Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ. BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ. BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ

3 01 06 02 03 05 04 SU İHTİYAÇLARI SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TESİSİN YERİ ANA BAŞLIKLAR SU KALİTESİ 03 05 04 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4 01 06 02 03 05 04 SU İHTİYAÇLARI SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TESİSİN YERİ ANA BAŞLIKLAR SU KALİTESİ 03 05 04 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5 SU İHTİYAÇLARI Bir su temin sisteminin tasarımına başlayabilmek için gerekli temel şart, temin edilmesi gereken su ihtiyacının belirlenmesidir.

6 SU İHTİYAÇLARI Su ihtiyacının tespiti ise dört ana konuda verilecek kararlara ve elde edilecek verilere bağlıdır: Tasarım Periyodunun Seçilmesi, Nüfus, Ticari Ve Endüstriyel Büyüme Tahmini, Birim Su Kullanımının Tahmini Ve Su İhtiyaçlarının Değişkenliğinin Tahmini.

7 SU İHTİYAÇLARI Yeni su yapıları gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılır. Tasarım periyodunun seçimi aşağıdaki bileşenlere bağlıdır:

8 SU İHTİYAÇLARI

9 SU İHTİYAÇLARI

10 01 06 02 03 05 04 SU İHTİYAÇLARI SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TESİSİN YERİ ANA BAŞLIKLAR SU KALİTESİ 03 05 04 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

11 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Verim Bir kaynağın su kaynağı olarak seçilmesinde ilk ele alınması gereken hususların başında, bu kaynağın yeterli su temin etmesidir.

12 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüzeysel Sular Yüzeysel suyun tek su kaynağı olması durumunda, su temin sisteminin projelendirme esası uzun-dönem veya ‘emniyetli’ verimdir. Projelendirme unsurları şunlardır: müsaade edilen çekim, tam bir seri analizinin tamamlanması ve eğer projelendirme kurak periyodu kaydedilen veri aralığını aşarsa kısmi periyot seri analizinin tamamlanması

13 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüzeysel Sular Yüzeysel suyun tek su kaynağı olması durumunda, su temin sisteminin projelendirme esası uzun-dönem veya ‘emniyetli’ verimdir. Projelendirme unsurları şunlardır: kuraklığın muhtemel tekerrür aralığını (tekrarlama periyodu) hesaplamak için bir ekstrem-değer analizinin tamamlanması.

14 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüzeysel Sular

15 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüzeysel Sular Alt Başlıklar Yıllık Seriler Kısmi-Süre Serileri. Düşük-Akım Süresi. Hangi Seri Ne Zaman Kullanılır. Depoların Hacmi.

16 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeraltı suları Yüzeysel su kaynaklarından farklı olarak, yeraltı suları mevsimsel salınımlara ve uzun dönemli kuraklıklara daha az maruzdur. Tasarım temeli uzun dönem veya “emniyetli” verimdir.

17 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeraltı suları Alt Başlıklar Basınçlı Akifer. Alçalmanın Tahmini. Serbest Yüzeyli Akifer. Akifer Beslenmesi.

18 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeraltı suları

19 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeraltı suları

20 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Geri Kazanılmış Atıksu Diğer bir su kaynağı geri kazanılan ve tekrar kullanılan atıksulardır. İçme suyu kaynaklarının nadir olduğu bölgelerde, yüzlerce yerleşim yeri içme suyu dışındaki kullanımlar için atıksuyu tekrar kullanmaktadır.

21 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Geri Kazanılmış Atıksu

22 01 06 02 03 05 04 SU İHTİYAÇLARI SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TESİSİN YERİ ANA BAŞLIKLAR SU KALİTESİ 03 05 04 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

23 İçme suyu kalitesini tanımlamak için aşağıdaki dört grup, kullanılır:
SU KALİTESİ İçme suyu kalitesini tanımlamak için aşağıdaki dört grup, kullanılır: Fiziksel Özellikler: Kimyasal Özellikler: Mikrobiyoljik Özellikler: Radyolojik Özellikler:

24 SU KALİTESİ Ham Su Özellikleri
Ham (işlenmemiş) suyun kalitesi, arıtma için seçilecek temel işlemlerin ve süreçlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ham suyun kalitesi ile arıtma sonrası elde edilecek suyun kalitesi arasında bir kıyaslama, istenilen arıtma verimini sağlayabilecek arıtma süreçlerinin seçimi için bir temel oluşturur.

25 SU KALİTESİ Ham Su Özellikleri

26 SU KALİTESİ Ham Su Özellikleri
Su temini projelerinde tasarım koşullarının oluşturulmasında su kalitesi standartları en önemli unsurlardır. Standartlar hem şebekelerde hem de arıtma tesislerinde uygulanır.

27 SU KALİTESİ Ham Su Özellikleri

28 SU KALİTESİ Ham Su Özellikleri Alt Başlıklar Kurşun ve Bakır.
Dezenfektanlar ve Dezenfektan Yan Ürünleri (D-DYÜ). Yüzeysel Su Arıtma Standardı (SWTR). Bulanıklık Limitleri. Dezenfeksiyon Şartları. Toplam Koliform. İkincil Maksimum Kirletici Seviyeleri (SMCL*). AWWA Hedefleri.

29 PROSES SEÇENEKLERİNİN
SU İHTİYAÇLARI SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 01 06 02 TESİSİN YERİ ANA BAŞLIKLAR SU KALİTESİ 03 05 04 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

30 PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tasarım sürecinde, buraya kadar anlatılan kısımda toplanan veriler alternatif temin ve arıtma seçeneklerini elemek için yeterli olmalıdır. Çoğu durumda birçok seçenek uygun olabilir. Bu seçimlerin artı ve eksileri Bölüm 3’ten 16’ya kadar açıklanmıştır.

31 PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SU İHTİYAÇLARI SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 01 06 02 TESİSİN YERİ ANA BAŞLIKLAR SU KALİTESİ 03 05 04 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI
Su arıtma temel işlemleri ve süreçleri (Bölüm 1’de açıklanan eleme süreci) için ön seçim yapılmasını takiben, tesis için yer seçimi ve maliyet fizibilitesinin çıkarılmasında kullanılacak boyutları belirlemek için yaklaşık hesaplamalar yapılır.

33 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI
Tesis boyutlandırmasında dikkate alınacak unsurlar: proses birimlerinin sayı ve boyutları, yardımcı yapıların sayı ve boyutlarıdır.

34 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI
Tesis yerleşiminde dikkate alınacak unsurlar: genişleme için öngörü, ulaşım ağına bağlantı, şebekeye bağlantı ve atık yönetim sistemi içermelidir.

35 01 06 02 03 05 04 SU İHTİYAÇLARI SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TESİSİN YERİ ANA BAŞLIKLAR SU KALİTESİ 03 05 04 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

36 tamamlandıktan sonra yapılır.
TESİSİN YERİ İdeal bir alan karşılaştırma çalışması, alternatif elemeler ve prosesin kabaca boyutlandırması tamamlandıktan sonra yapılır.

37


"BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ. BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları