Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATOM VE YAPISI. Etrafımızdaki bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Atom sözcüğünün ilk ortaya çıkışı yüzyıllar öncesine uzanmaktadır. Democritus adlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATOM VE YAPISI. Etrafımızdaki bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Atom sözcüğünün ilk ortaya çıkışı yüzyıllar öncesine uzanmaktadır. Democritus adlı."— Sunum transkripti:

1 ATOM VE YAPISI

2 Etrafımızdaki bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Atom sözcüğünün ilk ortaya çıkışı yüzyıllar öncesine uzanmaktadır. Democritus adlı bir filozof, bir elmayı örnek vererek atomu ve anlamını açıklamıştır. Bir elma alın ve onu ikiye bölün. Sonra bu yarım elmalardan birini tekrar ikiye bölün ve böylece sürdürün. Democritus’ a göre bu şekilde yarım parçaları bölmeye devam ederseniz, sonunda öyle bir an gelir ki, artık bölemeyeceğiniz kadar küçük bir parça elde edeceksiniz.

3 İşte bölünmesi olanaksız bu parçaya Democritus Yunancada bölünemez anlamına gelen “atomos” adını vermiş.

4 ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında yoğunluğu yer yer azalıp çoğalan elektron bulutları halinde bulunurlar.

5 PROTON Atomun çekirdeğinde bulunur ve artı yüklüdürler

6 NÖTRON Atomlarda eşit sayıda proton ve elektron bulunduğundan, atomlar elektrik yükü bakımından nötrdür. Hidrojen atomu dışındaki diğer bütün atomların kütlesi kendi yapısında bulunan elektron ve protonların kütleleri toplamından en az iki kat fazla bulunduğundan ve elektronun kütlesi protonun yanında ihmal edilecek kadar küçük olduğu için atomun yapısında protonun kütlesine eşit, yüksüz taneciklerin bulunması gerektiğini Rutherford öne sürmüştür. Yüksüz olduklarından bunların varlıkları ancak 1932 yılında bazı çekirdek reaksiyonları ile ortaya konmuştur. Nötronun kütlesi: 1.6749 10-27 kg

7 ELEKTRON Faraday, 1834’ te, bileşiklerin elektrik akımı ile ayrıştığı, kimyasal elektroliz adı verilen deneylerde, kullanılan elektrik miktarı ile ayrışan madde miktarı arasındaki ilişkiyi inceledi. Böylece kimyasal elektroliz ile ilgili yasaları formüle etti. Bu çalışmalara dayanarak, George Johnstone Stoney atomlarda elektrik yüklü birimlerin bulunduğunu öne sürdü ve bunlara elektron adı verilmesini önerdi.

8

9

10 9 ELEKTON 9 PROTON 10 ELEKTRON 9 PROTON NÖTRNÖTR DEĞİL

11 ATOM MODELLERİ Thomson Modeli Rutherford Modeli Bohr Modeli Dalton Atom Modeli Modern Atom Teorisi

12 Atom I. Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. II. Materyallerin özellikleri (Renk, sertlik, doku v.s.) şunlara bağlıdır A) Hangi tür atomlardan meydana geldiği B) Atomların nasıl düzenlendiği

13 Thomson Atom Modeli Atom elektrikçe nötral olmalıdır. Yüklerin sallanması ışımaya neden olur. Farklı elementler farklı elektron sayısına sahiptir. Bu model geçerli bir süre kaldı. Ta ki…… Thomson’un öğrencisi Rutherford bazı deneyler yapana kadar….

14 Rutherford Atom Modeli Atomların ışıma spektrumlardaki frekansların elektronların dairesel hareket frekanslarının katları olması beklenir. Atomların ışıma spektrumlarını açıklayamaz.

15 Bohr Atom Modeli Bohr atom modeli, elektronların çekirdekten herhangi bir uzaklıkta bulunan tek bir yörüngede değil, belirli yörüngede olduğunu belirtir. Bir elektronun bulunduğu yer elektronun sahip olduğu enerjiye bağlıdır. Bu enerji düzeyleri çekirdeğe yakın olandan uzağa doğru 1,2,3.... gibi numaralar verilerek gösterilir. Enerji düzeylerinin enerjisi çekirdeğe yaklaştıkça azalır, uzaklaştıkça artar.

16 Dalton Atom Modeli Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Aynı elementin atomları büyüklük yönünden birbirinin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen birbirinden farklıdır. Tepkimelerde atomlar korunur. Atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur.

17 MODERN ATOM MODELİNE GÖRE Atomlarda, temel enerji düzeyleri bulunmaktadır Her enerji düzeyinde n kadar alt enerji seviyesi bulunur.Alt enerji seviyeleri s,p,d,f alt tabakalarıdır. Elektronların bulunma olasılığı en fazla olan alt enerji düzeylerine orbital denir.Orbitallerin bulunduğu alt enerji tabakasının adını alır. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir ve bir atomda s, p, d ve f olmak üzere dört çeşit orbital vardır.

18 Rutherford Atom Modeli Atomların ışıma spektrumlardaki frekansların elektronların dairesel hareket frekanslarının katları olması beklenir. Atomların ışıma spektrumlarını açıklayamaz.

19 Rutherford Atom Modeli Atomların ışıma spektrumlardaki frekansların elektronların dairesel hareket frekanslarının katları olması beklenir. Atomların ışıma spektrumlarını açıklayamaz.


"ATOM VE YAPISI. Etrafımızdaki bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Atom sözcüğünün ilk ortaya çıkışı yüzyıllar öncesine uzanmaktadır. Democritus adlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları