Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güroymak İ lçe MEM İ SG Birimi Okul Müdürleri Bilgilendirme Semineri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güroymak İ lçe MEM İ SG Birimi Okul Müdürleri Bilgilendirme Semineri."— Sunum transkripti:

1 Güroymak İ lçe MEM İ SG Birimi Okul Müdürleri Bilgilendirme Semineri

2 ÇALIŞMA HAYATI İ LE İ LG İ L İ KANUNLAR 4857 SAYILI İ Ş KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL S İ GORTALAR VE GENEL SA Ğ LIK S İ GORTASI KANUNU 6331 SAYILI İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ KANUNU

3 TANIMLAR BAKANLIK: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINI, ÇALIŞAN: KENDİ ÖZEL KANUNLARINDAKİ STATÜLERİNE BAKILMAKSIZIN KAMU VEYA ÖZEL İŞYERLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN GERÇEK KİŞİYİ, ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA KATILMA, ÇALIŞMALARI İZLEME, TEDBİR ALINMASINI İSTEME, TEKLİFLERDE BULUNMA VE BENZERİ KONULARDA ÇALIŞANLARI TEMSİL ETMEYE YETKİLİ ÇALIŞANI, BAKANLIK: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINI, ÇALIŞAN: KENDİ ÖZEL KANUNLARINDAKİ STATÜLERİNE BAKILMAKSIZIN KAMU VEYA ÖZEL İŞYERLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN GERÇEK KİŞİYİ, ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA KATILMA, ÇALIŞMALARI İZLEME, TEDBİR ALINMASINI İSTEME, TEKLİFLERDE BULUNMA VE BENZERİ KONULARDA ÇALIŞANLARI TEMSİL ETMEYE YETKİLİ ÇALIŞANI,

4 DESTEK ELEMANI: ASLİ GÖREVİNİN YANINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNLEME, KORUMA, TAHLİYE, YANGINLA MÜCADELE, İLK YARDIM VE BENZERİ KONULARDA ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ UYGUN DONANIM VE YETERLİ EĞİTİME SAHİP KİŞİYİ,

5 TANIMLAR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP MÜHENDİS, MİMAR VEYA TEKNİK ELEMANI, İŞ KAZASI: İŞYERİNDE VEYA İŞİN YÜRÜTÜMÜ NEDENİYLE MEYDANA GELEN, ÖLÜME SEBEBİYET VEREN VEYA VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ RUHEN YA DA BEDENEN ÖZRE UĞRATAN OLAYI, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP MÜHENDİS, MİMAR VEYA TEKNİK ELEMANI, İŞ KAZASI: İŞYERİNDE VEYA İŞİN YÜRÜTÜMÜ NEDENİYLE MEYDANA GELEN, ÖLÜME SEBEBİYET VEREN VEYA VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ RUHEN YA DA BEDENEN ÖZRE UĞRATAN OLAYI,

6 İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,( Okul Müdürleri ) İşyeri: Aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, (Okul) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,( Okul Müdürleri ) İşyeri: Aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, (Okul) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

7 RİSK: TEHLİKEDEN KAYNAKLANACAK KAYIP, YARALANMA YA DA BAŞKA ZARARLI SONUÇ MEYDANA GELME İHTİMALİNİ, RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İŞYERİNDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDAN GELEBİLECEK TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ, BU TEHLİKELERİN RİSKE DÖNÜŞMESİNE YOL AÇAN FAKTÖRLER İLE TEHLİKELERDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN ANALİZ EDİLEREK DERECELENDİRİLMESİ VE KONTROL TEDBİRLERİNİN KARARLAŞTIRILMASI AMACIYLA YAPILMASI GEREKLİ ÇALIŞMALARI, RİSK: TEHLİKEDEN KAYNAKLANACAK KAYIP, YARALANMA YA DA BAŞKA ZARARLI SONUÇ MEYDANA GELME İHTİMALİNİ, RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İŞYERİNDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDAN GELEBİLECEK TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ, BU TEHLİKELERİN RİSKE DÖNÜŞMESİNE YOL AÇAN FAKTÖRLER İLE TEHLİKELERDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN ANALİZ EDİLEREK DERECELENDİRİLMESİ VE KONTROL TEDBİRLERİNİN KARARLAŞTIRILMASI AMACIYLA YAPILMASI GEREKLİ ÇALIŞMALARI,

8 OKULDA ISG ZORUNLULU Ğ U 6331 Sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu, sadece işyerleri için de ğ il okullar için de yeni hükümler içeriyor. İ şveren sıfatıyla okul müdürleri, çalışan ve hizmet veren sıfatıyla ö ğ retmenler kanun ve yönetmeliklerindeki hususları uygulamakla zorunludur. TKY Uygulamalarının ancak 10 yılda yerine oturabildi ğ i düşünüldü ğ ünde; iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ISG uygulamalarının okullar açısından yeni bir iş yükü oluşturmakla birlikte sa ğ lık- güvenlik boyutunu ön plana çıkartaca ğ ı anlaşılıyor. OKULDA ISG ZORUNLULU Ğ U 6331 Sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu, sadece işyerleri için de ğ il okullar için de yeni hükümler içeriyor. İ şveren sıfatıyla okul müdürleri, çalışan ve hizmet veren sıfatıyla ö ğ retmenler kanun ve yönetmeliklerindeki hususları uygulamakla zorunludur. TKY Uygulamalarının ancak 10 yılda yerine oturabildi ğ i düşünüldü ğ ünde; iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ISG uygulamalarının okullar açısından yeni bir iş yükü oluşturmakla birlikte sa ğ lık- güvenlik boyutunu ön plana çıkartaca ğ ı anlaşılıyor.

9 İ şyeri Hekimi ve İ G Uzmanı MEM tarafından sa ğ lanacak. Okullarda oluşturulacak OSGK “iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i” konusundaki kontrol mekanizmasıdır. MEB tarafından hazırlanan ISG Okul Rehberini kullanarak okullar aşa ğ ıdaki işlemleri gerçekleştirecektir. Sorumluluk sadece okul yönetimine de ğ il aynı zamanda bütün ö ğ retmenlerdedir. Okul ortamındaki önlenebilir ve öngörülebilir bütün risklerin tespit edilip önlemlerin alınması için “iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i İ SG” amaçlı aşa ğ ıdaki işlemler yapılır:

10 1-OSGK: Okul ISG Kurulu oluşturulması, 2-ASGB: Alan Sa ğ lık ve Güvenlik Kurulu oluşturulması, 3-Çalışan temsilcisi seçimi, 4-Okul İ ç Yönergesinin hazırlanması, 5-Risk De ğ erlendirme Ekibi oluşturulması, 6-Acil Durum Planlarının Yapılması ( İ lk yardım, tahliye, vb.) 7-OSGK üyelerine İ SG e ğ itimlerinin verilmesi, 8-Çalışanlara İ SG e ğ itimleri verilmesi, 9-Risk De ğ erlendirmesi yapmak/yaptırmak, (Kontrol listelerini kullanarak) 10-KKD: Kişisel Koruyucu Donanım Hazırlanması 11-Yapılan de ğ erlendirmeler sonucunda ihtiyaç olan düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 12-Form ve belgeler ile raporlamanın yapılması, 13-Yapılanların gözden geçirilmesi ve sürecin devamlılı ğ ının sa ğ lanması, 1-OSGK: Okul ISG Kurulu oluşturulması, 2-ASGB: Alan Sa ğ lık ve Güvenlik Kurulu oluşturulması, 3-Çalışan temsilcisi seçimi, 4-Okul İ ç Yönergesinin hazırlanması, 5-Risk De ğ erlendirme Ekibi oluşturulması, 6-Acil Durum Planlarının Yapılması ( İ lk yardım, tahliye, vb.) 7-OSGK üyelerine İ SG e ğ itimlerinin verilmesi, 8-Çalışanlara İ SG e ğ itimleri verilmesi, 9-Risk De ğ erlendirmesi yapmak/yaptırmak, (Kontrol listelerini kullanarak) 10-KKD: Kişisel Koruyucu Donanım Hazırlanması 11-Yapılan de ğ erlendirmeler sonucunda ihtiyaç olan düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 12-Form ve belgeler ile raporlamanın yapılması, 13-Yapılanların gözden geçirilmesi ve sürecin devamlılı ğ ının sa ğ lanması,

11 İ SG KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 22

12 İ SG KURULU ÜYELER İ a)İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ,(okul müdürü) b)İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, c)İŞYERİ HEKİMİ, ç) İNSAN KAYNAKLARI, PERSONEL, SOSYAL İŞLER VEYA İDARİ VE MALİ İŞLERİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ BİR KİŞİ,(Md. Yrd.) d)BULUNMASI HALİNDE SİVİL SAVUNMA UZMANI, e)BULUNMASI HALİNDE FORMEN, USTABAŞI VEYA USTA, f)ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ, İŞYERİNDE BİRDEN ÇOK ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ OLMASI HALİNDE BAŞ TEMSİLCİ. a)İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ,(okul müdürü) b)İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, c)İŞYERİ HEKİMİ, ç) İNSAN KAYNAKLARI, PERSONEL, SOSYAL İŞLER VEYA İDARİ VE MALİ İŞLERİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ BİR KİŞİ,(Md. Yrd.) d)BULUNMASI HALİNDE SİVİL SAVUNMA UZMANI, e)BULUNMASI HALİNDE FORMEN, USTABAŞI VEYA USTA, f)ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ, İŞYERİNDE BİRDEN ÇOK ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ OLMASI HALİNDE BAŞ TEMSİLCİ.

13 İ SG KURULU ÜYELER İ KURULUN BAŞKANI İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ, KURULUN SEKRETERİ İSE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIDIR. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ TAM ZAMANLI ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN İŞYERLERİNDE İSE KURUL SEKRETARYASI; İNSAN KAYNAKLARI, PERSONEL, SOSYAL İŞLER VEYA İDARİ VE MALİ İŞLERİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ BİR KİŞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR. KURULUN BAŞKANI İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ, KURULUN SEKRETERİ İSE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIDIR. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ TAM ZAMANLI ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN İŞYERLERİNDE İSE KURUL SEKRETARYASI; İNSAN KAYNAKLARI, PERSONEL, SOSYAL İŞLER VEYA İDARİ VE MALİ İŞLERİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ BİR KİŞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.

14 Kurul üyelerine işveren tarafından yönetmeli ğ in 7.maddesine göre aşa ğ ıdaki e ğ itimlerin verilmesi sa ğ lanır: a) Kurulun görev ve yetkileri, b) İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i konularında ulusal mevzuat ve standartlar, c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) İ ş hijyeninin temel ilkeleri, d) İ letişim teknikleri, e) Acil durum önlemleri, f) Meslek hastalıkları, g) İ şyerlerine ait özel riskler, ğ ) Risk de ğ erlendirmesi

15 İ SG KURULUNUN GÖREVLER İ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA O İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA YOL GÖSTERMEK,

16 İ SG KURULU İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKELERİ VE ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRMEK, TEDBİRLERİ BELİRLEMEK, İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNE BİLDİRİMDE BULUNMAK,

17 İ SG KURULU KURULLAR EN AZ AYDA BİR KERE TOPLANIR. ANCAK KURUL, İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFINI DİKKATE ALARAK, TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE BU SÜRENİN İKİ AY, AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İSE ÜÇ AY OLARAK BELİRLENMESİNE KARAR VEREBİLİR.

18 İ SG KURULU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR GEREĞİ YAPILMAK ÜZERE İLGİLİLERE DUYURULUR. AYRICA ÇALIŞANLARA DUYURULMASI FAYDALI GÖRÜLEN KONULAR İŞYERİNDE İLÂN EDİLİR.

19 İ SG KURULU İŞYERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMUYLA İLGİLİ YILLIK BİR RAPOR HAZIRLAMAK, O YILKİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEK, ELDE EDİLEN TECRÜBEYE GÖRE ERTESİ YILIN ÇALIŞMA PROGRAMINDA YER ALACAK HUSUSLARI DEĞERLENDİREREK BELİRLEMEK VE İŞVERENE TEKLİFTE BULUNMAK,

20 Alan Sa ğ lık ve Güvenlik Kurulu (ASGK) Alan sayısı üçten fazla ise her alan kendi bünyesinde sa ğ lık ve güvenlik kurulu oluşturacaktır. Alan sayısı belirtilen sayıdan az ise ASGK’nın görevlerini OSGK üstlenir. ASGK üyeleri; alan, dal şefleri, seçilecek ö ğ retmen ve ö ğ rencilerden oluşacaktır. ASGK üye sayısı üçten az olamaz

21 BU KURULUN GÖREVLER İ ; -Sa ğ lık ve güvenlikle ilgili incelemeleri yapmak, -Alana ait atölye ve laboratuarlarda sa ğ lık ve güvenlik önlemlerini almak, -Görülen eksiklikleri Okul Sa ğ lık ve Güvenlik Kuruluna bildirmek, -Bireysel güvenlik konularında ö ğ renci ve ö ğ retmenlere yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak, -Sa ğ lık ve güvenlik davranışının benimsenmesini teşvik etmek, -Sa ğ lık ve güvenlik faaliyetlerini yürütmektir. (Risk de ğ erlendirmesi, Eylem Planı, Acil Eylem Planı, tedbir alınması, e ğ itim ve bilgilendirme, raporlama, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i organizasyonları) BU KURULUN GÖREVLER İ ; -Sa ğ lık ve güvenlikle ilgili incelemeleri yapmak, -Alana ait atölye ve laboratuarlarda sa ğ lık ve güvenlik önlemlerini almak, -Görülen eksiklikleri Okul Sa ğ lık ve Güvenlik Kuruluna bildirmek, -Bireysel güvenlik konularında ö ğ renci ve ö ğ retmenlere yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak, -Sa ğ lık ve güvenlik davranışının benimsenmesini teşvik etmek, -Sa ğ lık ve güvenlik faaliyetlerini yürütmektir. (Risk de ğ erlendirmesi, Eylem Planı, Acil Eylem Planı, tedbir alınması, e ğ itim ve bilgilendirme, raporlama, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i organizasyonları)

22 Çalışan temsilcisi: İ ş sa ğ lı ğ ı ve veya seçimle belirlenemedi ğ i durumda atama yoluyla aşa ğ ıda belirtilen sayılarda iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i çalışan temsilcisi görevlendirilir. -2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir -51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki -101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç -501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört -1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş -2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı Çalışan temsilcisi: İ ş sa ğ lı ğ ı ve veya seçimle belirlenemedi ğ i durumda atama yoluyla aşa ğ ıda belirtilen sayılarda iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i çalışan temsilcisi görevlendirilir. -2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir -51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki -101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç -501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört -1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş -2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı

23 6331 SAYILI KANUNUN 20. MADDES İ GERE Ğİ KURUM YÖNET İ C İ S İ TARAFINDAN ÇALIŞAN BARIŞI GÖZET İ LEREK, ÇALIŞAN SAYISINA BA Ğ LI OLARAK SEÇ İ MLE YADA ATAMA YOLUYLA ÇALIŞAN TEMS İ LC İ S İ BEL İ RLEN İ R. B İ RDEN FAZLA ÇALIŞAN TEMS İ LC İ S İ SEÇ İ LEN DURUMLARDA KEND İ ARALARINDAN SEÇT İ KLER İ BAŞ TEMS İ LC İ İ.S.G. KURULUNDA TEMS İ LC İ OLARAK GÖREVLEND İ R İ L İ R.

24 R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ YÖNETMEL İĞİ NE GÖRE BAKANLI Ğ IMIZ MERKEZ VE TAŞRA TEŞK İ LATI İ LE OKUL VE KURUMLARDA R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ KURUM YÖNET İ C İ S İ VEYA KURUMDA GÖREVL İ İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI İ L İ SGB UZMANLARINDAN DESTEK ALINARAK YÖNETMEL İĞİ N 6. MADDES İ GERE Ğİ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ EK İ B İ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. BU KAPSAMDA, FARKLI KAYNAKLARDAN ÖDENMEK ÜZERE, H İ ZMET ALIMI YOLUYLA R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ YAPILMAYACAKTIR. R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ YÖNETMEL İĞİ NE GÖRE BAKANLI Ğ IMIZ MERKEZ VE TAŞRA TEŞK İ LATI İ LE OKUL VE KURUMLARDA R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ KURUM YÖNET İ C İ S İ VEYA KURUMDA GÖREVL İ İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI İ L İ SGB UZMANLARINDAN DESTEK ALINARAK YÖNETMEL İĞİ N 6. MADDES İ GERE Ğİ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ EK İ B İ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. BU KAPSAMDA, FARKLI KAYNAKLARDAN ÖDENMEK ÜZERE, H İ ZMET ALIMI YOLUYLA R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ YAPILMAYACAKTIR.

25 R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ : İ ŞYER İ NDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDAN GELEB İ LECEK TEHL İ KELER İ N BEL İ RLENMES İ, BU TEHL İ KELER İ N R İ SKE DÖNÜŞMES İ NE YOL AÇAN FAKTÖRLER İ LE TEHL İ KELERDEN KAYNAKLANAN R İ SKLER İ N ANAL İ Z ED İ LEREK DERECELEND İ R İ LMES İ VE KONTROL TEDB İ RLER İ N İ N KARARLAŞTIRILMASI AMACIYLA YAPILMASI GEREKL İ ÇALIŞMALARIDIR. R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ : İ ŞYER İ NDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDAN GELEB İ LECEK TEHL İ KELER İ N BEL İ RLENMES İ, BU TEHL İ KELER İ N R İ SKE DÖNÜŞMES İ NE YOL AÇAN FAKTÖRLER İ LE TEHL İ KELERDEN KAYNAKLANAN R İ SKLER İ N ANAL İ Z ED İ LEREK DERECELEND İ R İ LMES İ VE KONTROL TEDB İ RLER İ N İ N KARARLAŞTIRILMASI AMACIYLA YAPILMASI GEREKL İ ÇALIŞMALARIDIR.

26 Risk De ğ erlendirme Ekibi: İ SG Risk De ğ erlendirme Yönetmeli ğ i 6.maddesine göre Risk De ğ erlendirme Ekibi aşa ğ ıdaki kişilerden oluşur: A. İ şveren veya işveren vekili. (Okul Md.) B. İ şyerinde sa ğ lık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenli ğ i uzmanları ile işyeri hekimleri. (MEM belirler) C. İ şyerindeki çalışan temsilcileri. (Seçilen ya da Md.belirledi ğ i) D. İ şyerindeki destek elemanları. ( İ lkyardım, yangın, tahliye konularında bilgili ö ğ retmen ya da memur. 50 kişiye 1 kişi olacak şekilde destek elemanı, tehlikeli gruptaki işyerleri/okullarda 10 kişiye 1 ilkyardımcı) E. İ şyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. (Alan Şefleri) Risk De ğ erlendirme Ekibi: İ SG Risk De ğ erlendirme Yönetmeli ğ i 6.maddesine göre Risk De ğ erlendirme Ekibi aşa ğ ıdaki kişilerden oluşur: A. İ şveren veya işveren vekili. (Okul Md.) B. İ şyerinde sa ğ lık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenli ğ i uzmanları ile işyeri hekimleri. (MEM belirler) C. İ şyerindeki çalışan temsilcileri. (Seçilen ya da Md.belirledi ğ i) D. İ şyerindeki destek elemanları. ( İ lkyardım, yangın, tahliye konularında bilgili ö ğ retmen ya da memur. 50 kişiye 1 kişi olacak şekilde destek elemanı, tehlikeli gruptaki işyerleri/okullarda 10 kişiye 1 ilkyardımcı) E. İ şyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. (Alan Şefleri)

27 R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ İŞVEREN, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK VEYA YAPTIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 10 6331 30.06.2012

28 R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME EK İ B İ Tehlike: İ şyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline denir. TEHL İ KELER İ N TESP İ T ED İ LMES İ ŞU ÜÇ SORU TEHL İ KELER İ TANIMLAMAMIZA OLANAK TANIR; 1-TEHL İ KE KAYNAKLARI NELERD İ R? 2-BU TEHL İ KEDEN K İ M YADA NE ZARAR GÖREB İ L İ R? 3-ZARAR NASIL ORTAYA ÇIKAB İ L İ R?

29 R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME EK İ B İ R İ SKLER TESP İ T ED İ LD İ KTEN SONRA ALINMASI GEREKEN TEDB İ RLER İ SG KURULUNDA GÖRÜŞÜLÜR VE EN KISA ZAMANDA O TEDB İ RLER İ N ALINMASI İ Ç İ N GEREKL İ K İ Ş İ LERE İ Ş VEREN YADA İ ŞVEREN VEK İ L İ TARAFINDAN TAL İ MAT VER İ L İ R. BU İ Ş İ N TAK İ B İ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI YADA İ NSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI TARAFINDAN YAPILIR.

30 Kontrol Listeleri: Kontrol listeleri sa ğ lık ve güvenli ğ i artırmaya ihtiyaç duyan her kademedeki e ğ itim kurumları ile mesleki ve teknik e ğ itim kurumları/okulları yöneticileri, ö ğ retmenleri ve teknik/idari di ğ er personel için yardımcı dokümandır. Bu listeler, Risk de ğ erlendirmesi sırasında kullanılır.

31 Kontrol Listelerinin Kullanım Şekli Soruların EVET olarak yanıtlanması durumunda var olan tedbirlerin yeterli oldu ğ u anlaşılmalıdır. HAYIR olarak cevaplanan sorular tedbir alınması gereken konuları ifade edecektir. Kontrol listesinde hayır olarak işaretlenen soruların alınacak tedbirler okul idaresi tarafından öncelik ve olasılık derecesine göre derhal alınmalıdır.

32 KONTROL L İ STELER İ TABLOSU KL - 01 OKUL ORTAK KULLANIM ALANLARI (Tüm Okullar) KL - 02 AC İ L PLAN (Tüm Okullar) KL – 03 OKUL BAHCELER İ (Tüm Okullar) KL - 04 KANT İ N VE KAFETERYA (Tüm Okullar) KL - 05 GENEL TEM İ ZL İ K (Tüm Okullar) KL - 06 SINIFLAR (Tüm Okullar) KL - 07 KOR İ DORLAR (Tüm Okullar) KL - 08 TOPLANTI SALONU (Tüm Okullar) KL - 09 MÜZ İ K ODASI (Tüm Okullar) KL - 10 SANAT ODASI (Tüm Okullar) KL - 11 ISLAK HAC İ MLER(WC VE DUŞLAR) (Tüm Okullar) KL - 12 SPOR SALONLARI (Tüm Okullar) KL - 13 YÜZME HAVUZU (Tüm Okullar) KL - 14 KAZAN DA İ RELER İ (Tüm Okullar) KL - 15 OKUL DIŞI AKT İ V İ TELER (Tüm Okullar) KL - 16 OKUL ARAÇLARI VE SERV İ SLER (Tüm Okullar) KL - 17 LABORATUAR (Tüm Okullar) KL - 18 ERGONOM İ -BEDENSEL İ ŞLER (Tüm Okullar) KL - 19 ERGONOM İ -BÜRO İ ŞLER İ (Tüm Okullar) KL - 20 AYDINLATMA (Tüm Okullar)

33 KL - 21 TEHL İ KEL İ YÜZEYLERE SAH İ P NESNE VE AKSAMLAR (Tüm Okullar) KL - 22 KONTROLSÜZ HAREKETE GEÇEB İ LECEK NESNELER (Tüm Okullar) KL - 23 SO Ğ UK/SICAK MADDE VEYA ARAÇLARLA TEMAS (Tüm Okullar) KL - 24 İ Ç İ KL İ M KOŞULLARI (Tüm Okullar) KL - 25 YÜKSEKTE ÇALIŞMA (Tüm Okullar) KL – 26 ELEKTR İ KL İ TES İ SAT VE EK İ PMANLAR (Tüm Okullar) KL – 27 EKRANLI ARAÇLAR VE B İ LG İ SAYARLAR (Tüm Okullar) KL - 28 BASINÇLI KAPLAR VE TES İ SATLAR (Tüm Okullar) KL - 29 BASINÇLI GAZ TÜPLER İ (Tüm Okullar) KL - 30 YANGIN VE PATLAMA (Tüm Okullar) KL - 31 GÜRÜLTÜ VE T İ TREŞ İ M (Tüm Okullar) KL – 32 K İ MYASAL GÜVENL İ K (Tüm Okullar) KL - 33 K İ MYASAL ATIKLAR (Tüm Okullar) KL - 34 EL ALETLER İ VE EK İ PMANLARI (Tüm Okullar) KL - 35 ATÖLYELER (Mesleki ve Teknik E ğ itim Okulları) KL - 36 TAŞLAMA TAŞI (Mesleki ve Teknik E ğ itim Okulları) KL - 37 KAYNAK-KES İ M- KAPLAMA (Mesleki ve Teknik E ğ itim Okulları) KL - 38 V İ NÇLER VE KALDIRMA MAK İ NALARI (Mesleki Teknik E ğ itim Okulları) KL - 39 İ Ş İ STASYONU VEYA TEZGAHI (Mesleki ve Teknik E ğ itim Okulları) KL - 40 MAK İ NALARIN HAREKETL İ PARÇALARI (Mesleki Teknik E ğ itim Okulları

34 Kişisel Koruyucu Donanım KKD: Bilgilendirme, üretici firmanın hazırladı ğ ı Türkçe kullanma kılavuzuna dayanır. Uygun şekilde kullanımı konusunda yapılacak bilgilendirme, uygulamalı e ğ itim şeklinde olmalıdır. Ayrıca çalışanlar için ulaşımı kolay yerlerde bulundurulmak üzere kullanım kılavuzuna dayanarak talimatlar hazırlanabilir. Kişisel Koruyucu Donanım KKD: Bilgilendirme, üretici firmanın hazırladı ğ ı Türkçe kullanma kılavuzuna dayanır. Uygun şekilde kullanımı konusunda yapılacak bilgilendirme, uygulamalı e ğ itim şeklinde olmalıdır. Ayrıca çalışanlar için ulaşımı kolay yerlerde bulundurulmak üzere kullanım kılavuzuna dayanarak talimatlar hazırlanabilir.

35 Elektrik, iyonize radyasyon, aşırı sıcak, aşırı so ğ uk, toz, çeşitli kimyasallar ya da yüksekten düşme gibi ölümcül veya kalıcı sakatlıklara yol açacak tehlikelere karşı kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ek koruyucu özelliklerinin bulunması gerekmektedir. İ şletme tarafından KKD ile ilgili olarak çalışanların bilgilendirilmesi şunları içermelidir: - Uygun şekilde kullanım, - Temizlik ve bakım, - Kurallara uygun depolama, - Koruma sa ğ lanan riskler ve düzeyleri, - Hasarları tespit etme Elektrik, iyonize radyasyon, aşırı sıcak, aşırı so ğ uk, toz, çeşitli kimyasallar ya da yüksekten düşme gibi ölümcül veya kalıcı sakatlıklara yol açacak tehlikelere karşı kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ek koruyucu özelliklerinin bulunması gerekmektedir. İ şletme tarafından KKD ile ilgili olarak çalışanların bilgilendirilmesi şunları içermelidir: - Uygun şekilde kullanım, - Temizlik ve bakım, - Kurallara uygun depolama, - Koruma sa ğ lanan riskler ve düzeyleri, - Hasarları tespit etme

36 İ SG Uyarı işaret ve levhaları Konulması: Standartlara uygun şekilde sa ğ lanan işaret ve levhalar okulların ve cihazların uygun yerlerine asılır. Başlıca levha türleri: Yasaklayıcı, Uyarıcı, Emredici, Genel emredici, Acil çıkış yönlendirme ve ilkyardım işaretleri, yangınla mücadele işaretleri. İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Genel Müdürlü ğ ü’nün elektronik sayfasından (www.isggm.gov.tr) iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i konusunda çeşitli bilgi ve belgelere ulaşılması mümkündür. İ SG Uyarı işaret ve levhaları Konulması: Standartlara uygun şekilde sa ğ lanan işaret ve levhalar okulların ve cihazların uygun yerlerine asılır. Başlıca levha türleri: Yasaklayıcı, Uyarıcı, Emredici, Genel emredici, Acil çıkış yönlendirme ve ilkyardım işaretleri, yangınla mücadele işaretleri. İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Genel Müdürlü ğ ü’nün elektronik sayfasından (www.isggm.gov.tr) iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i konusunda çeşitli bilgi ve belgelere ulaşılması mümkündür.

37 ÇALIŞANLARIN İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ E Ğİ T İ MLER İ :  İ şverenler, çalışanlarının iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i e ğ itimlerini almasını sa ğ lar.  Bu e ğ itim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş de ğ işikli ğ inde, iş ekipmanının de ğ işmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.  E ğ itimler, de ğ işen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti ğ inde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır ÇALIŞANLARIN İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ E Ğİ T İ MLER İ :  İ şverenler, çalışanlarının iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i e ğ itimlerini almasını sa ğ lar.  Bu e ğ itim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş de ğ işikli ğ inde, iş ekipmanının de ğ işmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.  E ğ itimler, de ğ işen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti ğ inde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır

38 Madde -7 MERKEZVE TAŞRA TEŞK İ LATI İ LE OKUL VE KURUMLARDAK İ PERSONEL İ N İ SG E Ğİ T İ MLER İ, İ ŞYER İ TEHL İ KE SINIFLARI TEBL İĞİ NE GÖRE; TEHL İ KEL İ SINIFTA YER ALAN B İ R İ MLER İ Ç İ N 2 YILDA TOPLAM 12 SAAT, AZ TEHL İ KEL İ SINIFTA YER ALAN B İ R İ MLER İ Ç İ N 3 YILDA 8 SAAT OLMAK ÜZERE YAPILIR. BU E Ğİ T İ MLER İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI Ö Ğ RETMENLER TARAFINDAN MAHALL İ H İ ZMET İ Ç İ E Ğİ T İ M KAPSAMINDA, EK DERS ÜCRET İ ESASLARINA GÖRE GÖREVLEND İ R İ L İ R. ÇALIŞANLARIN E Ğİ T İ MLER İ N İ N BELGELEND İ R İ LMES İ İ SE, KURUM AM İ RLER İ VE İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI VE/VEYA İ ŞYER İ HEK İ M İ TARAFINDA TARAFINDAN YAPILIR. MERKEZVE TAŞRA TEŞK İ LATI İ LE OKUL VE KURUMLARDAK İ PERSONEL İ N İ SG E Ğİ T İ MLER İ, İ ŞYER İ TEHL İ KE SINIFLARI TEBL İĞİ NE GÖRE; TEHL İ KEL İ SINIFTA YER ALAN B İ R İ MLER İ Ç İ N 2 YILDA TOPLAM 12 SAAT, AZ TEHL İ KEL İ SINIFTA YER ALAN B İ R İ MLER İ Ç İ N 3 YILDA 8 SAAT OLMAK ÜZERE YAPILIR. BU E Ğİ T İ MLER İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI Ö Ğ RETMENLER TARAFINDAN MAHALL İ H İ ZMET İ Ç İ E Ğİ T İ M KAPSAMINDA, EK DERS ÜCRET İ ESASLARINA GÖRE GÖREVLEND İ R İ L İ R. ÇALIŞANLARIN E Ğİ T İ MLER İ N İ N BELGELEND İ R İ LMES İ İ SE, KURUM AM İ RLER İ VE İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI VE/VEYA İ ŞYER İ HEK İ M İ TARAFINDA TARAFINDAN YAPILIR.

39 Madde-10 BAKANLI Ğ IMIZA BA Ğ LI TEHL İ KEL İ İ ŞYERLER İ NDE HER 10 ÇALIŞAN İ ŞÇ İ İ Ç İ N B İ R İ LKYARDIMCI, AZ TEHL İ KEL İ İ Ş YERLER İ NDE İ SE 20 ÇALIŞAN İ Ç İ N B İ R İ LK YARDIMCI KURUM AM İ R İ NCE GÖREVLEND İ R İ LECEKT İ R. İ LKYARDIMCI BULUNMAYAN OKUL VE KURUMLARDA İ SE SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I İ LE YAPILACAK İ ŞB İ RL İĞİ ÇERÇEVES İ NDE,SA Ğ LIK E Ğİ T İ M İ VEREN OKUL VE KURUMLARIMIZCA DÜZENLENECEK E Ğİ T İ MLER SONUNDA SA Ğ LIK İ L MÜDÜRLÜKLER İ NCE YAPILACAK SINAV SONUNDA İ LK YARDIMCI BELGELEND İ RMES İ YAPILACAKTIR. YANGIN E Ğİ T İ M İ İ SE İ.S.G.B.LER İ N ORGAN İ ZASYONU İ LE İ L S İ V İ L SAVUNMA, İ L İ TFA İ YE B İ R İ MLER İ NDEN DESTEK ALINARAK MAHALL İ NDE YAPILACAKTIR.

40 Madde-13

41 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü ÇALIŞANLAR SAĞLIK VE GÜVENLİĞİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARINCA KONULAN KURALLAR, YASAKLAR İLE ALINAN KARAR VE TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDADIRLAR.

42 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ, UYGULANMASI VE ALINAN TEDBİRLERE UYULMASI HUSUSUNDA ÇALIŞANLAR KURULLARLA İŞBİRLİĞİ YAPARLAR.

43 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü KURULLAR TARAFINDAN ALINAN KARARLAR VEYA UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER HAKKINDA ÇALIŞANLAR ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ ARACILIĞI İLE KURULA BİLGİ VERİRLER.

44 2014/16 genelge son paragraf Bu çerçevede; kanun maddeleri ile ba ğ lı mevzuat hükümlerine göre işlemlerin tesis edilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, çalışan ve ö ğ rencilerimizin sa ğ lık ve güvenli ğ i için yapılması gerekenlerin ertelenmeden yapılması, herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmasına mahal verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gere ğ ini rica ederim. Nabi AVCI Milli E ğ itim Bakanı

45 13/12/2015 tarih 12813209 sayılı MEB Müsteşarlık Makamı yazısı İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ KONUSU MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü VE HAYAT BOYU Ö Ğ RENME GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü İ LE BA Ğ LI OKULLARIMIZI, Ö Ğ RETMEN VE Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z İ YAKINDAN İ LG İ LEND İ RMEKTED İ R. OKULDA VE İ ŞYER İ NDE E Ğİ T İ M SIRASINDA YAŞANAN KAZALAR VE YARALANMALAR SONRASINDA BAKANLIK ALEYH İ NE AÇILAN TAZM İ NAT DAVALARINDA GENELGEDE VE YÖNETMEL İ KLERDE İ FADE ED İ LEN TEDB İ RLER İ N KISMEN VEYA TAMAMEN ALINMAMIŞ OLDU Ğ U, İ HMAL VEYA İ HLAL ED İ LD İĞİ TESP İ T ED İ LEREK BAKANLI Ğ IMIZA YÜKSEK M İ KTARDA MADD İ VE MANEV İ PARA CEZASI ÖDENMES İ NE HÜKMED İ LMEKTE, İ Ş KAZASI NET İ CES İ NDE YARARLANAN Ö Ğ RENC İ N İ N E Ğİ T İ M İ AKSAMAKTA VE/YA SONA ERMEKTED İ R. ÖDENEN TAZM İ NATLAR İ Ç İ N AÇILAN RÜCU DAVALARINDA Ö Ğ RETMEN VE YÖNET İ C İ LER İ M İ Z ALEYH İ NE YARGI KARARLARI VER İ LMEKTE, B İ NLERCE L İ RA TAZM İ NAT ÖDEMES İ YLE KARŞILAŞMAKTADIRLAR. İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ KONUSU MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü VE HAYAT BOYU Ö Ğ RENME GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü İ LE BA Ğ LI OKULLARIMIZI, Ö Ğ RETMEN VE Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z İ YAKINDAN İ LG İ LEND İ RMEKTED İ R. OKULDA VE İ ŞYER İ NDE E Ğİ T İ M SIRASINDA YAŞANAN KAZALAR VE YARALANMALAR SONRASINDA BAKANLIK ALEYH İ NE AÇILAN TAZM İ NAT DAVALARINDA GENELGEDE VE YÖNETMEL İ KLERDE İ FADE ED İ LEN TEDB İ RLER İ N KISMEN VEYA TAMAMEN ALINMAMIŞ OLDU Ğ U, İ HMAL VEYA İ HLAL ED İ LD İĞİ TESP İ T ED İ LEREK BAKANLI Ğ IMIZA YÜKSEK M İ KTARDA MADD İ VE MANEV İ PARA CEZASI ÖDENMES İ NE HÜKMED İ LMEKTE, İ Ş KAZASI NET İ CES İ NDE YARARLANAN Ö Ğ RENC İ N İ N E Ğİ T İ M İ AKSAMAKTA VE/YA SONA ERMEKTED İ R. ÖDENEN TAZM İ NATLAR İ Ç İ N AÇILAN RÜCU DAVALARINDA Ö Ğ RETMEN VE YÖNET İ C İ LER İ M İ Z ALEYH İ NE YARGI KARARLARI VER İ LMEKTE, B İ NLERCE L İ RA TAZM İ NAT ÖDEMES İ YLE KARŞILAŞMAKTADIRLAR.

46 13/12/2015 tarih 12813209 sayılı MEB Müsteşarlık Makamı yazısı İ ş güvenli ğ i ve sa ğ lı ğ ı şartlarını taşımayan cihaz, ekipman, alet vb. demirbaşlar hurdaya sevk edilerek atölye ve laboratuarlardan ve demirbaş kayıtlarından çıkarılmalıdır. İ ş güvenli ğ i ve sa ğ lı ğ ı şartlarını taşımayan atölye ve laboratuarlar uygun duruma getirilmeli, aksi takdirde kapatılmalıdır. Verilmesi gereken e ğ itimler zamanında ve eksiksiz olarak verilmeli, yıllık bakım ve kontroller yapılmalıdır. Uyarılara ra ğ men gere ğ ini gerçekleştirmeyen birimler hakkında inceleme ve gerekirse soruşturma açılmalıdır. Duraksama ve belirsizlikler oldu ğ unda konu gere ğ i için yazılı olarak ilgili Genel Müdürlüklere ve tarafıma bildirilmelidir. Okullarımızda iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ ini artırmak için bilgilerinizi ve gere ğ ini rica ederim. Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKO Ğ LU Bakan a. Müsteşar Yardımcısı İ ş güvenli ğ i ve sa ğ lı ğ ı şartlarını taşımayan cihaz, ekipman, alet vb. demirbaşlar hurdaya sevk edilerek atölye ve laboratuarlardan ve demirbaş kayıtlarından çıkarılmalıdır. İ ş güvenli ğ i ve sa ğ lı ğ ı şartlarını taşımayan atölye ve laboratuarlar uygun duruma getirilmeli, aksi takdirde kapatılmalıdır. Verilmesi gereken e ğ itimler zamanında ve eksiksiz olarak verilmeli, yıllık bakım ve kontroller yapılmalıdır. Uyarılara ra ğ men gere ğ ini gerçekleştirmeyen birimler hakkında inceleme ve gerekirse soruşturma açılmalıdır. Duraksama ve belirsizlikler oldu ğ unda konu gere ğ i için yazılı olarak ilgili Genel Müdürlüklere ve tarafıma bildirilmelidir. Okullarımızda iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ ini artırmak için bilgilerinizi ve gere ğ ini rica ederim. Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKO Ğ LU Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

47 16.12.2015 tarih 12964517sayılı yazı Ö ğ renci/Çırak İ SG İ şlemleri MESLEK İ VE TEKN İ K L İ SE MÜDÜRLER İ ÖZELL İ KLE Ö Ğ RENC İ ÇIRAK İ SG İ ŞLEMLER İ İ LE İ LG İ L İ YAZIYA İ ST İ NADEN GEREKL İ ÇALIŞMALARI YAPMALARI GEREKMEKTED İ R. ATÖLYE VE LABORATUARDA İ Ş GÜVENL İĞİ AÇISINDAN UYGUN OLMAYAN ALET, EDAVAT VE MAK İ NELER İ N TESP İ T İ HER OKULDA MESLEK Ö Ğ RETMENLER İ VE İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI TARAFINDAN OLUŞAN B İ R EK İ P TARAFINDAN TESP İ T ED İ LECEK VE İ Ş GÜVENL İĞİ NE UYGUN HALE GET İ R İ LECEKT İ R.E Ğ ER ATÖLYE VE LABORATUAR İ Ş GÜVENL İĞİ NE UYGUN HALE GET İ R İ LEM İ YORSA OKUL MÜDÜRÜNE KAPATMA ÖNER İ S İ NDE BULUNACAKTIR. MESLEK İ VE TEKN İ K L İ SE MÜDÜRLER İ ÖZELL İ KLE Ö Ğ RENC İ ÇIRAK İ SG İ ŞLEMLER İ İ LE İ LG İ L İ YAZIYA İ ST İ NADEN GEREKL İ ÇALIŞMALARI YAPMALARI GEREKMEKTED İ R. ATÖLYE VE LABORATUARDA İ Ş GÜVENL İĞİ AÇISINDAN UYGUN OLMAYAN ALET, EDAVAT VE MAK İ NELER İ N TESP İ T İ HER OKULDA MESLEK Ö Ğ RETMENLER İ VE İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI TARAFINDAN OLUŞAN B İ R EK İ P TARAFINDAN TESP İ T ED İ LECEK VE İ Ş GÜVENL İĞİ NE UYGUN HALE GET İ R İ LECEKT İ R.E Ğ ER ATÖLYE VE LABORATUAR İ Ş GÜVENL İĞİ NE UYGUN HALE GET İ R İ LEM İ YORSA OKUL MÜDÜRÜNE KAPATMA ÖNER İ S İ NDE BULUNACAKTIR.

48 OKUL DIŞINDA MESLEK İ E Ğİ T İ M VE STAJ ÇALIŞMALARI YAPAN Ö Ğ RENC İ LER İ Ç İ N : İ ŞLETMELERDE MESLEK İ E Ğİ T İ M, PRAT İ K E Ğİ T İ M, VE STAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLAMADAN ÖNCE 11. SINIFIN 2. YARISINDA DERS İ ÇER İ S İ NDE MESLE Ğİ N GET İ RD İĞİ R İ SKLER İ D İ KKATE ALARAK EN AZ 8 SAAT OLMAK ÜZERE ÇIRAKLAR VE Ö Ğ RENC İ LERE OKUL ATELYE ORTAMINDA İ ŞLETMELERDE KARŞILAŞAB İ LECEKLER İ MUHTEMEL İ SG KONULARI HAKKINDA ALAN/BÖLÜM YADA ATÖLYE LABORATUAR ŞEF İ VEYA İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI TARAFINDAN B İ LG İ LEND İ RME E Ğİ T İ MLER İ N İ N YAPILMASI E Ğİ T İ MLER İ N İ LG İ (F) YÖNETMEL İ K ESASLARI DO Ğ RULTUSUNDA YAPILMASI Ö Ğ RENC İ /ÇIRAK İ SG E Ğİ T İ M İ N İ N BELGELEND İ RMES İ (EK- 1) VE İ Ş GÜVENL İĞİ TAL İ MATI VE TUTANA Ğ I (EK2)’ N İ N HAZIRLANMASI TUTANA Ğ A ATÖLYE LABORATUAR Ö Ğ RETMEN İ N ÇIRAK Ö Ğ RENC İ N İ N Ö Ğ RENC İ VEL İ S İ N VE OKUL MÜDÜRÜNÜN İ MZASININ ALINMASI VE BELGELER İ N MESLEK İ E Ğİ T İ M STAJ DOSYASINA EKLENMES İ GEREKMEKTED İ R. 16.12.2015 tarih 12964517sayılı yazı Ö ğ renci/Çırak İ SG İ şlemleri

49 İ ŞLETMELERDE MESLEK İ E Ğİ T İ M VE STAJ ÇALIŞMALARININ YAPILDI Ğ I YERLER İ ŞYER İ OLARAK DE Ğ ERLEND İ R İ LMEKTED İ R. İ Ş YER İ TEHL İ KE SINIFLARINA D İ KKAT EDEREK İ LG İ L İ İ ŞLETMEN İ N İ Ş GÜVENL İĞİ UZMANI VE İ Ş YER İ HEK İ MLER İ TARAFINDAN E Ğİ T İ MLER İ DÜZENLENMES İ GEREKMEKTED İ R. BU HUSUSLARIN KOORD İ NATÖR Ö Ğ RETMEN TARAFINDAN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ TUTANAK VE FORMLARDA BU HUSUSLARA YER VER İ LMES İ UYGUNSUZLUKLAR HAKKINDA OKUL MÜDÜRLÜKLER İ NCE TEDB İ R ALINMASI GEREKMEKTED İ R. 16.12.2015 tarih 12964517sayılı yazı Ö ğ renci/Çırak İ SG İ şlemleri

50 E Ğİ T İ M

51

52 OKULLARIMIZDAKİ TEHLİKELER ve ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ OKULLARIMIZDAKİ TEHLİKELER ve ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

53

54 OKUL GEÇ İ D İ TABELASI OKUL CİVARI LEVHALAR KARAYOLLARI VEYA BELEDİYE TARAFINDAN SAĞLANIR.

55 OKUL GEÇ İ D İ TABELASI

56 BAHÇE KAPISI OKUL BAHÇE KAPISININ BA Ğ LANTI NOKTALARINA D İ KKAT ED İ LMEL İ GEREKL İ GÖRÜLDÜ Ğ Ü TAKD İ RDE EK BA Ğ LANTILAR YAPILMALI

57 BAHÇE KAPISI

58 TOPLANMA ALANI Acil durumlarda toplanma yeri/noktası levhası ile toplanma yeri belirlenmelidir. Mümkünse her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmelidir.

59 G İ R İ Ş-ÇIKISLAR 1. Belirlenen noktaların dışında okula girilebilecek yerler varsa tedbir alınmış mı? 2. Bahçe dışından okulu tehdit eden unsurlar için tedbirler alınmalıdır.

60 G İ R İ Ş-ÇIKISLAR

61 BAHÇE DUVARI Bahçe duvarı ve ekleri yıkılma, yırtma, kesme gibi riskleri taşıyor mu?

62 Okul bahçesinde bulunan rögar, foseptik, telefon, su, kanalizasyon, kuyu, tesisat geçit yerlerindeki muhafazalar emniyetli mi? (Tercihen kilitli mi?) ÇUKURLAR

63 FOSEPT İ K ÇUKURU

64 Böyle önlem olmaz FOSEPT İ K ÇUKURU

65 BAHÇEDEK İ D İ REKLER Bahçede bulunan basketbol potası, voleybol direkleri ve kale direkleri devrilmeyi önleyecek şekilde sa ğ lamlaştırılmalıdır. Okul Bahçesi de ğ işik amaçlı sivri metallerden temizlenmiş mi?

66 BAHÇEDEK İ D İ REKLER

67 TRAFO Mümkünse Okul Bahçesindeki trafolar kaldırılmalı veya gerekli mercilerle iletişime geçilip gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bahçede varsa elektrik ba ğ lantıları için muhafaza yapılmış mı?

68 TRAFO

69

70 OKUL BAHÇES İ NDE TRAF İ K 1. Araç Park yerleri ile ö ğ renciler arasında emniyetli mesafe var mı? 3. Okul içi hız sınırı 10 km/h dir. Araçların öğrenci alanına girişi yasaktır. 2. Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür belirlenmiş mi?

71 OKUL BAHÇES İ NDE TRAF İ K

72 BUZLU/KAYGAN MERD İ VENLER Okul bahcesi ve girişleri kaygan zeminden arındırılmış mı?

73 KAR – BUZ SARKIKLAR Özellikle kış mevsimlerinde domuş sarkıklar için önlem alınmış mı? TABELASI ASILMALIDIR

74 ENGELL İ RAMPASI Engelli merdivenleri için uygun korkuluklar yapılmalı

75 AC İ L ÇIKIŞLAR Acil çıkış levhaları uygun ve görünür bir şekilde acil çıkış kapılarını veya yönlerini göstermelidir. Acil çıkış uyarı levhalarının çıkışı gösterecek şekilde konumlandırılması sa ğ lanmalı

76 AC İ L ÇIKIŞLAR Acil çıkış kapılarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Acil çıkış kapıları dışa açılmalıdır. Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?

77 AC İ L DURUM TELEFONLARI Acil durumlarda yardım ça ğ ırma telefon numaraları levhası herkesin rahatlıkla göre bilebilece ğ i yerlerde olmalıdır.

78 AC İ L DURUM BUTONLARI Acil uyarı butonu görünür yerde ve çalışır durumda olmalıdır.

79 ERKEN UYARI S İ STEMLER İ Erken Uyarı Sistemleri var mı?

80 YANGIN TÜPLER İ Yangın tüplerinin dolumuna dikkat edilmeli. Dolum tarihi geçmiş tüpleri tekrar doldurmalıdır. Yangın tüpleri görünür yerde olmalıdır. Önüne malzeme istiflenmemelidir. Yangın tüpü yerden 90 cm yukarı asılmış vaziyette olmalı ve doluluk oranı sürekli kontrol edilmelidir. Yangın esnasın da ilk müdahalede kullanılan bu tüpler 6 kg kuru kimyevi toz barındıran boğma özellikli tüplerdir. Okullar bünyesinde kullanılması zorunlu olan bu tüplerin her 500 metrekareye en az 1 adet bulundurulması gerekmekte, ulaşılabilir alanda bulundurulmalıdır.


"Güroymak İ lçe MEM İ SG Birimi Okul Müdürleri Bilgilendirme Semineri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları