Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K AYıTLı E LEKTRONIK P OSTA E LEKTRONIK TEBLIGAT YÖNETMELIĞI ( 19.01.2013 TR. 28533 SY. RG ) KEP YÖNETMELIĞI ( 25.08.2011 TR. 28036 SY. RG ) SMMM Güney.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K AYıTLı E LEKTRONIK P OSTA E LEKTRONIK TEBLIGAT YÖNETMELIĞI ( 19.01.2013 TR. 28533 SY. RG ) KEP YÖNETMELIĞI ( 25.08.2011 TR. 28036 SY. RG ) SMMM Güney."— Sunum transkripti:

1 K AYıTLı E LEKTRONIK P OSTA E LEKTRONIK TEBLIGAT YÖNETMELIĞI ( 19.01.2013 TR. 28533 SY. RG ) KEP YÖNETMELIĞI ( 25.08.2011 TR. 28036 SY. RG ) SMMM Güney YILMAZ 10.09.2015

2 KEP’in yasal dayanağıKEP’in yasal dayanağı 1 KEP edinme zorunluluğuKEP edinme zorunluluğu 2 KEP’nın işleyişiKEP’nın işleyişi 3 Kayıtlı Elektronik Posta

3 KEP’in yasal dayanağı Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesine dayanmaktadır.

4 KEP’in yasal dayanağı Bilgi Tekonolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanarak 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KEP Yönetmeliği 13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. maddesine dayanmaktadır.

5 KEP’in yasal dayanağı TTK 1525- Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

6 KEP edinme zorunluluğu Elektronik Tebligat Yönetmeliği 7. Madde; «(1)Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.»

7 KEP edinme zorunluluğu «(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.»

8 KEP edinme zorunluluğu KEP tebligatları (1. Madde 2. fıkra); «Mahkemeler, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından PTT aracılıyla yapılır.»

9 KEP edinme zorunluluğu KEP adresi KEP Hizmet Sağlayıcılarından alınabilir. KEP adres örnekleri; Gerçek Kişilerde; adı.soyadı@hs01.kep.tr Tüzel Kişilerde; mersisno@hs03.kep.tr mersisno.kurumadı@hs03.kep.tr kurumadı@hs03.kep.tr kurumadı.departman@hs03.kep.tr

10 KEP’nın işleyişi KEP adresi muhatap tarafından sürekli kontrol edilmelidir. KEP adresine gelen tebligatlar hakkında normal e-posta ve SMS adresine de bilgi mesajı gelecektir. KEP e-imza ile birlikte kullanılabilir.

11 KEP’nın işleyişi KEP e-Tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. E- Tebligatın alındığı gün hesaba katılmaz. Süre bitimi hafta sonuna denk gelirse bir sonraki ilk iş günü süre sonu olarak değerlendirilir.

12 KEP’nın işleyişi KEP Hizmet Sağlayıcının KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemler hukukî sonuçlar doğurur. Yapılan işlemler senet hükmündedir.

13 KEP’nın işleyişi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kapsamındaki tüm yükümlülere Elektronik Tebligat (E-Tebligat) zorunluluğu getirildi. E- Tebligat için gerekli olan KEP adresini almayan yükümlülere her tespit için 10.000 TL idari para cezası (üst sınır 250.000 TL) kesilebilecektir.

14 KEP’nın işleyişi KEP kullanımına ilişkin ilişkide bulunulan ve Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 1. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların KEP sistemine geçmesi ve buna ilişkin duyuru yapmaları halinde KEP adresi derhal alınmalıdır. KEP adresi yoksa ilk tebligat kağıt ortamında yapılacak ve muhatap uyarılacaktır.

15 K AYıTLı E LEKTRONIK P OSTA.: S ON :. SMMM G ÜNEY Y ILMAZ


"K AYıTLı E LEKTRONIK P OSTA E LEKTRONIK TEBLIGAT YÖNETMELIĞI ( 19.01.2013 TR. 28533 SY. RG ) KEP YÖNETMELIĞI ( 25.08.2011 TR. 28036 SY. RG ) SMMM Güney." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları