Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI MELEN ÇAYI ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI MELEN ÇAYI ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI"— Sunum transkripti:

1 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI MELEN ÇAYI ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI
Kasım 2015

2 SUNUM İÇERİĞİ Yapılan Çalışmalar Havzanın İdari Durumu
Havzadaki Baskı Unsurları Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi Kullanımı Sanayi Durumu Mevcut OSB’ler Önemli Tekil Sanayiler Katı Atık Yönetimi Mevcut Durumu Hayvancılık Kaynaklı Atıklar Havzanın Kirlilik Durumu Su Kalitesi Eylem Planı Kapsamında Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3 1. YAPILAN ÇALIŞMALAR 26 Ekim 2014 tarihinde Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun başkanlığında, mesul kurum ve kuruluşların katılımlarıyla Düzce'de gerçekleştirilen “Koordinasyon Toplantısı” neticesinde; Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı İş Programı Genelge Taslağı hazırlanmıştır. 2015/5 Sayılı Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Genelgesi Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 2. HAVZANIN İDARİ DURUMU 2014 yılı TUİK nüfus sayımı verilerine göre Havzanın toplam nüfusu dir. Kentsel nüfusu Kırsal nüfusu ise Konuralp Belediyesi, Düzce Belediyesi ile birleştirilmiştir.

5 3. HAVZADAKİ BASKI UNSURLARI
Havza üzerinde baskı oluşturan başlıca çevresel etmenler, Arıtılmamış kentsel atıksuların alıcı ortamlara deşarjı, Düzensiz depolama alanları, Tarım ve hayvancılık kaynaklı kirleticiler, Endüstriyel atıksuların yeterince arıtılmadan alıcı ortama deşarjı

6 4. HAVZADA SU KAYNAKLARI, YAPILARI, ARITMALAR,
DEŞARJLAR VE ARAZİ KULLANIMI Yerleşim Adı AAT Durumu AAT Türü AAT Teknolojisi Kapasite (m3/gün) İşletmeye alma yılı veya İTP’si Deşarj Noktası İzin durumu Düzce Merkez Faal İleri Biyolojik Azot-Fosfor Giderimli A2O 50000 2009 Küçük Melen Var Aydınpınar İşletmeye alınma Aşamasında Doğal AAT Yapay Sulak Alan 400 2012 Uğur Suyu Yok Yeni Taşköprü 2010 Bütün yerleşim yerlerinin (Çilimli İlçesi hariç) büyük mertebede kanalizasyonu bulunmaktadır.

7 5. SANAYİ DURUMU Mevcut OSB’ler Düzce OSB
OSB Adı Sektörü Alanı İlçesi Deşarj Yeri Atıksu Kapasitesi ve Arıtma Durumu Katı Atık Bertarafı Düzce OSB metal, mobilya imalatı, tekstil, gıda, makine, otomotiv, orman ürünleri m2 Beyköy Düzce AAT- Küçük Melen Çayı 950 m3/gün Ön Arıtma Firmaların tekil girişimleri ile lisanslı taşıma ve bertaraf hizmetleri veren firmalarca sağlanmaktadır. Düzce II OSB cam, alüminyum, ısıtma- soğutma, mobilya, otomotiv, klima m2 Düzce- Merkez 190 m3/gün Ön Arıtma

8 Önemli Tekil Sanayiler
5. SANAYİ DURUMU Önemli Tekil Sanayiler Sanayi Tesisi Sektörü İlçesi Deşarj Yeri Arıtma Durumu AS Madencilik Kalker taşı (agrega) (SKKY 10.6) Yığılca Deşarj yok. Bütün su geri kullanılıyor. Birincil (Fiziksel çöktürme ile). Confetti Halı Sanayi Halı İmalatı Gümüşova İnce Dere, Büyük Melen Çayı İkincil (Oksidasyon Havuzu) Deşarj izni Melen Projesi' nden dolayı bekletiliyor. Gibor Alfa Çorap Tekstil San. Tic. A.Ş. Tekstil (SKKY 10.5)l Çilimli Deşarj taşıma ile Düzce AAT' ye veriliyor. İkincil (Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur) Pak Gıda Üretim ve A.Ş. Pazarlama Yaş Maya ve İnstant (kuru) Maya Cumayeri Büyük Melen Çayı İleri Biyolojik (Anerobik+Aerobik +BNR) Standart Profil Araç Fitili Merkez-Konuralp Küçük Melen Çayı DSİ kanalı havalandırmalı aktif çamur) Uluslu Alüminyum San. Tic. A.Ş. Alüminyum Profil (SKKY 15.7) Tamamı geri kazanılıyor Birincil (Fiziksel çöktürme)

9 6. KATI ATIK YÖNETİMİ MEVCUT DURUM
Düzce İli Düzenli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin inşaatı 2014 yılı sonunda tamamlanmış olup, Havza genelinde atıklar 2015 yılı itibariyle düzenli depolanmaktadır. Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİBKAB) (2002) (Birliğe Düzce, Konuralp, Beyköy, Boğaziçi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca Belediyeleri üyedir.) Düzce Katı Atık Bertaraf Tesisi 1.Etap Sedde İmalatı Düzce Katı Atık Bertaraf Tesisi 1.Etap Alanı

10 7. HAYVANCILIK KAYNAKLI ATIKLAR
Gölyaka, Yığılca, Aydınpınar, Beyköy ilçe ve beldeleri yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerdir. Kümes hayvancılığı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa nazaran daha yaygındır. Hayvancılıktan kaynaklanan hayvansal atıklar biriktirilerek gübre olarak kullanılmaktadır. Hayvan Sayılarının Türlere Göre Dağılımı Kaynak: Batı Karadeniz Havza Koruma Eylem Planı, TUBİTAK

11 7. HAYVANCILIK KAYNAKLI ATIKLAR
Çözüm Önerileri: Gübreler, sinek, koku vb. problemler olmaması için arazilerde gelişi güzel değil, fermente edildikten sonra kullanılmalıdır, Büyükbaş hayvan atıklarının biriktirildiği depoların, altı sızdırmasız ve üstü kapalı olmalıdır. Tavuk çiftliklerinden kaynaklanan gübreler, gelişigüzel kullanılmamalı, altı sızdırmasız üstü kapalı ve uygun büyüklükte depolama alanlarında fermente edilmeli, bunun akabinde arazilerde kullanılmalıdır, Tavuk çiftliklerinden kaynaklanan gübreler için, ortak bir gübre işleme tesisi kurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

12 8. HAVZANIN KİRLİLİK DURUMU
Noktasal kaynaklardan gelen Azot (N) ve Fosfor (P) kirlilik yüklerinin büyük kısmı (%72.4 N ve %93.6 P) Cumayeri İlçesi’nden kaynaklanmaktadır. Azot (N) yükünün % 68’i Fosfor (P) yükünün % 73’Ü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. KAYNAK: Büyük İstanbul içme Suyu Projesi II. Merhale Melen Sistemi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı,2007)

13 9. SU KALİTESİ (YSKY) YSKY: Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (RG: , 28483), ( Yılları Ortalaması)

14 MELEN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA GELİŞMELER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

15 Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Eylemleri
Dere Yataklarının Islahı Evsel AAT’ler, Kanalizasyon/Kollektör ve İletim Hatlarının İnşası Sanayi Atıksularının Yönetimi Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyonla Mücadele Çalışmaları Çevre Düzeni Planlarının Uygulanması Katı ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerinin Kurulması Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Su Kalitesi ve İzlenmesi Taşkına Karşı Tedbirlerin Alınması Yeraltı Suyunun Kontrolü Sektörel Tahsislerin Yapılması Baraj, Gölet ve İçmesuyu Arıtma Tesislerinin İnşası İzin ve Denetimlerin İcra Edilmesi Doğa Koruma Faaliyetleri Kırsal Kalkınma ve Turizmin Geliştirilmesi

16 Mesul Kurum EYLEM 1. DERE YATAKLARININ ISLAHI (2013-2018)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Gelişmeler Düzce-Çilimli Akdere Deresi Taşkın Koruma Rehabilitasyonu İkmali ile Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım projeleri tamamlanmıştır. Derelerin tamamında ıslah projelerine başlanmış olup; %15-45 mertebelerinde tamamlanmıştır. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

17 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR
VE İLETİM HATLARININ İNŞASI ( ) PLANLANAN AAT’LER İlçe AAT Adı AAT Tipi Düzce Merkez , Boğaziçi, Konuralp, Beyköy Düzce Merkez AAT (mevcut) İleri Biyolojik AAT Kaynaşlı Kaynaşlı İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi Yığılca Yığılca İleri Biyolojik AAT Gölyaka Gölyaka İleri Biyolojik AAT Çilimli Çilimli İleri Biyolojik AAT Cumayeri, Gümüşova Cumayeri (ve Gümüşova) İleri Biyolojik AAT- Arıtma Tesisleri için yer tespiti çalışmaları tamamlanmış olup, kamulaştırma ve tahsis işlemleri devam etmektedir. Ergene Havzası’nda uygulanan Tip Projeleri hazırlanmış olup, yatırım programına alınmıştır. İSKİ Genel Müdürlüğü havzanın hava lidar (üç boyutlu yüzey modeli) haritası için ihaleye çıkmıştır. Çalışma 18 ay içerisinde tamamlanacaktır.

18 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR
VE İLETİM HATLARININ İNŞASI ( ) AAT Adı Nüfus (2046 yılı için) Debi (m3/gün) Planlanan Tesis Alanı (m2) Talep Edilen Alan (m2) İlçe Köy/Mahalle Parsel Mülkiyeti Açıklama Qort,2017 Qort,2046 Gölyaka İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 15.000 2.520 3.216 25.000 86.047 Gölyaka Esen Mahalle 227 Maliye Hazinesi İSKİ adına t ahsisi talep edildi. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Cumayeri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 4.320 5.520 28.700 Cumayeri Yenikaya Mah., Kozluk Mevkii 63 Şahıs Parseli (Tarla) tarih, sayılı Genel Müdürlük Oluru ile kamulaştırılması talep edildi. Kaynaşlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 20.000 3.312 4.248 27.976 12.000 Kaynaşlı Çimşir Mah., Atar Sok. Tescil Harici (411 Parsel Yanı) Tescil Harici Alan (DSİ Genel Müdürlüğü sorumluluğunda) tahsisi talep edildi. Yığılca İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 5.000 936 1.200 15.272 3.747 Yığılca 4, 5 Şahıs Parselleri Kamulaştırılması talep edilmiştir. Plankotesi tamamlandı . Çilimli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 10.000 1.728 2.232 24.016 13.350 Çilimli İslahiye Köyü 353 Mera Vasıflı Arsa (İl Özel İdaresi)  Yer netleştirilmedi. Belediyesinden AAT yeri ile ilgili görüş talep edildi. Belediyesi tarafından tesis yeri gösterilmemiştir. ( tarih ve sayılı yazı) Toplam Alan (m2)

19 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR
VE İLETİM HATLARININ İNŞASI ( ) Yerleşim yeri Nüfus (2046 yılı için) İlk Yatırım Maliyeti ($) Yıllık Yatırım Maliyeti ($/yıl) Yıllık İşletme ve Bakım Maliyeti ($/yıl) Birim Arıtma Maliyeti ($/N.yıl) ($/m3) Kaynaşlı 20.000 25 (0,5) Cumayeri (Gümüşova) 25.000 24 (0,5) Gölyaka 15.000 26 (0,6) Çilimli 10.000 84.809 27 (0,6) Yığılca 5.000 88.520 47.665 30 (0,6) Toplam 75.000 ($) -

20 HAVZADA ARITMALARIN ve DEŞARJLARIN PLANLANMASI
Havza dışına iletilmesi öngörülen Cumayeri Merkezi AAT deşarjı (mevcut Düzce İleri Biyolojik AAT deşarjı ile birlikte) havza içerisindeki akarsuların su kaliteleri üzerinde etkili olmayacaktır. Yığılca, Kaynaşlı ve Gölyaka İlçeleri, kendi AAT’lerini kullanacaklardır. Yığılca Hasanlar Barajını besleyen Küçük Melen Atıksu Kaynaşlı Asar Deresi Deşarj Gölyaka Büyük Melen Yeri Arıtılmış atıksuların sulamada kullanılması planlanmaktadır.

21 HAVZADA ARITMALAR ve DEŞARJLAR
Büyük Melen Barajı Gölü sağ sahilindeki servis yolunu takiben Baraj mansabına ulaşan Terfili İsale hattı

22 Mesul Kurum EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR
VE İLETİM HATLARININ İNŞASI ( ) Mesul Kurum Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka AAT’leri, Düzce ATT ve Cumayeri AAT arasındaki ana iletim hattı ile arıtılmış atıksuları Havza dışına taşıyacak terfi hattı → İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Atıksu arıtma tesislerine gelen bütün kollektör hatları ile kanalizasyon şebekeleri → İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınarak ilgili Belediyeler Köylerde doğal arıtma ile birlikte kanalizasyon şebekesi →merkezi idarenin desteği ile Düzce İl Özel İdaresi

23 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR
VE İLETİM HATLARININ İNŞASI ( ) Gelişmeler Evsel AAT projeleri yatırım programına alınmış ve yer seçimi İSKİ Genel Müdürlüğü’nce tamamlanmıştır. Belediyelerin kanalizasyon şebekeleri %90 oranında tamamlanmış ve beton borular çelik borularla değiştirilmeye başlanmış olup, kollektörler yatırım programına alınmıştır. Kamulaştırma işleminin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için İSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Kamu Yararı Yazısı”nı almak üzere başvurmuş olup, bu talep Bakanlığımızca da ÇŞB, Düzce Valiliği ve Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. İSKİ Genel Müdürlüğü AAT yapımı için seçilen yerlerin 1/5000 ölçekli imar planlarına işlenmesi için talepte bulunmuştur.

24 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE
İLETİM HATLARININ İNŞASI ( ) Sorunlar Belediyeler, AAT yerleri için belirlenen alanların kamulaştırmasını yapmaktan imtina etmektedir. Bunun başlıca sebepleri ise şunlardır: Çilimli AAT için belirlenen yerin vatandaşın arazisi olması Yığılca AAT yerinin imar planında yer almaması Cumayeri AAT için önerilen yerin vatandaşın arazisi olması Gölyaka AAT yerinin hazine arazisi olması Kaynaşlı ile de mutabakat sağlanamaması Çözüm Önerileri AAT yerlerinin kamulaştırılması kapsamında; “Acil Kamulaştırma Kararı”nın çıkmasını müteakip Belediyeler tarafından kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

25 EYLEM 3. SANAYİ ATIKSULARININ YÖNETİMİ
( ) Mesul Kurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili OSBler Gelişmeler Havzada Çilimli OSB ve Gümüşova OSB olmak üzere iki yeni ıslah OSB kurulması planlanmaktadır. Sorunlar Mevcut OSBlerde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kurulması planlanan iki yeni ıslah OSB ile alakalı olarak; 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine göre havzada yeni bir OSB kurulması mümkün değildir. Islah OSB kurulumu için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru süresi geçmiştir. Çözüm Önerileri Düzce Valiliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlığımıza resmi yazı ile başvurulması

26 EYLEM 4. AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON VE EROZYONLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI (2014-2017)
Mesul Kurum Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Gelişmeler Düzce-Darıyeri-Kurtuyuğu, Akçakoca-Altınçay, Akçakoca-Deredibi-Geçitkaya Maden sahaları rehabilitasyonu ön etüdü yapılmıştır. Melen Baraj Havzası Heyelan Tehlike Haritası yapılmış olup, ciltlenme aşamasındadır. Melen Baraj havzası 8 mikro havzaya ayrılmış ve bu havzalarda doğal drenajı düzenlemeye, sediman ve rusubat tutmaya  yönelik heyelanlı alanlar rehabilitasyon projeleri planlanmış olup 2016 yılı için 3 adet proje öngörülmüştür. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

27 EYLEM 5. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ UYGULANMASI
( ) Mesul Kurum 1/ ve 1/25000 Ölçekli ÇDP'lerin Uygulanması→ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özel Hüküm Çalışmaları→ Bakanlığımız Gelişmeler Havzada 1/ ve 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları uygulanmaktadır. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

28 EYLEM 6. KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASI (2014-2017)
Mesul Kurum Düzce Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmetleri → İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Belediyeler ve Birlikler Diğer eylemler ile alakalı çalışmalar → ilgili Belediyeler ve Birlikler Gelişmeler Düzce Belediyeleri Katı Atık Birliği faaliyete geçmiştir.

29 EYLEM 6. KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASI (2014-2017)
Sorunlar Alanda ileri atıksu arıtma tesisinin yapılmasına sızıntı suyu miktarının yeterli olmaması sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin verilmediği bildirilmiştir. Çözüm Önerileri Düzenli katı atık depolama alanın sızıntı suyu miktarının artması sebebiyle, AAT yapımı hususunun tekrar değerlendirilmesi, bunun uygun olmaması halinde ise en yakın AAT’ye gönderilmesi Düzce Belediyeleri Katı Atık Birliği tarafından bütün belediyelerinin atıklarının düzenli depolama alanına transferinin sağlanması Havzadaki düzensiz katı atık depolama tesislerinin ıslahı için fizibilite ve yaklaşık maliyet belirleme çalışması yapılarak, işin İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılabilirliğinin değerlendirilmesi

30 EYLEM 7. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ
( ) Mesul Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gelişmeler Düzce İlinde izleme, mera ıslah ve amenajman ile entegre zararlı mücadele çalışmaları sürdürülmektedir. İzleme sonuçlarına göre Nitrata Hassas Bölgelerin tespit çalışmaları devam etmektedir. “İyi Tarım Uygulamaları Kodu Taslağı”na göre hazırlanacak olan tarımsal eylem planları kapsamında teşvik/destekler verilecektir. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

31 EYLEM 8. SU KALİTESİ VE MİKTARININ İZLENMESİ
( ) Mesul Kurum DSİ Genel Müdürlüğü Gelişmeler İzleme Programları (gözetimsel ve operasyonel izleme) Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, uygulanmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından program kapsamında izleme çalışmalarına başlanılacaktır. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

32 EYLEM 9. TAŞKINA KARŞI TEDBİR ALINMASI
( ) Mesul Kurum Bakanlığımız Gelişmeler Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması ve uygulanması çalışmaları eylem planı takvimine uygun olarak sürdürülmektedir. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

33 EYLEM 10. YERALTI SUYUNUN KONTROLÜ
( ) Mesul Kurum Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğü Gelişmeler Havzadaki Yer altı suyu kütlelerinin belirlenmesi, başlangıç karakterizasyonun tamamlanması, kalitesinin ve seviyelerinin izlenmesi ve tahsis çalışmaları eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

34 EYLEM 11. SEKTÖREL SU TAHSİSLERİN YAPILMASI
( ) Mesul Kurum Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğü Gelişmeler Eylem Planı kapsamında; Sektörel Tahsis Planlarının hazırlanması ve uygulanması eylem planı takvimine uygun olarak sürdürülmektedir. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

35 EYLEM 12. BARAJ, GÖLET VE İÇME SUYU TESİSLERİNİN İNŞASI (2015-2017)
Mesul Kurum Baraj, gölet ve regülatörler→ DSİ Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Arıtma Tesisleri → İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi Gelişmeler İlgili çalışmalar eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

36 EYLEM 13. İZİN VE DENETİMLERİN İCRA EDİLMESİ,
CEZAİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI ( ) Mesul Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü Gelişmeler İlgili çalışmalar eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

37 EYLEM 14. DOĞA KORUMA FAALİYETLERİ (2014-2017)
Mesul Kurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gelişmeler Doğa Koruma Faaliyetleri Eylem Planı Takvimine uygun olarak devam etmektedir. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

38 EYLEM 15. KIRSAL KALKINMA VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ (2014-2017)
Mesul Kurum Düzce Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gelişmeler Kırsal Kalkınma ve Turizmin Geliştirilmesi Faaliyetleri Eylem Planı Takvimine uygun olarak devam etmektedir. Sorunlar Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

39 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum Gelişmeler 1. DERE YATAKLARININ ISLAHI 1.1 Düzce-Asarsuyu Deresi Islahı (I. ve II. Kısım) DSİ Genel Müdürlüğü  Düzce-Asarsuyu Deresi Islahı (I. Kısım) tasfiye edildi. II.Kısım da ise ihale çalışmaları devam etmektedir. 1.2 Düzce-Merkez Koçyazı Mahallesi Ev ve Arazilerinin Karaca Deresi ve Yan Dereleri  İş %15 seviyesinde olup, çalışmalar devam 1.3 Düzce-Çilimli Akdere Deresi Taşkın Koruma Rehabilitasyonu İkmali  1.3 Düzce-Çilimli Akdere Deresi Taşkın Koruma Rehabilitasyonu İkmali Yılında iş tamamlanmıştır. 1.4 Düzce-Merkez Karacahacımusa Deresi Mansap Kısmı Islahı  İş %45 seviyesinde olup, 1.5 Düzce-Büyük Melen Çayı Islahı 2. Kısım   tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 1.6 Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım  2014 Yılında iş tamamlanmıştır.

40 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum Gelişmeler 1. DERE YATAKLARININ ISLAHI 1.7 Düzce-Gölyaka Aksu Deresi Islahı 2. Kısım DSİ Genel Müdürlüğü  İş %33 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.8 Düzce-Uğursuyu Deresi Islahı 2. Kısım  İş %35 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.9 Düzce-Efteni Gölü Islahı  Proje çalışmaları devam etmektedir. 1.10 Düzce-Merkez Kabalak Köyü Hamidiye Deresi   tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 1.11 Düzce-Kaynaşlı İlçe Merkezi Yandereleri  İş %40 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.12 Düzce-Yığılca İlçe Merkezi Yandereleri  Proje ihalesi yapıldı, süreç devam etmektedir.

41 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI 2.1 AAT İNŞAATI 2.1.1 Cumayeri Merkezi AAT (Cumayeri-Akçakoca-Kocaali) İSKİ Genel Müdürlüğü İlgili Belediyeler, İl Özel İdareleri 2.1.2 Kaynaşlı AAT 2.1.3 Yığılca AAT 2.1.4 Gölyaka AAT 2.1.5 Çilimli AAT 2.1.6 Düzce Merkez AAT'nin Kapasitesinin Arttırılması 2.2 KANALİZASYON 2.2.1 Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka, Çilimli, Boğaziçi, Beyköy Kanalizasyon ve Kollektör Hatlarının Tamamlanması İlgili Belediyeler İSKİ Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri 2.2.2 Köylerin Doğal Arıtma ve Kanalizasyon Sistemlerinin Tamamlanması İl Özel İdareleri İSKİ Genel Müdürlüğü, İlgili Belediyeler

42 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 2.EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI 2.3. Kollektör/ İletim Hatlarının İnşası 2.3.1 Cumayeri Terfi Merkezi-Düzce AAT Arasındaki İletim Hattı ile Arıtılmış Atıksuları Havza Dışına Taşıyacak Kollektör Hattının İnşaatı İSKİ Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri, İlgili Belediyeler 2.3.2 Gümüşova Atıksularını Cumayeri AAT'ye Taşıyacak Kollektör Hattının İnşaatı İSKİ Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri 2.3.3 Konuralp, Boğaziçi ve Beyköy Atıksularını Düzce Merkez AAT'ye Taşıyacak Kollektör Hattının İnşaatı 2.3.4 Çilimli Arıtılmış Atıksularını Cumayeri Terfi Merkezi-Düzce AAT Arasındaki İletim Hattına Taşıyacak Kollektör Hattının İnşaatı 2.4 Kaynaşlı ,Yığılca ve Gölyaka Arıtılmış Atıksularının Yapılacak Suni Barajlarda Depolanarak Tarımsal Sulamada Yeniden Kullanımı DSİ, OSİB (SYGM) Çevre ve Şehircilik Bak., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

43 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 3. SANAYİ ATIKSULARININ YÖNETİMİ 3.1 OSB'ler 3.1.1 Çilimli OSB Kurulumu , AAT İnşası ve İşletmeye Alınması Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., İlgili OSB Çevre ve Şehircilik Bak., İSKİ Genel Müdürlüğü, İlgili Belediyeler, 3.1.2 Gümüşova OSB Kurulumu , AAT İnşası ve İşletmeye Alınması 3.1.3 OSB'lerin Atıksu Arıtma Tesislerinin İyileştirilerek Uygun Arıtmaya Geçirilmesi 3.2 Tekil Sanayi Tesisleri 3.2.1 AAT'si Mevcut Olan Çevre ve Şehircilik Bak., İSKİ Genel Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak. Çevre İzin İşlemlerinin Tamamlanması Deşarj İzleme Deşarj Denetim 3.2.2 AAT'si Mevcut Olmayan Çevre ve Şehircilik Bak., Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak. İSKİ Genel Müdürlüğü AAT ve Altyapı Sistemlerinin İnşaası Deşarj İzleme ve Deşarj Denetim

44 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 4 AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON VE EROZYONLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 4.1 AĞAÇLANDIRMA Düzce (Merkez, Akçakoca, Gölyaka, Yığılca)   OGM  ÇEM 4.2 Rehabilitasyon Çalışmaları 4.3 Erozyon Kontrolü (Düzce (Merkez, Akçakoca, Gölyaka, Yığılca)

45 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 4 AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON VE EROZYONLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 4.4 SEL KONTROLÜ PROJELERİ OGM, ÇEM 4.4.1 Yukarı Havza Sel Kontrolü Projeleri 4.4.2 Melen Çayı Alt Havzası Sel Kontrolü Projeleri 4.4.3 Düzce Kaynaşlı Sel Kontrolü Projesinin Uygulanması 4.4.4 Düzce Çakıtoyu Sel Kontrolü Projesinin Uygulanması 4.4.5 Düzce Kaynaşlı Dayanık Suyu Sel Kontrolü Uygulama Projesi 4.5 Büyük Melen Baraj Havzasındaki Heyelanların Baraj Gölü Çevresine Muhtemel Etkisinin Tespiti DSİ Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Gen. Müd. 4.6 Baraj Havzaları Rehabilitasyon Çalışmaları  ÇEM 4.6.1 Melen, Akçakoca ve Hasanlar Baraj havzaları rehabilitasyon çalışması ÇEM Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü 4.6.2 12 adet maden sahası rehabilitasyon çalışması

46 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 5 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ UYGULANMASI 5.1 1/ ve 1/25000 Ölçekli ÇDP'lerin Uygulanması Çevre ve Şehircilik Bak. 5.2 Özel Hüküm Çalışmaları OSİB (SYGM), İSKİ Genel Müdürlüğü 6 KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASI 6.1 Düzce Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmetleri 6.1.1 Düzce-Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca İlçe Belediyeleri ile Beyköy, Boğaziçi, Konuralp Belde Belediyeleri ilgili Belediyeler ve Birlikler 6.2 Mevcut Katı Atık Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu ve Sızıntı Suyu Yönetimi 6.2.1 Düzce-Akçakoca-Gölyaka-Çilimli-Beyköy-Cumayeri-Yığılca-Konuralp-Boğaziçi-Kaynaşlı-Gümüşova İSKİ Genel Müd. 6.3 Madencilik Atıklarının Yönetimi Çevre ve Şehircilik Bak., İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6.4 Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Bertarafı 6.5 Sanayi Atıklarının Geri Kazanılması, Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi 6.6 Tıbbi Atık Yönetimi

47 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 7 TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 7.1 Suların Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Korunması Çalışmaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  DSİ Genel Müdürlüğü 7.2 Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş Çalışmaları ve Teşviki 7.3 Zirai İlaç (Pestisit) Yönetimi 7.4 Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

48 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
EYLEM ADI GELİŞMELER 7. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 7.1 Suların Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Korunması Çalışmaları Melen Çayı Alt Havzasının içinde yer aldığı Düzce İlinde 12 yerüstü ve 7 yeraltı olmak üzere 19 su izleme noktasında kirliliğin belirlenmesi amacıyla izleme çalışmaları yapılmaktadır. İzleme sonuçları Nitrat Bilgi Sistemine kaydedilmektedir. İzleme sonuçları web servis aracılığı ile paydaş kurumlarla (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) paylaşılmaktadır. İzleme sonuçları İzleme sonuçlarına bağlı olarak Nitrata Hassas Bölgeler (NHB) belirlenerek 2015 yılı sonunda ilan edilecektir. Nitrata Hassas Bölgelerde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirleri içeren “İyi Tarım Uygulamaları Kodu” taslağı hazırlanmıştır. Nitrata hassas bölgelerde uygulanmak üzere iyi tarım uygulamaları kodu çerçevesinde tarımsal eylem planları hazırlanacaktır. Çiftçilerin gereğinden fazla kimyevi gübre kullanmaması için toprak analizi yaptırmasını teşvik etmek amacıyla Bakanlığımız tarafından 2015 yılında dekar başına 2,5 TL Toprak Analizi Desteği verilecektir. Desteklemelere ilişkin veriler sonraki dönem raporlarında gönderilecektir. 7.2 Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş Çalışmaları ve Teşviki Ülke genelinde organik tarımı ve iyi tarım uygulamalarını teşvik amacıyla; organik tarım yapan çiftçilere yılında bitkisel üretimde dekar başına 70 TL. ye kadar, hayvansal üretimde baş başına 150 TL. ye kadar, İyi tarım uygulamaları kapsamında ise dekar başına TL. arasında destek verilecektir. Desteklemelere ilişkin veriler sonraki dönem raporlarında gönderilecektir. Melen Çayı Alt Havzasının yer aldığı Düzce ilimizde şimdiye kadar Bakanlığımızca da alanda toplam 28 adet mera ıslah ve amenajman projesi uygulanmıştır.

49 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
EYLEM ADI GELİŞMELER 7. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 7.3 Zirai İlaç (Pestisit) Yönetimi Entegre Mücadele Projeleri Bitki sağlığı çalışmaları, insan ve çevre sağlığını gözeten sürdürülebilir tarımsal üretimi hedefleyen ve uluslararası kabul görmüş olan “Entegre Zararlı Mücadele” kapsamında uygulanmaktadır. Bu çerçevede pestisit kullanımının azaltılarak öncelikle alternatif mücadele yöntemlerinin kullanılmasının sağlanması için örnek uygulamalar oluşturulması amacıyla entegre mücadele projeleri yürütülmektedir. Düzce İlinde 2015 yılında 100 çiftçi ve 969 dekar alan Entegre Mücadele Projesi programlanmıştır. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Bitki ve bitkisel ürünlerde bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce önerilmesi, uygulanması ve gerekli kayıtların tutularak güvenilir gıda üretimi ve izlenebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Bitki Koruma ürünlerinin önerilmesi amacıyla Düzce İlinde 68 teknik personele reçete yazma yetki belgesi, ayrıca bitki koruma ürünlerinin yetkili kişilerce uygulanması amacıyla 3623 kişiye BKÜ uygulayıcı belgesi verilmiştir.

50 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 8 SU KALİTESİ VE MİKTARININ İZLENMESİ 8.1 Ön izleme (Gözetimsel İzleme) DSİ Genel Müdürlüğü 8.2 Operasyonel izleme 9 TAŞKINA KARŞI TEDBİR ALINMASI 9.1 Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması OSİB (SYGM) 9.2 Taşkın Yönetim Planlarının Uygulanması OSİB (DSİ, MGM ve OGM) 10 YERALTI SUYUNUN KONTROLÜ 10.1 Havzadaki Yer altı suyu Kütlelerinin Belirlenmesi 10.2 Havzadaki Yer altı suyu Kütlelerinin Başlangıç Karakterizasyonun Tamamlanması OSİB (SYGM ve DSİ) 10.3 Yer altı suyu Kalite İzlenmesi 10.4 Yer altı suyu Seviyelerinin izlenmesi 10.5 YAS Tahsisleri

51 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 11 SEKTÖREL SU TAHSİSLERİN YAPILMASI 11.1 Sektörel Tahsis Planlarının Hazırlanması DSİ Genel Müdürlüğü OSİB (DSİ, MGM ve OGM) 11.2 Sektörel Tahsis Planlarının Uygulanması 12 BARAJ, GÖLET VE İÇME SUYU TESİSLERİNİN İNŞASI 12.1 Barajlar/Göletler 12.1.1 Büyük Melen Barajı DSİ Genel Müd. 12.1.2 Uğursuyu Barajı 12.1.3 Vakıf Göleti 12.2 Regülatörler 12.2.1 Asarsuyu Regülatörü DSİ Genel Müd 12.2.2 Uğursuyu Regülatörü 12.2.3 Hecinler Regülatörü 12.3 İçme Suyu Arıtma Tesisleri 12.3.1 Köylere Branşman Konularak İçme suyu Temini İl Özel İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müd. 12.3.2 Düzce İçmesuyu AT Düzce Belediyesi

52 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 13 İZİN VE DENETİMLERİN İCRA EDİLMESİ, CEZAİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI Çevre ve Şehircilik Bak., İSKİ Genel Müdürlüğü Sanayi Tesisleri, Belediyeler 14 DOĞA KORUMA FAALİYETLERİ 14.1 Tabiat Parklarının ve Koruma Alanları Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu 14.1.1 Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı DKMPGM 14.1.2 Kurugöl Tabiat Parkı 14.1.3 Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı 14.1.4 Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı 14.1.5 Demirciönü Tabiatı Koruma Alanı 14.1.6 Sırıkyayla Tabiat Anıtı 14.1.7 Paşabükü Tabiat Anıtı 14.1.8 Kayadibi Porsuk Ağacı 14.2 Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Rehabilitasyonu 14.3 Tabii Hayatın Desteklenmesi 14.4 Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Çalışmaları Belediyeler 14.5 Avcılık Faaliyetleri/Avlak Tescil Çalışmaları 14.6 Doğa Turizmi Master Planı 14.7 Tabiat ve Hayvan Sevgisi Seminerleri 14.8 Sulak Alanların ve Tabii Varlıkların Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması

53 MELEN ÇAYI ALT HAVZASI EYLEM PLANI
Eylem No Eylem Adı Yıllar Mesul Kurum İlgili Kurum 15 KIRSAL KALKINMA VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 15.1 Master Plan Hazırlanması Valilik Kültür ve Turizm Bak. 15.2 Av Turizminin Geliştirilmesi Valilik, DKMP 15.3 Doğa Turizminin Geliştirilmesi 15.4 Milli Park İlanı Çalışmaları DKMP Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bak.

54 ARZ EDERİM.


"ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI MELEN ÇAYI ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları