Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeleri, İzleme ve Raporlama Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeleri, İzleme ve Raporlama Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeleri, İzleme ve Raporlama Eğitimi
1-2 Temmuz 2015, İstanbul

2 HOŞGELDİNİZ Eğitime Giriş

3 Tanışma

4 Beklentiler Amaçlar Vaka izlemesi değil, sistemin izlenmesi ile ilgili bir eğitim bu!

5 Beklentiler, eğitimin hedefleri ve program tanıtımı ARA
01 Temmuz 2015, Çarşamba 9:30-09:45 Açılış ve Tanışma 09:45-10:05 Isınma 10:05-10:30 Beklentiler, eğitimin hedefleri ve program tanıtımı 10:30-10:45 ARA 10:45-11:45 Kavramlar – Tanımlar 11:45-12:30 Çocuğa Karşı Şiddet – Vaka Temelli Grup çalışması 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-13:45 13:45-14:15 Çocuğa Karşı Şiddetin Hak Temelli – Göstergelerle İzlenmesi 14:15-14:45 Hak Temelli İzleme İyi Örnekler 14:45-15:00 15:00-16:00 Çocuğa Karşı Şiddet Gösterge Grupları Bireysel İnceleme – Çalışma Küçük Grup Paylaşım 16:00-16:45 Çocuğa Karşı Şiddetin Hak Temelli ve Göstergelerle İzlenmesi Büyük Grup Paylaşım – Tartışma 16:45-17:00 Günün değerlendirilmesi

6 02 Temmuz 2015, Pazar 9:30-10:00 Dünün özeti ve Isınma 10:00-11:30
Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeler - Vaka Temelli Grup Çalışması 11:30-11:45 ARA Çocuğa Karşı Şiddetin Raporlaması 12:45-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-13:45 Isınma 13:45-14:30 Bireysel Çalışma Küçük Grupta Paylaşım 14:30-14:45 14:45- 15:45 Bundan sonra: İzleme ve Raporlama Süreci 15:45-16:15 Kapanış - Değerlendirme

7 Kavramlar Tanımlar

8 ÇOCUK

9 ÇOCUK KİMDİR. Birleşmiş Milletler Çocuk haklarına dair Sözleşme’nin 1
ÇOCUK KİMDİR? Birleşmiş Milletler Çocuk haklarına dair Sözleşme’nin 1. maddesi uyarınca; Daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuktur Çocuk Koruma Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca; Daha erken yaşta ergin olsa dahi 18 yaşını doldurmamış kişi Bizim temelde vurgulayacağımız, 18 yaşının altındaki (18 yaşını bitirmemiş) her insanın çocuk olduğu

10 Daha erken yaşta reşit olma hali ne demektir?
Bizim temelde vurgulayacağımız, 18 yaşının altındaki (18 yaşını bitirmemiş) her insanın çocuk olduğu

11 Çocuk 18 yaşının altındaki her birey çocuktur!

12 ÇOCUK HAKLARI NEDİR? Sadece çocuk olmaktan kaynaklı sahip olunan insan hakları ve özgürlükleridir

13 ÇOCUKLARIN ÖZEL İHTİYAÇLARINDAN DOLAYI HİÇBİR AYRIM GÖZETMEKSİZİN SAHİP OLDUKLARI İNSAN HAKLARIDIR
Sadece çocuk olmaktan kaynaklı sahip olunan insan hakları ve özgürlükleridir İsteniyorsa çocuk gelişiminden, öneminden bahsedilebilir burada İlk üç sene, şiddet yaşarsa çocuk geri dönülmez etkileri var, ilk sekiz yıl çocuk gelişiminde önemli, erken öğrenme, beyindeki sinir sinapslarının açık olması vb... Ergenlik dönemi çok önemli, bilişsel, cinsel, dugusal, fiziksel gelişimi olumsuz etkiliyor şiddet...

14 Çocuk hakları, çocuklara ilgilidir
insanlık onuruna yaraşır, saygı göstererek, eşit ve adil davranmakla

15 BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme (BMÇHS)

16 BMÇHS Türkiye 1990 yılında Sözleşme’yi imzalamış, 1994 yılında onaylamış ve 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. iç hukuk kuralı haline geldi Bakınız  Katılımcı el kitabında çocuk hakları bölümü Protokollerinden bahsedilmeli burada... İki protokolü özellikle şiddetin en kötü biçimi olan sömürünün türleriyle ilgili, silahlı çatışma ve çocukların satışı, pornografisi, fuhuşu

17 ANAYASA Madde 90 Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir
Temel hak ve özgürlüklere ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır

18 BMÇHS Çocuk Koruma Kanunu, Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Bankalar Kanunu gibi bir kanun! Ancak Anayasa düzeyinde ve değerinde! Mahkemelerde diğer yasalar gibi kullanılabilecek bir kanun!

19 BMÇHS’nin kapsamı

20 BMÇHS’deki şemsiye haklar ve ilkeler
BM ÇHS’nin kapsamı Hizmet Sağlanması Hakkı kaynaklara ulaşım, beceriler, ocukların yaşama ve gelişme potansiyellerine ulaşabilmeleri için gerekli maddi ve manevi tüm servislerin sağlanması Korunma Hakkı çocukların insanlık onuru, hayatta kalma ve gelişmelerini tehdit eden özellikle yetişkin tarafından ve kurumlardaki istismar ve ihmal gibi durumlardan korunması için mekanizmalar yaratma Katılım Hakkı çocuklara demokratik değişim yaratabileceği süreçlere katılımını sağlayıcı mekanizmalar yaratarak haklarının hayata geçmesini sağlayan bu süreçlerin bir parçası olmasını sağlamak. Madde 2 – Çocuğa karşı ve çocuklar arasında ayrımcılık yasağı Madde 3 – Çocuğun yüksek yararı Madde 6 – Çocuğun gelişimi, hayatta kalması ve yaşaması Madde 12 - Katılım ve çocuğun görüşlerine saygı Madde 4 – Hakların uygulanması ve kaynakların çocuklar için azami kullanılması yükümlülüğü 54 Maddesi var

21 Çocuğa yönelik şiddet nedir?

22 Şiddet yeni bir olgu değil
Şiddet yeni bir olgu değil. Güçlü ve güçsüz arasında tarih boyunca yaşanmış ve yaşanmaya devam eden bir olgu. KÜRESEL SORUN

23 Çocuk haklarının ihlalidir

24 ÇHS m Bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya istismar, ihmal ya da ihmalkar muamele, ırza geçme dahil her türlü istismar, sömürü ve kötü muamele Çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken

25 Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırması’nın amaçlarında Çocuğa yönelik şiddet “çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele, sorumluluk, güven veya güç ilişkileri bağlamında, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi, cinsel istismarı, ihmali veya ihmalkar davranışı, ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar.” Tüm ortamlarda

26

27

28 Şiddeti tanımlamak… BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (özellikle bu belgenin 19,34 ve 37. maddeleri; 8 ve 13. Genel Yorumlar), 1993 tarihli Kadınlara Yönelik Şiddetin ortadan kaldırılması Bildirgesi gibi diğer insan hakları anlaşmaları ve belgeleri şiddeti tanımlamada bize bilgi sunuyor... BMÇHS 19. madde "cinsel istismar dahil olmak üzere her tür fiziksel veya zihinsel şiddet, incitme ve istismar, ihmal veya ihmalkar davranış, kötü muamele ve sömürü.”…

29 BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme temelinde tanım…
Şiddetin tanımı “fiziksel gücün ve erkin, tehdit mahiyetinde ya da fiili olarak, yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu veya yoksunluğu gibi sonuçlara yol açan veya böyle sonuçlar vermesi muhtemel biçimlerde kasıtlı kullanımı” BM’nin Çocuklara Yönelik Şiddet araştırması BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme temelinde tanım…

30 Şiddet tanımın içeriği ve kapsamı
TEHDİT EDEREK ya da FİİLEN FİZİKSEL GÜÇ VE ERK sosyal ekonomik sözlü yazılı duygusal sosyal toplumsal cinsiyet GELİŞME BOZUKLUĞU VEYA YOKSUNLUĞU siyasi kültürel PSİKOLOJİK ZARAR YARALANMA fiziksel duygusal sosyal ÖLÜM bilişsel Şiddet tanımın içeriği ve kapsamı

31

32 Fiziksel ve Psikolojik Şiddet
Şiddet Kategorileri Ölüm cezası Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Yargısız infaz Aile içi şiddet Zorbalık Çete şiddeti Namus cinayetleri Alıkoyma Zararlı geleneksel uygulamalar Fiziksel cezanın ceza adaleti sistemi içinde kullanımı Bebek öldürme İstismar sadece şiddetin kendini gösterdiği bir çeşit! Psikolojik istismar Fiziksel istismar Kaçırma Fiziksel ceza İşkence ve zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele Devlet şiddeti Psikolojik cezalandırma

33 Şiddet Kategorileri İhmal Terk Zararlı geleneksel uygulamalar
Tehlikeli, zararlı veya sakıncalı işlerde çalışmaya göz yumma Yoksun bırakma Devletin ihmali

34 Şiddet Kategorileri Sömürü Alıp satma/kaçırma Pornografi
Cinsel amaçlı turizm Tehlikeli, zararlı veya sakıncalı işlerde çalışmaya göz yumma Cinsel sömürü İşyerinde şiddet Kölelik

35 Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırması şiddetin gerçekleştiği 5 temel ortam ortaya koymuştur. Bu ortamlar, şiddetin ortaya çıkabileceği izleme alanlarını anlatmaktadır.

36 1. Evde veya aile içinde şiddet

37 2. Okullarda ve eğitim ortamlarında şiddet örneğin, siddete dayalı ve aşağılayıcı disiplin önlemleri; fiziksel, duygusal ve cinsel taciz ve şiddet ile birlikte özel (askeri okullar dahil) ve genel okullardaki zorbalık bu kapsamda yer almaktadır.

38 3. Kurumlarda şiddet her türlü kurum bakımı, koruyucu aileler ve çocuklara bakılan diğer ortamlar, sığınma evleri, engelliler ve gençlere yönelik kurumlar gibi alternatif bakım kurumları, ceza infaz kurumları

39 4. Toplulukta ve sokaklarda şiddet savaş durumları dışında, kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar, çeteler tarafından uygulanan şiddet ve örgütlü suça karışan gençler bu kapsamdadır. Ayrıca, aynı kapsama, özel güvenlik görevlilerinin uyguladigi şiddet ve zararlı geleneksel uygulamalar da girmektedir.

40 5. Çalışma ortamlarında şiddet ev işlerinde çalışan, alıkonulan (zorla çalıştırılmak veya cinsel sömürüde kullanılmak üzere), ticari amaçlı cinsel sömürüye (seks turizmi dahil) maruz kalan ve tehlikeli koşullarda çalıştırılan çocukların uğradıkları şiddet bu kapsamdadır.

41 Çocuğa Karşı Şiddet Vaka Temelli Grup çalışması

42

43 Vaka 1 10 yaşındaki AA’nın öğretmeni beden eğitimi dersinde bacaklarının üst kısmında morluklar görüyor. Çocuk bu morlukların babasının dayağı nedeniyle olduğunu söylüyor. AA çok yaramaz olduğu için babası tarafından sık sık dövüldüğünü anlatıyor. Çocuk babası üvey annesi, kendi annesinden olan bir kardeşi ve babanın yeni eşinden olan 2 kardeşi ile birlikte yaşıyor. Baba öğretmen, ikinci evliliğini yapmış. İlk eşi (çocuğun annesi) çocuklarına bakmak istemediği için çocuklar mahkeme tarafından babaya verilmiş. Orta sosyoekonomik düzeyde bir semtte oturuyorlar.

44 Vaka 2 1 aylık bebek B, Aralık ayında ailenin taşınması sırasında, eşyalar indirildiği sırada kamyonun kasasında unutuluyor. Bebek donmak üzere iken fark edilerek hastaneye getiriliyor. Sosyoekonomik durumu çok düşük bir aile. Baba ve anne işsiz. Taşınma nedenleri ev kirasını ödeyememe. Evde 15, 13, 9 yaşlarında 3 çocuk daha var. 16 yaşındaki kız çocuk “kendini kurtarmak için” 30 yaşındaki bir adamla evlendi.

45 Vaka 3 5 yaşında DC. 1 yıldır kurum bakımında. Babası annesini öldürdüğü için hapiste. DC’nin bakımını diğer aile yakınları üstlenmek istemiyor. DC için bakım tedbiri konuluyor ve kurum bakımına alınıyor. DC sık sık solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Muayene için geldiğinde doktor son bir yıldır kilo alamadığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ediyor. DC’ye morlukların nasıl olduğu soruluyor, çocuk sessiz kalıyor, soruları yanıtlamıyor.

46 Vaka 4 H. 4 yaşında erkek çocuk. Mesire yerinde annesi ve 4 kardeşi ile birlikte bir duvarın üzerinde oturmuş, fotoğrafını çekmek isteyenlere poz veriyor. Anne 29 yaşında, 5 çocuğu var. En küçüğü 2 aylık, en büyüğü 14 yaşında, ayakkabı boyacılığı yapıyor. Baba sigara kaçakçılığı nedeniyle hapse girmiş. Anne yaşamakta oldukları uzak ilden dan havuç toplama işinde çalışmak üzere 1 hafta önce gelmiş, çadırlarda yaşıyorlar. 2 aylık bebeği arkadaşına bırakarak diğer çocuklarını alıp gezmek amacıyla tepeye gelmiş.

47 Şiddet tanımın içeriği ve kapsamı
TEHDİT EDEREK ya da FİİLEN FİZİKSEL GÜÇ VE ERK sosyal ekonomik sözlü yazılı duygusal sosyal toplumsal cinsiyet GELİŞME BOZUKLUĞU VEYA YOKSUNLUĞU siyasi kültürel PSİKOLOJİK ZARAR YARALANMA fiziksel duygusal sosyal ÖLÜM bilişsel Şiddet tanımın içeriği ve kapsamı

48

49 Fiziksel ve Psikolojik Şiddet
Şiddet Kategorileri Ölüm cezası Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Yargısız infaz Aile içi şiddet Zorbalık Çete şiddeti Namus cinayetleri Alıkoyma Zararlı geleneksel uygulamalar Fiziksel cezanın ceza adaleti sistemi içinde kullanımı Bebek öldürme İstismar sadece şiddetin kendini gösterdiği bir çeşit! Psikolojik istismar Fiziksel istismar Kaçırma Fiziksel ceza İşkence ve zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele Devlet şiddeti Psikolojik cezalandırma

50 Şiddet Kategorileri İhmal Terk Zararlı geleneksel uygulamalar
Tehlikeli, zararlı veya sakıncalı işlerde çalışmaya göz yumma Yoksun bırakma Devletin ihmali

51 Şiddet Kategorileri Sömürü Alıp satma/kaçırma Pornografi
Cinsel amaçlı turizm Tehlikeli, zararlı veya sakıncalı işlerde çalışmaya göz yumma Cinsel sömürü İşyerinde şiddet Kölelik

52 Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırması şiddetin gerçekleştiği 5 temel ortam ortaya koymuştur. Bu ortamlar, şiddetin ortaya çıkabileceği izleme alanlarını anlatmaktadır.

53 Öğle arası

54 Çocuğa Karşı Şiddetin Hak Temelli – Göstergelerle İzlenmesi

55 SİVİL TOPLUM İZLEME YÜKÜMLÜLÜK SAHİPLERİ HAK TEMELLİ GÖSTERGELER
DEVLET YAPI SÜREÇ SONUÇ ÖNCESİNDE ORTAYA ÇIKTIĞINDA SONRASINDA SAYGI GÖSTERME KORUMA YERİNE GETİRME

56 DURUM ANALİZİ SAVUNUCULUK PLANLAMA ÇOCUK İZLEME SÜRECİ KAMUYA AÇMA RAPORLAMA DOĞRULAMA

57 «bir olayın zaman içinde düzenli bir şekilde değişiminin ölçülmesi»
İZLEME «bir olayın zaman içinde düzenli bir şekilde değişiminin ölçülmesi» GÖSTERGE Basit bir kanıtın gerçekliğe dair veri olarak açıklanan ve var olan bir durumu tanımlamak ve bir zaman dilimi içerisindeki değişimi/eğilimi gösteren sayısal ve/veya sayısal olmayan ifadeler Ayrıştırılmış veri

58 Neden Gösterge Kullanıyoruz?
Çocukların yaşam koşullarını tanımlama Zaman içinde, değişik bölgelerde ve nüfus gruplarında karşılaştırma yapmak İzleme Politika yapıcılarını bilgilendirme İzlenebilirliği güçlendirme Değerlendirme Değişim için savunuculuk

59 İzleme Farklı Yöntemler Farklı Örnekler

60 Hak Temelli İzleme Örnekler
Ulusal Düzeyde, Araştırma/Veri Temelli ERG, Eğitim İzleme Raporları Vaka Temelli Gündem Çocuk & ÇOÇA, Stratejik Haritalandırma Göstergelerin kullanarak yerel düzeyde YÖRET ….

61 YÖRET VAKFI HAK TEMELLİ İZLEME
Bu çalışmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının gözünden okulların çocuk koruma sistemini incelemektir. Bu araştırma, YÖRET Vakfı’nın Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlediği Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemede Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Rolü konulu sempozyuma ve çalıştaya katılan farklı okullarda çalışan276 okul psikolojik danışmanlarının gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Unicef’in Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Kılavuzundan (2013) yararlanarak, okul danışmanları için 19 maddelik soru ve açıklamalardan oluşan veri toplama aracı düzenlenmiştir. YÖRET Barışcıl Okuldan Toplumsal Barışa döneminde yer almış İstanbul İli 39 ilçe ve 40 okulu içeren proje sonuçları baz alınarak izlenecek göstergeler şunlardır.

62 SONUÇ GÖSTERGELERİ: Kaç çocuk/ pdr uzmanı/ öğretmen/ anne baba şiddet yasağı bilgisini de içeren kaç çocuk hakları eğitimi aldı ? Kaç çocuk/PDR uzmanı/öğretmen/ anne-baba Çocuk ihmali türleri Çocuk istismarı türleri İhmale uğramış çocukların özellikleri İstismara uğramış çocukların özellikleri Çocuklar arasında yaşanabilecek zorbaca davranışlar Çocuğun zorbaca davranışlara karşı neler yapabileceği konusunda eğitim aldı ? konularını biliyor mu ? SÜREÇ GÖSTERGELERİ Eğitim alan PDR uzmanı ve öğretmenlerin biLdirim yapmalarında artış oldu mu ?

63 Gösterge 2: Çocuğu koruyacak görevlilerin bildirim anonimliği var mı?
Frekans Percent Valid Percent Cumulative Percent Hayır 84 30,4 Planlandı 15 5,4 35,9 Kısmen 83 30,1 65,9 Evet 19 6,9 72,8 Boş 75 27,2 100,0 Total 276

64 Gösterge 5: İl düzeyinde Alo 147 hattını işleten sistemde veri toplama mekanizması mevcut mu?
Frekans Percent Valid Percent Cumulative Hayır 81 29,4 29,6 Planlandı 14 5,1 34,4 Kısmen 52 18,8 53,3 Evet 51 18,5 71,7 Boş 79 28,3 100,0 Total 276

65 Danışmanların Önerileri
Aile-Veli Seminerlerinin düzenlenmesi, bilinçlendirilmesi Velilerin yasal sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmeleri Hukuk danışmanı ve sosyologların okulda çalışması ve tüm okul personeline destek vermesi, yasalarla ilgili bilinçlenme sağlanması Çocukları çalıştıranlara ceza verilmesi Başta yöneticiler olmak üzer herkesin şiddetsiz iletişim ile sorunların çözüleceğine inanması Yöneticilerin eğitim alması, bilinçlendirilmesi Barolar, SHU, aile bakanlığı, çocuk polisi ile işbirliği içinde okullarda eğitim ve incelemeler yapılması Kralın çıplak olduğunu söyleyecek emniyet amirleri yetişmesi Genel olarak, benzer kapsamda, 12 sayfalık öneri yazılmıştır.

66 Çocuğa Karşı Şiddet Gösterge Grupları Nasıl Kullanabiliriz
Çocuğa Karşı Şiddet Gösterge Grupları Nasıl Kullanabiliriz? Bireysel/Kurum Grup

67

68 Sistemi izleme

69 Günün Değerlendirilmesi

70 2. GÜN

71 Dünün Özeti ve Günün Programı

72 Beklentiler, eğitimin hedefleri ve program tanıtımı ARA
01 Temmuz 2015, Çarşamba 9:30-09:45 Açılış ve Tanışma 09:45-10:05 Isınma 10:05-10:30 Beklentiler, eğitimin hedefleri ve program tanıtımı 10:30-10:45 ARA 10:45-11:45 Kavramlar – Tanımlar 11:45-12:30 Çocuğa Karşı Şiddet – Vaka Temelli Grup çalışması 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-13:45 13:45-14:15 Çocuğa Karşı Şiddetin Hak Temelli – Göstergelerle İzlenmesi 14:15-14:45 Hak Temelli İzleme İyi Örnekler 14:45-15:00 15:00-16:00 Çocuğa Karşı Şiddet Gösterge Grupları Bireysel İnceleme – Çalışma Küçük Grup Paylaşım 16:00-16:45 Çocuğa Karşı Şiddetin Hak Temelli ve Göstergelerle İzlenmesi Büyük Grup Paylaşım – Tartışma 16:45-17:00 Günün değerlendirilmesi

73 02 Temmuz 2015, Pazar 9:45-10:05 Dünün özeti ve Isınma 10:05-11:30
Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeler - Vaka Temelli Grup Çalışması 11:30-11:45 ARA Çocuğa Karşı Şiddetin Raporlaması 12:45-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-13:45 Isınma 13:45-14:30 Bireysel Çalışma Küçük Grupta Paylaşım 14:30-14:45 14:45- 15:45 Bundan sonra: İzleme ve Raporlama Süreci 15:45-16:15 Kapanış - Değerlendirme

74 Isınma

75 Grup Çalışması Kim Ne Nerede (Ortam) Ne Zaman Nasıl Neden
Göstergeler (Ez az 5 tane – Göstergeler Kılavuzu) Bilgi Kaynakları

76 Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeler ve Bilgi Kaynakları- Tematik Grup Çalışması

77 Vaka/Tema 1 12 yaşındayım. Babam beni 2 inek karşılığında akrabalarımdan biriyle evlendirdi. Akrabam olan kişiler beni kocamla yatmaya zorladı. Geceleri hep aynı şey olacak diye korkuyorum. En çok bundan nefret ediyorum.

78 Vaka/Tema 2 İşverenler bizi çok uzun süre çalıştırdıklarında onlara karşı durmak istiyorum, ama bunu yapamam, yoksa işsiz kalırım ve ailem yiyecek bulamaz. (13 yaşında oğlan çocuk).

79 Vaka/Tema 3 Artık okula gitmek istemiyorum. Her gece üst sınıflar ben küçük düşüren fotoğraflar paylaşıyor, hakkımda söylentiler yayıyorlar. Bu nedenle kimse benimle arkadaşlık yapmak istemiyor, çok yalnızım. (11 yaş kız)

80 Vaka/Tema 4 Yaramaz olduğum evde sürekli cezalandırılıyorum, dayak yiyorum. Kolum acıdığı için öğretmen sağlık ocağına yolladı. Oradaki doktor morlukları gördüğü halde hiçbir şey söylemedi. Ben de korkumdan bir şey söyleyemiyorum. Kimse bana yardım etmiyor. (9 yaşında oğlan)

81 DURUM ANALİZİ SAVUNUCULUK PLANLAMA ÇOCUK İZLEME SÜRECİ KAMUYA AÇMA RAPORLAMA DOĞRULAMA

82 Raporlama

83 Bir durum yada tekil bir olayda ortaya çıkan sisteme dair gerçeklerin tarifini, analizini, varılan sonuçları ve önerileri içerecek şekilde izleme, bilgi toplama ve belgeleme aşamalarında elde edilen bulguların sunulur hale gelmesi

84 Bu eğitimde raporlama neyi hedefliyor?

85 çocuğa karşı şiddeti önleme konusundaki savunuculuğu destekleme

86 Çocuğa yönelik şiddeti önleyecek değişiklikleri gerçekleştirmek için raporluyoruz.

87 alternatif bilgi sağlar
geniş kapsamlı olabilir veya sorun alanının sadece belirli bir kısmını içerebilir birden fazla STK veya bir grup tarafından hazırlanabilir sorunların STK’lar tarafından nasıl göründüğünün farkında olmasını sağlar

88 Terörle Mücadele Kanunu’nda 2006 yılında bir değişiklik yapıldı.
Toplum onları “taş atan çocuklar” olarak bildi, öyle tanıdı Terörle Mücadele Kanunu’nda 2006 yılında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik çocukları doğrudan etkiledi Yüzlerce çocuk Çocuk Koruma Kanunu’ndaki koruyucu ve destekleyici düzenlemeler ile çocuklara özgü yargılama usullerinden yararlanamadı

89 - Özgürlüğünden yoksun kalan çocukların avukatları aracılığı ile dosya takip sistemi oluşturuldu - Avukatlar ağı oluşturularak dosya bilgileri paylaşıldı, ortak listeler oluşturuldu

90 Çocukları terörle mücadele kanunu kapsamından çıkaran değişiklik yapıldı
- Çocuklar için adalet ve Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları gibi isimler ile e-posta grupları oluşturuldu - yazılı ve görsel basında - parlamenterlerle - uluslararası örgütlerle - ilgili bakanlarla - başbakan ve cumhurbaşkanı ile çocuklara dair analiz paylaşıldı

91 Farklı yöntemler İzleme için STÖler arası iletişim ağı ve işbirliği oluşturma Bilgi Edinme Hakkı Medya takip, tarama ve izleme Başvuru alma sistemi Dava dosyaların takibi Haritalama ile izleme yapma Meslek örgütleri ile izleme yapma Sahadan nitel bilgi toplama / değerlendirme

92 Farklı Düzeyler Yerel Ulusal Bölgesel Uluslararası düzeyde olabilir

93 Yerel düzeyde hazırladığınız rapor
Ulusal düzeyde rapor Ortaklığımız: Çocuk ve Hak Temelli

94 İzleme ve Raporlamada Etik Kurallar

95 Tarafsızlık Gizlilik Cinsiyete duyarlılık Doğruluk Doğruluk
İddia ettiğiniz durumun gerçek olduğu konusunda emin olmayı sağlayacak değerlendirme mekanizması oluşturulmalıdır. Gizlilik Bilgi kaynaklarının gizliliğine, bir bilgi kaynağı kimliğinin açıklanmasına izin vermediği sürece özen göstermek gerekir. Kişilerin tam, özgürce ve bilgileri dahilinde rızaları olmadan açığa çıkarmayın. Tarafsızlık İnsan hakları ihlallerinin soruşturulması ve belgelenmesinde milliyet, ırk, dil, din, etnik köken, cinsiyet, siyasi inançlar vb. nedenlerle ayrımcılık yapılmamalıdır. Cinsiyete duyarlılık Kadınlara ve kız çocuklara yönelik insan hakları ihlalleri genellikle, kadınların aile ve toplum içindeki rolleri nedeniyle belgelenememektedir. Bilgi toplama konusunda toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşımı benimsemek, ortaya çıkarılmak istenen gerçekliğin daha bütüncül olarak elde edilmesini sağlayacaktır.

96 Raporlamada bazı temel adımlar

97 Rapor Analiz Daha fazla bilgi Danışma Durum analizi için plan
Bilgileri gözden geçirme Daha fazla bilgi Daha fazla bilgi daha derin analiz Taslak rapor Analiz Danışma Rapor

98 Ağ – Raporlama Girişi Tanıtımı

99 1. Önemli nitel izleme verileri sunacaktır 2
1. Önemli nitel izleme verileri sunacaktır 2. Önemli tartışma noktaları ekleyecektir 3. Belirli politika ve program alanlarıyla ilgili çocuk ile ilgili göstergelerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacaktır

100

101

102 ÇÖZÜME KATKI SUNAN ÖRNEKLER

103 Öğle arası

104 Isınma

105 Eğitimin Değerlendirmesi

106 Sunumları hazırlayanlar:
Teşekkür ederiz! Sunumları hazırlayanlar: Gözde Durmuş Sibel Erenel Hamit Levent Evci


"Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeleri, İzleme ve Raporlama Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları