Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM İÇERİĞİ 2 1.Yapılan Çalışmalar 2.Havzanın İdari Durumu 3.Havzadaki Baskı Unsurları 4.Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM İÇERİĞİ 2 1.Yapılan Çalışmalar 2.Havzanın İdari Durumu 3.Havzadaki Baskı Unsurları 4.Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2 1.Yapılan Çalışmalar 2.Havzanın İdari Durumu 3.Havzadaki Baskı Unsurları 4.Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi Kullanımı 5.Sanayi Durumu Mevcut OSB’ler Önemli Tekil Sanayiler 6.Katı Atık Yönetimi Mevcut Durumu 7.Hayvancılık Kaynaklı Atıklar 8.Havzanın Kirlilik Durumu 9.Su Kalitesi 10.Eylem Planı Kapsamında Gelişmeler 11.Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3 26 Ekim 2014 tarihinde Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun başkanlığında, mesul kurum ve kuruluşların katılımlarıyla Düzce'de gerçekleştirilen “Koordinasyon Toplantısı” neticesinde; Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı İş Programı Genelge Taslağı hazırlanmıştır. 2015/5 Sayılı Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Genelgesi 22.08.2015 Tarihli ve 29453 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 2014 yılı TUİK nüfus sayımı verilerine göre Havzanın toplam nüfusu 317.802 dir. Kentsel nüfusu 193.063 Kırsal nüfusu ise 124.739 Konuralp Belediyesi, Düzce Belediyesi ile birleştirilmiştir.

5 Havza üzerinde baskı oluşturan başlıca çevresel etmenler, Arıtılmamış kentsel atıksuların alıcı ortamlara deşarjı, Düzensiz depolama alanları, Tarım ve hayvancılık kaynaklı kirleticiler, Endüstriyel atıksuların yeterince arıtılmadan alıcı ortama deşarjı

6 Yerleşim Adı AAT Durumu AAT TürüAAT Teknolojisi Kapasite (m3/gün) İşletmeye alma yılı veya İTP’si Deşarj Noktası Deşarj İzin durumu Düzce Merkez Faalİleri Biyolojik Azot- Fosfor Giderimli A2O 500002009Küçük Melen Var Aydınpınarİşletmeye alınma Aşaması nda Doğal AATYapay Sulak Alan 4002012Uğur Suyu Yok Yeni Taşköprü FaalDoğal AATYapay Sulak Alan 4002010Küçük Melen Var Bütün yerleşim yerlerinin (Çilimli İlçesi hariç) büyük mertebede kanalizasyonu bulunmaktadır.

7 OSB AdıSektörüAlanı İlçesi Deşarj Yeri Atıksu Kapasitesi ve Arıtma Durumu Katı Atık Bertarafı Düzce OSB metal, mobilya imalatı, tekstil, gıda, makine, otomotiv, orman ürünleri 1.730.000 m 2 Beyköy Düzce AAT- Küçük Melen Çayı 950 m 3 /gün Ön Arıtma Firmaların tekil girişimleri ile lisanslı taşıma ve bertaraf hizmetleri veren firmalarca sağlanmaktadır. Düzce II OSB cam, alüminyum, ısıtma- soğutma, mobilya, otomotiv, klima 810.000 m 2 Düzce- Merkez Düzce AAT- Küçük Melen Çayı 190 m 3 /gün Ön Arıtma Firmaların tekil girişimleri ile lisanslı taşıma ve bertaraf hizmetleri veren firmalarca sağlanmaktadır.

8 Sanayi TesisiSektörüİlçesiDeşarj YeriArıtma Durumu AS MadencilikKalker taşı (agrega) (SKKY 10.6) YığılcaDeşarj yok. Bütün su geri kullanılıyor. Birincil (Fiziksel çöktürme ile). Confetti Halı Sanayi Halı İmalatıGümüşovaİnce Dere, Büyük Melen Çayı İkincil (Oksidasyon Havuzu) Deşarj izni Melen Projesi' nden dolayı bekletiliyor. Gibor Alfa Çorap Tekstil San. Tic. A.Ş. Tekstil (SKKY 10.5)l ÇilimliDeşarj taşıma ile Düzce AAT' ye veriliyor. İkincil (Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur) Pak Gıda Üretim ve A.Ş. Pazarlama Yaş Maya ve İnstant (kuru) Maya CumayeriBüyük Melen Çayıİleri Biyolojik (Anerobik+Aerobik +BNR) Standart ProfilAraç FitiliMerkez- Konuralp Küçük Melen Çayı DSİ kanalı İkincil (Uzun havalandırmalı aktif çamur) Uluslu Alüminyum San. Tic. A.Ş. Alüminyum Profil (SKKY 15.7) Tamamı geri kazanılıyor Birincil (Fiziksel çöktürme)

9 Düzce İli Düzenli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin inşaatı 2014 yılı sonunda tamamlanmış olup, Havza genelinde atıklar 2015 yılı itibariyle düzenli depolanmaktadır. Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİBKAB) (2002) (Birliğe Düzce, Konuralp, Beyköy, Boğaziçi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca Belediyeleri üyedir.) 6. KATI ATIK YÖNETİMİ MEVCUT DURUM Düzce Katı Atık Bertaraf Tesisi 1.Etap Alanı Düzce Katı Atık Bertaraf Tesisi 1.Etap Sedde İmalatı

10 Gölyaka, Yığılca, Aydınpınar, Beyköy ilçe ve beldeleri yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerdir. Kümes hayvancılığı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa nazaran daha yaygındır. Hayvancılıktan kaynaklanan hayvansal atıklar biriktirilerek gübre olarak kullanılmaktadır. Kaynak: Batı Karadeniz Havza Koruma Eylem Planı, TUBİTAK Hayvan Sayılarının Türlere Göre Dağılımı

11 Çözüm Önerileri: Gübreler, sinek, koku vb. problemler olmaması için arazilerde gelişi güzel değil, fermente edildikten sonra kullanılmalıdır, Büyükbaş hayvan atıklarının biriktirildiği depoların, altı sızdırmasız ve üstü kapalı olmalıdır. Tavuk çiftliklerinden kaynaklanan gübreler, gelişigüzel kullanılmamalı, altı sızdırmasız üstü kapalı ve uygun büyüklükte depolama alanlarında fermente edilmeli, bunun akabinde arazilerde kullanılmalıdır, Tavuk çiftliklerinden kaynaklanan gübreler için, ortak bir gübre işleme tesisi kurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

12 Azot (N) yükünün % 68’i Fosfor (P) yükünün % 73’Ü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Noktasal kaynaklardan gelen Azot (N) ve Fosfor (P) kirlilik yüklerinin büyük kısmı (%72.4 N ve %93.6 P) Cumayeri İlçesi’nden kaynaklanmaktadır. KAYNAK: Büyük İstanbul içme Suyu Projesi II. Merhale Melen Sistemi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı,2007)

13 YSKY: Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (RG: 30.11.2012, 28483), (2006-2011 Yılları Ortalaması)

14 MELEN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA GELİŞMELER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

15 Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Eylemleri 1.Dere Yataklarının Islahı 2.Evsel AAT’ler, Kanalizasyon/Kollektör ve İletim Hatlarının İnşası 3.Sanayi Atıksularının Yönetimi 4.Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyonla Mücadele Çalışmaları 5.Çevre Düzeni Planlarının Uygulanması 6.Katı ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerinin Kurulması 7.Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü 8.Su Kalitesi ve İzlenmesi 9.Taşkına Karşı Tedbirlerin Alınması 10.Yeraltı Suyunun Kontrolü 11.Sektörel Tahsislerin Yapılması 12.Baraj, Gölet ve İçmesuyu Arıtma Tesislerinin İnşası 13.İzin ve Denetimlerin İcra Edilmesi 14.Doğa Koruma Faaliyetleri 15.Kırsal Kalkınma ve Turizmin Geliştirilmesi

16 EYLEM 1. DERE YATAKLARININ ISLAHI (2013-2018)  Mesul Kurum  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Düzce-Çilimli Akdere Deresi Taşkın Koruma Rehabilitasyonu İkmali ile Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım projeleri tamamlanmıştır.  Derelerin tamamında ıslah projelerine başlanmış olup; %15- 45 mertebelerinde tamamlanmıştır.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

17 İlçeAAT AdıAAT Tipi Düzce Merkez, Boğaziçi, Konuralp, Beyköy Düzce Merkez AAT (mevcut) İleri Biyolojik AAT KaynaşlıKaynaşlı İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi YığılcaYığılca İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi GölyakaGölyaka İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi ÇilimliÇilimli İleri Biyolojik AAT İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi Cumayeri, Gümüşova Cumayeri (ve Gümüşova) İleri Biyolojik AAT- İleri Biyolojik AAT- klasik A2O sistemi Arıtma Tesisleri için yer tespiti çalışmaları tamamlanmış olup, kamulaştırma ve tahsis işlemleri devam etmektedir. Ergene Havzası’nda uygulanan Tip Projeleri hazırlanmış olup, yatırım programına alınmıştır. İSKİ Genel Müdürlüğü havzanın hava lidar (üç boyutlu yüzey modeli) haritası için ihaleye çıkmıştır. Çalışma 18 ay içerisinde tamamlanacaktır.

18 AAT Adı Nüfus (2046 yılı için) Debi (m 3 /gün) Planlanan Tesis Alanı (m 2 ) Talep Edilen Alan (m 2 ) İlçe Köy/Mah alle ParselMülkiyetiAçıklama Q ort,201 7 Q ort,2 046 Gölyaka İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 15.000 2.520 3.216 25.000 86.047 Gölyaka Esen Mahalle 227 Maliye Hazinesi İSKİ adına t ahsisi talep edildi. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Cumayeri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 25.000 4.320 5.520 25.000 28.700 Cumayeri Yenikay a Mah., Kozluk Mevkii 63 Şahıs Parseli (Tarla) 21.07.2015 tarih, 373578 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile kamulaştırılması talep edildi. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Kaynaşlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 20.000 3.312 4.248 27.976 12.000 Kaynaşlı Çimşir Mah., Atar Sok. Tescil Harici (411 Parsel Yanı) Tescil Harici Alan (DSİ Genel Müdürlüğü sorumlulu ğunda) tahsisi talep edildi. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Yığılca İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 5.000 936 1.200 15.272 3.747 Yığılca 4, 5 Şahıs Parselleri Kamulaştırılması talep edilmiştir. imar plan tadilatı talep edildi. Plankotesi tamamlandı. Jeoteknik Raporunun hazırlanması talep edildi. Çilimli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 10.000 1.728 2.232 24.016 13.350 Çilimli İslahiye Köyü 353 Mera Vasıflı Arsa (İl Özel İdaresi) Yer netleştirilmedi. Belediyesinden AAT yeri ile ilgili görüş talep edildi. Belediyesi tarafından tesis yeri gösterilmemiştir. (27.08.2015 tarih ve 436258 sayılı yazı) Toplam Alan (m2) 143.844

19 Yerleşim yeri Nüfus (2046 yılı için) İlk Yatırım Maliyeti ($) Yıllık Yatırım Maliyeti ($/yıl) Yıllık İşletme ve Bakım Maliyeti ($/yıl) Birim Arıtma Maliyeti ($/N.yıl) ($/m 3 ) Kaynaşlı20.0002.725.309280.243150.90025 (0,5) Cumayeri (Gümüşova) 25.0003.280.779337.363181.65724 (0,5) Gölyaka15.0002.145.626220.635118.80326 (0,6) Çilimli10.0001.531.685157.50384.80927 (0,6) Yığılca5.000860.84288.52047.66530 (0,6) Toplam75.00010.544.241 (23.197.329 TL) ---

20 Havza dışına iletilmesi öngörülen Cumayeri Merkezi AAT deşarjı (mevcut Düzce İleri Biyolojik AAT deşarjı ile birlikte) havza içerisindeki akarsuların su kaliteleri üzerinde etkili olmayacaktır. Yığılca, Kaynaşlı ve Gölyaka İlçeleri, kendi AAT’lerini kullanacaklardır.  Yığılca Hasanlar Barajını besleyen Küçük Melen Atıksu  Kaynaşlı Asar Deresi Deşarj  Gölyaka Büyük Melen Yeri Arıtılmış atıksuların sulamada kullanılması planlanmaktadır.

21 Büyük Melen Barajı Gölü sağ sahilindeki servis yolunu takiben Baraj mansabına ulaşan Terfili İsale hattı

22 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI (2014-2017)  Mesul Kurum  Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka AAT’leri, Düzce ATT ve Cumayeri AAT arasındaki ana iletim hattı ile arıtılmış atıksuları Havza dışına taşıyacak terfi hattı → İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü  Atıksu arıtma tesislerine gelen bütün kollektör hatları ile kanalizasyon şebekeleri → İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınarak ilgili Belediyeler  Köylerde doğal arıtma ile birlikte kanalizasyon şebekesi →merkezi idarenin desteği ile Düzce İl Özel İdaresi

23 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI (2014-2017)  Gelişmeler  Evsel AAT projeleri yatırım programına alınmış ve yer seçimi İSKİ Genel Müdürlüğü’nce tamamlanmıştır.  Belediyelerin kanalizasyon şebekeleri %90 oranında tamamlanmış ve beton borular çelik borularla değiştirilmeye başlanmış olup, kollektörler yatırım programına alınmıştır.  Kamulaştırma işleminin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için İSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Kamu Yararı Yazısı”nı almak üzere başvurmuş olup, bu talep Bakanlığımızca da ÇŞB, Düzce Valiliği ve Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.  İSKİ Genel Müdürlüğü AAT yapımı için seçilen yerlerin 1/5000 ölçekli imar planlarına işlenmesi için talepte bulunmuştur.

24 EYLEM 2. EVSEL AAT’LER, KANALİZASYON/KOLLEKTÖR VE İLETİM HATLARININ İNŞASI (2014-2017)  Sorunlar  Belediyeler, AAT yerleri için belirlenen alanların kamulaştırmasını yapmaktan imtina etmektedir. Bunun başlıca sebepleri ise şunlardır: Çilimli AAT için belirlenen yerin vatandaşın arazisi olması Yığılca AAT yerinin imar planında yer almaması Cumayeri AAT için önerilen yerin vatandaşın arazisi olması Gölyaka AAT yerinin hazine arazisi olması Kaynaşlı Belediyesi ile de mutabakat sağlanamaması  Çözüm Önerileri AAT yerlerinin kamulaştırılması kapsamında;  “Acil Kamulaştırma Kararı”nın çıkmasını müteakip Belediyeler tarafından kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

25  Mesul Kurum  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  İlgili OSBler  Gelişmeler  Havzada Çilimli OSB ve Gümüşova OSB olmak üzere iki yeni ıslah OSB kurulması planlanmaktadır.  Sorunlar  Mevcut OSBlerde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.  Kurulması planlanan iki yeni ıslah OSB ile alakalı olarak; 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine göre havzada yeni bir OSB kurulması mümkün değildir. Islah OSB kurulumu için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru süresi geçmiştir.  Çözüm Önerileri  Düzce Valiliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlığımıza resmi yazı ile başvurulması

26  Mesul Kurum  Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  Gelişmeler Düzce-Darıyeri-Kurtuyuğu, Akçakoca-Altınçay, Akçakoca-Deredibi- Geçitkaya Maden sahaları rehabilitasyonu ön etüdü yapılmıştır. Melen Baraj Havzası Heyelan Tehlike Haritası yapılmış olup, ciltlenme aşamasındadır. Melen Baraj havzası 8 mikro havzaya ayrılmış ve bu havzalarda doğal drenajı düzenlemeye, sediman ve rusubat tutmaya yönelik heyelanlı alanlar rehabilitasyon projeleri planlanmış olup 2016 yılı için 3 adet proje öngörülmüştür.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

27  Mesul Kurum  1/100.000 ve 1/25000 Ölçekli ÇDP'lerin Uygulanması→ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Özel Hüküm Çalışmaları→ Bakanlığımız  Gelişmeler  Havzada 1/100.000 ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları uygulanmaktadır.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

28  Mesul Kurum  Düzce Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmetleri → İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Belediyeler ve Birlikler  Diğer eylemler ile alakalı çalışmalar → ilgili Belediyeler ve Birlikler  Gelişmeler  Düzce Belediyeleri Katı Atık Birliği faaliyete geçmiştir. EYLEM 6. KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASI (2014-2017)

29  Sorunlar  Alanda ileri atıksu arıtma tesisinin yapılmasına sızıntı suyu miktarının yeterli olmaması sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin verilmediği bildirilmiştir.  Çözüm Önerileri  Düzenli katı atık depolama alanın sızıntı suyu miktarının artması sebebiyle, AAT yapımı hususunun tekrar değerlendirilmesi, bunun uygun olmaması halinde ise en yakın AAT’ye gönderilmesi  Düzce Belediyeleri Katı Atık Birliği tarafından bütün belediyelerinin atıklarının düzenli depolama alanına transferinin sağlanması  Havzadaki düzensiz katı atık depolama tesislerinin ıslahı için fizibilite ve yaklaşık maliyet belirleme çalışması yapılarak, işin İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılabilirliğinin değerlendirilmesi EYLEM 6. KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNİN KURULMASI (2014-2017)

30  Mesul Kurum  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Gelişmeler  Düzce İlinde izleme, mera ıslah ve amenajman ile entegre zararlı mücadele çalışmaları sürdürülmektedir.  İzleme sonuçlarına göre Nitrata Hassas Bölgelerin tespit çalışmaları devam etmektedir.  “İyi Tarım Uygulamaları Kodu Taslağı”na göre hazırlanacak olan tarımsal eylem planları kapsamında teşvik/destekler verilecektir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

31  Mesul Kurum  DSİ Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  İzleme Programları (gözetimsel ve operasyonel izleme) Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, uygulanmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.  DSİ Genel Müdürlüğü tarafından program kapsamında izleme çalışmalarına başlanılacaktır.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

32  Mesul Kurum  Bakanlığımız  Gelişmeler  Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması ve uygulanması çalışmaları eylem planı takvimine uygun olarak sürdürülmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

33  Mesul Kurum  Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Havzadaki Yer altı suyu kütlelerinin belirlenmesi, başlangıç karakterizasyonun tamamlanması, kalitesinin ve seviyelerinin izlenmesi ve tahsis çalışmaları eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

34  Mesul Kurum  Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Eylem Planı kapsamında; Sektörel Tahsis Planlarının hazırlanması ve uygulanması eylem planı takvimine uygun olarak sürdürülmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

35  Mesul Kurum  Baraj, gölet ve regülatörler→ DSİ Genel Müdürlüğü,  İçme Suyu Arıtma Tesisleri → İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi  Gelişmeler  İlgili çalışmalar eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

36  Mesul Kurum  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  İSKİ Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  İlgili çalışmalar eylem planı takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

37  Mesul Kurum  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Doğa Koruma Faaliyetleri Eylem Planı Takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

38  Mesul Kurum  Düzce Valiliği  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  Gelişmeler  Kırsal Kalkınma ve Turizmin Geliştirilmesi Faaliyetleri Eylem Planı Takvimine uygun olarak devam etmektedir.  Sorunlar  Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

39 GENEL SORUNLAR  AAT yerlerinin kamulaştırılması  Kurulması planlanan iki yeni ıslah OSB  Düzenli katı atık depolama alanın sızıntı suyu  Havzadaki düzensiz katı atık depolama tesislerinin ıslahı

40


"SUNUM İÇERİĞİ 2 1.Yapılan Çalışmalar 2.Havzanın İdari Durumu 3.Havzadaki Baskı Unsurları 4.Havzada Su Kaynakları, Yapıları, Arıtmalar, Deşarjlar ve Arazi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları