Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNFLAMATUAR KAS HASTALIKLARI POLİMİYOZİT (PM)/ DERMATOMİYOZİT (DM)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNFLAMATUAR KAS HASTALIKLARI POLİMİYOZİT (PM)/ DERMATOMİYOZİT (DM)"— Sunum transkripti:

1 İNFLAMATUAR KAS HASTALIKLARI POLİMİYOZİT (PM)/ DERMATOMİYOZİT (DM)

2 İNFLAMATUAR MİYOPATİLERİN SINIFLAMASI 1.Primer İdiopatik PM 2.Primer İdiopatik DM 3.Juvenil PM/DM 4.Overlap Sendromu 5.Malignite İle Birlikte PM/DM 6.Diğerleri (Granulomatoz, Eozinofilik) 7.İnklüzyon Body Miyozit

3

4 PATOLOJİ Miyozit’in major patolojik bulguları; Miyositlerde injüri, ölüm ve tamirle birlikte olan inflamasyondan oluşmaktadır. Dermatomiyozitin immünopatogenezinde; Perivasküler CD4+ lenfosit, B lenfosit infiltrasyonu, kompleman depolanması ve kapiller kayıp bulunur. Polimiyozit ve iBM’ de; Miyozitte aktive CD8+ T lenfosit ve makrofaj invazyonu mevcuttur.

5 KLİNİK BULGULAR (1) Konstitusyonel semptomlar; (Halsizlik, Ateş, Zayıflama) Kas Tutulumu ( kalça-uyluk, Omuz) Kas ağrısı daha çok DM’de ve egzersizle oluşur Orofarinks/proksimal Özefagusta Kas tutulumu  Proksimal disfaji  Nazal regürijitasyon  pulmoner aspirasyon

6 KLİNİK BULGULAR (2) DERİ LEZYONLARI; Gottron Papülleri; Elde MKF, PİF ve DİF eklem üzerinde Pullu, eritematöz plaklardır. Gottron’s sign (belirtisi); maküler eritem’in görülmesi (el, diz ve ayak bileği). Bu döküntüler DM’li vakaların %60- 80’inde görülür ve geç dönemde parlak, atrofik ve hiperpigmente olabilir. Calsinozis; Yumuşak doku kalsifikasyonu DM’de oldukça sıktır. İntrakütan, subkütan, fasial veya intramüsküler olabilir.

7 KLİNİK BULGULAR (3) Heliotrop Raş; DM’li hastalarda %50 civarında görülür. Erguvani renkte, periorbital ödematöz lezyondur. Fotosensitivite; Yüz’de eritemle veya V şeklinde eritem (V sign) ile birliktedir. Shwal sign; Şal atılmış şekilde eritematöz döküntü Makinist Eli; Parmak derisinde çatlak, yarık ile karakterize hiperkeratotik değişiklikler. En sık Anti-Jo (+) hastalarda görülür.

8 KLİNİK BULGULAR (3) EKLEM TUTULUMU * Simetrik Polartrit veya poliartralji; *Anti-Jo (+) hastalarda ve çocuk DM’de daha sıktır. * Kronikleşebilir ve deformite yapabilir. AKCİĞER TUTULUMU *Anti-Jo (+) hastalarda daha sıktır. *İnterstisiyel Akciğer Hastalığı *Pulmoner Hipertansiyon KARDİAK TUTULUM *Asemptomatik kalp tutulumu sıktır.

9 KLİNİK BULGULAR (3) Raynoud fenomeni; Bütün miyopatili vakalarda görülür Sistemik vaskülit; Çocukluk Dermatomiyozitinde daha sık olup erişkinlerde nadirdir. Böbrek tutulumu; nadirdir. Varlığında overlap sendromu akla gelmelidir.

10 KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ Anemiler Kronik veya akut enfeksiyonlar Maligniteler Malnutrisyon Metabolik hastalıklar

11 PM VE DM’İN FARKLARI (1) PMDM K/E ORANI2/13/1 YAŞ30-605-50 BAŞLANGIÇSİNSİAKUT TUTULUMPROX.PROX. MİYALJİSIK (HAFİF)SIK DERİ BULGULARIASSSIK ARTRALJİASSSIK DİSFAJİAZSIK

12 PM VE DM’İN FARKLARI (2) PMDM R.FENOMENİASSAZ SİST. BULGULARAZSIK MALİGNİTEYOK%20 ANA(+)SIKSIK TEDAVİYE CEVAPİYİİYİ

13 LABORATUAR BULGULARI Kas enzimleri (miyoglobulin, aldolaz, CPK, SGOT, LDH) EMG Kas Biyopsisi MRI Otoantikorlar *ANA* ANTİ-SENTETAZ ( ANTİ-Jo-1) *ANTİ-Mi-2 Poliklonal Gammopati HRCT

14

15

16 İNFLAMATUAR MİYOPATİLER 1. Enfeksiyöz Miyopatiler (BAKTERİYEL, VİRAL, FUNGAL, PROTOZOAL, PARAZİTER HASTALIKLAR) 2. Toksik Miyopatiler (D-PENİSİLAMİN, ETANOL, KOKAİN, EROİN) 3. Miyositis Ossifikans 4. Vaskülite Bağlı Miyozit 5. İdiopatik İnflamatuar Miyopatiler

17

18

19

20 TANI KRİTERLERİ 1. Proksimal Kaslarda Güçsüzlük 2. Kas Enzimlerinde Artış 3. Kas Biyopsisinde Miyozit Tespiti 4. EMG’de Kas Tutulumu 5. DM’de Tipik Döküntüler Kesin PM/DM:4 Kriter Muhtemel :2 Kriter

21 TEDAVİ 1. Kortikosteroidler (1-2 Mg/kg/gün) 2. Methotrexate (7.5-25 Mg/kg/hafta) (Azathiprine, Cyclophosphamide) 3. İV İmmünglobulin (400mg/kg/gün - 5 Gün/ayda Bir - 6 Ay Süreyle) 4.Chloroquine(Dm-raş-kas)

22

23 Heliotrop raş

24 Heliotrop rash

25 Gottron papulleri

26

27 Heliotrop raş

28

29

30 'Mekanik el'

31 Deforme eden artropati

32 Makinist eli

33 Gottron papulleri

34

35 İnterstisiyel akciğer hastalığı

36 MİKS BAĞ DOKU HASTALIĞI (MCTD)

37

38 Sosis parmak

39 MCTD’de eller

40


"İNFLAMATUAR KAS HASTALIKLARI POLİMİYOZİT (PM)/ DERMATOMİYOZİT (DM)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları