Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

2 BOZKIRIN KIZLARI

3 Projemiz, devamsızlık ve okul terk riski altındaki öğrencilerin belirlenmesi, izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması, risk altındaki öğrencilerin güçlendirilerek okul başarısının artırılması ve yaşam becerilerinin kazandırılarak mesleki amaçlar belirlemeleri ve eyleme geçmelerini amaçlamaktadır.

4 Projemizin Kazanımları Neler Olacak? Okul terk oranlarının azalması, Okula/derse devamsızlığın azalması, Motivasyonun ve akademik başarının yükselmesi, Eğitsel becerinin artması, Kendini tanıma ve bireysel özelliklerine ilişkin farkındalığın artması, Sorun çözme ve çatışma çözme, atılganlık gibi yaşam becerilerini geliştirme,

5 Üst eğitim ve mesleğe yönelmede gerçekçi seçim ve kararlar oluşturma, Yaşına uygun gelişim görevlerini kazanma, Çevresindeki engelleri aşma ve fırsatları daha iyi değerlendirme gücü kazanma.

6 AİLE ZİYARET EKİPLERİ Kız çocuklarının okullulaştırılmasının ve aynı zamanda öğrenci destek programının en önemli ayaklarından birisi aile ziyaretleridir. Dolayısıyla aile ziyaret ekiplerinin projedeki rolleri ve sorumlulukları çok önemlidir. Bir kişiyi yıllarca inandığı şeyden vazgeçirmek ve düşüncelerinin tam tersi bir konuda o kişiyi ikna etmek kolay değildir.

7 Dolayısıyla aile ziyaretleri ve ikna süreci, ciddiye alınması ve önceden hazırlanılması gereken bir konudur. Bu nedenle aile ziyaret ekiplerine verilecek kısa bir eğitimin yararı büyüktür.

8 AİLE ZİYARETLERİNİN ÖNEMİ Kızların okullulaşmasının önündeki engeller içinde ailesel nedenler önemli ve büyük bir yer tutar. Ailesel nedenleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:

9 Ailenin eğitim düzeyinin düşük olması, Ailenin ekonomik durumunun yetersiz olması, Ailenin çocukların iş gücünden yararlanması (ev işleri, kardeşine bakma, mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), Kızlarının güvenliğinden endişe duyması, Ailenin eğitimin önemini fark etmiyor olması, Toplumsal cinsiyet eşitsizliği

10 Bu nedenlerin biri ya da birkaçı bir araya gelerek ailenin kız çocuklarını okula göndermeleri konusundaki tutum ve davranışlarını belirler. Bu nedenle aile ziyaretleri çok önemlidir, çünkü aile ziyaretleri yoluyla:

11 Ailenin eğitimin önemini fark etmesini sağlayabiliriz: Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin bir kısmı eğitimin öneminden haberdar değillerdir. Aileleri ziyaret ettiğimizde onlara kız çocukları için eğitimin neden önemli olduğunu yüz yüze anlatma şansımız olur.

12 Yöredeki rol modelleri yardımıyla kız çocuklarının eğitimlerini tamamladıklarında erkek çocukları gibi yüksek öğretime devam ederek bir iş sahibi olabilecekleri, yüksek öğrenime devam etmeseler de daha bilgili bir kadın ve anne olabilecekleri konusunda onları ikna edebiliriz.

13 Ailelerin ve çocukların kendilerini değerli hissetmelerini sağlayabiliriz: Biz aileleri ziyaret ederek onlara şu mesajı veririz: “Kızınız (oğlunuz) ve siz bizim için değerlisiniz. Kızınızın okula devam etmediğinin farkındayız ve bu bizi endişelendiriyor..

14 Onun okula devam etmesi için gerekli koşulları sağlamaya, size bu konuda destek olmaya hazırız”. Bu mesajı ister sözel isterse sözel olmayan bir biçimde verelim, davranışlarımızın, konuşma biçimimizin, ses tonumuzun ve beden dilimizin de bu mesajı destekliyor olduğuna dikkat etmemiz gerekir.

15 Ailenin endişelerini giderebiliriz: Ailenin kızlarının güvenliğine ya da herhangi bir konuya ilişkin endişeleri varsa bu endişeleri giderebiliriz. Aileler endişelerini dile getirdiklerinde, anlaşıldıklarını hissettiklerinde ve bu konuda ikna edildiklerinde kızlarını okula yollama konusunda engelleyici davranmayabilirler.

16 Ancak bu konuda aileleri ikna edebilmek için gerçekten bu güvenliğin sağlanması gerekir. Bu nedenle okul yolunda ya da okulda çocukları, özellikle de kız çocuklarını tedirgin edecek koşullar varsa (okul yolunun ıssız olması, okulda şiddet ya da zorbalığın olması gibi) bunların okul tarafından ortadan kaldırılması gerekir.

17 Aileleri destek alabilecekleri hizmet, kaynak ve kurumlar hakkında bilgilendirebiliriz: Aileler çocuklarının eğitimi için destek alabilecekleri kaynaklardan haberdar olmayabilirler. Bu destek mali bir destek olabileceği gibi kız çocuklarının eğitimini kolaylaştıracak bir uygulama ya da hizmet de olabilir

18 Ailelerin önyargılarını kırabiliriz: Ailelerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin önyargılarını kırabiliriz. Kız çocukların erkek çocuklarla aynı haklara sahip olduklarını, dolayısıyla eşit fırsatlardan yararlanmaları gerektiğini, eğer kızlarımızı eğitimsiz bırakırsak onların akıl gücünden yararlanamayacağımızı, bunun da ülke olarak hepimizi etkileyeceğini açıklayarak onları ikna edebiliriz.

19 İKNA SÜRECİ İkna etmek, karşımızdaki kişiyi belli bir biçimde davranmasının ya da düşünmesinin onun için daha iyi olacağı konusunda onu inandırmak ya da kabul etmesini sağlamaktır. İknanın bir diğer tanımı şöyle olabilir: ikna, önceden belirlenen bir sonuçla ilgili olarak bizim gönüllü bir biçimde tutum, inanç, fikir ya da davranışımızı değiştirme sürecimizdir.

20 Proje kapsamında ele alacak olursak, ikna süreci; ailelerin ev ziyaretleri sonucunda kız çocuklarını okula göndermeyi (önceden belirlenen sonuç) kabul etmeleridir (bu konudaki tutum, inanç, fikir ya da davranışını değiştirmeleridir).

21

22 İnsanları etkileme ve ikna etme aslında etkili iletişimin bir parçasıdır. Sosyal bilimcilere göre bizler gün içinde yüzlerce ikna mesajına maruz kalır ya da kendimiz bu mesajları veririz. Medya mesajları bunların çoğunu oluştursa da aldığımız mesajlar sadece medya ile sınırlı değildir. Ailemizle, arkadaşlarımızla, patronlarımızla ya da alış veriş yaptığımız esnafla girdiğimiz iletişim ve etkileşimin büyük bir çoğunluğunu da ikna mesajları oluşturur.

23 Pazarcıların bağırarak müşteri toplamaları, Satış elemanının denediğimiz bluz için “Bu renk size çok yakıştı; sizi zayıf ve uzun gösterdi” yorumunu yapması, Görsel, işitsel ve yazılı reklam kuşakları ve metinleri, Bir meslektaşımızın bizden bir iyilik yapmamızı isteme si Çocuğunuza odasını toplamasını söylemeniz, Arkadaşınızı işten sonra kahve içmeye davet etmeniz, Okul müdürlerinin olduğu bir toplantıda kız çocukların eğitiminin neden önemli olduğunu anlatmanız, Müdürünüzden bir saat erken çıkmak için izin istemeniz, Eşinizi tatil yapacağınız yer konusunda ikna etmeniz

24

25 Gördüğümüz gibi, günlük iletişimimizin büyük bir bölümü farkında olalım ya da olmayalım, aslında ikna mesajlarından oluşmaktadır; çünkü ikna mesajları bizim istediğimizi almamızın bir aracıdır. Tüm bunların sonucunda şu kanıya varmak yanlış olmayacaktır: ikna iletişim sürecinin doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır ve tıpkı iletişim becerileri gibi ikna becerileri de öğrenilebilir.

26 İkna Piramidi UZUN DÖNEM TAAHHÜT Saygı, güven,takdir İŞBİRLİĞİ İkna etmek, teşvik etmek, dil dökmek RAZI OLMASINI SAĞLAMAK Güdülemek, teşvik ya da ödül vermek ZORLAMAK Baskı yapmak, yönlendirmek, gözünü korkutmak DAVRANIŞI KONTROL ETMEK Korkutmak, tehdit etmek KISA DÖNEM

27 Birisini tutum, inanç, görüş ya da davranışları değiştirmesi için ikna etmek zaman ve emek gerektirir. İkna piramidinde gördüğünüz gibi birisine bir şeyi yaptırmanın çeşitli yolları vardır. Piramidin alt katmanlarındaki yöntemler kolaydır ve istenen sonucu hemen ortaya çıkarırlar. Ancak yaygın bir biçimde kullanılsalar da istenen davranışın kalıcı olmasını sağlamazlar.

28 Davranışın kalıcı olması için piramidin üst sıralarındaki yöntemleri kullanmamız gerekir. Piramidin davranışı kontrol etmek ve zorlamak katmanında, karşıdaki kişiyi zorlayarak, korkutarak ya da tehdit ederek davranışını kontrol etmek, diğer bir deyişle istediğimiz davranışı yapmasını sağlamak vardır

29 Korkutmak, tehdit etmek, baskı kurmak ya da eğer istenilen davranışı yapmazsa başına gelecekleri ima etmek hemen sonuç verir; ancak tehdit ya da zorlama ortadan kalktığında istenen davranış da ortadan kalkacaktır.

30 Örneğin çocuğunuzun ders çalışmasını sağlamak için ona “Dersini çalış yoksa kötü olacak” ya da “Dersini çalışmazsan hafta sonu dışarı çıkamazsın” diyebiliriz. Çocuğunuz da bu tehdit ve zorlama karşısında hemen derslerinin başına oturabilir. Ancak ya ders çalışıyor gibi gözüküp ders çalışmayacaktır ya da tehdit ortadan kalktığında ders çalışmayı bırakacaktır

31 Çocuğunuzu bir şekilde ödül vererek ya da istediği bir şeyi yapmak için söz vererek ders çalışması konusunda razı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu, geçici olarak sorunu ortadan kaldıracak ve istendik davranışı ortaya çıkaracaktır. Ancak tıpkı önceki katmanlarda olduğu gibi ödül ortadan kalktığında ya da verilen söz yerine getirildiğinde davranış yine eski haline dönecektir..

32 Buna ek olarak, çocuğunuz bir daha ders çalışması gerektiği durumlarda sizden yine bir ödül ya da söz bekleyecektir.

33 işbirliği Bir sonraki katman işbirliği kurmaktır. Bu katmanda siz çocuğunuzu karşınıza alıp ona ders çalışmanın öğrendiklerini pekiştireceğini, sınıfta geri kalmamak için ders çalışmasının önemli olduğunu ve eğer gelecekte bir meslek sahibi olmak istiyorsa bunun tek yolunun ders çalışmak olduğunu açıklayarak onu yüreklendirebilirsiniz.

34 Ya da ders çalışırken ona destek olabilirsiniz. Çocuğunuz ders çalışmanın onun yararına bir davranış olduğunu kavradığında bu davranışı daha sıklıkla gösterecektir.

35 taahhüt Piramidin son katmanında taahhüt vardır. Siz çocuğunuzun ders çalışmaya ilişkin sorumluluklarını yerine getireceği konusunda ona güvenir ve bu davranışı için onu takdir ederseniz, çocuğunuz sizin söylemenize gerek duymadan bu davranışı yerine getirecektir

36 Ancak bu noktaya ulaşmak için sizin sabırla emek ve çaba harcamanız gerekir. Dolayısıyla ailelerin ikna edilmesi de çaba ve emek gerektirecektir.

37 Piramidi Aile Ziyaretlerine Uyarlarsak; 1.DAVRANIŞI KONTROL ETMEK (Korkutmak, tehdit etmek) “Yasalar gereği kızınızı okula göndermek zorundasınız yoksa ceza ödemek zorunda kalırsınız”. ( Etkisi kısa süreli) Karşıdaki kişide ortaya çıkardığı Etki; Küskünlük, isyan etme, karşı gelme Sonuç; İstenen davranışın ya hiç yapılmaması ya da hemen yapılması, ancak tehdit ortadan kalktığında yine eski davranışa dönülmesi

38 2.ZORLAMAK (Baskı yapmak, yönlendirmek, gözünü korkutmak) “Kızınızı okula göndermezseniz sosyal yardımlarınız kesilebilir” “Anlaştık değil mi? Hayır cevabını kabul etmiyoruz” (Etkisi kısa süreli) Karşıdaki kişide ortaya çıkardığı Etki; Küskünlük, isyan etme, karşı gelme Sonuç; İstenen davranışın ya hiç yapılmaması ya da hemen yapılması, ancak tehdit ortadan kalktığında yine eski davranışa dönülmesi

39 3. RAZI OLMASINI SAĞLAMAK (Güdülemek, teşvik ya da ödül vermek ) “Kızınızı okula yollarsanız size ……. veririz/sizin için …….yaparız ” (yukarıdakilerden biraz daha uzun süreli etki) Karşıdaki kişide ortaya çıkardığı Etki; Geçici olarak güdülenme Kızgınlık (Verilen söz yerine getirilmediğinde) Sonuç; İstenen davranışın yapılması, ancak ödül ya da teşvik ortadan kalktığında yine eski davranışa dönülmesi, istendik davranışı her yaptığında ödül beklemesi

40 4. İŞBİRLİĞİ (İkna etmek, teşvik etmek, dil dökmek) “Kızınız eğitim gördüğünde........(eğitimin yararlarının açıklanması)yapabilir. Bunun sizin için....... gibi yararları (eğitimin aile ve toplum için yararlanmasının açıklanması)olur. Kızınız ve kendiniz için böyle bir gelecek istemez misiniz?” Karşıdaki kişide ortaya çıkardığı Etki; Dinlendiğini, değer verildiğini ve anlaşıldığını hissetme, doğru karar verdiği inancı, eğitimin kendisi ve çocuğuna yararları konusunda farkındalık Sonuç; Kızını okula gönderme

41 5. TAAHHÜT (Saygı, güven, takdir) “Kızınız için her şeyin en iyisini yapmaya çalıştığınızdan eminiz” “Sizi anlıyoruz” “Endişelerinizi görüyoruz” Karşıdaki kişide ortaya çıkardığı Etki; Dinlendiğini, değer verildiğini ve anlaşıldığını hissetme, doğru karar verdiği inancı, eğitimin kendisi ve çocuğuna yararları konusunda farkındalık Sonuç; Kızını okula gönderme.

42 İKNA MESAJININ BİLEŞENLERİ VE AİLE ZİYARETLERİ MESAJI VEREN KİŞİ: Eğer dinleyici, karşıdaki kişinin; güvenilir ve bilgili olduğuna, kendisine benzediğine (benzer yaş, kültürel alt yapı ve değerlere sahip olduğuna inanıyorsa) sözel olmayan olumlu özellikler taşıdığına (giyimi, gülümsemesi, kendisini dinlerken onu onaylar biçimde başını sallaması, göz teması kurması gibi) inanıyorsa daha kolay ikna olabilmektedir.

43 MESAJIN VERİLİŞ BİÇİMİ Eğer siz bir kişinin tam karşısında duruyorsanız sizin söylediğiniz bir şeyi reddetmesi daha güçtür. Dolayısıyla ikna mesajlarında en etkili iletişim yüz yüze olandır.

44 MESAJIN İÇERİĞİ Mesaj; dinleyicinin dikkatini çekiyorsa, tekrarlanıyorsa, dinleyici yararına bir şey sunuyorsa, önem verilen bir kişi ya da konuyla ilişkilendiriliyorsa, istenen davranışın maaliyet gerektirmediğini vurguluyorsa, toplumun önde gelen kişileri tarafından da kabul ediliyorsa, dinleyicinin normlarına uygun geliyorsa daha ikna edici olmaktadır.

45 DİNLEYİCİ Dinleyici; karşıdaki kişiyi tanıyor, seviyor ve saygı duyuyorsa, mesaja inanıyorsa, önceden bu mesaja bir şekilde maruz kalmışsa, istenen davranışı daha önce yapmışsa, istenen davranış onun düzenini bozmuyorsa daha kolay ikna olabilmektedir.

46 İkna bileşenlerinin aile ziyaretlerine yansıması: Önce siz inanın: Eğer bir konuda birisini ikna etmeye çabalıyorsak ilk önce bizim o konunun önemli olduğuna inanmamız gerekir ki, inandırıcı olalım. Kız çocuklarının eğitiminin önemi konusundaki inançlarınızı, varsa önyargılarınızı yoklayın ve bunları ekip arkadaşlarınızla paylaşın.

47 Doğal ve içten olun: Ailenin sizi güvenilir ve inanılır bulması için sizin çabalarınızın içten olduğunuza inanması gerekir. Görevmiş gibi yapılan ziyaretler, ikna etmeyi zorlaştırdığı gibi ailede direnç de ortaya çıkarabilir.

48 İkna mesajlarınızı önceden tasarlayın: Özellikle kız çocuklarının neden eğitim görmesi gerektiğine ilişkin gerekçeleri özümseyin. kazanımları gözlerinde canlandırmalarını teşvik edin. Örneğin “Kızınızın eğitimini tamamladığını ve bir işe sahip olduğunu düşünün. Onunla gurur duymaz mıydınız?” gibi.

49 Hedef kitlenizi tanıyın: Hedef kitleniz kimlerden oluşuyor? Sadece anne babayı mı hedef alacaksınız yoksa evdeki büyüklere, toplumun ileri gelenlerine de hitap etmeyi düşünüyor musunuz? Her birisi için kafanızda belirlediğiniz mesajlarınız var mı? Hedef kitlenizin genel görüşü ne yönde? Aile ziyaretlerine çıkmadan önce içinde bulunduğunuz çevreyi ve hedef kitlenizi tanıdığınızdan emin olun.

50 Yörenin ileri gelenlerinden ve rol modellerinden yararlanın: Belki de ziyarete yörenin saygı duyulan, sözüne güvenilir kişisinden başlamak en uygun adım olacaktır. Bu kişi kaymakam, imam, muhtar ya da kanaat önderi olabilir. Kız çocuklarının eğitimi konusunda önce onu ikna etmek, hatta mümkünse aile ziyaretlerine katılımını sağlamak ikna çalışmalarınızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır

51 Kanaat önderlerinin yanında liseye, üniversiteye devam eden kız öğrencileri, okuma yazmayı sonradan öğrenen anneleri, yörede iş sahibi olan kadınları rol model olarak kullanabilirsiniz. Bu kişilerin eğitimin onlara neler kazandırdığını anlatması çok daha ikna edici olacaktır.

52 Aile ziyaretlerini yörenin koşullarına göre planlayın: Ziyaretinizi (ziyaret saatlerinizi, ziyaretlerde nasıl bir yaklaşım izleyeceğinizi, söze nasıl başlayacağınızı, giyim tarzınızı, gelenek görenekleri de dikkate alarak) detaylı bir biçimde planlayın.

53 Aileyle olan ortak noktalarınızı vurgulayın: İfadelerinizde aileyle ortak değerler, inançlar ve deneyimlere sahip olduğunuzu vurgulayın. Örneğin; “Hepimiz çocuklarımız için en doğru olanı yapmaya çalışıyoruz”, “Anne baba olmanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz”, “Neler hissettiğinizi anlayabiliyoruz” gibi. Ancak bunları doğal ve içten bir biçimde ifade etmeniz önemlidir

54 Ailenin görüşlerini ya da endişelerini paylaşmasına izin verin: Ailenin kızlarını okula göndermemeleri konusundaki görüşlerini ya da varsa endişelerini dinleyin ve bunları anladığınızı ifade edin. İnsanların dinlenildiklerini ve anlaşıldıklarını hissettiklerinde daha kolay ikna olduklarını unutmayın.

55 Mizahı kullanın: Mizah yerinde, zamanında ve uygun bir biçimde kullanıldığında tüm duvarları yıkan bir faktördür. Ancak yerli yersiz ve düşüncesizce yapılan şakaların da geri dönülmeyecek hatalara yol açabileceğini de göz önünde bulundurun. Dolayısıyla espri yapmak için kendinizi ve koşulları zorlamayın; yeri ve zamanı geldiğinde doğaçlama olarak mizah duygunuzun çıkmasına izin verin.

56 Örnekleri kullanın: İnsanlar bir davranışı yapıp yapmama konusunda kararsızlarsa çevrelerindeki kişilerin aynı konuda ne yaptıklarını merak ederler. Diğer bir deyişle kendi kararları ve davranışlarına yol gösterecek “sosyal kanıtlar” ararlar.

57 Örneğin; “Bazı aileler çocuklarını taşımalı sistemle okula yolluyorlar. Siz de böyle yapmayı düşünür müsünüz? Onlara danışmak ister misiniz?” ya da “Kızınızın ev işlerinde en büyük yardımcınız olduğunu biliyoruz. Komşularınızın çoğu ev işleri için kızlarından ders saatleri dışında ya da hafta sonları yardım alıyorlar. Siz de böyle yapabilir misiniz?”

58 Empati kurun: Kabul etmeseniz de ailelerin çocuklarını, özellikle de kızlarını okula göndermeme nedenlerine saygı duyun ve anlamaya çalışın; çünkü bunlar onların yıllardır inandıkları, doğru bildikleri gerçeklerdir. Aynı zamanda şu anda içinde bulundukları koşullar ve duydukları endişe ve kaygılardır.

59 Bizim görevimizin onları eleştirmek değil, görüş ve tutumlarını ikna yoluyla değiştirmelerini ve kızlarını okula göndermelerini sağlamak olduğunu unutmayın. Bu nedenle her zaman söze onları, düşüncelerini, kaygılarını anladığınızı ifade ederek başlamaya özen gösterin. Anlaşıldığı, dinlendiği ve duyulduğunu hisseden kişi, sizi dinlemeye ve söylediklerinizi düşünmeye daha hazır ve istekli olacaktır.

60 KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN BAZILARI İÇİN İKNA MESAJI ÖRNEKLERİ 1.Maddi zorluklar: Ailelerin çoğu kız çocuklarını okula göndermeme nedeni olarak ekonomik zorlukları ve eğitim masraflarını göstermektedirler.

61  12 yıllık eğitim zorunludur.  Okullara bağış yapmak zorunlu değildir.  Ders kitapları parasız olarak dağıtılmaktadır.  Üniforma mecburiyeti kalkmıştır.. Şartlı nakit transferinden yararlanabilirler.  Eğitim yoksulluk döngüsünü kıran en önemli etmendir.  Eğitim alan çocuklar daha az suça karışmaktadırlar.

62 NOT: Şartlı nakit transferinden (ŞNT) yararlanmak için bazı koşullar vardır. Diğer bir deyişle, her ekonomik güçlük çeken aileye ŞNT verilmemektedir. Aile ziyaretinden önce ŞNT’den yararlanma koşullarını ve nereye başvurulacağını öğrenin. Böylelikle ailelerin boşu boşuna umutlanmasının ve aynı zamanda sözün yerine getirilmediğinde hissedilecek kızgınlık ve kırgınlık duygularının da önüne geçilmiş olur.

63 İkna Mesajı Örnekleri “Eğitim masraflarının aileleri zorladığının farkındayız. Ancak devlet okullarının parasız olduğunu, ders kitaplarının bedava dağıtıldığını ve öğrencilerin artık forma giyme zorunluluğu olmadığını biliyor musunuz?”

64 “Hiç şartlı nakit transferinden bahsedildiğini duydunuz mu? Bu belli koşulları olan ailelere verilen bir eğitim yardımı. Eğer koşullarınız uygunsa okula giden çocuklarınız için ayda belli bir miktar ödeniyor. Hatta kız çocuklarına daha fazla ödeniyor”

65 “Biliyor musunuz, eğitim yoksulluğun kuşaktan kuşağa geçmesini önler; çünkü bizler çocuklarımızı okula göndererek onlara ileride daha iyi iş imkânları sağlayacak bilgi ve becerileri öğrenmelerini sağlarız. Çocuklarımızın yoksulluğu yenmeleri için çaba göstermeye değmez mi?”

66 “Eğitim alan çocuklar ileride yasalarla daha az sorun yaşarlar; çünkü daha az suça bulaşırlar. Ayrıca eğitim, çocuklarımıza iyiyi, kötüden ayırma ve kendilerini tehlikelerden ve kötülüklerden koruma becerileri kazandırır. Çocuklarımızın ileride daha huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini istemez misiniz?”

67 2. Çocuğun emeğinden yararlanılması: Kız çocukları genellikle ya evde ev işlerine ve küçük kardeşlerin bakımına yardımcı olmakta ya da erkek çocuklar gibi evin dışında çalışmaktadırlar. Bunun dışında, mevsimlik işçilik de çocukların okulu terk etmelerine ya da uzun süreler (nisan-kasım ayları arasında) okuldan uzak kalmalarına neden olmaktadır.

68 İkna Mesajını Dayandırabileceğiniz Gerçekler. Genç, hatta çocuk yaşta çalışmaya başlayan çocuklar fiziksel ve ruhsal olarak erken yaşlarda tükenmektedirler.  Özellikle dışarıda çalışan çocuklarımız her türlü şiddete maruz kalabilmektedirler.  Yasalar gereği 15 yaşın altındaki çocukların çalışması yasaktır.

69 Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarımız vardır. Bu okullar sayesinde:  Gençlerin daha kısa sürede bir meslek sahibi olmaları mümkündür. Bu kurumlardan mezun olan öğrencilerin, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okullarına sınavsız yerleştirilmeleri mümkün olabilir.

70 Dikkat edilmesi gereken noktalar  Hiçbir ailenin keyfi ya da bilinçli olarak çocuklarını çalıştırmadıklarını, bunun zorunluluktan ya da eğitimsizlikten doğan bir sonuç olduğunu unutmamamız gerekir. Dolayısıyla ailelere doğrudan çocuklarını çalıştırmamaları gerektiğini söylemek genellikle direnç yaratır. Bu tür aileleri iknaya çalışırken 15 yaşından küçük çocukların yasalar gereği çalışmasının yasak olduğu savına en son çare olarak başvurulmalıdır. Onun yerine çalışan çocukların nelere maruz kaldığını anlatmak ve aileye seçenekler önermek çok daha uygun olacaktır.

71 İkna mesajı örnekleri: “ Ekonomik zorluklardan dolayı kızınızın (çocuğunuzun) çalışması gerektiğini anlıyoruz. Diğer yandan çocuklarımızın çok küçük yaşlarda iş hayatına atılmalarının onların fiziksel ve ruhsal olarak yıpranmalarına da yol açtığını biliyoruz. Ayrıca çalışan çocukların her türlü şiddet dâhil olmak üzere başlarına gelebilecek tehlikelerden de haberdarız. Çocuklarımız okulda sadece dersleri değil, onları hayata hazırlayacak, kendisini koruyacak becerileri de öğrenirler. Ayrıca eğitimine devam ederek bir meslek sahibi de olabilir. Çocuğunuza bu şansı vermek istemez misiniz?”

72 “Çocuklarınızın evde ya da dışarıda çalışarak size yardım etmesinin önemli olduğunu anlıyoruz. Bununla beraber çocuğunuzun eğitim alma ve sağlıklı büyüme hakları olduğunu da unutmamak lazım. Bu durumda çocuğunuz bir yandan eğitimine devam edip bir yandan da ders saatleri dışında size yardımcı olamaz mı?”

73 ) “Kızınızı (çocuğunuzu) hiçbir meslek lisesine göndermeyi düşündünüz mü? İlçemizde böyle bir lise var. Eğer kızınız (çocuğunuz) bu liseye giderse hem eğitimine devam edebilir hem de bir meslek sahibi olabilir. Eğer eğitimine devam etmek isterse mesleğiyle ilgili bir yüksekokula sınavsız yerleştirilebilir ya da üniversite sınavlarında daha avantajlı olabilir”.

74 3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği : Özellikle kırsal kesimde ailelerin bir kısmı, eğitimde önceliği ileride bir iş sahibi olabilmesi beklentisiyle erkek çocuklara vermektedirler. Özellikle ekonomik sıkıntıda olan bazı aileler için bir seçim zorunluluğu ortaya çıktığında tercihlerini erkek çocuktan yana kullanmaktadırlar.

75 Buna ek olarak kız çocuğunun “el malı” olduğu, evlendiğinde kocasının zaten ona bakacağından dolayı okula gitmeye ihtiyacı olmadığı yönündeki düşünce ve önyargılar nedeniyle de kız çocukları ya okula gönderilmemekte ya da eğitimini tamamlayamadan okuldan alınmaktadır.

76 İkna mesajını dayandırabileceğiniz gerçekler : Kız çocuklarıyla erkek çocukları eşit haklara sahiptirler. Dolayısıyla eğitim, her kız çocuğunun en doğal hakkıdır. Şartlı Nakit Transferi okuyan kızlara daha fazla maddi destek sağlamaktadır. (ŞNT’nin tüm ailelere verilmediğini unutmayın). Kız çocukları da ileri de meslek sahibi olabilir; çalışarak evin bütçesine katkıda bulunabilirler. Eğitimli anneler daha sağlıklı nesiller yetiştirirler. 63 ülkenin katıldığı bir araştırmaya göre, kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi ile çiftçilikte artan verim nedeniyle 1970-1995 yılları arasında beslenme yetersizliğinin %43 azalmıştır

77 İkna mesajını dayandırabileceğiniz gerçekler 100 ülkenin katıldığı bir Dünya Bankası araştırmasında, kadınların ek olarak 4 yıl daha eğitim alması, doğurganlık oranlarının 1 doğum düzeyinde düştüğü bulunmuştur. Kadınların eğitilmesi çocukların yaşamlarını kurtarır. Kızların 1 yıl daha fazla eğitim alması, çocuk ölümlerini %5-10 oranında düşürmektedir

78 İkna Mesajı Örnekleri; “Eskiden erkeklerin çalışıp eve ekmek getirdikleri bir dünyada yaşıyorduk. Ama artık dünyada da, ülkemizde de durum değişti. Hayat şartları giderek zorlaşıyor ve erkekler kendi başlarına bu ağır yükün altından kalkamaz oldular. Artık şartlar, kadın ve erkeğin beraber çalışıp eve ekmek getirmesini gerektiriyor.

79 Çünkü hayat pahalı ve ihtiyaçlarımız eskisinden çok daha fazla. Ayrıca çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için onlara daha uygun şartlar yaratmak zorundayız. Dolayısıyla kızınızın ileride bir meslek sahibi olması onun ve ailesinin daha iyi şartlarda yaşamasına yardım edecektir. Kızınızın daha iyi şartlarda yaşamasını istemez misiniz?”

80 “ Nasıl ki, biz yetişkinlerin hakları varsa ve çocukların da hakları var. Bizler haklarımızın elimizden alınmasından hoşlanmayız ve haklarımızı korumaya çalışırız. Ama çocuklar haklarını koruyamıyorlar; onlar için onların haklarını biz yetişkinlerin koruması lazım. Eğitim de, kız olsun, erkek olsun bir çocuğun en temel haklarından birisi. Bu hakkı çocuklarımızın elinden almayalım.”

81 “Kızlarınız eğitim aldığında ileride daha bilinçli ve bilgili anne olurlar. Bakabileceği kadar çocuk doğurup onları daha sağlıklı yetiştirirler. Çünkü onlara nasıl bakacaklarını, nasıl besleyeceklerini ve sağlıklı olmaları için neler yapacaklarını bilirler. Ayrıca kendi çocukları okula başladığında onların derslerine de yardımcı olabilirler.”

82 4. Erken Evlilikler Ailelerin bir kısmı kız çocuklarını erken yaşta evlendirmekte, bir kısmı da kız çocuklarının ergenliğe girmesiyle evlendirme ya da nişanlandırma bahanesiyle okuldan almaktadırlar.

83 İkna mesajını dayandırabileceğiniz gerçekler: Uluslararası normlara ve sözleşmelere göre, 18 yaşından küçük her birey çocuk ve bu yaştan önce yapılan evlilikler de erken evliliktir. Dolayısıyla erken evlilikler çocuk ve insan hakları ihlalidir.

84 İkna Mesajı Örnekleri “Muhtemelen sizler de erken evlendiniz. Eğer geriye dönme şansınız olsaydı bu kadar erken yaşta evlenmeyi ister miydiniz? Eğer biraz daha geç evlenseydiniz hayatınızda neler değişirdi? Kaç çocuğunuz olurdu? Sağlığınız nasıl olurdu? Kızınızın mutlu bir evlilik yapmasını istediğinizi biliyoruz.

85 Ne var ki, henüz fiziksel ve ruhsal açıdan daha gelişimini tamamlamadığı için mutlu ve sağlıklı bir evlilik yapması çok mümkün değil. Ne kadar erken evlenirse o kadar çok çocuğu olur. Çok sayıda çocuk hem annenin hayatı hem de bebeklerin hayatı için tehlikelidir. Bu yaşta hamile kaldığında düşük yapma, ölü ya da erken doğum yapma ya da kendi hayatını kaybetme riski çok fazladır. Oysa birkaç sene daha geç evlenmesinin hiçbir riski yoktur.

86 ’’Aksine daha iyi bir anne ve eş olabilir. Elbette kızınız büyümekte ve gelişmektedir. Ancak ne kadar gelişirse gelişsin o 18 yaşına gelene kadar bir çocuktur. Bırakın çocuğunuz çocukluğunu yaşasın”

87 5. Kız çocuğunun kendisinin okula gitmek istememesi: Bazen aileler göndermek istedikleri halde her hangi bir nedenden dolayı çocuğun kendisi okula gitmek istemez. Böyle durumlarda kız çocuğuyla rehber öğretmenlerden birisinin yalnız görüşmesi iyi olacaktır. Böyle bir görüşmede öncelikle çocuğun güveni sağlanmalı; istememe nedeni anlaşıldıktan sonra seçenekler ya da çözümler sunulmalıdır.

88 İkna mesajını dayandırabileceğiniz gerçekler :  Öğrenci destek programı bu tür çocuklar için bir çözüm olabilir. Ona programın içeriğinden bahsedin.  Eğitimin yararlarından ve eğitim almasının yaşamında yapacağı değişikliklerden bahsedebilirsiniz.

89 Son Olarak; İkna edilemeyen aileler için ikinci bir aile ziyareti planlamak: Aileleri ilk ziyaretinizde ikna edemediyseniz, aileye “İsterseniz şimdi karar vermeyin. Size düşünmeniz için bir hafta daha verelim. Bir hafta sonra sizi bir kez daha ziyaret edeceğiz, o zaman bize son kararınızı bildirirsiniz” diyerek aileyi bir kez daha ziyaret edeceğinizden haberdar edin.

90 İkinci ziyaretinizi aileyi ikna edebilecek kişiyi de yanınıza alarak gerçekleştirin. Eğer aile, hiçbir şekilde çocuğunu okula göndermeye yanaşmıyorsa, 12 yıllık eğitimin zorunlu olduğunu, bu süreyi bitirmezse çocuğun diploma alamayacağını ve son olarak da çocuğun okula göndermemenin yasal sorumlulukları olduğundan bahsedin.

91 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"HOŞ GELDİNİZ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları