Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNGİLTERE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNGİLTERE."— Sunum transkripti:

1 İNGİLTERE

2 İÇERİK Ülke Hakkında Genel Bilgi İngiltere’de Eğitimin Tarihi Gelişimi
İngiltere’de Ulusal Program İngiltere Eğitimi Genel Amaçları Değerlendirme Okulöncesi Eğitim Zorunlu Eğitim GCSE

3 Yükseköğretim Yaygın Eğitim Özel Eğitim Öğretmen Yetiştirme Programları Eğitim Teftişi Eğitimin Finansmanı Türk Eğitim Sistemi ve İngiliz Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması

4 BİRLEŞİK KRALLIK İngiltere Galler İskoçya İrlanda

5

6 İNGİLTERE Başkent: Londra Resmi dil: İngilizce
Yönetim: Federal Parlementer Monarşi Yüzölçümü (km2): Nüfus: (2007) Gelişmişlik endeksi: 0.94 (yüksek)

7 Para Birimi: pound sterlin
Okur yazarlık oranı: %99 Zorunlu eğitimdeki öğrenci sayısı: GSMH: $44,000 Ortalama ömür: yıl Büyüme hızı: % 3 İşsizlik oranı: % 5.5 

8 İngiltere Eğitim Sistemi Genel Amaçları
" Başka ırkların, dinlerin ve yaşam biçimlerinin varlığına, kendisinden başka değerlere sahip olan insanlara saygılı olmak” Çocukların ulusların özgürlüğü ve üzerinde yaşadıkları dünyayı anlamalarına yardım etmektir.

9 İngiltere Eğitiminin Tarihi Gelişimi
İngiltere’de son 20 yılda eğitim ile ilgili kararlar eğitim sisteminde birçok değişiklik yaratmıştır. Eğitimin yapısını değiştiren birçok yasa yürürlüğe sokulmuştur. Bunlar arasında önemli yasalar yıllarında yürürlüğe girmiştir.

10 1944 yılındaki Eğitim Kanunu ile okul kuruluş sistemi üç kademede oluşturulmuştur:
Primary Education ( ilköğretim ): 5 ile 11 yaş arası Secondary Education ( ortaöğretim ):11 ile 15 ve 16 yaş üstü Further Education ( ileri eğitim ):İleride yükseköğretimin yerini alan öğrenim kademesi

11 1988 Eğitim Reformu ile Ulusal Program (National Curriculum) hazırlanmış ve yerel yönetim otoritelerinin eğitsel kararları ile birlikte merkezi yönetime de eğitsel güç verilmiştir. Ulusal program ile birlikte yerel bir sistem merkezi hale getirilmiş ve eğitimde tüm okullarda uygulanması gereken ilke ve amaçlar belirtilmiştir.

12 Ulusal Program Ulusal program, öğrencilerin öğrenmesi için açık, tam ve kanuni bir yetki veren ve devletçe hazırlanan bir programdır.Ulusal Program eğitimin sosyal değerlere, toplumsal değerlere ve sosyal yapıya etki ederek bunları daha ileri konuma gelmelerinde bir araçtır. 

13 Ulusal Program Amaçlar:
Öğrencilerin ruhsal, ahlaksal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini okulda sağlamak ve toplumsal gelişimi sağlamak, Öğrencileri yetişkin yaşamının sorumluluklarına, deneyimlerine ve fırsatlarına hazırlamak

14 Ulusal Program Kişilik (Ör: Kendine saygı duyma, kişisel disiplin)
İlişkiler (Ör: Diğer bireylere önem verme, saygı gösterme ve onlara karşı iyi niyetli olma) Toplum (Ör: Bireyler arası sevgi, işbirliği) Çevre (Ör: Gelecek nesiller için gerekli olan çevre ve doğa bırakmayı sorumluluk olarak kabul etme)

15 Ulusal Program Ana Amaçlar
Hak Özgünlüğü; Her öğrencinin geçmişleri ne olursa olsun, ulusal programa dâhil olma hakları vardır. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ulusal programa dâhildir. Standart Özgünlüğü; Tüm okullar ve öğrenciler aynı standartlar için ve aynı standartlara ulaşmak için çalışmalar yapmak durumundadır. Devamlılık ve Uygunluğu Sağlamak; Okullar arası ve okullar içerisinde öğrencilerin gelişmeleri ve ilerlemeleri sağlanmalıdır. Sosyal Algılamayı Sağlamak; Okullarda sosyal güven bilinçliği yaratılmalıdır.

16 İNGİLTERE’DE DEĞERLENDİRME
Zorunlu eğitime girişte Zorunlu eğitimde her kademenin sonunda GCSE (ortaöğretim genel sertifikası)

17 Okulların Akademik Takvimi
Sonbahar İlkbahar Yaz

18

19 Okulöncesi eğitim Zorunlu değil 2-5 yaş arası Part time
3 yaş için % 45, 4 yaş için % 94’dür

20

21 Zorunlu Eğitim: 5-16 yaş 11 yıl 4 kademe 8.130.000 öğrenci
I.Kademe: 5-7 yaş II.Kademe: 7-11 yaş III. Kademe:11-14 yaş IV.Kademe:14-16 yaş

22 Ortaöğretim Orta öğretim okul sayısı 4.438,
Öğrenci sayısı ’dür. Öğretmen sayısı ise ’dir

23 Ortaöğretim Çok amaçlı okullar (comprehensive schools
Yol gösterici okullar ( beacon schools) Özel programlı okullar (Specialists Schools) Uygulama alanları (action zones)

24 Özel Programlı Okullar
3000 özel programlı okul mevcut (% 88) Tüm okulların bu yapıya dönüştürülmesi

25 GCSE’den sonra… 1)Akademik Seçenek: Temel (Foundation) Kursları: Temel ya da geçiş kursları olarak ifade edebileceğimiz foundation kursları özellikle gerekli yeterliliğe sahip olmayan öğrencilerin üniversite eğitimine devam etmelerine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

26 2) Mesleki Seçenek : Bu yolu seçenler, belli bir iş alanında bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen ve bu alanda yeterlik sahibi olarak kursu bitirdiklerinde bir işe girmeyi düşünen öğrencilerdir. 3)Orta Yol:Burada izlenecek program genellikle iki yıl sürer ve öğrencinin diploma derecesi almak için bir üniversiteye ya da yüksekokula veya bir işe girmesini sağlar.

27 A level (advanced level):
2 akademik yılı kapsayan A-Level eğitim dönemi sonucunda öğrenciler başarılarına göre üniversitelere yerleştirilirler.

28 Yükseköğretim İngiltere'de yüksek öğrenim;
"A-Level", "Lisans" ve "Yüksek Lisans" şeklinde ilerleyen üç aşamadan oluşur.

29 yükseköğretim 96 üniversite University of Cambridge,
Imperial College London, University of Oxford University College London

30 Yükseköğretimdeki Mezuniyet Dereceleri

31 Yaygın Eğitim İleri ve yetişkin eğitimi ile 16+ yaş üzeri kişiler
mesleki ve akademik olarak eğitim İleri eğitim kolejleri (Further Education College) Sixth-Form Colleges (Altıncı Form Kolejleri) Tertiary Colleges (Yüksek Okul Koleji)

32 Özel Eğitim Normal okullarda eğitilmektedirler
1995 yılı verilerine göre ilkokullarda ve ortaokullarda % 1 civarında özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci bulunmakta 1994 İngiltere'de Uygulama Kılavuzu'nun uygulanmaya başlamasıyla bazı ilkeler de benimsenmiştir: Eğitim sürecinin hangi aşamasında olursa olsun özel gereksinim gösteren bireyler saptanmalıdır.

33 Özel gereksinimli bireyler mümkün olan en geniş ve kapsamlı eğitim sisteminden yararlanmalıdırlar.
Mümkün olan en fazla sayıdaki özel gereksinimli bireyin gereksinimleri kaynaştırmada karşılanmalıdır. Ailenin bilgisi, deneyimleri ve çocuğuna ve onun eğitimine bakış açısı çok önemlidir.

34 İngiltere’de Öğretmen Yetiştirme Programları
Concurrent (eşzamanlı) modeli İlköğretim öğretmenleri 3 ya da 4 yıllık tam gün yükseköğretim ve öğretmen yetiştirme kursları Pedagoji ve eğitim dersleri Consecutive (ard zamanlı) Modeli Ortaöğretim öğretmenleri 3 ya da 4 yıllık sertifika programları 1 yıllık mesleki yetiştirme programları Pedagoji eğitimi ve pratik eğitim becerileri

35 EĞİTİM TEFTİŞİ Eğitim Standartları Ofisi-OFSTED (The Office for Standards in Education) OFSTED’in ana amacı bağımsız ve eğitim standartlarının ve niteliğinin gelişmesini sağlamak ve Eğitimden Sorumlu Devlet Sekreterine bilgi sumaktır. 2. Yetişkin Eğitimi Deneticiliği Yetişkin ve halk eğitiminin denetimi Ofsted’e yardımcı olmak amaçlı 16 – 19 yaş için alan denetlenmesi İşverenlerce finanse edilen ve eğitim sağlandığı kurumlar.

36 Kalite Standartları Servisi (Quality Assurance Agency – QAA)
Servis, bağımsız bir kurum olup yükseköğretim kurumları, üniversiteler ve kolejlerce finanse edilmektedir. Yükseköğretim enstitüleriyle birlikte sürekli gelişimin sağlanması için gerekli olan nitelik ve standartlar için çalışma Enstitü ve program seviyelerinde performansı gözden geçirerek programı düzenleme

37 Yerel Yönetim Kurullarının Teftişi
Her Mojesty Inpectors (HMI) tarafından yürütülmektedir. Teftişin temel prensibi LEA’ların okul gelişimini, özel eğitim ihtiyaçları ve hazırlıklarını yönetim stratejilerini gözden geçirmektir

38 EĞİTİMİN FİNANSMANI DFES (department for education& skills-Eğitim bakanlığı) Learning and Skills Council The Higher Education Funding Council for England

39 Türk eğitim sistemi ve İngiliz eğitim sisteminin karşılaştırılması
Türkiye İngiltere Okur yazar oranı %86 Zorunlu eğitim kesintisiz 8 yıl Okulöncesi eğitim zorunlu değil 6-14 yaş arası zorunlu eğitim Okur yazar oranı % 99 Zorunlu eğitim 11 yıl ve 4 ayrı kademeye ayrılmış Okul öncesi eğitim zorunlu değil. İngiltere’de 5-16 yaşları arası zorunlu eğitim

40 Türkiye İngiltere İlköğretimde öğrenci başına düşen harcama miktarı 1330 $ Yükseköğretime giriş merkezi sınavla yapılmakta Eğitimde merkezi önetsel yapı var. OECD ülkelerinde ilköğretimde kişi başına düşen harcama miktarı 6437$ İngiltere’de ortaöğretim başarısı ile yükseköğretim kurumuna öğrenci alınır. Eğitimde yerel odaklı yönetsel yapı var.

41 Türkiye İngiltere Sınıf mevcutları ve dağılımları fizikî olanaklar doğrultusunda belirlenir. Öğrenciler ilk kademelerde karışık sınıflarda eğitim görürler yani yeteneklerine göre gruplara ayrılmazlar. Ortaokulda ise öğrencilerin yeteneklerine göre ve bazı konu veya derslere göre seviye grupları oluşturulabilir


"İNGİLTERE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları