Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ

3 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TESİSİN YERİ TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI SU İHTİYAÇLARI

4 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TESİSİN YERİ TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI SU İHTİYAÇLARI

5 Bir su temin sisteminin tasarımına başlayabilmek için gerekli temel şart, temin edilmesi gereken su ihtiyacının belirlenmesidir.

6 Su ihtiyacının tespiti ise dört ana konuda verilecek kararlara ve elde edilecek verilere bağlıdır: SU İHTİYAÇLARI  Tasarım Periyodunun Seçilmesi,  Nüfus, Ticari Ve Endüstriyel Büyüme Tahmini,  Birim Su Kullanımının Tahmini Ve  Su İhtiyaçlarının Değişkenliğinin Tahmini.

7 SU İHTİYAÇLARI Yeni su yapıları gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılır. Tasarım periyodunun seçimi aşağıdaki bileşenlere bağlıdır:

8 SU İHTİYAÇLARI

9

10 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TESİSİN YERİ TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI SU İHTİYAÇLARI

11 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Verim Bir kaynağın su kaynağı olarak seçilmesinde ilk ele alınması gereken hususların başında, bu kaynağın yeterli su temin etmesidir.

12 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yüzeysel Sular Yüzeysel suyun tek su kaynağı olması durumunda, su temin sisteminin projelendirme esası uzun-dönem veya ‘emniyetli’ verimdir. Projelendirme unsurları şunlardır:  müsaade edilen çekim,  tam bir seri analizinin tamamlanması ve eğer projelendirme kurak periyodu kaydedilen veri aralığını aşarsa kısmi periyot seri analizinin tamamlanması

13 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yüzeysel Sular Yüzeysel suyun tek su kaynağı olması durumunda, su temin sisteminin projelendirme esası uzun-dönem veya ‘emniyetli’ verimdir. Projelendirme unsurları şunlardır:  kuraklığın muhtemel tekerrür aralığını (tekrarlama periyodu) hesaplamak için bir ekstrem-değer analizinin tamamlanması.

14 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yüzeysel Sular

15 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yüzeysel Sular Yıllık Seriler Kısmi-Süre Serileri. Düşük-Akım Süresi. Hangi Seri Ne Zaman Kullanılır. Depoların Hacmi. Alt Başlıklar

16 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yeraltı suları Yüzeysel su kaynaklarından farklı olarak, yeraltı suları mevsimsel salınımlara ve uzun dönemli kuraklıklara daha az maruzdur. Tasarım temeli uzun dönem veya “emniyetli” verimdir.

17 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yeraltı suları Basınçlı Akifer. Alçalmanın Tahmini. Serbest Yüzeyli Akifer. Akifer Beslenmesi. Alt Başlıklar

18 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yeraltı suları

19 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yeraltı suları

20 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Geri Kazanılmış Atıksu Diğer bir su kaynağı geri kazanılan ve tekrar kullanılan atıksulardır. İçme suyu kaynaklarının nadir olduğu bölgelerde, yüzlerce yerleşim yeri içme suyu dışındaki kullanımlar için atıksuyu tekrar kullanmaktadır.

21 SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Geri Kazanılmış Atıksu

22 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TESİSİN YERİ TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI SU İHTİYAÇLARI

23 SU KALİTESİ İçme suyu kalitesini tanımlamak için aşağıdaki dört grup, kullanılır:  Fiziksel Özellikler:  Kimyasal Özellikler:  Radyolojik Özellikler:  Mikrobiyoljik Özellikler:

24 SU KALİTESİ  Ham Su Özellikleri Ham (işlenmemiş) suyun kalitesi, arıtma için seçilecek temel işlemlerin ve süreçlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ham suyun kalitesi ile arıtma sonrası elde edilecek suyun kalitesi arasında bir kıyaslama, istenilen arıtma verimini sağlayabilecek arıtma süreçlerinin seçimi için bir temel oluşturur.

25 SU KALİTESİ  Ham Su Özellikleri

26 SU KALİTESİ  Ham Su Özellikleri Su temini projelerinde tasarım koşullarının oluşturulmasında su kalitesi standartları en önemli unsurlardır. Standartlar hem şebekelerde hem de arıtma tesislerinde uygulanır.

27 SU KALİTESİ  Ham Su Özellikleri

28 SU KALİTESİ  Ham Su Özellikleri Kurşun ve Bakır. Dezenfektanlar ve Dezenfektan Yan Ürünleri (D-DYÜ). Yüzeysel Su Arıtma Standardı (SWTR). Bulanıklık Limitleri. Dezenfeksiyon Şartları. Toplam Koliform. İkincil Maksimum Kirletici Seviyeleri (SMCL*). AWWA Hedefleri. Alt Başlıklar

29 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TESİSİN YERİ TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI SU İHTİYAÇLARI

30 PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tasarım sürecinde, buraya kadar anlatılan kısımda toplanan veriler alternatif temin ve arıtma seçeneklerini elemek için yeterli olmalıdır. Çoğu durumda birçok seçenek uygun olabilir. Bu seçimlerin artı ve eksileri Bölüm 3’ten 16’ya kadar açıklanmıştır.

31 PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TESİSİN YERİ TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI SU İHTİYAÇLARI

32 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI Su arıtma temel işlemleri ve süreçleri (Bölüm 1’de açıklanan eleme süreci) için ön seçim yapılmasını takiben, tesis için yer seçimi ve maliyet fizibilitesinin çıkarılmasında kullanılacak boyutları belirlemek için yaklaşık hesaplamalar yapılır.

33 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI Tesis boyutlandırmasında dikkate alınacak unsurlar:  proses birimlerinin sayı ve boyutları,  yardımcı yapıların sayı ve boyutlarıdır.

34 TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI Tesis yerleşiminde dikkate alınacak unsurlar:  genişleme için öngörü,  ulaşım ağına bağlantı,  şebekeye bağlantı ve  atık yönetim sistemi içermelidir.

35 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TESİSİN YERİ TESİS BOYUTLANDIRMASI VE GENEL VAZİYET PLANI SU İHTİYAÇLARI

36 TESİSİN YERİ İdeal bir alan karşılaştırma çalışması, alternatif elemeler ve prosesin kabaca boyutlandırması tamamlandıktan sonra yapılır.

37


"BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ 01 02 03 04 05 06 ANA BAŞLIKLAR SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SU KALİTESİ PROSES SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları