kendi içlerinden farklı neseplere mensup imamları kabul etmişlerdir.  Zeydiyye: Zeyd b. Ali’yi imam kabul eden, imametin açıkça ilanını şart koşanlardır. Bazı Hasenîlerde bu fırkadan sayılırlar.  İmamiyye: Hz. Ali’nin Hüseyin’den gelen evladını imam kabul edenlere verilen genel ad.  Rafıziyye: Zeyd’den ayrılıp Ca’fer-i Sadık’a tabi olanlar için kullanılan bu terim İmamiyye ile eş anlamlı olarak kullanılır.  İsmailiyye: Cafer’in oğlu İsmail’e tabi olanlar anlamında İmamiyyenin bir kolu. Zamanla batınî fikirlerle hem hal oldukları için Batınî/İsmailîler diye de anılırlar.  İsnaaşeriyye: Cafer’den sonra oğlu Musa Kazım’dan gelen silsileyle On iki imama bağlı olanlardır. Zamanla Şîa’nın en büyük fırkası haline geldiği için İmamiyye ile eş anlamlı olarak kullanılagelmiştir.  Ca’feriyye: Ca’fer-i Sadık’a nispetle İmamiyye fırkasının amelî mezhebine verilen addır.


"ŞÎA’DA FIRKALAR ve İMAMLAR Ali b. Ebi Tâlib (40/680) Hasan (49/669) Hasen-i Müsennâ (96/708) Abdullah-ı Mahz (145/762) İbrahim (145/762) Muhammed (145/762)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları