Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Derginizin Gelişimi ve Web of Science Metin TUNC THOMSON REUTERS & MIKRO BILGI A.S.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Derginizin Gelişimi ve Web of Science Metin TUNC THOMSON REUTERS & MIKRO BILGI A.S."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Derginizin Gelişimi ve Web of Science Metin TUNC THOMSON REUTERS & MIKRO BILGI A.S.

2 Gündem Bilimsel Dergilerin Değeri ve Web of Knowledge Bilimsel Dergiler için Standartlar Thomson Reuters Dergi Seçim Süreci Thomson Reuters Bir Dergiyi Nasıl Ölçer? Derginizin Gelişimi için Stratejiler Thomson Reuters Dergi Seçimine Nasıl Başvurulur? Soru&Cevap 2

3 Bilimsel Dergilerin Değeri 3 Publish or Perish Bilimsel İletişim Platformu Küresel Bilim Değişimi Uluslararası Görünürlük Bilimsel Performans Değerlendirmesi için Temel Kaynak

4 Araştırma Değerlendirmesi Nasıl Yapılmaktadır? Farklı yöntem ve yaklaşımların kombinasyonları: –Alınan bilimsel fon destekleri –Ödül sayısı(Nobel, camia ödülleri,…) –Hakemlik Katılımları –Yayın aktiviteleri –Atıf hesaplamaları Peer review – pahalı bir süreç, sonuçları ise subjektiftir. Yukarıdaki göstergelerden hiçbiri tek başına yeterli değildir. Gerekli olan sonuçların bağımsız uzmanlar tarafından birlikte yorumlanmasıdır.

5 Web of Knowledge® Araştırma değerlendirmesinde dünyanın en çok kullandığı veri tabanı

6 Atıf Indeksinin Kısa Tarihi İlk olarak Dr Eugene Garfield tarafından geliştirildi. –Science, 1955 The Science Citation Index (1963) –SCI print (1960) –On-line versiyonu SciSearch (1970) –CD-ROM (1980) –Web arayüzü (1997) Web of Science İçeriği geliştirildi: –Social Sciences Citation Index (SSCI) –Arts & Humanities Citation Index (AHCI) Atıf Indeksi –Öncelikli olarak Bilgi Erişim için geliştirildi. –Elektronik medyanın ve güçlü tarama araçlarının gelişimi ile birlikte araştırma değerlendirme alanındaki kullanımı ve popüleritesi arttı.

7 TEMEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRMELERDE WEB OF SCIENCE VERİLERİNİN KULLANIMI Dünya Çapında Akademik Sıralamalar: Times Higher Education Ranking www.timeshighereducation.co.uk ARWU (Shanghai) ranking www.arwu.org Ülke ve AB çapında araştırma değerlendirme: US National Science Foundation EU – Research Council ve diğerleri

8 DEĞERLENDİRME İÇİN TR VERİLERİNİ KULLANAN DEVLET VE KURUMLAR France: Min. de la Recherche, OST - Paris, CNRS Germany: Max Planck Society, several gov’t labs, DKFZ, MDCUS: National Institutes of Health United Kingdom: King’s College London; HEFCE European Union: EC’s DGXII(Research Directorate) US: NSF: biennial Science & Engineering Indicators report (since 1974) Canada: NSERC, FRSQ (Quebec), Alberta Research Council Australian Academy of Science, gov’t lab CSIRO Turkey: Higher Education Council, TUBITAK Japan: Ministry of Education, Ministry of Economy, Trade & Industry People’s Republic of China: Chinese Academy of Science Czech Republic: Czech Academy of Sciences; Government Etc. 8

9 9 ISI WEB OF SCIENCE BUGÜN 91 ÜLKEDE >5000 KURUMA ULAŞMAKTADIR. Asia- Pacific 680 Customers in 26 countries Europe, Middle East and Africa 3,162 Customers In 51 countries 262 Customers in 12 countries Latin America 832 customers North America ISI Web of Science 20 Milyon Kullanıcı Hergün 150,000 kullanıcı > 5,000 kurum > 12,000 dergi, > 52 milyon kayıt, > 800 milyon atıf

10 2004 Cited References 19741998 2000 1993 2003 Times Cited Related Records 2006 2004 1999 2002 1994 2000 2007 Atıf Mantığı

11 Web of Knowledge ® Genel Bakış Disiplinlerarası- Science, Social Science, Arts & Humanities En geniş atıf indeksi: >52 milyon kayıt (2008’de 1.9M ) >2,000 dergi >12,000 konferans (yıllık) Haftalık güncelleme >100 yıllık kesintisiz kapsam Science Citation Index SSCI Century of Science 1900 1956 A&HCI 1975 1945 Century of Social Sciences 1900 CPCI 1990

12 Diversity Değerlendirilmiş Otoriter İçerik –Uzman ekip içeriğin güvenilir olmasını sağlamak için dergileri değerlendirmektedir. –Dergilerin kaynağı ne olursa olsun değerlendirilmeye alınmaktadır: Ticari yayıncılar Akademik topluluklar Açık erişim dergiler OtoriteOtorite

13 Neden Seçicilik? Dergilerin 40%’ı : Yayınların %80’ini Atıf alan yayınların %92’sini Dergilerin %4’ü: Yayınların %30’unu Atıf alan yayınların %51’ini kapsamaktadır.

14 Thomson Journal Seçim Süreci– Neden Seçicilik? Eugene Garfield PhD Dergilerin küçük bir kısmı önemli bilimsel sonuçların önemli bir kısmını yayınlarlar.. –SCIE ve SSCI’daki 7,621 dergi 814,967 makale yayınlayıp, 20,834,641 atıf almaktadır. 300 dergi (4%) 239,206 makale (30%) 300 dergi (4%) 10,681,596 atıf (51%) 3,000 dergi(40%) 648,906 makale(80%) 3,000 dergi (40%) 19,287,265 atıf (92%) Yılda 2000 dergi değerlendirilmektedir. –10% kadarı kabul edilmektedir. Thomsonreuters editörleri: alanlarında uzman bilgi profesyonelleri; literatür uzmanları ve kütüphaneciler’den oluşmaktadır.

15 Bilimsel Dergiler için Standartlar Zamanında yayınlama Yayıncılık konvansiyonlarına uygunluk Hakemlilik Bibliyografik bilgilerin İngilizce olması ISSN (International Standard Serial Number) 15

16 Bilimsel Dergiler için Standartlar Zamanında yayınlama Yayınların zamanında çıkması birincil ve temel öneme sahip bir kriterdir. Bir dergi muhakkak belirttiği sıklıkla yayınlanmalıdır. Zamanında yayınlamak derginin yeterli yayın rezervi ile derginin devam eden canlılığını göstermektedir. 16

17 Bilimsel Dergiler için Standartlar Yayıncılık Konvansiyonlarına Uygunluk –Bilgilendirici dergi adı, –Tam açıklayıcı makale başlıkları –Yazar abstraktı, –Bütün kaynakça için eksiksiz bibliyografik bilgi –Tüm yazarların adres bilgisi 17

18 Bilimsel Dergiler için Standartlar Hakemlilik Hakemlilik dergi standartları, sunulan araştırmaların kalitesi ve referans bütünlüğünün temel bir göstergesidir. 18

19 Bilimsel Dergiler için Standartlar İngilizce Çağımızda, İngilizce bilimsel dil olarak kabul edilmektedir. Tam metni ya da en azından bibliyografik bilgileri ingilizce olan yayınlar ile küresel alanda bilimsel iletişimi amaçlayan dergilerde yayın yapmanız kolaylaşmaktadır. 19

20 Bilimsel Dergiler için Standartlar ISSN (International Standard Serial Number) ISSN basılı ve elektronik dergileri tanımlamak için kullanılan 8 haneli tekil rakamlardır. Dergiler hem elektronik hem basılı yayınlanıyorsa iki farklı ISSN numarası alabilirler. Basılı Dergiler (p-ISSN) Elektronik Dergiler (e-ISSN) alırlar. ISSN bir derginin en temel gereksinimidir. 20

21 Yılda yaklaşık 2000 dergi değerlendirilmektedir. –Dergilerin 10-12% ‘si kabul edilmektedir. Thomson Reuters editörleri –Bilgi profesyonelleri –Kütüphaneciler –Konu uzmanları Web of Science Değerlendirilen dergiler Dergi kalitesi Thomson Reuters Dergi Değerlendirme Politikaları ve Süreci

22 … Dergi Seçimi 1.Temel Dergi Yayınlama Standartları 2.Editoryal İçerik 3. Uluslararası Çeşitlilik 4. Atıf Analizi Thomson Reuters Dergi Değerlendirme Politikaları ve Süreci

23 … Dergi Seçimi 1.)Yayınlama Standartları a.) Zamanında Yayınlama b.) Editoryal Konvansiyon c.) Bibliyografik bilgilerin İngilizce Olması d.) Hakemlilik

24 ... Dergi Seçimi 2.) Editoryal İçerik –Bu dergi veri tabanını güçlendiriyor mu yoksa zaten ilgili konuda yeterince dergi indeksleniyor mu? –Bu dergi özel bir konu alanındaki içeriği tamamlıyor mu? –Bu dergi indekslenen ve benzer editoryal içeriğe sahip diğer dergiler ile nasıl karşılaştırılabilir? –Bu dergi yeni bir alan ya da konuya odaklanıyor mu? Thomson Reuters Dergi Değerlendirme Politikaları ve Süreci

25 ... Dergi Seçimi 3.) Uluslararası Çeşitlilik Yazarlar, editörler ve editör danışma kurulu üyeleri uluslararası araştırma topluluğunu yansıtıyor mu? –Bu dergi uluslararası okuyuculara mı yoksa bölgesel okuyuculara mı hitap ediyor? Thomson Reuters Dergi Değerlendirme Politikaları ve Süreci

26 ... Dergi Seçimi 4.) Atıf Analizi –Eğer dergi yeni ise yazarların önceki çalışmaları inceleniyor. Bu çalışmanın yazarları literatürde atıf almışlar mı? –Yıllardır yayın yapan dergiler için Impact Factor ve Immediacy Index kullanılır. –Bir dergi konu alanındaki diğer dergiler ile nasıl karşılaştırılır. –Yayın kurulunun atıf analizi Bütün bu ölçümler ile Thomson Reuters editörleri bir derginin güçlü ve zayıf yanlarını saptayabilmektedir. Thomson Reuters Dergi Değerlendirme Politikaları ve Süreci

27 Impact Factor (Etki Faktörü): Dergideki makalelerin belli bir yılda ortalama ne kadar atıf aldığını ölçmektedir. Atıf analizi herhangi özel bir makaleye değil derginin tümü için uygulanmaktadır. Thomson Reuters Bir Dergiyi Nasıl Ölçmektedir

28 JOURNAL CITATION REPORTS: BİLİMSEL DERGİLERİ KARŞILAŞTIRAN VE DEĞERLENDİREN TEK KAYNAK –Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde en etkin dergileri kapsamaktadır. –Ölçülebilir, istatistik veriler ile atıfa dayalı ve objektif değerlendirmeler sunmaktadır. –Çok yönlü veri filtreleme, sıralama ve analiz araçları –Impact Factor ve Eigenfactor™ gibi değerli metrikler ISI Web of Knowledge veri ve araçları ile tam entegrasyon

29 JCR NEDEN GEREKLİDİR? KİMLER KULLANIR? –Dergi ve konu alanı düzeyinde araştırma etki ve değerlerini ölçebilirsiniz. –Akademik öğretim programına ve kütüphane koleksiyonu gelişimine destek olabilirsiniz. –Kurumunuzun araştırma yatırımlarını değerlendirip belgeleyebilirsiniz. Yayınınız için en uygun ve etkin dergiyi saptayabilirsiniz.

30 ETKİNLİK JOURNAL IMPACT FACTOR 2009 Impact Factor (Etki Faktörü) 20092008 2007 Kaynak yayın – 2009’da yayınlanmış. Referans – 2007 ya da 2008’de yayınlanmıştır. Atıflar All Previous Years 2006 2010

31 2009 JCR IMPACT FACTOR HESAPLAMASI 2009 yılında 2008 + 2007 içeriğine yapılan atıflar 2008 + 2007 yıllarında yayınlanan toplam makale sayısı Impact Factor: Atıf verilebilir içerik miktarı ve atıf sayısını normalize eden dergi düzeyinde bir metriktir. Impact Factor: Makale düzeyinde bir metrik değildir. Tek bir makalenin atıf hesaplaması tek bir cilt ve yıl içinde bile çok büyük farklılıklar göstermektedir. 31

32 2008 IMPACT FACTOR HESAPLAMASI PHYSICS-USPEKHI 2008 Atıfları 2007 yılındaki yayınlara = 110 2006 yılındaki yayınlara = 189 Toplam = 299 Yayın Sayısı 2007’de yayınlanan = 59 2006’da yayınlanan = 62 Toplam = 121 299 121 = 2,471

33 Çeşitli Kategorilerde Etki Faktörleri

34 Düzgün bir biçimde kullanılan etki faktörü bize bir bütün olarak derginin son yayınlarının verilen yıl içerisinde ne ölçüde atıf aldığını söyleyebilmektedir. JCR bir yazar ya da yayın hakkında herhangi somut bir veri vermez. Çoğu alandaki çoğu makale çok fazla atıf almaz. Makalelerin %25‘inden azı 5 ya da daha fazla atıf alır ve çoğu makalenin de hiç atfı yoktur. JOURNAL CITATION REPORTS:

35 Thomson Reuters aynı zamanda birinci sınıf bölgesel dergilerle de ilgilenmektedir. Bölgesel Dergiler uluslararası okuyuculardan daha ziyade bölgesel okuyucuları hedefler ve uluslararası çeşitlilikte daha az önem gerektirir. Atıf analizleri etki faktörü genellikle az olan bölgesel dergiler için farklı bir rol oynayabilir. Bunun dışında bölgesel dergilerin seçim kriterleri uluslararası dergiler ile aynıdır. Bölgesel dergilerin önemi daha çok içeriğinin özgünlüğü ile ölçülmektedir. Belirli bir konuda kapsamı genişletecek mi veya belli bir bölgesel bakış açısı ile yeni içerikli yayın sağlıyor mu? http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/regio nal_content_expansion Thomson Reuters Bir Dergiyi Nasıl Ölçer? REGIONAL JOURNALS (Bölgesel Dergiler)

36 Tüm sosyal bilim dergileri doğa bilimleri dergileri ile aynı ayrıntılı değerlendirmeye tabidir. Yayın standartları, editoryal içerik ve atıf verilerinin tümü dikkate alınmaktadır. Sosyal bilimlerde atıf oranları doğa bilimlerine göre genellikle daha düşük olduğunu göz önünde tutarak dergi ve yazar seviyelerinde standart atıf analizi yapılır. Bölgesel çalışmalar sosyal bilimlerde özel bir öneme sahiptir. Küresel olmaktan daha çok yerel konularda yapılan bölgesel çalışmalar sosyal bilimlerde özel bir öneme sahiptir. Thomson Reuters Bir Dergiyi Nasıl Ölçer? SOSYAL BİLİMLER

37 Zamanında yayınlamak gibi yayın standartları sanat ve beşeri bilimler alanlarındaki dergilerin değerlendirilmesinde de büyük öneme sahiptir. Sanat ve beşeri bilimlerdeki atıf yapısı doğa bilimleri ve sosyal bilimlerdekinden farklıdır. Bu dergiler genelde dergi dışı kaynaklara (kitap, müzik kompozisyonları, sanat yapıları..) atıf verirler. Sanat ve beşeri bilimlerin bazı alanlarında ulusal odaklılık olduğundan ingilizce metin zorunlu değildir. Örnek olarak bölgesel ya da ulusal çalışmaları gösterebiliriz. Thomson Reuters Bir Dergiyi Nasıl Ölçer? SANAT VE BEŞERİ BİLİMLER

38 Thomson Reuter’ın temel amacı hangi ortamda yayınlandıklarına bakmaksızın dünyanın en etkin ve önemli dergilerine eriştirmektir. Elektronik bir dergi değerlendirilirken tüm yayın standartlarına tabi tutulmaktadır. Bir elektronik dergiyi zamanında yayınlama açısından değerlendirmek farklı bir bakış açısı gerektirebilir. Eğer bir elektronik dergi farklı konularda yayın yapıyorsa, Thomson Reuters editörü buna göre değerlendirir. Ancak, dergi makaleleri toplamak yerine sık sık yayın yapıyorsa editör birkaç aylık periyodlarla sabit bir makale yayınlama akışı aramaktadır. Thomson Reuters Bir Dergiyi Nasıl Ölçer? ELEKTRONİK DERGİLER

39 39 Derginiz İçin Stratejiler

40 Dergimizi Nasıl Geliştirebiliriz? Web of Knowledge'ta Canlı Demo Editör kurulunuza uluslararası alanda yüksek etki faktörüne sahip araştırmacılar dahil edin. Araştırmacıları inceleyerek etki potansiyeli yüksek makaleler sağlayın Makale seçiminde çok daha dikkatli olun Daha fazla uluslararası işbirliği yapın Yazarlara daha iyi hizmet sunun Derginin medya profilini arttırın

41 41 Thomson Reuters'a Nasıl Başvurulur? Dergi Seçimi Bilinmesi gereken önemli şeyler: Thomson Reuters tüm değerlemdirmeleri için birbirini takip eden en az 3 güncel sayı talep etmektedir. Sadece güncel ve gelecek yayınlar kabul edilmektedir. Lütfen önceki yayınlarınızı değerlendirme için göndermeyiniz. Eğer derginizi tanıtmak için bir önyazı gönderecekseniz lütfen aşağıda istenen bilgileri sağlayınız. Derginin Tam Adı ISSN Publisher's Name and Address (Yayıncının ismi ve adresi) Editor's Name and Address (Editör'ün ismi ve adresi) Derginizin özellikleri ve diğer dergilerden ayırt edici yönlerini özetleyiniz.

42 42 Basılı dergi için; Lütfen (1) takip eden sayılarınızı zamanlı biçimde Thomsonreuters’a iletiniz, (2) ilk başvurunuzda derginizin son sayısını ve (3) yayınlandığı en yakın sürede diğer sayıları aşağıdaki adrese gönderiniz; Thomson Reuters ATTN: Publication Processing 1500 Spring Garden Street Fourth Floor Philadelphia, PA 19130 USA Thomson Reuters'a Nasıl Başvurulur? Dergi Seçimi

43 43 Elektronik dergiler için; http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/ Bu form sadece elektronik dergilerin başvurusu içindir. (Örneğin; açık erişim dergiler veya basılı bir dergilerin dijital versiyonu). Thomson Reuters'a Nasıl Başvurulur? Dergi Seçimi

44 44 Değerlendirme durumunuzu öğrenin; http://ip-science.thomsonreuters.com/info/jrneval-status/ Size derginizin durumu ile ilgili olarak 7 iş günü içerisinde döneceklerdir. Thomson Reuters'a Nasıl Başvurulur? Dergi Seçimi

45 45 How to Apply For Thomson Reuters Journal Selection Dergi seçim süreci konusunda daha fazla bilgi için: http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/jour nal_selection_process/ Dergi başvuru sürecinde daha fazla bilgi için: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/selection/

46 Teşekkürler! science.thomsonreuters.com wokinfo.com Metin TUNC THOMSON REUTERS & MIKRO BILGI A.S.


"Bilimsel Derginizin Gelişimi ve Web of Science Metin TUNC THOMSON REUTERS & MIKRO BILGI A.S." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları