Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ HİBE PROGRAMI HİBE PROGRAMININ TANITIMI VE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ HİBE PROGRAMI HİBE PROGRAMININ TANITIMI VE."— Sunum transkripti:

1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ HİBE PROGRAMI HİBE PROGRAMININ TANITIMI VE BAŞVURU SÜRECİ 2-3 Nisan 2008 2-3 Nisan 2008 Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Müdürlüğü

2 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 2 Teklif Çağrısı  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Türkiye’ye Finansal Yardım Çerçeve Programı kapsamında, hibe desteği almak üzere kurum ve kuruluşlara,  proje tekliflerini hazırlamaları ve  teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Başvuru Rehberi ile birlikte yayımlanır.

3 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 3 Başvuru Rehberi  Teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri,  Faydalanıcıların ve faaliyetlerin uygunluğu ile ilgili kuralları,  Uygun maliyetleri,  Değerlendirme kriterleri ve sürecini,  Değerlendirme prosedürlerini,  Başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.

4 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 4 AB-Türk Odaları Forumu AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Yeni bir teklif çağrısı olarak; “AB-Türk Odaları Forumu AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı ” duyurusu 28 Mart 2008 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılmıştır.

5 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 5 Hibe Programı Genel ve Özel Hedefleri Programın genel hedefi, sivil toplum üyeleri olarak, Avrupa ve Türk iş dünyasının entegrasyonunun geliştirilmesidir. Programın özel amacı yaklaşık 15 AB ve Türk Odaları arasında uzun süreli ortaklık ilişkilerinin inşa edilmesidir.

6 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 6 Hibe Tutarları Her bir proje için talep edilebilecek hibelere uygulanacak alt ve üst sınırlar: Minimum tutar: 50,000 € Maksimum tutar: 150,000 € Hibe tutarı; Proje’nin uygun maliyetleri toplamının %90’ından fazla ve %50’sinden az olamaz. Programın toplam bütçesi: EUR 2.250.000

7 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 7 Eş Finansman Hibe yararlanıcılarının projeye eş finansman sağlanması zorunludur. AB-Türkiye Oda Forumu Projesi Hibe Programında eş finansman miktarı en az %10 olarak uygulanacaktır. Verilecek hibe tutarı toplam maliyetten yararlanıcının koyacağı katkı düşülerek hesaplanır.

8 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 8 Hibe Projeleri Uygulama Süreci 8-12 ay arasındadır En az 8 ay ve en fazla 12 ay

9 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 9 Başvuru yapabilecek uygun kuruluşlar TOBB’un üyesi olan Türk Oda/Borsaları proje sunabilirler. Bir Türk Odası/Borsası bir yada daha fazla Türk Odası/Borsası ile ortaklık kurabilir. Eurochambres’a üye en az bir AB yada aday ülke Odası veya Birliği ile ortaklık kurulması zorunludur. Ortakları ile birlikte, projenin hazırlanması ve yürütülmesinden doğrudan sorumludur.

10 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 10 Proje Ortağı Başvuru sahibinin ortakları: Projenin tasarım ve uygulanmasına katılırlar ve Bunların harcadıkları giderler de hibeden faydalanan kuruluşun giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir

11 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 11 Uygun AB Ortak Odaları, Eurochambres’ın aşağıdaki sitesinde yer alan Eurochambres’a üye “ AB ve Aday Ülkeleri Odaları”dır. http://www.eurochambres.be/content/default.asp?PageID=29 Aday Ülkeler: Hırvatistan, Makedonya,Türkiye Üye Ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan Ortakların Uygunluğu

12 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 12 Ortaklık koşulları Her başvuruda; Eurochambres’a üye “ AB ve Aday Ülkeleri Odaları”ndan en az bir ortak bulunmalıdır.

13 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 13 Başvuru Sahipleri/Ortakları için Örnekler BAŞVURU SAHİBİORTAK TOBB’a üye Sanayi/ Ticaret/Deniz Ticaret Odası ya da Borsa Eurochambres’a üye AB ya da aday ülke Odası TOBB’a üye Sanayi/ Ticaret/Deniz Ticaret Odası ya da Borsa Eurochambres’a üye oda birlikleri

14 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 14 İştirakçiler Kimlerdir?  Faaliyetin uygulamasında gerçek bir rol üstlenmekle birlikte Hibe’den fon alamazlar.  Başvuru sahibi ve ortaklarında tanımlanan kuruluşlardan biri olma zorunlulukları yoktur.  KOBİ’ler, iştirakçi olarak projede yer alabilirler.

15 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 15 Alt Yükleniciler  Başvuru Sahibi lider kuruluş olarak hareket eder ve projesi seçildiği takdirde sözleşme tarafı (Hibe Faydalanıcısı) olacaktır.  Hibe Faydalanıcıları, projelerde tanımlı işleri alt yüklenicilere ihale edebilirler.  Alt yükleniciler ortak veya iştirakçi olmayıp standart hibe sözleşmesi kapsamındaki satın alma kurallarına tabidirler.  Faydalanıcı projenin ana kısmını ihale edemez.  Proje çerçevesinde yapılacak ihaleler proje bütçesinin %15’inden fazla olamaz.

16 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 16 Öncelikler 1-Oda ve Borsaların hizmet verdikleri temel konulardaki (yönetim, hizmetler – yeni hizmetlerin sunulması ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi-, iletişim, pazarlama, markalama) bilgi düzeylerini artırma, 2-Yerel/bölgesel yatırım geliştirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 3-İşletmelerin çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlanması, Programın öncelikleri nelerdir?

17 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 17 Önceliklere devam: 4-Kümelenme faaliyetlerinin gelişmesi, 5-Mesleki eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, 6-Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, 7-Şirketlerde fikri mülkiyet hakları bilincinin yükseltilmesi,

18 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 18 Projenin Uygulandığı Yer Proje, Türkiye’de ve AB ve Aday Ülkelerinde uygulanacaktır.

19 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 19 Proje Örnekleri Yerel ve bölgesel düzeyde odaların kurumsal kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen projelerin geliştirilmesi (İhtiyaç analizleri veya tanı araştırmaları; İşbirliğinin seçili konu alanlarında planlar ve stratejiler geliştirme, Uzmanlık transferi, bilgi ve öneri temini) Odaların verdikleri hizmetlerin uluslar arasılaşmasını destekleyen projeler (ihracat ya da pazarlama stratejileri, ürün çeşitliliği)

20 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 20 Proje Örnekleri Ar-Ge, İnovasyon, teknoloji transferi, Bilgi İletişim Teknolojisi İş geliştirme danışmanlığı, yerel ürünlerin tanıtılması vb. hizmetleri sağlayan yerel kurumların üzerinde odaklanarak KOBİ danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesini destekleyen projeler,

21 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 21 Proje Örnekleri Bölgedeki önde gelen sektörlerin ağ bağlantılarını/ilişkilerini kurmak/uyumlaştırmak yoluyla stratejik güç yaratarak, bölgesel ve dış yatırım olanaklarını çekmeyi amaçlayan Projeler (odalar, firmalar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, ilgili sanayilerdeki firmalar, üniversiteler, acenteler, ticari birlikler arasında),

22 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 22 Turizm hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler, bölge imajının turizm merkezi olarak güçlendirilmesi yoluyla turizm sektörünün geliştirilmesi (spor, macera, tarih ve boş zaman turizmi açısından), uluslararası piyasalar ile rekabet için ihtiyaç duyulan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla çevrenin korunması ve kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik projeler, Proje Örnekleri

23 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 23 Proje Örnekleri Yaşam ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine; ortak kullanım alanlarının canlandırılmasına; atık yönetimi ve endüstriyel kirliliğin kontrol edilmesine; su kaynaklarının ve doğanın korunmasına; enerji tasarruflarına; doğal afetlerin önlenmesine ve yönetilmesine ve çevre eğitimine yönelik projeler

24 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 24 Proje Örnekleri Sektörel kümelenme projelerinin gelişimini amaçlayan Projeler İşgücünün iş bulma ve işe uyum sağlama kapasitesini artırıcı mesleki eğitim ya da meslek edindirme kurslarının düzenlenmesine yönelik projeler

25 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 25 Proje Örnekleri Bölgede girişimcilik kültürü ve ruhunun gelişimini artıran projeler (Kadınların iş hayatında aktif olmasını desteklemek için girişimcilik eğitim kursları verilmesine, yeni kurulan işletmelerde daha yüksek olan başarısızlık riskini en aza indirmek için girişimcilere daha işin başındayken eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesine yönelik projeler)

26 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 26 Proje Örnekleri Uluslararası ticarette fikri mülkiyet haklarının önemi üzerine bilinç artırılmasını amaçlayan projeler; patent politikasının önemi / yerel ve uluslararası ticarette ürün patentinin korunarak rekabet edebilirliğin artırılması.

27 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 27 Uygun Olmayan Faaliyetlere Örnekler  Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, bir günlük ve tekrarlanmayan konferans ve benzeri etkinlikler ile kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler,  Bir günlük ve tekrarlanmayan konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikler. Konferanslar, ancak daha geniş kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyorsa finanse edilebilir. Bir konferansın hazırlık çalışmaları ve konferansın içeriğinin daha sonra yayımlanması, bu anlamda kendi başına daha kapsamlı bir proje sayılmaz,  Başvuru sahibinin halihazırda hükümet bütçesinden finansman sağlayarak yürüttüğü projeler,  Sadece akademik araştırma strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik projeler.  Ticari faaliyetler  İdeolojik açıdan yanlı veya partizan projeler,  Hibe amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi vermek için hibenin kullanılması),  Altyapı projeleri ile temelde ekipman alımına odaklanan projeler  Sadece personel değişimini içeren projeler  TCDP 1 VE 2 uygulanmış olan projeler

28 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 28 Yapılabilecek Başvuru Sayısı Bir Oda/Borsa yalnızca bir proje başvurusunda bulunabilir ve bu çağrı kapsamında sadece bir kez kendisine hibe verilebilir.

29 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 29 Harcamaların Uygunluğu Harcamaların Uygunluğu Gerçekçi ve Maliyet-etkin Projenin yürütülmesi için gerekli İyi mali yönetim prensipleriyle uyumlu Projenin uygulama süresi içinde yapılmış Hibe Faydalanıcısının ya da ortağının (ortaklarının) hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir maliyetler

30 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 30 Uygun Doğrudan Maliyetler Projede görevlendirilmiş personel ile ilgili olarak, net maaşları ile birlikte sosyal sigorta primleri ve ücretlerle ilgili diğer maliyetler Projede görevli personel ve diğer kişilerin harcırah ve seyahat maliyetleri. Ekipman ve malzeme alımı (yeni) ve kiralanması (yeni veya kullanılmış) ile hizmet alımı maliyetleri Ekipman ve malzeme alımıyla ilgili toplam maliyet, doğrudan uygun maliyetlerin toplamının %15’ini aşamaz.

31 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 31 Uygun Doğrudan Maliyetler Sarf malzemesi maliyetleri Mali hizmet maliyetleri de (özellikle havale ve mali teminat maliyetleri) dahil olmak üzere sözleşme gereği doğrudan oluşan maliyetler (bilgi yayımı, projeye özel değerlendirmeler, denetim, çeviri, basım, sigorta vb.) Denetim maliyeti (Denetim Raporu, nihai raporla birlikte istenecektir ve bu nedenle denetim maliyeti uygun miktarda bütçelendirilmelidir. Denetim, yasal denetim konusunda uluslararası kabul görmüş bir denetim kurumuna (örn: Yeminli Mali Müşavirler Odası) mensup onaylı bir denetçi tarafından yapılmalıdır)

32 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 32 Uygun Doğrudan Maliyetler Birim fiyatı 10,000 Avro’dan fazla makine ve ekipman alımını içeren proje tekliflerinde ilgili ekipmana dair proforma fatura başvuru formuna EK J olarak eklenmelidir.

33 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 33 Yedek Akçe Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamının %5’ini geçmemek kaydıyla proje bütçesi dâhilinde bir Yedek Akçe bulunabilir. Bu Yedek Akçe sadece Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yazılı ön onayı ile kullanılabilir ve proje uygulaması aşamasında götürü olarak talep edilemez.

34 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 34 Uygun dolaylı maliyetler (Genel idari giderler) Faydalanıcı tarafından proje için yapılan genel idari giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetinin %7’sini aşmayan götürü tutar, dolaylı maliyetler olarak talep edilebilir. Faydalanıcının Avrupa Komisyonundan, başka bir kapsamda işletme hibesi alması durumunda ya da başka bir Bütçe Kalemi içerisinde dahil edilmiş olduğunda, dolaylı maliyetler uygun maliyet olarak kabul edilmez.

35 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 35 Ayni katkı Başvuru Formu Ek B’de ayrı bir liste halinde sunulması gereken ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu katkılar, Faydalanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Projede görevli personelin maliyeti ayni katkı değildir; bu maliyet Faydalanıcı veya ortakları tarafından karşılanıyorsa Proje Bütçesinde eş finansman olarak kabul edilebilir. Ayrıca, başvuru formunda ayni katkılar belirtilmişse, hibenin kazanılması durumunda Faydalanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

36 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 36 Uygun Olmayan Maliyetler Hedef grupta olup proje sonucunda işverenlerce istihdam edilen kişilerin (kadınlar ve gençler) ücret ve sosyal sigorta prim ödemeleri; Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları; Kamu görevlilerinin maaşları; Proje hazırlık maliyetleri; Faiz borçları; Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler; Arazi veya bina alımları; Döviz kuru zararları; KDV dahil olmak üzere vergiler; Üçüncü taraflara verilen krediler.

37 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 37 EK A: HİBE BAŞVURU FORMU EK B: BÜTÇE (Excel Formatında) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE (Excel Formatında) EK D: AB FORMATINDA ÖZGEÇMİŞLER ( Proje Koordinatörü, eğitmen, danışman,seminer konuşmacıları vb. proje faaliyetlerinin uygulamasında sorumlu kişilerin CVleri) EK I: EĞİTİM MÜFREDATI (GEREKTİĞİNDE) EK J: BİRİM MALİYETİ 10.000 EURO’YU GEÇEN MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALIMI İÇİN PROFORMA FATURA BAŞVURU AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK DÖKÜMANLAR

38 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 38 Başvurunun Gönderileceği Adres Posta adresi Central Finance and Contracts Unit (to the attention of Mr. Muhsin ALTUN; PAO-CFCU Director) Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06580 Söğütözü / Ankara/Türkiye TURKEY Reference: CFCU/ TR0604.03 Civil Society Dialogue - EU-Turkish Chambers Forum EU-Turkey Chambers Partnership Grant Scheme Call for Proposals 2008

39 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 39 Başvuru Zarfının Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler Başvurunun bulunduğu zarf projenizin referans numarasını ve “Reference: CFCU/TR0604.03, Civil Society Dialogue - EU-Turkish Chambers Forum EU-Turkey Chambers Partnership Grant Scheme Call for Proposals 2008” bilgisini içermelidir.Zarfın üstünde ayrıca Başvuru sahibinin tam adı ve adresi ile "Not to be opened before the opening session" and “Açılış toplantısından önce açmayınız“ yazısı yer almalıdır.

40 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 40 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Projeler 4 aşamada değerlendirilir 1. AŞAMA: AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ 2. AŞAMA: PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNU DEĞERLENDİRİLMESİ 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI

41 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 41 1. AŞAMA AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ Aşağıdakiler değerlendirilecektir:  Son başvuru tarihine (2 / 6 /2008) riayet edilmiş mi? (Son başvuru tarihinden sonra gelen proje teklifleri otomatik olarak reddedilecektir)  Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde (Başvuru Formu’nun V.Bölümü) belirtilen bütün kriterleri karşılıyor mu? (İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir. )

42 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 42 (KONTROL LİSTESİ) 1.AŞAMA AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ (KONTROL LİSTESİ) PROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ: Başvuru sahibi tarafından doldurulacak Projenin başlığı: 1.Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır. 2.Proje, İngilizce olarak yazılmıştır. 3.Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. 4.Proje teklifi ve ekleri elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur. 5.Başvuru Sahibi ve her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler Başvuru Formuna eklenmiştir. 6.Bütçe, istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. 7.Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. 8.Proje süresi 12 ay (izin verilen azami süre) veya daha kısadır. 9.Proje süresi 8 ay (izin verilen asgari süre) veya daha uzundur. 10.Talep edilen hibe tutarı 50.000 AVRO (izin verilen asgari tutar) veya daha fazladır. 11.Talep edilen hibe tutarı 150.000 AVRO (izin verilen azami tutar) veya daha azdır. 12.Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sine eşit veya daha fazladır (izin verilen asgari oran). 13.Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ına eşit veya daha azdır (izin verilen azami oran). 14.Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır.

43 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 43 1. AŞAMA AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ Tekliflerin idari uygunluk yönünden “tamamlanmış/tam” olup olmadığının değerlendirilmesi Eksik belgelerini tamamlayan ve idari uygunluk kontrolünü geçen başvurular değerlendirme sürecinin bir sonraki aşamasına alınır Uygun nitelikte olmayan ve belgeleri eksik olan başvurular değerlendirme işleminin sonraki aşamalarına alınmazlar İstenilen bilgileri eksik veya yanlış olan teklifler reddedilebilir ve değerlendirilmez.

44 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 44 1. AŞAMA AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  Başvuru zarflarının üstüne başvuru formunda belirtilen bilgiler yazılmamış  Projelerin konulduğu zarfların ağzı açık bırakılmış  Teslim edilen belgeler belli bir düzen içinde değil

45 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 45  Başvuru formu tam olarak doldurulmamış  Başvuran ve ortakların taahhütnameleri imzasız, isimsiz, mühürsüz ya da boş bırakılmış  Başvuru formunun ekleri yok ya da eksik olarak teslim edilmiş 1. AŞAMA AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

46 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 46  Bütçe ile başvuru formunda talep edilen tutarlar arasında uyumsuzluk var  Talep edilen bütçe ile toplam bütçedeki oranlar kurallara uymuyor  Proje süresi belirtilen en az süreden az veya en çok süreden fazla 1. AŞAMA AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

47 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 47 2. AŞAMA PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Ön Tekliflerinin değerlendirmesinden en az 30 puan (tam puan 50 dir) alan Başvuru Sahipleri’nin Başvuru Formlarının tamamı değerlendirilecektir

48 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 48 2. AŞAMA PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1) Projenin İlgililiği (15 puan üzerinden en az 12 puan alamayan proje bu bölümü geçemez) 2) Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 25 3) Projenin sürdürülebilirliği 10

49 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 49 3. AŞAMA BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuru formları aşağıdaki konular esas alınarak değerlendirilir: Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesinin değerlendirilmesi 20 (en az 12 alınmalı) Proje Teklifinin İlgililiğinin Değerlendirilmesi 25 (en az 20 alınmalı) Proje Yönteminin Değerlendirilmesi 25 Projenin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi 15 Proje Bütçesi ve Maliyet Etkinliğinin değerlendirilmesi 15

50 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 50 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI Değerlendirme aşamasında en az 65 puan alan projeler “şartlı kabul”e hak kazanırlar.

51 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 51 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI Yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu, VI. Bölüm), Başvuru Sahibi tarafından sağlanan destekleyici belgeler ile karşılıklı olarak kontrol edilecektir. Başvuru sahibinin, ortaklarının ve projenin uygunluğu 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen kriterlere göre incelenecek ve doğrulanacaktır. Gerekli görüldüğü durumda reddedilen projenin yerini, mevcut mali çerçeve içerisinde, yedek listede ondan sonra en iyi dereceye sahip olan proje alacaktır. Bu yeni proje daha sonra başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu bakımından incelenecektir.

52 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 52 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının başvuru rehberine göre uygunluğu Başvuru sahibi ve ortakları uygun mu? Başvuru sahibi, ortakları proje faaliyetleri konusunda yeterli deneyime sahip, rehberde belirtilen koşulları sağlayan kuruluşlar olmalıdırlar

53 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 53 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI Ortaklar Proje ortağı, projenin “ortak” uygulayıcısıdır Ortaklık, proje faaliyetlerinde paylaşım, katılım, proje ilgi gruplarına ve fon sağlayan kuruluşa karşı sorumluluk gerektirir Ortaklı projelere daha fazla puan verilir, ancak sadece bu nedenle ortaklık oluşturulmamalıdır

54 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 54 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI Başvuruda konu edilen faaliyetlerin başvuru rehberine göre uygunluğu Başvuru formunda belirtilen aktiviteler, Başvuru Rehberinde belirtilen uygun aktivitelerle uyumlu olmalıdır Öngörülen süre içinde tamamlanmalıdır Uygun bölgede uygulanmalıdır Kar amacı gütmemelidir

55 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 55 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI Harcamaların başvuru rehberine göre uygunluğu Harcamalar, faaliyetlerin gerçekleşmesi için zorunlu olmalıdır Proje süresi içinde başvuru sahibi ve ortakları tarafından harcanmalıdır Başvuru sahibi veya ortaklarının muhasebe kayıtlarında yer almalıdır

56 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 56 BAŞVURUNUZ ŞARTLI KABUL EDİLİRSE İSTENECEK DESTEKLEYİCİ DOKÜMANLAR (Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’ne, MFİB’nin belirttiği tarihi takiben 10 gün içinde teslim edilir): EK E: TÜZEL KİŞİLİK FORMU (HUKUKİ STATÜ BELGESİ-Orjinali) EK F: MALİ KİMLİK FORMU-(Orjinali) Başvuru sahibinin tüzüğü Başvuru sahibinin en son mali hesap durumu

57 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 57 BAŞVURUNUZ ŞARTLI KABUL EDİLİRSE İSTENECEK DESTEKLEYİCİ DOKÜMANLAR Başvuru Sahibinin yönetim organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi(ler)i de belirtir şekilde, söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar Ortağın yönetim organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi(ler)i de belirtir şekilde, söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar

58 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 58 BAŞVURUNUZ ŞARTLI KABUL EDİLİRSE İSTENECEK DESTEKLEYİCİ DOKÜMANLAR Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarının noter tasdiki Ortağın temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarının noter tasdiki Başvuru sahibinin ilgili vergi dairesinden alınmış vergi kaydını veya vergi numarasını içeren belge

59 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 59 BAŞVURUNUZ ŞARTLI KABUL EDİLİRSE İSTENECEK DESTEKLEYİCİ DOKÜMANLAR Sosyal güvenlik katkıları ve vergi ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirildiğini ispatlayan belge Başvuru sahibi tarafından usule uygun biçimde doldurulmuş ve imzalanmış beyannameler (bkz. Ek G-7 ve G-8) Projenin uygulanması açısından gerekli izin ya da yetkilendirmeler

60 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 60 BAŞARILI TEKLİFLERİN SEÇİLMESİ Başarılı bulunan tekliflerden hangilerine hibe verileceği Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir Sonuç, başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir

61 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 61 Sözleşme Makamının Kararının Bildirilmesi (Olumsuz) – Neden? × Başvuru, başvuru süresinin bitiminden sonra alınmıştır; × Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir; × Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; × Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.); × Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru Sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir;

62 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 62 Sözleşme Makamının Kararının Bildirilmesi (Olumlu) Sözleşme makamı, başarılı başvuru sahiplerine, başvuru rehberinin ekinde yer alan standart sözleşmeyi esas alan bir sözleşme teklif eder.

63 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 63 BAŞVURUNUN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ Sözleşme Makamına sorulacak sorular için son tarih: 12 Mayıs 2008 Sözleşme Makamının düzeltme duyuruları için son tarih: 22 Mayıs 2008 Başvuru Formunun teslimi için son tarih: 2 Haziran 2008 Başvuru sahiplerinin açılış oturumu ve idari uygunluk kontrolü hakkında bilgilendirilmesi : 20 Haziran 2008 Başvuru sahiplerinin Proje Ön Teklifi değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilmesi 21 Temmuz 2008 Başvuru sahiplerinin Başvuru Formunun tamamının değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilmesi 8 Eylül 2008 Hibe konusundaki kararın duyurulması (uygunluk kontrolünden sonra): 20 Ekim 2008 Sözleşmelerin imzalanması: 11 Kasım 2008

64 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 64 Teşekkürler Burcu Atılgan Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Müdürlüğü E-mail:burcu@tobb.org.tr


"AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ HİBE PROGRAMI HİBE PROGRAMININ TANITIMI VE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları