Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM İÇERİĞİ 2 1.Yapılan Çalışmalar 2.Havzanın İdari Durumu 3.Havzadaki Baskı Unsurları 4.Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM İÇERİĞİ 2 1.Yapılan Çalışmalar 2.Havzanın İdari Durumu 3.Havzadaki Baskı Unsurları 4.Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2 1.Yapılan Çalışmalar 2.Havzanın İdari Durumu 3.Havzadaki Baskı Unsurları 4.Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi Kullanımı 5.Sanayi Durumu Mevcut OSB’ler Önemli Tekil Sanayiler 6.Katı Atık Yönetimi Mevcut Durumu 7.Hayvancılık Kaynaklı Atıklar 8.Havzanın Kirlilik Durumu 9.Su Kalitesi 10.Eylem Planı Kapsamında Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3 26 Ekim 2014 tarihinde Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun başkanlığında, mesul kurum ve kuruluşların katılımlarıyla Düzce'de gerçekleştirilen “Koordinasyon Toplantısı” neticesinde; Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı İş Programı Genelge Taslağı hazırlanmıştır. 2015/5 Sayılı Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Genelgesi Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 2014 yılı TUİK nüfus sayımı verilerine göre Havzanın toplam nüfusu dir. Kentsel nüfusu Kırsal nüfusu ise Konuralp Belediyesi, Düzce Belediyesi ile birleştirilmiştir.

5 Havza üzerinde baskı oluşturan başlıca çevresel etmenler, Arıtılmamış kentsel atıksuların alıcı ortamlara deşarjı, Düzensiz depolama alanları, Tarım ve hayvancılık kaynaklı kirleticiler, Endüstriyel atıksuların yeterince arıtılmadan alıcı ortama deşarjı

6 Yerleşim Adı AAT Durumu AAT TürüAAT Teknolojisi Kapasite (m3/gün) İşletmeye alma yılı veya İTP’si Deşarj Noktası Deşarj İzin durumu Düzce Merkez Faalİleri Biyolojik Azot- Fosfor Giderimli A2O Küçük Melen Var Aydınpınarİşletmeye alınma Aşaması nda Doğal AATYapay Sulak Alan Uğur Suyu Yok Yeni Taşköprü FaalDoğal AATYapay Sulak Alan Küçük Melen Var Bütün yerleşim yerlerinin (Çilimli İlçesi hariç) büyük mertebede kanalizasyonu bulunmaktadır.

7 OSB AdıSektörüAlanı İlçesi Deşarj Yeri Atıksu Kapasitesi ve Arıtma Durumu Katı Atık Bertarafı Düzce OSB metal, mobilya imalatı, tekstil, gıda, makine, otomotiv, orman ürünleri m 2 Beyköy Düzce AAT- Küçük Melen Çayı 950 m 3 /gün Ön Arıtma Firmaların tekil girişimleri ile lisanslı taşıma ve bertaraf hizmetleri veren firmalarca sağlanmaktadır. Düzce II OSB cam, alüminyum, ısıtma- soğutma, mobilya, otomotiv, klima m 2 Düzce- Merkez Düzce AAT- Küçük Melen Çayı 190 m 3 /gün Ön Arıtma Firmaların tekil girişimleri ile lisanslı taşıma ve bertaraf hizmetleri veren firmalarca sağlanmaktadır.

8 Sanayi TesisiSektörüİlçesiDeşarj YeriArıtma Durumu AS MadencilikKalker taşı (agrega) (SKKY 10.6) YığılcaDeşarj yok. Bütün su geri kullanılıyor. Birincil (Fiziksel çöktürme ile). Confetti Halı Sanayi Halı İmalatıGümüşovaİnce Dere, Büyük Melen Çayı İkincil (Oksidasyon Havuzu) Deşarj izni Melen Projesi' nden dolayı bekletiliyor. Gibor Alfa Çorap Tekstil San. Tic. A.Ş. Tekstil (SKKY 10.5)l ÇilimliDeşarj taşıma ile Düzce AAT' ye veriliyor. İkincil (Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur) Pak Gıda Üretim ve A.Ş. Pazarlama Yaş Maya ve İnstant (kuru) Maya CumayeriBüyük Melen Çayıİleri Biyolojik (Anerobik+Aerobik +BNR) Standart ProfilAraç FitiliMerkez- Konuralp Küçük Melen Çayı DSİ kanalı İkincil (Uzun havalandırmalı aktif çamur) Uluslu Alüminyum San. Tic. A.Ş. Alüminyum Profil (SKKY 15.7) Tamamı geri kazanılıyor Birincil (Fiziksel çöktürme)

9 Düzce İli Düzenli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin inşaatı 2014 yılı sonunda tamamlanmış olup, Havza genelinde atıklar 2015 yılı itibariyle düzenli depolanmaktadır. Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİBKAB) (2002) (Birliğe Düzce, Konuralp, Beyköy, Boğaziçi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca Belediyeleri üyedir.) 6. KATI ATIK YÖNETİMİ MEVCUT DURUM Düzce Katı Atık Bertaraf Tesisi 1.Etap Alanı Düzce Katı Atık Bertaraf Tesisi 1.Etap Sedde İmalatı

10 Gölyaka, Yığılca, Aydınpınar, Beyköy ilçe ve beldeleri yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerdir. Kümes hayvancılığı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa nazaran daha yaygındır. Hayvancılıktan kaynaklanan hayvansal atıklar biriktirilerek gübre olarak kullanılmaktadır. Kaynak: Batı Karadeniz Havza Koruma Eylem Planı, TUBİTAK Hayvan Sayılarının Türlere Göre Dağılımı

11 Çözüm Önerileri: Gübreler, sinek, koku vb. problemler olmaması için arazilerde gelişi güzel değil, fermente edildikten sonra kullanılmalıdır, Büyükbaş hayvan atıklarının biriktirildiği depoların, altı sızdırmasız ve üstü kapalı olmalıdır. Tavuk çiftliklerinden kaynaklanan gübreler, gelişigüzel kullanılmamalı, altı sızdırmasız üstü kapalı ve uygun büyüklükte depolama alanlarında fermente edilmeli, bunun akabinde arazilerde kullanılmalıdır, Tavuk çiftliklerinden kaynaklanan gübreler için, ortak bir gübre işleme tesisi kurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

12 Azot (N) yükünün % 68’i Fosfor (P) yükünün % 73’Ü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Noktasal kaynaklardan gelen Azot (N) ve Fosfor (P) kirlilik yüklerinin büyük kısmı (%72.4 N ve %93.6 P) Cumayeri İlçesi’nden kaynaklanmaktadır. KAYNAK: Büyük İstanbul içme Suyu Projesi II. Merhale Melen Sistemi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı,2007)

13 YSKY: Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (RG: , 28483), ( Yılları Ortalaması)

14 MELEN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA GELİŞMELER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

15 Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Eylemleri 1.Dere Yataklarının Islahı 2.Evsel AAT’ler, Kanalizasyon/Kollektör ve İletim Hatlarının İnşası 3.Sanayi Atıksularının Yönetimi 4.Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyonla Mücadele Çalışmaları 5.Çevre Düzeni Planlarının Uygulanması 6.Katı ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerinin Kurulması 7.Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü 8.Su Kalitesi ve İzlenmesi 9.Taşkına Karşı Tedbirlerin Alınması 10.Yeraltı Suyunun Kontrolü 11.Sektörel Tahsislerin Yapılması 12.Baraj, Gölet ve İçmesuyu Arıtma Tesislerinin İnşası 13.İzin ve Denetimlerin İcra Edilmesi 14.Doğa Koruma Faaliyetleri 15.Kırsal Kalkınma ve Turizmin Geliştirilmesi

16 EYLEM 1. DERE YATAKLARININ ISLAHI ( )  Mesul Kurum  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Düzce-Çilimli Akdere Deresi Taşkın Koruma Rehabilitasyonu İkmali ile Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım projeleri tamamlanmıştır.  Derelerin tamamında ıslah projelerine başlanmış olup; % mertebelerinde tamamlanmıştır.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

17 İlçeAAT AdıAAT Tipi Düzce Merkez, Boğaziçi, Konuralp, Beyköy Düzce Merkez AAT (mevcut) İleri Biyolojik AAT KaynaşlıKaynaşlı İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi YığılcaYığılca İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi GölyakaGölyaka İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi ÇilimliÇilimli İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi Cumayeri, Gümüşova Cumayeri (ve Gümüşova) İleri Biyolojik AAT- İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi Arıtma Tesisleri için yer tespiti çalışmaları tamamlanmış olup, kamulaştırma ve tahsis işlemleri devam etmektedir. Ergene Havzası’nda uygulanan Tip Projeleri hazırlanmış olup, yatırım programına alınmıştır. İSKİ Genel Müdürlüğü havzanın hava lidar (üç boyutlu yüzey modeli) haritası için ihaleye çıkmıştır. Çalışma 18 ay içerisinde tamamlanacaktır.

18 AAT Adı Nüfus (2046 yılı için) Debi (m 3 /gün) Planlanan Tesis Alanı (m 2 ) Talep Edilen Alan (m 2 ) İlçe Köy/Mah alle ParselMülkiyetiAçıklama Q ort,201 7 Q ort,2 046 Gölyaka İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Gölyaka Esen Mahalle 227 Maliye Hazinesi İSKİ adına t ahsisi talep edildi. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Cumayeri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Cumayeri Yenikay a Mah., Kozluk Mevkii 63 Şahıs Parseli (Tarla) tarih, sayılı Genel Müdürlük Oluru ile kamulaştırılması talep edildi. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Kaynaşlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kaynaşlı Çimşir Mah., Atar Sok. Tescil Harici (411 Parsel Yanı) Tescil Harici Alan (DSİ Genel Müdürlüğü sorumlulu ğunda) tahsisi talep edildi. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Yığılca İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yığılca 4, 5 Şahıs Parselleri Kamulaştırılması talep edilmiştir. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı. Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Çilimli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çilimli İslahiye Köyü 353 Mera Vasıflı Arsa (İl Özel İdaresi) Yer netleştirilmedi. Belediyesinden AAT yeri ile ilgili görüş talep edildi. Belediyesi tarafından tesis yeri gösterilmemiştir. ( tarih ve sayılı yazı) Toplam Alan (m2)

19 Yerleşim yeri Nüfus (2046 yılı için) İlk Yatırım Maliyeti ($) Yıllık Yatırım Maliyeti ($/yıl) Yıllık İşletme ve Bakım Maliyeti ($/yıl) Birim Arıtma Maliyeti ($/N.yıl) ($/m 3 ) Kaynaşlı (0,5) Cumayeri (Gümüşova) (0,5) Gölyaka (0,6) Çilimli (0,6) Yığılca (0,6) Toplam ($) ---

20 Havza dışına iletilmesi öngörülen Cumayeri Merkezi AAT deşarjı (mevcut Düzce İleri Biyolojik AAT deşarjı ile birlikte) havza içerisindeki akarsuların su kaliteleri üzerinde etkili olmayacaktır. Yığılca, Kaynaşlı ve Gölyaka İlçeleri, kendi AAT’lerini kullanacaklardır.  Yığılca Hasanlar Barajını besleyen Küçük Melen Atıksu  Kaynaşlı Asar Deresi Deşarj  Gölyaka Büyük Melen Yeri Arıtılmış atıksuların sulamada kullanılması planlanmaktadır.

21 Büyük Melen Barajı Gölü sağ sahilindeki servis yolunu takiben Baraj mansabına ulaşan Terfili İsale hattı

22 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI ( )  Mesul Kurum  Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka AAT’leri, Düzce ATT ve Cumayeri AAT arasındaki ana iletim hattı ile arıtılmış atıksuları Havza dışına taşıyacak terfi hattı → İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü  Atıksu arıtma tesislerine gelen bütün kollektör hatları ile kanalizasyon şebekeleri → İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınarak ilgili Belediyeler  Köylerde doğal arıtma ile birlikte kanalizasyon şebekesi →merkezi idarenin desteği ile Düzce İl Özel İdaresi

23 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI ( )  Gelişmeler  Evsel AAT projeleri yatırım programına alınmış ve yer seçimi İSKİ Genel Müdürlüğü’nce tamamlanmıştır.  Belediyelerin kanalizasyon şebekeleri %90 oranında tamamlanmış ve beton borular çelik borularla değiştirilmeye başlanmış olup, kollektörler yatırım programına alınmıştır.  Kamulaştırma işleminin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için İSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Kamu Yararı Yazısı”nı almak üzere başvurmuş olup, bu talep Bakanlığımızca da ÇŞB, Düzce Valiliği ve Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.  İSKİ Genel Müdürlüğü AAT yapımı için seçilen yerlerin 1/5000 ölçekli imar planlarına işlenmesi için talepte bulunmuştur.

24 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI ( )  Sorunlar  Belediyeler, AAT yerleri için belirlenen alanların kamulaştırmasını yapmaktan imtina etmektedir. Bunun başlıca sebepleri ise şunlardır: Çilimli AAT için belirlenen yerin vatandaşın arazisi olması Yığılca AAT yerinin imar planında yer almaması Cumayeri AAT için önerilen yerin vatandaşın arazisi olması Gölyaka AAT yerinin hazine arazisi olması Kaynaşlı ile de mutabakat sağlanamaması  Çözüm Önerileri AAT yerlerinin kamulaştırılması kapsamında;  “Acil Kamulaştırma Kararı”nın çıkmasını müteakip Belediyeler tarafından kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

25  Mesul Kurum  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  İlgili OSBler  Gelişmeler  Havzada Çilimli OSB ve Gümüşova OSB olmak üzere iki yeni ıslah OSB kurulması planlanmaktadır.  Sorunlar  Mevcut OSBlerde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.  Kurulması planlanan iki yeni ıslah OSB ile alakalı olarak; 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine göre havzada yeni bir OSB kurulması mümkün değildir. Islah OSB kurulumu için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru süresi geçmiştir.  Çözüm Önerileri  Düzce Valiliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlığımıza resmi yazı ile başvurulması

26  Mesul Kurum  Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  Gelişmeler Düzce-Darıyeri-Kurtuyuğu, Akçakoca-Altınçay, Akçakoca-Deredibi- Geçitkaya Maden sahaları rehabilitasyonu ön etüdü yapılmıştır. Melen Baraj Havzası Heyelan Tehlike Haritası yapılmış olup, ciltlenme aşamasındadır. Melen Baraj havzası 8 mikro havzaya ayrılmış ve bu havzalarda doğal drenajı düzenlemeye, sediman ve rusubat tutmaya yönelik heyelanlı alanlar rehabilitasyon projeleri planlanmış olup 2016 yılı için 3 adet proje öngörülmüştür.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

27  Mesul Kurum  1/ ve 1/25000 Ölçekli ÇDP'lerin Uygulanması→ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Özel Hüküm Çalışmaları→ Bakanlığımız  Gelişmeler  Havzada 1/ ve 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları uygulanmaktadır.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

28  Mesul Kurum  Düzce Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmetleri → İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Belediyeler ve Birlikler  Diğer eylemler ile alakalı çalışmalar → ilgili Belediyeler ve Birlikler  Gelişmeler  Düzce Belediyeleri Katı Atık Birliği faaliyete geçmiştir. EYLEM 6. KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASI ( )

29  Sorunlar  Alanda ileri atıksu arıtma tesisinin yapılmasına sızıntı suyu miktarının yeterli olmaması sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin verilmediği bildirilmiştir.  Çözüm Önerileri  Düzenli katı atık depolama alanın sızıntı suyu miktarının artması sebebiyle, AAT yapımı hususunun tekrar değerlendirilmesi, bunun uygun olmaması halinde ise en yakın AAT’ye gönderilmesi  Düzce Belediyeleri Katı Atık Birliği tarafından bütün belediyelerinin atıklarının düzenli depolama alanına transferinin sağlanması  Havzadaki düzensiz katı atık depolama tesislerinin ıslahı için fizibilite ve yaklaşık maliyet belirleme çalışması yapılarak, işin İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılabilirliğinin değerlendirilmesi EYLEM 6. KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASI ( )

30  Mesul Kurum  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Gelişmeler  Düzce İlinde izleme, mera ıslah ve amenajman ile entegre zararlı mücadele çalışmaları sürdürülmektedir.  İzleme sonuçlarına göre Nitrata Hassas Bölgelerin tespit çalışmaları devam etmektedir.  “İyi Tarım Uygulamaları Kodu Taslağı”na göre hazırlanacak olan tarımsal eylem planları kapsamında teşvik/destekler verilecektir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

31  Mesul Kurum  DSİ Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  İzleme Programları (gözetimsel ve operasyonel izleme) Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, uygulanmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.  DSİ Genel Müdürlüğü tarafından program kapsamında izleme çalışmalarına başlanılacaktır.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

32  Mesul Kurum  Bakanlığımız  Gelişmeler  Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması ve uygulanması çalışmaları eylem planı takvimine uygun olarak sürdürülmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

33  Mesul Kurum  Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Havzadaki Yer altı suyu kütlelerinin belirlenmesi, başlangıç karakterizasyonun tamamlanması, kalitesinin ve seviyelerinin izlenmesi ve tahsis çalışmaları eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

34  Mesul Kurum  Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Eylem Planı kapsamında; Sektörel Tahsis Planlarının hazırlanması ve uygulanması eylem planı takvimine uygun olarak sürdürülmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

35  Mesul Kurum  Baraj, gölet ve regülatörler→ DSİ Genel Müdürlüğü,  İçme Suyu Arıtma Tesisleri → İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi  Gelişmeler  İlgili çalışmalar eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

36  Mesul Kurum  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  İSKİ Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  İlgili çalışmalar eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

37  Mesul Kurum  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Doğa Koruma Faaliyetleri Eylem Planı Takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

38  Mesul Kurum  Düzce Valiliği  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Kırsal Kalkınma ve Turizmin Geliştirilmesi Faaliyetleri Eylem Planı Takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

39 Eylem No Eylem AdıYıllarMesul Kurum Gelişmeler 1.DERE YATAKLARININ ISLAHI 1.1Düzce-Asarsuyu Deresi Islahı (I. ve II. Kısım) DSİ Genel Müdürlüğü Düzce-Asarsuyu Deresi Islahı (I. Kısım) tasfiye edildi. II.Kısım da ise ihale çalışmaları devam etmektedir. 1.2Düzce-Merkez Koçyazı Mahallesi Ev ve Arazilerinin Karaca Deresi ve Yan Dereleri İş %15 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.3Düzce-Çilimli Akdere Deresi Taşkın Koruma Rehabilitasyonu İkmali Düzce-Çilimli Akdere Deresi Taşkın Koruma Rehabilitasyonu İkmali Yılında iş tamamlanmıştır. 1.4Düzce-Merkez Karacahacımusa Deresi Mansap Kısmı Islahı İş %45 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.5Düzce-Büyük Melen Çayı Islahı 2. Kısım tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 1.6Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım Yılında iş tamamlanmıştır.

40 Eylem No Eylem AdıYıllar Mesul Kurum Gelişmeler 1.DERE YATAKLARININ ISLAHI 1.7 Düzce-Gölyaka Aksu Deresi Islahı 2. Kısım DSİ Genel Müdürlüğü İş %33 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.8 Düzce-Uğursuyu Deresi Islahı 2. Kısım İş %35 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.9Düzce-Efteni Gölü Islahı Proje çalışmaları devam etmektedir Düzce-Merkez Kabalak Köyü Hamidiye Deresi tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır Düzce-Kaynaşlı İlçe Merkezi Yandereleri İş %40 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.12Düzce-Yığılca İlçe Merkezi Yandereleri Proje ihalesi yapıldı, süreç devam etmektedir.

41 Eylem NoEylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI 2.1AAT İNŞAATI Cumayeri Merkezi AAT (Cumayeri- Akçakoca-Kocaali) İSKİ Genel Müdürlüğü İlgili Belediyeler, İl Özel İdareleri 2.1.2Kaynaşlı AAT Yığılca AAT Gölyaka AAT Çilimli AAT Düzce Merkez AAT'nin Kapasitesinin Arttırılması KANALİZASYON 2.2.1Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka, Çilimli, Boğaziçi, Beyköy Kanalizasyon ve Kollektör Hatlarının Tamamlanması İlgili Belediyeler İSKİ Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri 2.2.2Köylerin Doğal Arıtma ve Kanalizasyon Sistemlerinin Tamamlanması İl Özel İdareleri İSKİ Genel Müdürlüğü, İlgili Belediyeler

42 Eylem NoEylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum 2.EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI 2.3.Kollektör/ İletim Hatlarının İnşası Cumayeri Terfi Merkezi-Düzce AAT Arasındaki İletim Hattı ile Arıtılmış Atıksuları Havza Dışına Taşıyacak Kollektör Hattının İnşaatı İSKİ Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri, İlgili Belediyeler 2.3.2Gümüşova Atıksularını Cumayeri AAT'ye Taşıyacak Kollektör Hattının İnşaatı İlgili Belediyeler İSKİ Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri Konuralp, Boğaziçi ve Beyköy Atıksularını Düzce Merkez AAT'ye Taşıyacak Kollektör Hattının İnşaatı Çilimli Arıtılmış Atıksularını Cumayeri Terfi Merkezi-Düzce AAT Arasındaki İletim Hattına Taşıyacak Kollektör Hattının İnşaatı Kaynaşlı,Yığılca ve Gölyaka Arıtılmış Atıksularının Yapılacak Suni Barajlarda Depolanarak Tarımsal Sulamada Yeniden Kullanımı DSİ, OSİB (SYGM) Çevre ve Şehircilik Bak., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

43 Eylem NoEylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum 3. SANAYİ ATIKSULARININ YÖNETİMİ 3.1OSB'ler Çilimli OSB Kurulumu, AAT İnşası ve İşletmeye Alınması Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., İlgili OSB Çevre ve Şehircilik Bak., İSKİ Genel Müdürlüğü, İlgili Belediyeler, Gümüşova OSB Kurulumu, AAT İnşası ve İşletmeye Alınması OSB'lerin Atıksu Arıtma Tesislerinin İyileştirilerek Uygun Arıtmaya Geçirilmesi Tekil Sanayi Tesisleri 3.2.1AAT'si Mevcut Olan Çevre ve Şehircilik Bak., İSKİ Genel Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak. Çevre İzin İşlemlerinin Tamamlanması Deşarj İzleme Deşarj Denetim AAT'si Mevcut Olmayan Çevre ve Şehircilik Bak., Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak. İSKİ Genel Müdürlüğü AAT ve Altyapı Sistemlerinin İnşaası Çevre İzin İşlemlerinin Tamamlanması Deşarj İzleme ve Deşarj Denetim

44 4AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON VE EROZYONLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 4.1 AĞAÇLANDIRMA Düzce (Merkez, Akçakoca, Gölyaka, Yığılca) OGM ÇEM 4.2 Rehabilitasyon Çalışmaları Düzce (Merkez, Akçakoca, Gölyaka, Yığılca) Erozyon Kontrolü (Düzce (Merkez, Akçakoca, Gölyaka, Yığılca) Eylem No Eylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum

45 Eylem NoEylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum 4 AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON VE EROZYONLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 4.4 SEL KONTROLÜ PROJELERİ OGM, ÇEM Yukarı Havza Sel Kontrolü Projeleri OGM, ÇEM Melen Çayı Alt Havzası Sel Kontrolü Projeleri Düzce Kaynaşlı Sel Kontrolü Projesinin Uygulanması Düzce Çakıtoyu Sel Kontrolü Projesinin Uygulanması Düzce Kaynaşlı Dayanık Suyu Sel Kontrolü Uygulama Projesi Büyük Melen Baraj Havzasındaki Heyelanların Baraj Gölü Çevresine Muhtemel Etkisinin Tespiti DSİ Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Gen. Müd. 4.6 Baraj Havzaları Rehabilitasyon Çalışmaları ÇEM Melen, Akçakoca ve Hasanlar Baraj havzaları rehabilitasyon çalışması ÇEM Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü adet maden sahası rehabilitasyon çalışması Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü

46 Eylem NoEylem Adı Yıllar Mesul Kurumİlgili Kurum 5ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ UYGULANMASI 5.1 1/ ve 1/25000 Ölçekli ÇDP'lerin Uygulanması Çevre ve Şehircilik Bak. 5.2 Özel Hüküm Çalışmaları OSİB (SYGM), İSKİ Genel Müdürlüğü 6 KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASI 6.1 Düzce Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmetleri Düzce-Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca İlçe Belediyeleri ile Beyköy, Boğaziçi, Konuralp Belde Belediyeleri ilgili Belediyeler ve BirliklerÇevre ve Şehircilik Bak. 6.2 Mevcut Katı Atık Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu ve Sızıntı Suyu Yönetimi Düzce-Akçakoca-Gölyaka-Çilimli-Beyköy- Cumayeri-Yığılca-Konuralp-Boğaziçi-Kaynaşlı- Gümüşova ilgili Belediyeler ve Birlikler İSKİ Genel Müd. 6.3 Madencilik Atıklarının Yönetimi ilgili Belediyeler ve Birlikler Çevre ve Şehircilik Bak., İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6.4 Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Bertarafı Sanayi Atıklarının Geri Kazanılması, Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi Tıbbi Atık Yönetimi

47 Eylem No Eylem AdıYıllarMesul Kurum İlgili Kurum 7TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 7.1 Suların Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Korunması Çalışmaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 7.2 Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş Çalışmaları ve Teşviki Zirai İlaç (Pestisit) Yönetimi Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

48 EYLEM ADIGELİŞMELER 7. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 7.1 Suların Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Korunması Çalışmaları Melen Çayı Alt Havzasının içinde yer aldığı Düzce İlinde 12 yerüstü ve 7 yeraltı olmak üzere 19 su izleme noktasında kirliliğin belirlenmesi amacıyla izleme çalışmaları yapılmaktadır. İzleme sonuçları Nitrat Bilgi Sistemine kaydedilmektedir. İzleme sonuçları web servis aracılığı ile paydaş kurumlarla (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) paylaşılmaktadır. İzleme sonuçları İzleme sonuçlarına bağlı olarak Nitrata Hassas Bölgeler (NHB) belirlenerek 2015 yılı sonunda ilan edilecektir. Nitrata Hassas Bölgelerde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirleri içeren “İyi Tarım Uygulamaları Kodu” taslağı hazırlanmıştır. Nitrata hassas bölgelerde uygulanmak üzere iyi tarım uygulamaları kodu çerçevesinde tarımsal eylem planları hazırlanacaktır. Çiftçilerin gereğinden fazla kimyevi gübre kullanmaması için toprak analizi yaptırmasını teşvik etmek amacıyla Bakanlığımız tarafından 2015 yılında dekar başına 2,5 TL Toprak Analizi Desteği verilecektir. Desteklemelere ilişkin veriler sonraki dönem raporlarında gönderilecektir. 7.2 Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş Çalışmaları ve Teşviki Ülke genelinde organik tarımı ve iyi tarım uygulamalarını teşvik amacıyla; organik tarım yapan çiftçilere 2015 yılında bitkisel üretimde dekar başına 70 TL. ye kadar, hayvansal üretimde baş başına 150 TL. ye kadar, İyi tarım uygulamaları kapsamında ise dekar başına TL. arasında destek verilecektir. Desteklemelere ilişkin veriler sonraki dönem raporlarında gönderilecektir. Melen Çayı Alt Havzasının yer aldığı Düzce ilimizde şimdiye kadar Bakanlığımızca da alanda toplam 28 adet mera ıslah ve amenajman projesi uygulanmıştır.

49 EYLEM ADI GELİŞMELER 7. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 7.3 Zirai İlaç (Pestisit) Yönetimi Entegre Mücadele Projeleri Bitki sağlığı çalışmaları, insan ve çevre sağlığını gözeten sürdürülebilir tarımsal üretimi hedefleyen ve uluslararası kabul görmüş olan “Entegre Zararlı Mücadele” kapsamında uygulanmaktadır. Bu çerçevede pestisit kullanımının azaltılarak öncelikle alternatif mücadele yöntemlerinin kullanılmasının sağlanması için örnek uygulamalar oluşturulması amacıyla entegre mücadele projeleri yürütülmektedir. Düzce İlinde 2015 yılında 100 çiftçi ve 969 dekar alan Entegre Mücadele Projesi programlanmıştır. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Bitki ve bitkisel ürünlerde bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce önerilmesi, uygulanması ve gerekli kayıtların tutularak güvenilir gıda üretimi ve izlenebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Bitki Koruma ürünlerinin önerilmesi amacıyla Düzce İlinde 68 teknik personele reçete yazma yetki belgesi, ayrıca bitki koruma ürünlerinin yetkili kişilerce uygulanması amacıyla 3623 kişiye BKÜ uygulayıcı belgesi verilmiştir.

50 Eylem NoEylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum 8SU KALİTESİ VE MİKTARININ İZLENMESİ 8.1 Ön izleme (Gözetimsel İzleme) DSİ Genel Müdürlüğü 8.2 Operasyonel izleme TAŞKINA KARŞI TEDBİR ALINMASI 9.1 Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması OSİB (SYGM) 9.2Taşkın Yönetim Planlarının Uygulanması OSİB (DSİ, MGM ve OGM) 10YERALTI SUYUNUN KONTROLÜ 10.1 Havzadaki Yer altı suyu Kütlelerinin Belirlenmesi DSİ Genel Müdürlüğü 10.2 Havzadaki Yer altı suyu Kütlelerinin Başlangıç Karakterizasyonun Tamamlanması OSİB (SYGM ve DSİ) 10.3Yer altı suyu Kalite İzlenmesi DSİ Genel Müdürlüğü 10.4Yer altı suyu Seviyelerinin izlenmesi DSİ Genel Müdürlüğü 10.5YAS Tahsisleri DSİ Genel Müdürlüğü

51 Eylem NoEylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum 11SEKTÖREL SU TAHSİSLERİN YAPILMASI 11.1 Sektörel Tahsis Planlarının Hazırlanması DSİ Genel Müdürlüğü OSİB (DSİ, MGM ve OGM) 11.2 Sektörel Tahsis Planlarının Uygulanması OSİB (DSİ, MGM ve OGM) 12BARAJ, GÖLET VE İÇME SUYU TESİSLERİNİN İNŞASI 12.1Barajlar/Göletler Büyük Melen Barajı DSİ Genel Müd Uğursuyu Barajı Vakıf Göleti Regülatörler Asarsuyu Regülatörü DSİ Genel Müd Uğursuyu Regülatörü Hecinler Regülatörü İçme Suyu Arıtma Tesisleri Köylere Branşman Konularak İçme suyu Temini İl Özel İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müd Düzce İçmesuyu AT Düzce Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müd.

52 Eylem NoEylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum 13 İZİN VE DENETİMLERİN İCRA EDİLMESİ, CEZAİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI Çevre ve Şehircilik Bak., İSKİ Genel Müdürlüğü Sanayi Tesisleri, Belediyeler 14DOĞA KORUMA FAALİYETLERİ 14.1 Tabiat Parklarının ve Koruma Alanları Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı DKMPGM Kurugöl Tabiat Parkı Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı Demirciönü Tabiatı Koruma Alanı Sırıkyayla Tabiat Anıtı Paşabükü Tabiat Anıtı Kayadibi Porsuk Ağacı Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Rehabilitasyonu DKMPGM 14.3Tabii Hayatın Desteklenmesi DKMPGM 14.4 Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Çalışmaları Belediyeler DKMPGM 14.5 Avcılık Faaliyetleri/Avlak Tescil Çalışmaları DKMPGM 14.6Doğa Turizmi Master Planı DKMPGM 14.7Tabiat ve Hayvan Sevgisi Seminerleri DKMPGM 14.8 Sulak Alanların ve Tabii Varlıkların Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması DKMPGM

53 Eylem No Eylem AdıYıllarMesul Kurumİlgili Kurum 15 KIRSAL KALKINMA VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 15.1Master Plan Hazırlanması Valilik Kültür ve Turizm Bak. 15.2Av Turizminin Geliştirilmesi Valilik, DKMP Kültür ve Turizm Bak Doğa Turizminin Geliştirilmesi Valilik Kültür ve Turizm Bak. 15.4Milli Park İlanı Çalışmaları DKMP Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bak.

54


"SUNUM İÇERİĞİ 2 1.Yapılan Çalışmalar 2.Havzanın İdari Durumu 3.Havzadaki Baskı Unsurları 4.Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları