Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

25-MADDİ DURAN VARLIKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "25-MADDİ DURAN VARLIKLAR"— Sunum transkripti:

1 25-MADDİ DURAN VARLIKLAR
MUHASEBE 2 25-MADDİ DURAN VARLIKLAR ERKAN TOKATLI

2 251- Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
250- Arazi Ve Arsalar Arazi: Tarıma uygun yerler / Arsa: Yerleşim alanındaki yerler Satın alınan arazi ve arsalar için kullanılır. Maliyet bedeline satın alma sırasında yapılan noter, tapu, komisyon gibi giderler eklenebilir. Yalnızca boş arsa ve araziler amortismana tabi değildir. Arazi ve arsanın üzerindeki yapıların yıkımı sırasında oluşan enkaz masrafları hesabın maliyetine eklenir. 251- Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Kanalizasyon, köprü, park, iskele, spor alanı vb. 252- Binalar Kullanılan ya da kiraya verilen işletmeye ait yapılar 253- Tesis, Makine Ve Cihazlar Tesis: Arıtma, Kazan Dairesi, Trafo vb. / Makine: Matkap, Torna vb. Cihaz: Birkaç aletten oluşur. Örneğin; Röntgen Satın alınan her türlü üretim tesisi, üretim makinesi ve cihazlar gibi duran varlıklar bu hesapta izlenir. Satın alma sırasında yapılan KDV hariç her türlü gider maliyete eklenir. Satın alım sonrası bakım masrafı, ilgili gider hesabına kaydedilirken, varlığı fiziksel olarak değiştiren unsurlar maliyete eklenir. 254- Taşıtlar İşletmeye ait; Otomobil, Kamyon, Kepçe, Forkift, Gemi, Uçak vb.

3 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar
255- Demirbaşlar İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan masa, sandalye, bilgisayar gibi eşyalar bu hesapta izlenir. Diğer duran varlıklarda olduğu gibi satın alma bedeline hiçbir zaman KDV eklenmez. Büro; makine, cihazı, mobilyası ve aleti 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar Yukarıdaki listeye uymayanlar. Örneğin; paket program 257- Birikmiş Amortismanlar (-) Yukarıdaki varlıkların tükenme payları 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar İşletme tarafından üretilen duran varlıklar için yapılan harcamalar 259-Verilen Avanslar Duran varlık alımı için ödenen avanslar

4 ❶ VARLIK ALIMI CNC TEZGAH
Satış Amaçlı Kullanım Amaçlı DÖNEN VARLIK: 153-TİCARİ MALLAR Satış Amaçlı Alım 253-TES. MAK. CİH. Direkt Alım Kullanım Amaçlı Alım DURAN VARLIK Yapılan Harcamalar 258’e Kaydedilir İşletmede İmâl Tamamlanınca 258  253 CNC TEZGAH

5 VARLIK İÇİN YAPILAN EK ÖDEMELER
VARLIK İÇİN YAPILAN EK ÖDEMELER Alım Sırasında Alım Sonrasında Duran varlık alımı sırasında, duran varlık işletmeye gelene kadar katlanılan bütün fedakârlıklar duran varlığın maliyetine eklenir. Aşağıdaki ödemelerin maliyete eklenmesi gerekir: ● Nakliye gideri ● Ulaşım sigortası ● Montaj - kalibrasyon ● Komisyon ● Geliştirme harcamaları ● vb. "Maliyet Esası Kavramı" Duran varlık alımından sonra duran varlığın bakım onarımı için ödenen bütün tutarlar ilgili gider hesabına kaydedilir. Sadece duran varlıkta niteliksel değişikliğe sebep olan geliştirme harcamaları duran varlığın maliyetine kaydedilir. Aşağıdaki ödemelerin gider hesabına yazılması gerekir: ● Bakım - onarım gideri ● Nakliye gideri ● Sigorta gideri ● Kalibrasyon ● vb.

6 KULLANMAK İÇİN DURAN VARLIK ÜRETİLMESİ
KULLANMAK İÇİN DURAN VARLIK ÜRETİLMESİ 1) ₺50.000’ya bir arsa alınıyor. 2) ₺5.000’lık inşaat malzemesi alınıyor. 258 3) ₺ ’lık 1.hakediş müteahhide ödeniyor. 50.000 5.000 4) ₺ ’lık 2.hakediş müteahhide ödeniyor. 252 5) Bina teslim alınıyor ve aktifleştiriliyor.

7 AMORTİSMAN Tanımı Amortisman, bir duran varlığın bedelini, ilgili varlık için tahmin edilmiş ekonomik ömür içinde sistemli ve anlamlı bir yöntemle ilgili oldukları dönemlere ve faaliyetlere dağıtmaktır. Dönemsellik Kavramı gereği yapılır. Amortisman Sınırı Maliye bakanlığı tarafından belirlenen amortisman sınırını, aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider olarak dikkate alınabilir. Öte yandan iktisadi ve teknik anlamda bütünlük arz eden kıymetler için bu sınır topluca dikkate alınmalıdır. Amortisman Ayırma Yöntemleri 1-Normal Amortisman Yöntemi (Her yıl eşit tutarlı) 2-Azalan Bakiyeler Yöntemi (Her yıl azalan tutarlı) Amortisman Oranı Her varlık için amortisman süresini Maliye Bakanlığı belirler. Sadece; boş arsa ve arazilere amortisman uygulanmaz. Amortisman süresi Amortisman süresi varlığın aktife girdiği yıldan başlar. Amortisman ayrılması için varlığın kullanılması şartı aranmaz, eğer amortisman kullanılabilir duruma geldi ise amortisman ayrılmalıdır.

8 ❹ AMORTİSMAN A-Normal Amortisman
Normal amortisman yönteminde, iktisadi kıymetin maliyet bedeli bu iktisadi faydalı ömrü dikkate alınarak her yıla eşit tutarda gider yazılır. Amortisman tutarı aşağıdaki formülle hesaplanır: İşletmemiz 01/01/2011’de ₺20.000’lık taşıt almıştır. Taşıtın yasal ekonomik ömrü 5 yıldır. AMORTİSMAN ORANI = 1/ 5 yıl = 0,20 YILLIK AMORTİSMAN = ₺ X 0,20 = ₺4.000 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 ₺16.000 ₺12.000 ₺8.000 ₺4.000 ₺0

9 B-Azalan Bakiyeler Yöntemi
AMORTİSMAN B-Azalan Bakiyeler Yöntemi Normal amortisman usulünde amortisman, amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyet bedeli üzerinden ayrılırken, azalan bakiyeler usulünde net aktif değer üzerinden ayrılır. 0,50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının 2 katıdır. Ömrü= 5 yıl ise; Amortisman Oranı=(1/5)x2=0,40 257 (-) 2.000 1.200 720 432 648

10 ❺ DURAN VARLIK SATIŞI Zararlı 254 257 (-) 600 500 400 300 200 100 OCAK
2014 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ŞUBAT 2017

11 ❺ DURAN VARLIK SATIŞI Kârlı 254 257 (-) 600 500 400 300 200 100 OCAK
2014 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ŞUBAT 2017

12


"25-MADDİ DURAN VARLIKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları