Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜZE BİLİNCİ VE MÜZELERLE EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜZE BİLİNCİ VE MÜZELERLE EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 MÜZE BİLİNCİ VE MÜZELERLE EĞİTİM

2 Sizce müze nedir?

3 İnsan ve müze arasında nasıl bir ilişki kurulabilir
İnsan ve müze arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Çocuk ve müze arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

4 Müze eğitiminin amacı nedir?

5 Geleceğe – Bilgi ve Duygu Çağına hazırlanmak için müze eğitimi
insanlararası iletişimi ve etkileşimi, okul vb. kurumlar ile yaşam ilişkisini geliştirici bir alan olarak müze ve galerilerin her yaş insan için ideal bir öğrenme ve eğitim ortamı olmasını amaçlamaktadır.

6 Müze Eğitiminin Amaçları
İnsanın değişen dünyaya uyum sağlamasında yardımcı olmak İnsanların yaşadıkları ortama yabancılaşmalarını önlemek Geçmişle şimdiki yaşam arasında bağlantı kurmak ve geleceğe dönük düşünmeyi ve uygulamayı sağlamak

7 Sergilenen objelerin insanların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak
İnsanların siyasal, kültürel, sosyal, bilimsel, ekonomik ve ekolojik ilişkileri anlamalarını sağlamak, onların araştırmacı yönlerini geliştirmek

8 Müzeyi bir yaşam biçimi haline getirmek, müzelerin yaşayan bir kurum niteliğini kazanmasını sağlamak
Kendini tanımayı, kimlik geliştirmeyi ve toplumun değişimini sağlamak

9 Başkalarına öğretme, öğrenilenleri hemen kullanma/transfer
Hatırlama oranı En çok hangisi hatırlanır? Katılma düzeyi En fazla katılım nerede? Bröşürleri okuma Rehberi, eğiticiyi dinleme Eserlerin resimlerine bakma Müze ile ilgili film izleme Objeleri görme, sergiyi gezme Müzede gösteri izleme Yerinde yapılışını görme Tartışmaya katılma Konuşma, sunum yapma Uygulayarak pratik yapma Gerçek durumu canlandırma, drama, rol oynama Başkalarına öğretme, öğrenilenleri hemen kullanma/transfer

10 Başkalarına öğretme, öğrenilenleri hemen kullanma/transfer
Katılma düzeyi Hatırlama oranı %10 Bröşürleri okuma Sözel alıcı-pasif Rehberi, eğiticiyi dinleme %20 %30 Eserlerin resimlerine bakma Müze ile ilgili film izleme Görsel alıcı-pasif Objeleri görme, sergiyi gezme %50 Müzede gösteri izleme Yerinde yapılışını görme Tartışmaya katılma %70 Konuşma, sunum yapma Katılma-aktif %70-80 %90 Uygulayarak pratik yapma Gerçek durumu canlandırma, drama, rol oynama Yapma Aktif Başkalarına öğretme, öğrenilenleri hemen kullanma/transfer YAŞANTI VE ÖĞRENME KONİSİ (Dale, 1969)

11 Müzede aktif öğrenme olabilmesi için hangi etkinlikler yapılabilir?
Yapma Gözlem Kendisi ile etkileşim Diğerleri ile etkileşim

12 Sizin öğrenme tarzınız nasıldır?
En iyi nasıl öğreniriz? Sizin öğrenme tarzınız nasıldır?

13 Öğrenme Tarzları Görsel Görerek öğrenme İşitsel Dinleyerek öğrenme
Bedensel/Kinestetik Yaparak, dokunarak, hareket ederek öğrenme

14 Görerek Öğrenenler Öğretenin vücut dilini görmesi gerekmektedir
Resimler halinde düşünebilir Görsel örneklerden hoşlanmaktadır Şema, resim, dağıtılan materyaller Detaylı notlar alırlar Who are the visual learners in the group? How many scored highest in visual? For how many is Visual a secondary learning style? Can you add to the strategies list? Whole group—record responses on chart paper and post.

15 Dinleyerek Öğrenenler
Sunum, tartışma, konuşma ve dinlemeden hoşlanırlar Konuşmanın önemli noktalarını yorumlarlar Yazılı bilgiyi duymaları gerekmektedir Kayıt cihazları, sesli okuma yararlıdır Who are the auditory learners in the group? How many scored highest in visual? For how many is Auditory a secondary learning style? Can you add to the strategies list? Whole group—record responses on chart paper and post.

16 Yaparak ve bedenlerini kullanarak (Kinestetik) Öğrenenler
Uygulamaya/pratiğe dayalı yaklaşımı tercih eder Araştırmaya ihtiyaç duyar Uzun süre oturmakta zorluk çeker Kolayca dikkati dağılır Who are the tactile/kinesthetic learners in the group? How many scored highest in visual? For how many is Tactile/Kinesthetic a secondary learning style? Can you add to the strategies list? Whole group—record responses on chart paper and post. How many of you were balanced between all three styles?

17 Müzede Öğrenme ve Duyuşsal Alan : İlgi, tutum ve değerler
Duyarlılık/açıklık Katılım/gönüllülük Karar verme Paylaşma

18 MÜZE Etkileşimsel müze yaşantısı BİREY
Mesaj Bireysel, sosyal, fiziksel Anlam Objelerle etkileşim(algılar, ilgiler) Gözlem: Duyguları ifade etme Anlamlılık, hayalgücü, yorumlama Kendi yaşamına bağlama Ön hazırlık/bilgilenme Müzenin anlamı/bakış açısı/yapısı Objelerin anlamı/objeleri okuma Kültürel değerler/yaşam Gerçeği arama Mesaj analizi Müzenin planını/modelini çıkarma Uygulama, deney yapma Değerlendirme Ekip çalışması/İşbirliği Tahminde bulunma, sonuç çıkarma Merak/Şaşırtma Güven sağlama Uyarıcı olma/harekete geçirme Kontrol olanağı verme Oyun İletişim Ön bilgileri ile bağlantı kurma

19 Müzede örtük program Müze içi (yansıtılan) yaşam, gerçek yaşantılar, kurallar , uygulamalar, çeşitli kaynaklarla ziyaretçilere(çocuk, öğrenci, öğretmen, genç, yetişkin) dolaylı olarak verilen öğretici mesaj, müzede geliştirilen kimlik ve kültür

20 Türk Eğitim Sisteminde Müze Eğitimi
2004 yılından itibaren uygulanan yeni ilköğretim programlarında... Müze Eğitiminin İlköğretim Programlarında kapsanması – MEB-TTK Başkanlığı 24/1/2008 Müze ile Eğitim ve Öğrenme- Öğretme Sürecinde Gazete Küpürlerinden Yararlanma Kararı Öğretim Yılından itibaren İlköğretim 1-8.sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinde müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması

21 Görsel Sanatlar Dersi (1-8)
11/9/2006 MEB-TTK kararıyla öğretim yılından itibaren diğer derslerle bağlantılı olarak okutulması 1-8.sınıflarda Müze Bilinci Öğrenme Alanı Öğretmenlik Programlarında Görsel Sanatlar Öğretimi, Görsel Sanatlar Eğitimi derslerinde müze eğitimi alanı, Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi...

22 Öğretmenlere/ Eğiticilere Öneriler
Okul yönetiminin müze yönetimi ile işbirliği yaparak gerekli desteği, müzelerle iletişimi ve koordinasyonu sağlaması Okulun farklı alan/branş öğretmenleri ile müze eğitimi için ekip çalışması yapma Öğrenciyi ailesi ile müze gezilerine yöneltme

23 Öğretmenlere/ Eğiticilere Öneriler
Müzede öğrenme için uygun soruları hazırlama Müze uygulamasından sonra okulda/sınıfta/evde müze etkinliğini pekiştirici ve devamlılığını sağlayıcı çalışmalar yapma Müzede öğrenme sürecinin ürünlerini öğretmen ve öğrencilerle, aile ve çevreyle paylaşma


"MÜZE BİLİNCİ VE MÜZELERLE EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları