Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tehlikeli Maddeler Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği –Ek 1 (Çok tehlikeli maddeler) Civa(Hg), Kadmiyum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tehlikeli Maddeler Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği –Ek 1 (Çok tehlikeli maddeler) Civa(Hg), Kadmiyum."— Sunum transkripti:

1

2 Tehlikeli Maddeler Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği –Ek 1 (Çok tehlikeli maddeler) Civa(Hg), Kadmiyum (Cd), Hekzoklorosiklohekzan, Karbontetraklorür, DDT, Pentaklorofenol (PCP), Aldrin, Dieldrin, Endrin, İsodrin, Hekzaklorobenzen, Hekzaklorobutadin, Triklorometan (kloroform), 1,2 Dikloroetan, Trikloroetilen, Perkloroetilen, Triklorobenzen. –Ek 2 (Daha az tehlikeli maddeler) Aromatik Hidrokarbonlar, Halojenli Hidrokarbonlar, Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar, Metalik Bileşikler, Organik Bileşikler (Tributilin bileşikleri), Poliaromatik Bileşikler, Pestisitler, Fenoller, Fitalat esterleri, diğer öncelikli maddeler

3 2013/39/EU SU POLİTİKALARI ALANINDA ÖNCELİKLİ MADDELER

4 Tehlikeli, Öncelikli Maddeler Genel olarak sentetik mikrokirleticiler Organik, inorganik Çok farklı kirlilik kaynakları Çok farklı kimyasal bileşikler ve türevleri Endokrin sistemini bozucu kimyasallar?? Farmosotikler, steroid hormonları, antibiyotikler, kozmetik ürünler Şimdi de- Nanokirleticiler?

5

6

7 Mikrokirletici kontrol stratejileri Kaynağında kontrol, IPPC Endüstrilerde temiz üretim –biyolojik olarak parçalanabilir kimyasal kullanımı –Kimyasal geri kazanımı Kontrollü ilaç tüketimi –Veteriner ilaçları –Antibiyotikler!! Kontrollü pestisit tüketimi, biyolojik mücadele Kişisel bakım ürünleri ve kozmetiklerde aşırı tüketim! En son çare boru sonu arıtma! –İleri arıtma teknolojileri gerekli –Konvansiyonel arıtma genelde yetersiz.

8 Temel sorunlar Binlerce farklı kimyasal, farklı kaynak, teşhis? Sularda çok düşük konsantrasyonlar, nanogr/L, pikogr/L. Analitik ölçüm yöntemleri yetersiz. Toksikolojik data yetersiz, lab fare deneyleri temsil edici mi? Deşarj/alıcı ortam limitleri/standartlarını koymak veri yetersizliği nedeniyle tartışmalı. Farmosotikler: İnsani tüketim ve metabolizması sonrası A=>B metaboliti Arıtma proseslerinde kısmi giderim, metabolitler? Alıcı ortamda taşınımları, transformasyonları, birikimleri? EDC tanımı? EDC listesi?

9 Mikrokirletici arıtma prosesleri Fizikokimyasal arıtma –Koagülasyon-flokülasyon –Adsorpsiyon –İyon değiştirme Biyolojik arıtma İleri oksidasyon prosesleri Membran prosesleri Hibrit prosesler

10 Arıtma prosesi seçim kriterleri Atıksuda bulunan mikrokirletici tür ve konsantrasyonları? Atıksu bileşimi karakterize edilmeli. Hedeflenen deşarj kriterleri. Mikrokirletici kimyası –Suda çözünürlük –MA –Log Kow (hidrofobisite) –K H, uçuculuk, VOC? –pKa, iyonlaşma, türleşme –Suda serbest halde, kompleks halde? Mikrokirletici tür ve kimyasına göre etkili arıtma prosesi seçilmeli.

11 Koagülasyon-flokülasyon –Mikrokirletici gideriminde genel olarak etkin değil, mikrokirletici ve koagülan/polimer kimyasına bağlı. –Yüksek MA ve hidrofobik kimyasallarda flokların içinde tutunma ve sorpsiyon. –Polimerlere bağlanma. –Sonuç: su fazından kimyasal çamura geçiş! Çamur bertarafı?

12 Adsorpsiyon, iyon değiştirme –Doğal adsorbanlar, biyosorbanlar, GAC, reçineler, nanopartiküller Mikrokirletici spektrumuna göre adsorban seçimi. Sorpsiyon kapasiteleri? Adsorban kimyası ve yüzey kimyası ile mikrokirletici kimyası uyumlumu? Por büyüklük dağılımları, mikrokirletici MA’ları uyumlumu? Adsorban yüzey alanı? Sorpsiyona uygun yüzey alanı? Rejenerasyon, filtre yıkamaları. Arka plan su kimyası/kirletici etkileri, ön arıtım gerekliliği ve rekabetli adsorpsiyon.

13 Adsorpsiyon, iyon değiştirme –Adsorban/reçine seçiminde mutlaka üretici firma ile teknik görüşmeler, arıtılabilirlik çalışmaları gerekir. –GAC sulardan mikrokirletici gideriminde etkili olabilmekte. Geniş spektrum. –GAC seçimi önemli. –Mikrokirleticiye göre modifiye edilmiş adsorbanlar, nanopartiküller. Yüzey modifikasyonu Por modifikasyonu –Adsorban/reçinelerle kirletici (ör. metal) geri kazanımı.

14 Biyolojik arıtma Arıtma verimi mikrokirleticiye göre değişmekte. Anaerobik-aerobik kombinasyonları. Zamanla mikroorganizmalarda spesifik katabolik degredasyon özelliklerinin gelişmesi (MBR’larda). Spesifik mikroorganizma aşılanması. Organik mikrokirleticilerde genelde tam mineralizasyon yerine kısmi degredasyon gözlenmekte. Yan ürünler? Yan ürünlerin teşhisi ve analitik ölçümü çok zor. Toksisite ölçümleri temsil edici olmayabilir. Biyodegredasyonun yanı sıra biyokütleye sorpsiyon. Çamur bertarafı? In-situ yeraltı suyu arıtımında redüktif deklorinasyon.

15 İleri oksidasyon prosesleri Radikaller oluşturan (özellikle hidroksil radikali (OH. )) prosesler. O3+H2O2, O3+UV, Fenton, O3+TiO2, vs. AOP öncesi çok etkin ön arıtım gerekli. Biyolojik arıtım öncesi (biyolojik olarak parçalanabilir yan ürünler oluşturmak için) ya da sonrası uygulanabilir. Diğer proseslerde olduğu gibi AOP etkinliği yine işletim şartlarına ve mikrokirleticiye göre değişmekte. Avantaj: radikaller ozon gibi secici değil. Dozlar yeterli olduğunda geniş spektrumdaki organik kirleticileri okside edebilir. Yan ürün sorunu yine mevcut. TOC ile karbon kütle denkliği çıkarmak lazım. TOC deteksiyon limiti? Kirlenmiş yeraltı suyu arıtımı, içme suyu arıtımı, endüstriyel atıksu arıtımında uygulamaları mevcut.

16 Membran prosesleri Mikrokirletici moleküler büyüklüğü ve kimyasına bağlı olarak NF ve RO etkili olabilir. >1 KDa bileşikler için UF etkin olabilir. Membran tıkanma kontrolü için iyi derecede ön arıtım gerekli. Mikrokirletici giderimi için RO uygulanması artmakta. Geniş spektrumda kirletici giderimi. Çok küçük ve hidrofilik kirleticiler özellikle NF permeytine geçebilmekte. RO daha etkin. RO/NF konsantre bertarafı? Membran proses kombinasyonları: MBR+NF, MBR+RO, UF+RO, vs. Membran proseslerinin diğer proseslerle kombinasyonları.

17 Filtration spectrum of the pressure driven membranes 17 17 (Radcliff and Zarnadze, 2004)

18 Case studies CS1: Australia – MF/RO CS2: Israel – SAT/NF CS3: California – NF/RO CS4: Spain – MBR CS5: Korea – NF/RO CS6: Germany – MBR CS7: Spain – MBR CS8: Korea – MBR/RO – MBR/NF CS9: Australia – MF/RO

19 CS1: Western Corridor Water treatment Project (Australia) 235,000 m 3 /d for industrial reuse (Power station, steel and paper plants) Household irrigation and indirect potable reuse being considered Treated water quality  <250 mg/l TDS  <1.2 mg/l N total  <0.15 mg/l P total Veolia Environment MF/RO feed : Secondary-level wastewater

20 AWTP Process Veolia Environment

21 Pollutants monitored PCBs Pesticides VOCs PAHs EDCs Phenolics Pharmaceuticals THMs About 200 parameters twice a week Veolia Environment

22 moleculesNaturedetection limit ng/Lfeed ROpost ROpost UV+peroxide hydrocodoneanalgesic180<1 Trimethoprimeantibiotic13842,95<1 acetaminopheneanalgesic10<10 Caffeine-10<10 Erythromycineantibiotic1298<1 Sulfamethoxazoleantibiotic18922,9<1 Fluoxethineantidepressant133<1 Pentoxifyllinevasodilator112<1 Meprobamateanxiolytic12921,5<1 Dilantineantiepileptic1144<1 TCEPchelatant10272<10 Carbamazepineantiepileptic12792,4<1 DEETpesticide5293<5 Atrazinepesticide11<1 Diazepameanxiolytic11<1 Oxybenzonepesticide521<5 Estriolsteroid514<5 Ethinylestradiolsteroid1<1 Estronesteroid1101<1 Estradiolsteroid118<1 Testoteronesteroid1<1 Progesteronesteroid1<1 Androstenedionesteroid15<1 Iopromideantineoplastic16321,4<1 Naproxenepainkiller12551,2<1 Ibuprofenepainkiller179<1 diclofenacpainkiller189<1 Triclosanpreservative13243,4<1 Gemfibrozil110221,3<1 concentrations in ng/L at different steps antihyperlipidemic Removal with MF/RO/H 2 O 2 +UV atherosclerosis. Veolia Environment(Samer Adham –MWH- AWA membranes Conference II, 21-23 Feb 2007, Melbourne Australia)

23 CS2: Membrane treatment in Shafdan WWTP (Israel) SWITCH project - SAT as a pretreatment to the NF Micropollutant concentration after short SAT -NF270 or NF90 Cikurel et al., 2008 Feed: treated effluent from Shafdan WWTP

24 Comparison of micropollutant concentrations in different hybrid SAT – membrane treatments in Shafdan WWTP Cikurel et al., 2008

25 CS3: Membrane treatment at West Basin Water Recycling Plant (California) Drewes et al., 2005 pilot-skid : NF/ULPRO Feed: not nitrified microfiltered secondary effluent from the Hyperion Wastewater Treatment Plant

26 Micropollutant concentrations in feed and combined permeate for pilot skid for sampling campaigns in December 2004 Drewes et al., 2005

27 CS4: Pharmaceutical removal with MBR (Spain) Radjenović et al. Full scale conventional activated sludge and two pilot scale MBR treatments - operating in parallel Feed: secondary effluent of industrial/ municipal wastewater

28 Removal with MBR (Koch+Kubota) R ≥ 75 % Kubota – Flat sheet MBR Koch – Hollow fiber MBR Radjenović et al.

29 Removal with MBR (Koch+Kubota) 50 ≤ R < 75 % Radjenović et al.

30 CS5: NF/RO Pilot system in GIST (Korea) Cho, 2006

31 Micropollutant concentrations Cho, 2006

32 CS6: Pharmaceutical removal with MBR (Germany) MBR treatment in parallel two different sludge ages-15 days (MBR-15) or 30 days (MBR-30). Schröder et al., 2010 Feed:effluent of the presettling tank of the sewage treatment plant spiked with pharmaceuticals

33 CS7: Micropollutant removal with MBR (Spain) IBP: ibuprofen NPX: naproxen EE2: ethynilestradiol E2: estradiol E1: estrone MBR feed: municipal sewage spiked with micropollutants Reif et al., 2010

34 CS8: Endocrine disruptors (MBR, RO, NF) (Korea) Kim et al., 2007 ng/L (ppt)

35 CS9: The Western Australia’s Premier’s Collaborative Research Program (PCRP) Project Linge et al., 2010

36 CS9: PCRP Project Linge et al., 2010 A key initiative for Western Australia is 30% reuse of treated wastewater by 2030. However, a lack of knowledge of health and environmental risks associated with micropollutants in wastewater has been a major barrier preventing establishment of large reuse schemes

37 CS9: PCRP Project Linge et al., 2010


"Tehlikeli Maddeler Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği –Ek 1 (Çok tehlikeli maddeler) Civa(Hg), Kadmiyum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları