Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MODELLEME ÇALIŞMALARI Tansel TEMUR 7 Temmuz 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MODELLEME ÇALIŞMALARI Tansel TEMUR 7 Temmuz 2015."— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MODELLEME ÇALIŞMALARI Tansel TEMUR ttemur@ormansu.gov.tr 7 Temmuz 2015

2 İçerik 1.İklim 2.İklim Modelleri 3.İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Kapsamında Yapılan İklim Projeksiyonları Çalışmaları 2

3 İklim Nedir ? İklim; yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen hava koşullarının ortalama durumudur. İklim Sisteminin Temel Özellikleri:  İklim dinamik bir sistemdir. Durağan değildir. Fiziksel süreçler sürekli oluşur ve devam eder.  Periyodik olarak dalgalanma gösterir (Mevsimlik, yıllık, on yıllık, yüzyıllık yada daha farklı periyotlar için) Her bir dalgalanma göreceli olarak daha sıcak yada soğuk, daha kuru yada yağışlı, daha rüzgarlı yada sakin şartların oluşmasına neden olur.  Doğrusal bir yapısı yoktur. İklim sisteminin bileşenlerinde yaptığınız 1 birim değişiklik, karşınıza 10 birim olarak çıkabilir.  Kaotik ve karmaşık bir sistemdir. Müdahale edildiğinde ortaya çıkan durum kontrol edilemeyebilir ve kesin olarak tahmin edilemeyebilir. 3

4 5 büyük bileşen. Atmosfer : atmosferik gazlar, aerosoller, bulutlar Su Küre: okyanuslar, göller, nehirler Taş Küre : toprak, dağlar Canlı :vejetasyon, karbon döngüsü Buz Küre: buzullar, donmuş topraklar, kalıcı karla kaplı alanlar vb. 4 İklim Sistemi ve Bileşenleri

5 5 Canlı küre: karbon kaynağı ve tutucu. Kar-buz örtüsü: albedo kontrolü. Okyanuslar: karbon ve ısı enerjisi kaynağı ve deposu..

6 İklim Sistemindeki Karmaşıklık İklimdeki karmaşıklığın temel sebepleri:  Radyasyon dengesinin hesaplanmasındaki belirsizlikler  İklimin non-lineer bir yapı göstermesi  Geri beslemeler (feed-backs) hakkındaki bilgi eksikliği İklimin modellenmesindeki en büyük zorluklar. 6

7 Radyasyon Dengesinin Hesaplanmasındaki Belirsizlikler  Dünya’ya gelen güneş radyasyonu miktarındaki değişiklikler  Güneşin kendi aktiviteleri ve dünyanın yörüngesinden dolayı meydana gelen azalış ve artışlar..  Albedodaki (gelen radyasyonu yansıtma yeteneği) değişiklikler  Bitki örtüsünde, kar örtüsünde ve bulut örtüsündeki farklılaşmalar..  Giden uzun dalga boylu radyasyon miktarındaki değişiklikler  Atmosferik sera gazları konsantrasyonlarındaki azalış ve artışlar.. 7

8 İklimin Kaotik Yapısı İklim bileşenleri arasındaki etkileşimler ve prosesler doğrusal olmayan ilişkilere sahiptirler. Dolayısı ile İklim sistemi non-linear yapıdadır. Örn. Hava durumu.. Sistemdeki hiç bir olayın sebebi ile sonucu arasında basit bir ilişki yoktur. Kaotik davranış, ilişki net olarak hesaplanamıyor. Kaotik davranış: Sistemin davranışı, başlangıç koşullarındaki çok küçük değişimlerle çok farklı sonuçlar gösterebilir..Edward Lorenz. "Brezilya'daki bir kelebeğin kanat çırpışları, Amerika'da bir kasırgaya sebep olabilir." Philip Merilees 8

9 Geri Beslemeler (Feedbacks) Yeryüzü sıcaklıkğında artış Okyanuslardan daha fazla buharlaşma Daha fazla alçak seviye bulutu Dünyanın albedosunda artış Yüzey sıcaklığında azalış Okyanuslarda daha az buharlaşma Alçak seviye bulutlarında azalış Dünyanın albedosunda azalış Geri besleme mekanizmaları Bulut Okyanus - karbondioksit Su buharı Buz - albedo Metan.. ??? ?? ? 9

10 İklim Modelleri (1) İklimi oluşturan bileşenlerin birbirleri ile olan etkileşimleri ve kendi içlerinde gerçekleşen proseslerin alansal ve zamansal süreçleri simüle edilmeye çalışılmaktadır. Etkileşim ve prosesler, bir yağmur damlasının oluşumundan okyanus akıntılarına kadar uzanmaktadır. 10

11 İklimin Fiziksel Süreçlerini Kontrol Eden Denklemler 11  Momentum Denklemi  Süreklilik Denklemi  Termodinamik Denklem  Hal Denklemi

12 İklim Modelleri (2) Genel sirkülasyon modelleri (GCM) Gridler – Düşeyde 10 - 30 seviye – Yatayda 250 - 600km çözünürlükte Formulasyon – Kütlenin korunumu – Termodinamiğin 1. yasası – Newton’un ikinci yasası – Su buharının korunumu – Atmosfer kimyası Belirsizlik – Geri beslemeler – Parametrizasyon 12

13 İklim Modelleri (3) Genel sirkülasyon modelleri (GCM) gelişimi IPCC, 2007 2001 2007 13

14 İklim Modelleri (4) Gelecekteki iklimi tahmin etmede kullanılan tek araç genel sirkülasyon modelleridir. Genel olarak 100-200 km çözünürlüktedir ve büyük ölçekli öngörülerde kullanılmaktadır. Bu modeller büyük resmi görmede yardımcıdırlar ancak etki analizlerinde oldukça yetersizdirler. Daha detaylı analiz için daha yüksek çözünürlüğe sahip sonuçlar gerekmektedir. 14

15 Bölgesel İklim Modelleri (1) Bölgesel iklim modellerinin ölçek küçültme yeteneği sayesinde 10 km çözünürlükte veri üretmek mümkündür Böylece iklimdeki lokal değişimler daha detaylı bir şekilde değerlendirililebilmektedir. 15

16 Bölgesel İklim Modelleri (2) 16 Ardışık ölçek küçültme işlemi

17 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Kapsamında Yapılan Projeksiyonlar 17

18 İklim Değişikliği Projeksiyonları CMIP5 arşivinden seçilmiş 3 küresel iklim modeli – HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR, CNRM-CM5 İki emisyon senaryosu – RCP4.5 (iyimser), RCP8.5 (kötümser) Bir bölgesel iklim modeli – RegCM 4.3 2015-2100 periyodu için 10X10km çözünürlükte iklim değişikliği projeksiyonları 18

19 Çalışma Alanı Bölgesel Model Çalışma Alanları ve Topoğrafya (dıştaki alan 50 km çözünürlüğe ve içteki alan 10 km çözünürlüğe karşı gelmektedir) 19

20 Model Konfigürasyonu 20

21 21 50km

22 22

23 Bölgesel İklim Modeli Girdiler  250 km çözünürlükte 6 saatlik Küresel Model çıktıları  Yüzey şekilleri ve bitki örtüsü  Deniz yüzey sıcaklıkları 23

24 Doğrulama 1960-2000 Gözlem verileri PRISM metodu ile 10km gridlere enterpole edilir Modelin referans dönemi sonuçları ile gridlenmiş gözlem verileri kıyaslanır Türkiye Genelinde 1960-2000 Ortalama Sıcaklık Yanlılık Değerleri a)Kış b)İlkbahar c)Yaz d)Sonbahar (HadGEM2-ES) 24

25 Projeksiyonlar 1.Ortalama sıcaklık 2.Maksimum sıcaklık 3.Minimum sıcaklık 4.Toplam yağış 5.Kar örtüsü 6.Bağıl nem 7.Yüzey basıncı 8.Toplam radyasyon 30 yıllık ortalama 10 yıllık ortalama Mevsimlere göre Yıllık ortalamalara göre Haritalı gösterim (zamana ve mekana bağlı değişim) Sözel anlatım ve yorum 25

26 HadGEM2-ES Modeli – RCP 8.5 Senaryosu Ortalama Sıcaklık 26

27 HadGEM2-ES Modeli – RCP 8.5 Senaryosu Toplam Yağış 27

28 HadGEM2-ES Modeli – RCP 8.5 Senaryosu Kar Kalınlığı 28

29 Ekstrem Hava Olayları İndis adıTanımlama Don olan günler Minimum sıcaklık <0 0 C olduğu günler Yaz günleri Maksimum sıcaklık > 25 0 C olduğu günler Serin geceler Tmin < minimum sıcaklıkların %10’u olduğu günler Serin günler Tmax< maksimum sıcaklıklaın %10’u olduğu günler Sıcak geceler Tmin > minimum %90’ı olduğu günler Sıcak günler Tmax > maksimum %90’ı olduğu günler Yaz günleri Maksimum sıcaklık > 35 0 C olduğu günler Sıcak hava dalgası Tmax > maksimum sıcaklıkalrın %90’ı olduğu en az 6 ardışık gün sayısı Soğuk hava dalgası Tmin < minimum sıcaklıkalrın %10’u olduğu en az 6 ardışık gün sayısı Günlük sıcaklık genişliği Tmax-Tmin 5 günlük maksimum yağış 5 günlük ardışık maksimum yağış miktarı 1 günlük maksimum yağış Günlük maksimum yağış miktarı Şiddetli yağışlı gün sayısı Yağış >=10mm olduğu günler Çok Şiddetli yağışlı gün sayısı R20 Yağış >=20mm olduğu günler Aşırı Şiddetli yağışlı gün sayısı R25 Yağış >=25mm olduğu günler Ardışık kurak gün sayısı Yağışın < 1mm olduğu ardışık gün sayısı Ardışık ıslak gün sayısı Yağışın >= 1mm olduğu ardışık gün sayısı 29

30 HadGEM2-ES Modeli – RCP 8.5 Senaryosu Don Olan Günler İndisi 30

31 HadGEM2-ES Modeli – RCP 8.5 Senaryosu Ardışık Kurak Gün Sayıları 31

32 32

33 İklim Değişikliği Karşılaştırabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklik olarak tanımlanmaktadır. (UNFCCC, 1992) Daha geniş bir tanımla iklim ortalamalarında, uzun dönemde gözlenen trendler iklim değişikliği olarak ifade edilir. İklim ortalamalarından, kasıt sadece iklim parametreleri değil, bu parametrelere bağlı diğer olayların frekans, dağılım ve şiddetlerindeki değişimleri de ifade eder. 33

34 Dünya ve Türkiye İkliminde Gözlenen Değişiklikler 34

35 İklim Sistemi ve Bileşenleri 35


"T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MODELLEME ÇALIŞMALARI Tansel TEMUR 7 Temmuz 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları