Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PLEVRAL EFFÜZYON. Tanım Plevra yaprakları arasında normalden fazla sıvı birikmesi Normal: (  0.01 mL/kg/saat; 17mL/gün) (fizyolojik plevral sıvı) Plevral.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PLEVRAL EFFÜZYON. Tanım Plevra yaprakları arasında normalden fazla sıvı birikmesi Normal: (  0.01 mL/kg/saat; 17mL/gün) (fizyolojik plevral sıvı) Plevral."— Sunum transkripti:

1 1 PLEVRAL EFFÜZYON

2 Tanım Plevra yaprakları arasında normalden fazla sıvı birikmesi Normal: (  0.01 mL/kg/saat; 17mL/gün) (fizyolojik plevral sıvı) Plevral Efüzyon

3 Sınıflandırmalar Transüda-Eksüda Görünüme göre –(ampiyem, hemorajik vs.) Radyolojik miktar ve görüntüye göre –(masif, loküle vs.) Hücresel - biokimyasal içeriğine göre (eosinofilik, malign, şilotoraks, şilöz, ürinotoraks vs.)

4 Tanımlamalar Ampiyem: Püy Hemorajik sıvı: Hct ≥ 1 Hemotoraks: plevraHct ≥ kanHctx1/2 Eozinofilik : >%10 eozinofil Masif:>2/3 hemitoraks Şilotoraks: trigliserit>110 mg/dL

5 Epidemiyoloji-1 Çok sık rastlanılır Primer patoloji az Çoğu komplikasyon Tüm dahili branşlara gelen olguların %10’u Göğüs konsültasyonu istenenlerin %25’i Plevral Sıvıların Epidemiyolojisi

6 ABD de Etyoloji KKY500,000 (%36) PNÖMONİ300,000 (%22) MALIGN EFÜZYON200,000 (%14) PULMONER EMBOLİ150,000 (%11) TEŞHİSSİZ (?VIRAL)100,000 POST-CABG 50,000 SİROZ-ASİT 50,000 GASTROINTESTINAL 25,000 BAĞ DOKUSU HAST 6,000 TUBERKÜLOZ 3,000 Light RW.Pleural Diseases 4th ed.2001 %83 %17 1.384.000 olgu/yıl

7 GAZÜ’de Etyoloji %73

8 Patofizyoloji Plevral Efüzyon Oluşum Mekanizmaları –Hidrostatik basınç artışı –Onkotik Basınç azalması –Mikrovasküler geçirgenlik artışı –IP negatif basıncın artması –Lenfatik drenaj azalması –Batından geçiş T E

9 Patofizyoloji

10 Semptom ve Bulgular Semptomlar: 1.Nefes Darlığı Diafram kısıtlanır 2.Göğüs Ağrısı Parietal plevra Bıçak batar Yanda hissedilir Bulgular: –Matite

11 OLGU-1 Ne Yapalım? 1.Kliniğe göre tedavi 2.Takip 3.Torasentez 4.Plevra Biyopsisi 5.Toraks BT

12 OLGU-1 Ne Yapalım? 1.Kliniğe göre tedavi 2.Takip 3.Torasentez 4.Plevra Biyopsisi 5.Toraks BT

13 Transüda-Eksüda Ayırımı Neden Önemli? Transüda Konjestif kalp yetmezliğiKonjestif kalp yetmezliği Siroz Nefrotik sendrom Hipoalbuminemi S. vena kava obstrüksiyonu Konstriktif perikardit Ürinotoraks Periton dializi Glomerülonefrit Miksödem Eksüda NeoplastikNeoplastik İnfeksiyözİnfeksiyöz Pulmoner EmboliPulmoner Emboli Post-CABG Jinekolojik Kolajen doku İlaçlar Hemotoraks Şilototaks Diğer Light RW.Pleural Diseases 4th ed.2001

14 Makroskopi Plevra sıvısının ilk muayenesi –Koku: Ürinotoraks, anaerobik enf. –Renk: Sarı: seröz (eksüdatif sıvıların çoğu) Kırmızı: Hemorajik, hemotoraks, Malign, PTE Bulanık: PPE, Ampiyem, Romatolojik Beyaz: Şilotoraks, Psödoşilotoraks

15 Transüda-Eksüda Ayırımı Light Kriterleri: Plevral sıvı/serum protein > 0.5 Plevral sıvı/serum LDH > 0.6 Plevral sıvı LDH > 2/3 serum normalin üst sınırı Biri pozitif ise eksüda İlave kriter: Protein gradienti > 3.1 gr/dL Albumin gradienti>1.2 gr/dL ise transüda

16 Torasentez Kime? –KKY olmayan –Kanama Eğilimi olmayan Nasıl? –FM –Radyoloji –Alttaki kotun üstü –Lokal anestezik Ne kadar sıvı? –10-50 mL

17 Ultrasonografi Donnelly E. Plevra Bülteni 2008;2:81

18 KİMDE USG? %15 efüzyonda torasentez yeri yanlış Minimal ve loküle efüzyonlarda USG faydalı

19 Görüntüleme Yöntemleri Her 100 olgunun 100’ ünde de PE var demek için: –P–P-A grafide: 500 mL –L–Lateral: 200 mL –U–USG: <200 ml –B–BT: en duyarlı (ACELE ETME)

20 Neden Yan Grafi Daha Duyarlı?

21 Qureshi NR Clin Chest Med 2006 Toraks BT

22 Kimde Ne Olması Daha Olası? Eksüdatif PE Genç Hasta Yaşlı Hasta Akut Subakut Parapnömonik PE TBC AkutSubakut Parapnömonik PE Pulmoner Tromboemboli Malign TBC

23 Kime Kapalı Plevra Biyopsisi? Malignite veya Tbc düşünülüyorsa anlamlı

24 Hangi Tetkik Ne Zaman? Rutin tetkikler: –Protein, LDH, Ayırıcı Hücre Sayımı Transüda ise %90 KKY Eksüda ise % 80 –Malignite (Sitoloji-Histopatoloji) –Parapnömonik efüzyon (Komplike mi?) –TBC (ADA, Kapalı biyopsi) –Pulmoner Tromboemboli (BT anjio)

25 OLGU-2 21 yaşında asker 1 aydır öksürük, yan ağrısı, ateş Rutin dışı ne isteyelim?

26 Adenozin Deaminaz Porcel JM, et al. Eur J Intern Med. 2010 Oct;21(5):419-23 ADA>35 U/L %93 duyarlı %90 Özgün PPE ların %40’ı >35 U/L Aşırı yüksek ADA= Ampiyem, lenfoma

27 OLGU-3 45 y erkek 3 gündür yüksek ateş, öksürük, balgam, ND Rutin dışı tetkik? –(Drenaj gerekiyor mu?)

28 OLGU-3 45 y erkek 3 gündür yüksek ateş, öksürük, balgam, ND Torasentez: Püy Başka hangi tetkik?

29 KİME VATS veya DAHA İNVAZİV DRENAJ? Drenaj+Fibrinoliğe rağmen sepsis kliniği devam ediyorsa yapılan tedavi yetersiz demektir. Yapılacak ileri invazif müdahele hayat kurtarıcı olacaktır.

30 MALİGN EFÜZYONLARDA TEDAVİ YAKLAŞIMI Primer Hastalığın Tedavisi Semptomatik Tedavi

31 PRİMER HASTALIĞIN TEDAVİSİ Çoğu malignenside hayal kırıklığı Eğer PE aşağıdaki sebeplere bağlıysa: –lenfoma, –Meme CA, –Akc. Küçük hücreli karsinomu –Germ hücreli tümorler –Prostat kanseri, –Over kanseri, –Tiroid kanseri, Radiotherapy: mediastinal lenf nodları varsa Heffner JE. Uptodate 2009 Kemoterapi yardım edebilir

32 Semptomatik: Yaşam Kalitesini Arttırıcı Tedavi Plöredezis Kim en iyi plöredezis adayı? –Semptomlar (dispne) PE ile direk ilişkilimi? –Efüzyon tekrarlayıcımı? –Akciğerler ekspanse oluyormu? –Yaşam beklentisi nedir? (ph<7.20 and glc<60 mg/dL) Panadero FR and Antony VB. Eur Res J 1997;10:1648

33 Başarı Oranları ve Dozlar AgentsSucces rate, %Dose Talc932.5-10 gram Doxycycline76500 mg Bleomysine5415-240 unit Silver nitrate75-9020 ml 0.5 % Silver N Quinacrin64-100500 mg, in 200 ml saline Iodopovidone64-9620 ml %10 iodopovi, in 80 ml saline Dikensoy O, Light RW. Curr Opin Pulm Med. 2005;11:340

34 Kalıcı Kateter Dikensoy O, Light RW. Tuberk Toraks. 2005;53:121-2

35 Özet Plevral efüzyonlar çok sık görülüyor En sık sebepler? Kime USG? P-A grafi mi, Yan grafi mi daha duyarlı? ADA başka nerde yüksek? Kapalı plevra biyopsisini terk etme PPE da kime cerrahi? (VATS, torakotomi) Kime Plöredezis? KKY ve Malignite Minimal ve loküle PE da Yan Grafi ampiyem ve malignitelerde Dreneja rağmen sepsis devam ederse Drenaj ile dispnesi azalan,


"1 PLEVRAL EFFÜZYON. Tanım Plevra yaprakları arasında normalden fazla sıvı birikmesi Normal: (  0.01 mL/kg/saat; 17mL/gün) (fizyolojik plevral sıvı) Plevral." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları