Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKTA PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKTA PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKTA PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR
PSK.BAHAR DIRAMALI

2 BEBEKLİK VE İLK ÇOCUKLUK YILLARI
Psiko-seksüel Gelişim Dönemleri 1. Oral dönem 2. Anal dönem 3. Fallik dönem 4. Gizil dönem 5. Ergenlik dönemi

3 BEBEKLİK VE İLK ÇOCUKLUK YILLARI
Psiko-sosyal Gelişim Dönemleri 1.Temel güven-güvensizlik dönemi * Bebeklik 2.Özerklik-utanç ve kuşku *Küçük çocukluk 3.Girişimcilik-suçluluk *İlk çocukluk

4 BEBEKLİK VE İLK ÇOCUKLUK YILLARI
Psiko-sosyal Gelişim Dönemleri 4.Çalışkanlık-aşağılık duygusu *Orta çocukluk 5.Kimlik gelişimi-rol karışıklığı *Ergenlik 6.Yakınlık-yalıtılmışlık *Genç yetişkinlik

5 BEBEKLİK VE İLK ÇOCUKLUK YILLARI
Psiko-sosyal Gelişim Dönemleri 7.Üretkenlik-durgunluk *Orta yetişkinlik 8.Bütünlük-umutsuzluk *İleri yetişkinlik

6 Her yaşta insanın ruhsal gereksinimleri:
* SEVMEK VE SEVİLMEK * KENDİSİ VE BAŞKALARI İÇİN DEĞERLİ OLMAK

7 ÇOCUĞA KARŞI TUTUMLARDA 2 TEMEL ÖĞE:
1. SEVGİ 2. DİSİPLİN

8 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
Aşırı sevgi verici, koruyucu ve aşırı disiplinsiz tutum. Aşırı itici, ilgisiz ve aşırı disiplinsiz tutum Aşırı sevgi verici ve aşırı disiplinli, denetimli tutum. Aşırı itici ve aşırı disiplinli, cezalandırıcı tutum.

9 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
Anne-baba tutumları arasında tutarsızlık oluşu Aile içindeki çocuklara farklı tutumlar oluşu Aile içi kutuplaşma Ek olarak; arkadaşları ya da kardeşleri ile karşılaştırma Sık ve çok eleştirme

10 Çocuk;. esnek,. hızlı gelişen ve değişebilen,
Çocuk; *esnek, *hızlı gelişen ve değişebilen, *geniş uyum potansiyeli olan bir varlıktır.

11 Çocukları yetişkinlerden ayıran özellikler
Duygulanım Özellikleri: Bilişsel Özellikler: Davranış Özellikler

12 Çocukları yetişkinlerden ayıran özellikler
Duygulanım Özellikleri: Her çocuk kendi yaşına ve gelişme dönemine göre duygusal tepkiler gösterir. Çocuk duygularını dışa, denetimsiz olarak yansıtır. Çökkünlük, taşkınlık, öfke gibi duygusal tepkiler uzun süreli olabilir.

13 Çocukları yetişkinlerden ayıran özellikler
Bilişsel Özellikler: Somut düşünce Animistik düşünce Büyüsel düşünce Gerçeği değerlendirme yetisi henüz gelişmemiştir. Düşünce ve duygularında ben-merkezcidir.

14 Çocukları yetişkinlerden ayıran özellikler
Bilişsel Özellikler: Dikkat ve belleği zayıftır. Neden-sonuç ilişkisi kuramaz. Zaman ve mekan kavramı gelişmemiştir. Dürtüsel davranır. İyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı, yasağı ayırt edemez.

15 Çocuk henüz gelişmemiştir
Çocuk henüz gelişmemiştir. Ancak; Çok hızla gelişme ve değişme potansiyeline sahiptir.

16 Çocuklar sanıldığından Çok fazla algılar, Sezer, Kendi iç dünyasına göre değerlendirir.

17 ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL SORUNLARI
Yaygın gelişimsel bozukluklar Otistik Bozukluk Rett Sendromu Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu Aspergel Sendromu Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk

18 ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL SORUNLARI
Ergenlik çağında ya da ergenlik öncesinde görülen akut psikozlar Bebeklik depresyonu Çocuklarda duygulanım bozukluğu Çocukluk nevrozları ve başka bozukluklar Çocukta ayrılma anksiyetesi bozukluğu Okul korkusu

19 ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL SORUNLARI
Gece işemesi (enürezi) Dışkı kaçırma (enkoprezi) Kekemelik Tik bozukluğu Gilles De La Tourette Sendromu Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Çocukta davranım bozukluğu Zeka gerilikleri

20 ERGENLİK ÇAĞINDA YA DA ERGENLİK ÖNCESİNDE GÖRÜLEN AKUT PSİKOZLAR
13-16 yaşlar arasında başlar. neden olan etkenler arasında stresler ve ateşli hastalıklar sayılabilir Aileler hastalığı durgunluk ve taşkınlık nöbetleri şeklinde tanımlamaktadırlar.

21 * BEBEKLİK DEPRESYONU Bebeklik döneminde, bebek kendisine bakacak yetişkin kişiye tam anlamıyla bağımlıdır. Bu kişi ile kurulacak teke tek ilişki sağlıklı gelişmesi için çok önemlidir.

22 Bu dönemde anneden/bakım veren kişiden ayrılması çökkünlüğe neden olmaktadır. 2 tür yoksunluk durumu vardır: *Kısa süreli anne yoksunluğu *Uzun süreli anne yoksunluğu

23 * ÇOCUKLARDA DUYGULANIM BOZUKLUĞU
Yetişkinlerde görülen depresyonlardaki tüm belirtileri çok benzer biçimde gösterirler. Çocuklarda belirli mevsimlerde yineleyen mevsimsel depresyon durumları da az değildir.

24 * ÇOCUKLUK NEVROZLARI VE BAŞKA BOZUKLUKLAR
Yetişkinlerde görülen anksiyete, obsesif-kompulsif, fobik, histerik bozukluklar çocuklarda da oldukça sık görülmektedir.

25 * ÇOCUKTA AYRILMA KAYGISI BOZUKLUĞU
Küçük çocuğun yakından bağlı olduğu ve bağımlı olduğu kişiden ayrılma kaygısı özellikle 1-3 yaşları arasında sıklıkla görülür. Çocuk dar aile çevresinden çıkabilmeyi, başkaları ile ilişki kurmayı öğrendikçe bu tür korkular söner.

26 * OKUL KORKUSU Çocuklarda okula gitmek istememe ve gitmeme durumudur.
Okul korkusunu ortaya çıkaran nedenler ne olursa olsun kaynağı genellikle anneden ayrılma korkusudur.

27 * OKUL KORKUSU Bu hastalık bir aile nevrozudur. Aile bireyleri birbirine bağlı ve bağımlıdır. Biri ötekine veya kendisine bir şey olacak korkusunu yaşar.

28 5 temel aile etkileşimi en sık görülenlerdir:
Ana ya da baba kronik anksiyeteden yakınmakta ve kendilerine bir şey olacağından korkmaktadırlar. Ana-baba çocuğa okulda, yolda bir şey olacağından korkmaktadırlar. Anne ya da baba genel tutumlarından çocuğun kendilerine bağlı ve bağımlı kalmasını istemekte ve desteklemektedir.

29 5 temel aile etkileşimi en sık görülenlerdir:
Çocuk kendi yokluğunda anne ya da babasının başına bir şey geleceğinden ya da kendisini bırakıp gideceğinden korkmaktadır. Çocuk anne babasının yokluğunda başına bir şey geleceğinden korkmaktadır

30 Okul korkusu geliştiren çocuklar genellikle başarı kaygısı olan, uslu, uyumlu, aşırı onay bekleyen, ailesine bağımlı çocuklardır. Bu kişilik özelliklerine sahip çocuklarda tetiği çeken bir etken hastalığı başlatır.

31 Bu konuda yapılması gerekenler:
Okula gitmediği için çocuk öncelikle suçlanmamalıdır. Bu durumun birçok çocukta olabileceği ve düzeleceği anlatılmalıdır. Güveninin kazandıktan sonra her ne şekilde olursa olsun okula gitmesi gerektiği, zaman geçerse bu korkuya derslerden geri kalma korkusunun da ekleneceği söylenir.

32 Bu konuda yapılması gerekenler:
Okula aileden biri ile gidip çıkışa kadar orda kalabilir. Okuldan bu konuda yardım almak gereklidir. Bunun yanı sıra çocuk ile bireysel destek çalışmaları devam etmelidir. Aile ile kronik anksiyete, bağlılık, bağımlılık konuları ele alınarak çalışılmalıdır.

33 * KEKEMELİK Ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması ya da konuşmanın akışını kesen duraklamalar şeklinde kendisini gösteren bir konuşma bozukluğudur. Stres yoğun olduğunda artmaktadır. Ağır durumlarda tekrarlayan vücut hareketleri de eşlik edebilir.

34 * KEKEMELİK 12 yaştan önce 2-7 yaşları arasında başlar.
Erkelerde daha sık görülmektedir. 2,5-3 yaşlarda başlayan kekemelik genellikle geçici olmaktadır.

35 Kekemeliğin nedenleri;
Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ama çok etkenli bir bozukluktur. Ailesel bir yatkınlık genellikle kabul edilmektedir. Kekeme çocukların anne ve babalarında OKB kişilik özelliklerine, nevroza rastlanmaktadır. Başlamasında korku en büyük rolü oynamaktadır.

36 Düzelmesi için neler yapılabilir?
Çocuk düzgün konuşması için sürekli zorlanmamalı. Konuşurken sabırla dinlenmeli. Konuşması kesilmemeli. Aile aşırı titiz, düzenli, denetimci ve kuralcı tutumu gevşetmeli.

37 Düzelmesi için neler yapılabilir?
Kolaylıkla oluşan yetersizlik duygusunu pekiştirici tutumlardan kaçınılmalı Uzman desteği alınması yararlı olacaktır. Konuşma tedavisi de yararlı olacaktır.

38 * TİK BOZUKLUKLARI Tik bozuklukları bir kas grubunda yineleyen istemsiz hareketlerle belirli bir bozukluktur. Zaman zaman sıklığı ve şiddeti değişebilir. Stres durumunda artma gösterir. Hemen her zaman çocuklukta ve erken ergenlikte başlar.

39 * DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
En çarpıcı belirtileri; dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve ataklıktır.

40 * DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
Motor alanlarda bozukluk: Bilişsel işlevlerde bozukluk: en çarpıcı belirtidir. Kişiler arası ilişkilerde bozukluklar Ruhsal bozukluklar

41 Öneriler: Aile çocuğun gereksinimlerine yatkın, ilgili, sevecen, kronolojik yaşına değil gelişimsel yaşına göre kurallar koyup disiplin uygulayan ve bunda tutarlı olan bir ortam hazırlamalıdır. Aşırı hoşgörü ve aşırı disiplin işe yaramayacaktır. Okul-aile ve danışan işbirliği önemlidir. İlaç desteği kullanılır.

42 * ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUĞU
Yaramazlık, haylazlık olarak bilinen başkaldırma, karşı gelme ve toplum değerine ters düşen hareketler Bu tür davranışlar yineleyici ve inatçıdır Çocuğun ailede ve toplumda ilişkileri belirgin şekilde bozulur. Genellikle uygun olmayan aile, eğitim ve toplum çevresi içinde daha sık görülür.

43 * ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUĞU
En sık görülen belirtiler aile ve toplum değerlerine ters düşen hareketlerdir. (yalan, çalma, saldırganlık, vb… Önemli çoğunluğunda uyum bozukluğu ergenlik çağında da sürer ve tanı artık anti-sosyal kişilik bozukluğu olur.

44

45 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…


"ÇOCUKTA PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları