Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetimin Fonksiyonları Örgütleme Yöneltme (Liderlik) Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetimin Fonksiyonları Örgütleme Yöneltme (Liderlik) Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN."— Sunum transkripti:

1 Yönetimin Fonksiyonları Örgütleme Yöneltme (Liderlik) Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN

2 Örgütleme Örgütleme ◦ Tanım: kuruluşun maddi ve beşeri yapısını meydana getirme; ◦ Bir başka deyişle örgütün kaynak ve faaliyetlerinin en iyi şekilde nasıl gruplandırılabilece ğ inin kararlaştırılması.  İ şlerin tasarımı ve organizasyonu  Ne tür işlere gerek duyuluyor (iş tasarımı)?  İ şler arasında nasıl bir ilişki var?  Görevlerin tasarımı ve organizasyonu  Görevlerin özel işler şeklinde gruplandırılması ve bireylerin iş ile ilgili sorumluluklarının belirlenmesi

3 Örgütleme ve Örgüt yapısı ile ilgili temel kavramlar ◦ Yapı, Eylem ◦ Pozisyon/konum ◦ Uzmanlaşma ◦ İ şbölümü  Do ğ ada mevcut ◦ Yetki/sorumluluk ◦ Hiyerarşi ◦ Merkezi yönetim ◦ Departmanlaşma

4 Yöneltme- Liderlik Yönetimin yöneltme işlevi ◦ Yöneticilerin çalışanların belirli bir yönde davranmalarını sa ğ lamaları ◦ İ ki araç: Liderlik ve Motivasyon

5 Yöneltme- Liderlik Yönetici ◦ Belirli bir biçimsel örgüt yapısı içerisinde yetkilendirilmiş poziyonlar.  Karar alma Lider ◦ Çeşitli özellikler ve koşullar temelinde başka insanları peşinden sürükleyebilme yetisi.  Liderlik sadece biçimsel örgütlerde yok  Resmi yetkilerle donanması şart de ğ il  Lider-yönetici aynı anlamda de ğ il  Sadece üst kademelerde geçerli de ğ il  kademeler arası farklılıkların kayna ğ ını «pozisyon»un oluşturmaması.

6 Yöneltme- Liderlik ◦ Liderlik Nereden gelir?  Do ğ uştan  Edinilen yetenekler  Kişilik özellikleri  Koşul ve durumlar  E ğ itim ◦ Liderli ğ in Fonksiyonları  Etkileme  Yönlendirme  Harekete geçirme  Motive etme  Birleştirme  Arabuluculuk

7 Yöneltme- Liderlik Liderlik faaliyetleri /süreci ◦ Amaç ◦ Lider ◦ İ zleyenler ◦ Ortam

8 Yöneltme- Liderlik Liderlerin güç kaynakları (hangileri kişisel, hangileri de ğ il) ◦ Yasal (biçimsel) güç ◦ Zorlayıcı güç: maddi, manevi zorlama ve korkutma ◦ Karizmatik güç ◦ Uzmanlık gücü ◦ Ödüllendirme gücü : formal ve informal ödüller


"Yönetimin Fonksiyonları Örgütleme Yöneltme (Liderlik) Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları