Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

G ENEL B ILGI Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilimiz bünyesinde çok sayıda yatırıma imza atmış olup, halen daha da yeni yatırımlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "G ENEL B ILGI Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilimiz bünyesinde çok sayıda yatırıma imza atmış olup, halen daha da yeni yatırımlara."— Sunum transkripti:

1

2 G ENEL B ILGI Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilimiz bünyesinde çok sayıda yatırıma imza atmış olup, halen daha da yeni yatırımlara yönelik projeler yapmaktadır. İlimiz merkez ve ilçelerine yönelik yaklaşık 700 Trilyonluk yatırımlar yapılmıştır. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Binası, Olur ve Uzundere İlçe Emniyet Amirlikleri, Çat, Narman, Oltu Hükümet Konakları bu yatırımlardan bazılarıdır. Hınıs, Tekman ve Köprüköy İlçe Emniyet Amirliği Binası ve lojmanları proje aşamasında olup, inşalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Emniyet, Jandarma ve Kaymakamlık hizmet binası ile bu birimlere ait lojmanların mantolama, engelli erişimi, bakım onarımı, güçlendirme ve güvenlik tedbirlerine yönelik çalışmalar da Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. DAP kapsamında yapılması gereken; Yakutiye, Horasan, Çat ve Aziziye İlçelerimizdeki sulama kanalları da Başkanlığımız tarafından yapılmıştır. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yönelik toplam 395 Milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır.

3 B AZı Ö NEMLI Y ATıRıMLARıMıZ VE M ALIYETLERI İl Emniyet Müdürlüğü Binası İnşaat Alanı: 42.000 m2 Yatırım Bütçesi: 110.920.000,00 TL 09/12/2015 tarihinde ihale edilmiştir.

4 112 A CIL Ç AĞRı M ERKEZI İnşaat Alanı: 4800 m2 Yatırım Bütçesi: 13.508.256,36 TL İhale Tarihi: 26/06/2015 İşin Bitiş Süresi: 480 gün İhaleyi Alan Firma: MUZAFFER YİĞİT (İNŞ. MÜH.)&OLGUN GÜR (İNŞ. MÜH.)

5 O LTU H ÜKÜMET K ONAĞı İnş aat Alanı: 8000 m2 Yatırım Bütçesi: 9.376.435,85 TL İhale Tarihi: 16/04/2015 İşin süresi: 510 gün İhaleyi Alan Firma: AK-YAPI İNŞ.  Ekim 2015 tarihinde AK-YAPI İNŞ. tarafından inşasına başlanmıştır.

6 Ç AT H ÜKÜMET K ONAĞı İnşaat Alanı: 8000 m2 Yatırım Bütçesi: 8.183.348,40 TL İhale Tarihi: 16/01/2015 İşin Bitiş Tarihi: 28/11/2016 İhaleyi Alan Firma: AK İNŞAAT

7 N ARMAN H ÜKÜMET K ONAĞı İnşaat Alanı: 7200 m2 Yatırım Bütçesi: 10.274.458,00 TL İhale Tarihi: 02/07/2015 İşin Bitiş Süresi: 480 gün İhaleyi Alan Firma: HALİS SERKAN KASİL (İNŞ.MÜH.)

8 U ZUNDERE E MNIYET A MIRLIĞI İnşaat Alanı: 3200 m2 Yatırım Bütçesi: 4.732.368,74 TL İhale Tarihi: 20/10/2014 İşin Bitiş Tarihi: 14/08/2016 İhaleyi Alan Firma: HAS-ÇE İNŞ.

9 O LUR E MNIYET A MIRLIĞI

10 A ILE VE S OSYAL P OLITIKALAR İ L M ÜDÜRLÜĞÜ

11 A ZIZIYE S OSYAL H IZMET M ERKEZI

12 M ILLI EĞITIM BAKANLıĞıNA YAPıLAN YATıRıMLARDAN BAZıLARı Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2013 – 2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına yönelik 395.521.768,79 milyon TL tutarında yatırım yapmıştır. Bir çok ilçemizde Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Teknik Liseler, İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Liseler, Anaokulu, lojman ve öğrenci yurdu yapılmaktadır. İlimiz Yakutiye’ de inşasına devam edilen Şükrüpaşa Eğitim Kompleksi en önemli yatırımlarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Okullarına Başkanlığımız tarafından yaklaşık 125.500.00,00 milyon TL tutarında bakım onarım işi yapılmaktadır.

13 Ş ÜKRÜPAŞA E ĞITIM K OMPLEKSI  24 Derslik Anadolu Lisesi ve 300 Kişilik Yurt  16 Derslik Fen Lisesi ve 200 Kişilik Yurt  24 Derslik Meslek Lisesi ve İki Atölye İnşaatı  Çevre Düzenlemesi İnşaat Alanı: 47.820 m2 Yatırım Bütçesi: 43.192.227,62 TL İhale Tarihi: 22/01/2015 İşin Bitiş Tarihi: 20/11/2016 İhaleyi Alan Firma: RİT İNŞ.&TAŞIRSAN İNŞ:

14 P ASINLER E ĞITIM K AMPÜSÜ

15 T EKMAN Ö ĞRENCI Y URDU

16 İ SPIR İ MAM H ATIP L ISESI,200 K IŞILIK Ö ĞRENCI Y URDU VE Ç EVRE D ÜZENLEMESI

17 ÇAT EĞİTİM KAMPÜSÜ

18 Ç AT Y OLUNDA Y ER A LAN 32 DERSLIK İ MAM H ATIP L ISESI VE 200 K IŞILIK Ö ĞRENCI Y URDU

19 H ıNıS 16 D ERSLIKLI İ MAM H ATIP L ISESI VE Ö ĞRENCI Y URDU

20 K ARAÇOBAN K OPAL 16 D ERSLIKLI Ç OK P ROGRAMLı L ISE

21 Ş ENKAYA 16 D ERSLIKLI İ MAM H ATIP L ISESI 200 K IŞILIK Ö ĞRENCI Y URDU VE Ç EVRE D ÜZENLEME İ ŞI

22 U ZUNDERE Ç OK P ROGRAMLı L ISESI 100 K IŞILIK Ö ĞRENCI Y URDU VE Ç EVRE D ÜZENLEMESI

23 Y AKUTIYE S AĞLıK M ESLEK L ISESI VE Ç EVRE D ÜZENLEMESI İ ŞI


"G ENEL B ILGI Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilimiz bünyesinde çok sayıda yatırıma imza atmış olup, halen daha da yeni yatırımlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları