Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇMESUYU HAVZALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Simge Tekiç Rahmanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇMESUYU HAVZALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Simge Tekiç Rahmanlar."— Sunum transkripti:

1 İÇMESUYU HAVZALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Simge Tekiç Rahmanlar

2 SUNUM İÇERİĞİ Ülkemizde İçme Suyu Kaynaklarının Korunması ile İlgili;  Şube Müdürlüğü Görevleri  Yasal Çerçeve / Kurumsal Yapı  Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları Simge Tekiç Rahmanlar

3 Şube Müdürlüğünün Görevleri  İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli politikalar geliştirmek, gerekli mevzuatı çıkarmak ve geliştirilen politikaların ve mevzuatın uygulanmasını izlemek,  İçme ve kullanma suyu temin edilen yerüstü ve yeraltı su kaynakları ve havzaları için özel hüküm belirleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, uygulanmalarını sağlamak ve takip etmek, özel hükümleri belirli aralıklarla revize etmek, bu konudaki faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak,  Kaynak suları, mineralli sular ve jeotermal suların koruma alanlarını ve koruma programlarını geliştirmek, bunların uygulamalarını sağlamak ve izlemek,  Özel hüküm çalışmaları ile alakalı koordinasyon çalışmalarını yürütmek, eğitici rehber dokümanları hazırlamak veya hazırlatmak,  Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak,  Büyükşehir Belediyelerinin Havza Koruma Yönetmeliklerine katkıda bulunmaktır.

4 4 Türkiye Mevzuatı Çevre Kanunu Yeraltı Suları Hakkında Kanun Maden Kanunu İSKİ Kanunu Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında T. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2014/1 Sayılı Genelge Simge Tekiç Rahmanlar

5 Yasal Çerçeve 5 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Havza Sınırı Özel Hükümlerin Belirlenmesi Tebliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büyükşehir Belediyeleri (SKİ) İçme suyu arıtma tesisi Simge Tekiç Rahmanlar

6 6 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) “İçme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su kaynaklarının korunmasında, kaynağın ve havzasının özellikleri bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının tanımı ve koruma esasları ile ilgili olarak her kaynak ve havzasına ilişkin özel hükümler getirilinceye kadar”; SKKY 16 ıncı – 20 inci maddelerinde belirlenen genel ilkeler ve koruma alanları geçerlidir. Simge Tekiç Rahmanlar

7 7 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Mutlak Koruma Alanı (0 – 300 m) Kısa Mesafeli Koruma Alanı (300m –1000 m) Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000 – 2000 m) Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 – Havza Sınırı) Göl Alanı  Örnek: Beyşehir Gölü Simge Tekiç Rahmanlar

8 8 Rezervuar Yerüstü Suyu Koruma Alanları (SKKY) Mutlak Koruma Alanı 0-300 m Kısa Mesafeli Koruma Alanı 300-1000 m Orta Mesafeli Koruma Alanı 1000-2000 m Uzun Mesafeli Koruma Alanı 2000-havza sınırı Türkiye Koruma Alanları Yaklaşımı Simge Tekiç Rahmanlar

9

10 10 Özel Hüküm Nedir?  İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak ilan edilen yüzeysel ve yer altı sularının,  içme suyu kalitesinde kalmasını sağlamak,  havzaya özel koruma-kullanma dengesi oluşturmak  amaçlarıyla oluşturulan hükümlerdir. Simge Tekiç Rahmanlar

11 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği yerine havzanın fiziki ve teknik özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilmesi 11 Havza özelinde uygulanabilir, anlaşılabilir Mevcut bilimsel verilerle su kalitesini koruyacak ve iyileştirecek, En uygun arazi kullanımı Havza Koruma Uygulama Programı Özel Hüküm Çalışması Koruma ve Kullanma Dengesi Koruma ve Kullanma Dengesi Özel Hükümlerin Amacı Simge Tekiç Rahmanlar

12 12 Neden İhtiyaç Var ?  Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 16-20. Maddelerinde yer alan tedbirler, Türkiye’deki bütün içme ve kullanma suyu havzaları için ortak hazırlanmıştır.  Türkiye’de her bir havza, su miktarı ve su kalitesi açısından çok farklılıklar gösterdiği için aynı hükümleri farklı havzalarda uygulamak mümkün olmamaktadır. Simge Tekiç Rahmanlar

13 13 Nerelerde Yapılır?  Özel Hüküm belirleme çalışmasının içme ve kullanma suyu temin maksadıyla kullanılan veya kullanılması planlanan tüm yüzeysel su kaynaklarının havzasında yapılması gerekmektedir.  Ancak mevzuatlarda yer alan hükümler uygulandığı halde su kalitesinin olumsuz yönde değiştiği havzalarda öncelikli olarak yapılmaktadır. Simge Tekiç Rahmanlar

14 14 Kimler Tarafından Yapılır / Yaptırılır?  Özel hükümler, Bakanlıkça veya Bakanlıkla koordineli olarak Valiliklerce, Büyükşehir Belediyeleri’ne içme ve kullanma suyu temin edilen havzalarda Bakanlıkça veya Bakanlığın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri’nce yapılır/yaptırılır. Simge Tekiç Rahmanlar

15 Havzanın Genel Özelliklerinin Belirlenmesi İŞ ADIMI-1 Su Kalitesini Etkileyen Kirletici Kaynakların Belirlenmesi İzleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Model Çalışmaları İŞ ADIMI-2 Havza Koruma Planı ve Alternatiflerin Hazırlanması Havza Koruma Kuşaklarının Belirlenmesi Özel Hükümlerin Belirlenmesi İŞ ADIMI- 3 Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarının Yürütülmesi İŞ ADIMI- 4 15 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Aşamaları Simge Tekiç Rahmanlar

16 Mevcut Durumun Tespiti HAVZANIN GENEL ÖZELLİKLERİ HAVZANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ HAVZANIN EKOLOJİK YAPISI HAVZANIN SOSYO- EKONOMİK YAPISI Havzanın konum ve sınırları Yerleşimler ve nüfus Kentsel altyapı, ulaşım altyapısı ve planlar İklim Jeoloji Topografya Hidrojeoloji Hidroloji Toprak Özellikleri Havzadaki korunan alanlar Ekosistem ve habitat değerlendirmesi Yerleşimlerin demografik yapısı Sosyal yapı analizi Ekonomik sektörlerin belirlenmesi

17 17 Toplam Kirlilik Yüklerinin Hesaplanması Kirletici Kaynakların Belirlenmesi Noktasal Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi – Kentsel Atıksu, Kentsel Katı Atık, Endüstriyel kirleticiler Yayılı Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi – Tarımsal Faaliyetler, Hayvancılık Faaliyetleri, Meskun Bölgeler Göl İçindeki Faaliyetlerin Belirlenmesi – Balıkçılık, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Turizm, Taşımacılık Simge Tekiç Rahmanlar

18 18 YERALTI SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ YÜZEYSEL SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ MODEL ÇALIŞMALARI SU KALİTESİ VE MODEL SONUÇLARININ BERABER DEĞERLENDİRİLMESİ VE SENARYOLAR Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Model Çalışması Simge Tekiç Rahmanlar

19 19 Havza Koruma Planı ve Alternatifleri İnsan Faaliyetleri Sonucu Oluşan Baskı ve Etkilere Yönelik Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Havza Koruma Planı ve Alternatiflerinin Belirlenmesi ve Plan Alternatiflerinin Ekonomik Analizlerinin Yapılması Havza Koruma Planı Aşamaları ve Havza Koruma Planından Sorumlu Kuruluşların Belirlenmesi Havza Koruma İş Programının Oluşturulması Simge Tekiç Rahmanlar

20 20 Mevcut Koruma Kuşakları Alternatiflerin Geliştirilmesi Koruma Kuşaklarının Belirlenmesi Havzaya Özgü Koşullar ve Senaryo Sonuçlarına göre Önceliklerin Belirlenmesi Kritik Çalışma Alanlarının ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Havzaya Özgü Koruma Kuşaklarının Belirlenmesi Simge Tekiç Rahmanlar

21 21 Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları Sistem Tasarımı ve Geliştirilmesi CBS Temel Katmanlarının Üretilmesi Tematik Veri Katmanlarının Hazırlanması Verilerin Haritalanması Mevcut ve Üretilen Verilerin Analizi Oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemi tabanı, verilerin daha hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Simge Tekiç Rahmanlar

22 Oluşturulan özel hükümler, halkın bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması için bir ay süreyle askıya çıkartılır. Askı sürecinin tamamlanmasından sonra görüş ve öneriler çerçevesinde revize edilen özel hükümler Bakanlık uygun görüşü alınarak onaylanır. Bakanlık onayından sonra yerel bir gazetede yayımlanır ve yürürlüğe girer. Özel Hükümlerin Yayınlanma Süreci Simge Tekiç Rahmanlar

23 Belirlenen özel hükümler, ilgili imar planları, çevre düzeni planları ve plan hükümlerinde aynen yer alır. Özel hükümler, havza koruma iş programı dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanır. Uygulamaya ilişkin raporlar Bakanlığa yıllık olarak sunulur. Özel Hükümlerin Uygulanması ve Takibi Simge Tekiç Rahmanlar

24 Tamamlanan Özel Hüküm Çalışmaları – Birecik Baraj Gölü, 1999 – Kartalkaya Baraj Gölü, 2009 – Gökçe Baraj Gölü, 2010 – Eğirdir Gölü, 2012 – Atatürk Baraj Gölü, 2013 – Porsuk Baraj Gölü, 2013 Devam Eden Özel Hüküm Çalışmaları – Beyşehir Gölü, Karacaören 1-2 Baraj Gölü – Gördes Baraj Gölü – Sapanca Gölü, Namazgah, Yuvacık, Akçay Baraj Gölleri – Mamasın Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarımız Simge Tekiç Rahmanlar

25 Atatürk BARAJIGÖL YEŞİL KUŞAKLAMA ALANI (MSK + 100 ) GÖL KORUMA ALANI ( GYKA + 900 ) YAKIN MESAFELİ KORUMA ALANI (GKA - + 4000 ) UZAK MESAFELİ KORUMA ALANI (YMKA – HAVZA SINIRI ) EĞİRDİR GÖLÜMUTLAK KORUMA ALANI KISA MESAFELİ KORUMA ALANI ( GKA +700) ORTA MESAFELİ KORUMA ALANI (KMKA + 1000) UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI ( OMKA+ HAVZA SINIRI) JEOLOJİK TABANLI KORUMA ALANI GÖL YEŞİL KUŞAKLAMA BÖLGESİ ( MSK +30 ) GÖL KORUMA ALANI (MSK +270 ) GÖKÇE BARAJIMUTLAK KORUMA ALANI (MSK+ 300) KISA MESAFELİ KORUMA ALANI ( GKA +700) ORTA MESAFELİ KORUMA ALANI (KMKA + 1000) UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI ( OMKA+ HAVZA SINIRI) KARTALKAYA BARAJI MUTLAK KORUMA ALANI (MSK+ 300) KISA MESAFELİ KORUMA ALANI ( GKA +700) ORTA MESAFELİ KORUMA ALANI (KMKA + 1000) UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI ( OMKA+ HAVZA SINIRI) PORSUK BARAJIREZERVUAR TAMPON ŞERİDİ (MSK+50 ) REZERVUAR KORUMA ALANI ( RTŞ +1950 ) HAVZA KORUMA ALANI ( RKA + HAVZA SINIRI ) 25 Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarımız Simge Tekiç Rahmanlar

26 BEYŞEHİR GÖLÜ GÖL YEŞİL KUŞAKLAMA ALANI (MSK + 30) GÖL KORUMA ALANI ( GYKA + 270 ) YAKIN MESAFELİ KORUMA ALANI (GKA - + 700 ) UZAK MESAFELİ KORUMA ALANI (YMKA – HAVZA SINIRI ) JEOLOJİK TABANLI MUTLAK KORUMA ALANI DERE KORUMA ( 50 lt/sn sağ-sol) I. DERECEII. DERECE10 m 50 lt/sn - 50 kişi/gün ( 10 m3/gün) Alüvyon/Ka rstik Alanlar KARACAÖR EN I VE II BARAJI GÖL YEŞİL KUŞAKLAMA ALANI (MSK + 30) GÖL KORUMA ALANI ( GYKA + 270 )YAKIN MESAFELİ KORUMA ALANI (GKA - + 700 ) UZAK MESAFELİ KORUMA ALANI (YMKA – HAVZA SINIRI ) JEOLOJİK TABANLI MUTLAK KORUMA ALANI DERE KORUMA ( 50 lt/sn sağ-sol) I. DERECEII. DERECE15 m 50 lt/sn - 50 kişi/gün ( 10 m3/gün) Alüvyon/Ka rstik Alanlar GÖRDES BARAJI BARAJ GÖLÜ TAMPON ŞERİDİ ( MSK + 300 ) BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI HAVZA KORUMA ALANI ( BGKA + HAVZA SINIRI ) JEOLOJİK TABANLI KORUMA ALANI (KİRLİLİĞE HASSAS, YÜKSEK GEÇİRİMLİ ) 26 Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarımız Simge Tekiç Rahmanlar

27

28

29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35 NOKONULARAÇIKLAMA Sapanca Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi Sapanca Gölü Havzası için Taslak Özel Hükümler 29.04.2015 tarihinde hazırlanmıştır. ÇŞB tarafından Kıyı Kenar Çizgisi belirleme çalışmaları tamamlanarak Bakanlığımıza iletildiğinde koruma alanları revize edilerek taslak özel hükümler makama sunulacaktır. Yuvacık Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi Havzanın Hidrojeolojisinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Namazgâh Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi Özel Hükümler için gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış olup İSU tarafından Taslak Özel Hükümler oluşturulduktan sonra Bakanlığımıza gönderilecektir Akçay Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi Özel Hükümlere altlık oluşturulacak çalışmalar SASKİ tarafında yürütülmektedir. Mamasın Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi Mamasın Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Çalışması devam etmektedir. Gördes Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi Taslak Hükümler ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup Makam onayından sonra yayımlanacaktır.

36 36 NOKONULARAÇIKLAMA Beyşehir Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi Taslak Hükümlerile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup Makam onayından sonra yayımlanacaktır Karacaören I&II Baraj Gölleri Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi Taslak Hükümlerile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup Makam onayından sonra yayımlanacaktır Porsuk Barajı Özel Hükümleri Takibi Porsuk Baraj Gölü Özel Hükümleri 2013 yılında yürürlülüğe girmiş olup, 28.05.2015 tarihinde ESKİ Genel Müdürlüğünde ‘’İzleme ve Denetleme Faaliyetlerinde Kurulu Oluşturan Kurumların Görev ve Yetkilerinin Tanımlanması’’ konulu toplantıya katılım sağlanmış olup toplantıda izleme faaliyetleri kapsamında kurumların görevleri tartışılmıştır. Atatürk Barajı Özel Hükümleri Takibi Atatürk Baraj Gölü Özel Hükümleri 2013 yılında yürürlüğe girmiş olup havzada yapılan faaliyetler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze yazılan yazılar çerçevesinde görüş bildirilmektedir. Eğirdir Gölü Özel Hükümleri Takibi Eğirdir Gölü Özel Hükümleri Özel Hükümleri 2012 yılında yürürlüğe girmiş olup havzada yapılan faaliyetler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze yazılan yazılar çerçevesinde görüş bildirilmektedir.

37 37 Birecik Barajı Özel Hükümleri Takibi Birecik Baraj Gölü Özel Hükümleri Özel Hükümleri 1999 yılında yürürlüğe girmiş olup havzada yapılan faaliyetler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze yazılan yazılar çerçevesinde görüş bildirilmektedir. Gökçe Barajı Özel Hükümleri Takibi Gökçe Baraj Gölü Özel Hükümleri Özel Hükümleri 2010 yılında yürürlüğe girmiş olup havzada yapılan faaliyetler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze yazılan yazılar çerçevesinde görüş bildirilmektedir. Kartalkaya Barajı Özel Hükümleri Takibi Kartalkaya Baraj Gölü Özel Hükümleri Özel Hükümleri 2009 yılında yürürlüğe girmiş olup havzada yapılan faaliyetler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze yazılan yazılar çerçevesinde görüş bildirilmektedir. İçmesuyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Genel Müdürlük ve daha üstü seviyelerde yapılan görüşmeler netice vermediğinden dolayı Mutabakatın sağlanabilmesi için Bakanlık Makamında girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Gökçe Barajı Özel Hükümlerinin Revizyonu Gökçe Baraj Gölü Revizyon Çalışması ihale hazırlık aşamasındadır. Kartalkaya Barajı Özel Hükümlerinin RevizyonuKartalkaya Baraj Gölü Revizyon Çalışması ihale hazırlık aşamasındadır.

38 38 NOKONULARAÇIKLAMA 1 3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Asistanlık Alımı Projesi 2 3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Asistanlık Alımı Projesinin Şartnamesinin Hazırlanması Projesi MFİB’de ihale sonuçlanmış olup, 24 Ağustos 2015’te resmi açılışı yapılacaktır. 3 Ilısu Barajı ve HES Projesi Bilim Komitesi Projesi 18-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında 8. Çalışma Grubu Arazi Ziyareti, 2015 yılı sonunda tamamlanacaktır. 4 Su Ayak İzi Projesi 5 6 Doğal Sermayenin Muhasebeleştirilmesi Teknik Yardım Programı

39 39 NOKONULARAÇIKLAMA İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği Taslağı Tarımsal Faaliyetlerde Sulama Suyu Kullanımının Kontrolü ve Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı DSİ ve TRGM ile 14 adet toplantı yapıldı, nihai taslak oluşturuldu, Kurum görüşlerine açıklanacak 10. Kalkınma Planı Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programının sekretaryası, Eylem Planının hazırlanması ve takibi Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR başkanlığında yürütülen koordinasyon faaliyetleri Strateji Geliştirme Başkanlığından gönderilen yatırım, bütçe, performans programı, risk eylem planı, faaliyet raporu, mali durum ve beklentiler raporu, tedbirler tablolarının doldurulması

40 40 NOKONULARAÇIKLAMA 1 Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi 2Entegre Havza Yönetimi Projesi Proje Koordinasyonu Genel Müdürlüğümüzden alınıştır. 3 Nehir Havza Yönetimi Kapsamında Su Tahsisleri (TAIEX Uzman Talebi) 4 Havza Bazlı Sektörel Su Tahsis Planlarının Hazırlanması için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA Projesi) 5 6“Sektörel Su Tahsis Yönetmeliği” Hazırlanması 7 Havza Bazında Sektörel Su Tahsisine Yönelik Planlama Modeli Geliştirilmesi (TÜBİTAK-1007) “Sektörel Su Tahsis Planı Rehber Dokümanı” Hazırlanması

41 ARZ EDERİM 41


"İÇMESUYU HAVZALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Simge Tekiç Rahmanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları