Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAFİK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAFİK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ"— Sunum transkripti:

1 TRAFİK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ
Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, öteki ise daha doğmamıştır. Çin Atasözü

2 TRAFİK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ DERSİNDE AMAÇ
Sürücüler, trafikte kendilerini tanır ve davranışlarının farkına varırlar. Sürücüler, trafik kazalarına neden olabilecek sürücü davranışlarını bilir.  

3 TRAFİK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ DERSİNDE AMAÇ
Sürücüler, trafikte uygun ve uyumlu davranışlar sergiler. Sürücüler, stresle baş etme yöntemlerini bilir ve gerektiğinde uygular. Sürücüler, başkalarıyla sağlıklı ve etkili iletişim kurar.

4 TRAFİK EĞİTİMİ Trafik Eğitiminin Önemi
Üzülerek belirtmemiz gerekir ki, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarını sayı ve sonuçları bakımından gelişmiş batı ülkeleri ile karşılaştırdı-ğımız zaman, kaza adedi ve ölü sayısının bizde çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri genel anlamda ülkemizde, yol ve trafik güvenliği konusundaki eğitim yetersizliğidir. Düzenli ve güvenli bir trafik için küçük yaştan itibaren herkesin eğitilmesi, güvenli davranışlar ve alışkanlıklar kazandırılması sağlanmalıdır.

5 Eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ve ele alınacak konular
Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

6 Eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ve ele alınacak konular
2)Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri; a) “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat, b) “B” sınıfı sertifikalar için 12 saat, c) “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat, ç) “D” sınıfı sertifikalar için 30 saat, d) “F” sınıfı sertifikalar için 10 saat, e) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat, f) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

7 Kurslarda temel eğitim yöntem ve teknikleri
Simülatör Gösterip Yaptırma Uygulama

8 Eğitim Yerleri ve Materyalleri

9 Eğitim Yerleri ve Materyalleri

10 Eğitim Yerleri ve Materyalleri

11 Eğitim Yerleri ve Materyalleri

12 Eğitim Yerleri ve Materyalleri

13 ÖĞRETMEN BİLEN VE BİLDİKLERİNİ BAŞARIYLA ÖĞRETEBİLEN BİR SANATKARDIR.

14 “Öğretmenlik ve öğretim karşınızdaki kişinin öğrenmesine yardım etme işidir.”

15 Kurumlar arası işbirliği
Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

16 Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi
1)Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Sınavlara herhangi bir nedenle girmeyenlerle sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler istemeleri hâlinde ilan edilen kurs ücretini ödemek kaydıyla yeniden eğitim alabilirler. Dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde aynı kurumda ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir.

17 Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi
Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler ÖNEMLİ!!!!!!!!!

18 Psikolojinin Temel Kavramları
Psikoloji insanın duyu, düşünüş ve davranışlarını inceleyen bir disiplindir. Psikoloji tarihini çok eskilere dayandırmak mümkün ise de bugünkü anlamda psikoloji 19.yüzyılın bilimidir.

19 Psikolojinin Temel Kavramları
  Psikoloji, insanların ve hayvanların davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Trafik psikolojisindeki amaç insanın trafikteki davranışlarını incelemektir.

20 DAVRANIŞ     Davranış, içimizden ya da dışımızdan gelen etkilere karşı gösterdiğimiz tepkilerdir, hal ve hareketlerdir.

21 DAVRANIŞ     Davranışlarımızın sebebi bizden kaynaklanabileceği gibi dışımızdaki sebeplerden de kaynaklanabilir. Örneğin uykumuz geldiğinde uygun yerde uyumamız, sebebi bizden kaynaklanan bir davranıştır. Ancak kırmızı ışık yandığında aracımızı durdurma davranışımız, dışarıdan gelen bir uyarıcıya göstermiş olduğumuz bir davranıştır.

22

23 Psikolojinin Temel Kavramları
  Bilim çevrelerinde modern psikoloji, 1879’da Almanya’da Wilhelm Wundt tarafından kurulan İlk psikoloji laboratuarı ile başlatılır. Bu pLsonra yapılan çalışmalarla psikolojinin birçok alt dalı oluşmuştur. Sosyal ,Klinik,Deneysel ,Eğitim Gelişim ve Trafik Psikolojisi

24 Eğitim ve Psikoloji İlişkisi
 Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Eğitim, «kasıtlı olarak istendik davranış değiştirme veya oluşturma süreci» olarak tanımlanmaktadır. Bilerek, isteyerek ve aynı zamanda istenen öğrenmelerin sağlanması, bunun bilinçli ve bilimsel olarak yapılabilmesi için psikoloji biliminden elde edilen verilere ihtiyaç vardı

25 Eğitim ve Psikoloji İlişkisi
Bilim olarak psikoloji davranış ve zihinsel süreçler hakkında aydınlatıcı ve açıklayıcı bilgiler vererek, öğretimin niteliğinin belirlenmesine yardımcı olur.

26 Eğitim Psikolojisi Öğrencilerin beden, zihin, psiko‐motor, duygu,
Öğrenme süreci ve Öğrenme kuramları, Öğrenmeyi etkileyen faktörler Öğrenmede transfer, hatırlama, unutma Sınıfta motivasyon Kişilik gelişimi

27 Eğitim Psikolojisi Eğitim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi Doğum öncesinden ölüme kadar geçirilen değişme ve gelişmeleri inceler. Öğrenme Psikolojisi Öğrenmenin hangi şartlar altında gerçekleşebileceği, nasıl öğrenildiğini, öğrenme ilkelerini inceler.

28 Gelişim Psikolojisi ve Eğitim
Gelişim Psikolojisi bireyin doğum öncesinden ölümüne kadar değişme ve gelişmeleri inceler.

29

30 Gelişim değişimdir. Organizmanın döllenmeden başlayarak,
bedensel, zihinsel, dilsel, duygusal ve sosyal yönden belirli koşullarda, en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kayıt eden bir değişimdir.

31 Gelişim Organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimi sonucu sürekli olarak ilerleme gösteren değişmesidir.

32 Gelişim gelişim ise bir süreçtir.
Gelişme bir ürün gelişim ise bir süreçtir. Gelişim özellikle öğrenme boyutunda süreklidir, son aşaması yoktur.

33 Büyüme Boyun uzaması, ağırlığın ve hacmin artması gibi gözle görülebilen fiziksel değişikliklerdir.

34 Olgunlaşma Vücut organlarının kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilecek düzeye ulaşmasıdır. Olgunlaşma sadece fiziksel gelişim açısından değil, tüm gelişim özellikleri açısından zamana bağlı kritik özellikler gösterir.

35 Hazırbulunuşluk Bireyin öğrenme ortamına getirdiği bütün özellikleri kapsar. Öğrenme ile ilgili olarak herhangi bir konunun gerektirdiği önkoşulları, özellikleri taşımak, ön yaşantılara sahip olmaktır.

36 Öğrenme Bireyin çevresiyle etkileşimleri sonucu meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmesi olarak tanımlanabilir

37 Gelişimi Etkileyen Faktörler
Çevre Genetik

38 Gelişimi Etkileyen Faktörler
Çevre; Fenotip çevre tarafından etkilenir. Örnegin; zekanın sınırları Genotip tarafından belirlenir. Ancak gözlenen zeka, gerek rahim içindeki çevre, gerek doğum sırasındaki olaylar, gerekse doğum sırasındaki çevre tarafından belirlenir Genetik;Genler baskın ve çekinik olmak üzere 2 türlüdür. Baskın genler özelliklerini dölüte geçirir. Anne babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen yapıya Genotip denir. Fenotip ise bu genetik yapının dışarıdan gözlenebilen şeklidir. Zeka ve bedensel özellikler büyük oranda genotiple belirlenir.

39 Gelişimin İlkeleri Gelişim kalıtım‐çevre etkileşiminin bir ürünüdür.
Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. Gelişim genelden özele doğru bir sıra izler. Gelişimde kritik bazı dönemler vardır. Gelişim nöbetleşe devam eder. Farklı gelişim alanları (fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal vb.) birbirlerini etkiler. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

40 Diagram Ortaöğretim Dönemi Temel Eğitim Dönemi Okul Öncesi Dönem
Doğum Öncesi Dönem Son Ergenlik (17-20) İlk Ergenlik (13-17) Erinlik (11-13) İkinci Çocukluk (6-10) İlk Çocukluk (2-6) Bebeklik (0-2)

41 Öğrenme Psikolojisi Öğrenmenin hangi şartlar altında gerçekleşebileceği, nasıl öğrenildiğini, öğrenme ilkelerini inceler. Öğrenmenin olabilmesi için ; Mutlaka bir yaşantı ürünü olması, Sonunda bir davranış değişikliği olması Davranış değişikliğinin kalıcı ve izli olması gerekir

42 Öğrenme Kuramları Davranışcılar Bilişselciler Piaget, Gestalt
• Pavlov, • Klasik Koşullanma, • Edimsel Koşullanma • Ödül ve Ceza Bilişselciler Piaget, Gestalt İnsan Zihni Bilgiyi İşleme Sosyal Öğrenme Gözlem ve başkalarının davranışları ile öğrenme Dolaylı pekiştirme ve ceza

43 Öğrenme Kuramları Davranışçı yaklaşım;
Bireyi etkileyen uyarıcılar ile bu uyarıcılar karşısında gösterilen tepkileri inceleyerek gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlar üzerinde odaklanmışlardır. Öğrenmeyi koşullanma ve model alma ile açıklamaktadırlar.

44 Öğrenme Kuramları Bilişsel Yaklaşım Bilişsel Yaklaşım
Öğrenmenin uyarıcı ile davranım arasında ilişki kurmaktan daha karmaşık bir süreç olduğu görüşünü savunurlar. Öğrenmede zihinsel süreçlerin ve algılamanın önemli rol oynadığını ileri sürerler. Gestalt psikolojisine göre, insanın algılamasında benzer maddeleri renk, doku, şekil, cinsiyet ve benzeri özelliklerin bir arada olduğu gruplara ayırarak algılama eğilimindeyiz. Benzerlik faktörü sadece görsel değil işitsel uyarıcıların da algılanmasında geçerlidir.

45 Sosyal Öğrenme Yaklaşımı
Bireyin tüm davranışlarının amacı çevreye uyum sağlamaktır. Ancak uyum sağlayıcı, ihtiyaçları karşılayıcı davranışlar öğrenilebilir. En genel anlamda başkalarını seyrederek çevreden öğrenebilir.

46 TRAFİK PSİKOLOJİSİ

47 Trafik Psikolojisi   Trafik psikolojisinin başlangıcı, 1900’lerin başında Avrupa’da sürücü adaylarının değerlendirilmesine duyulan gereksinim sonucu uygulamalı psikolojinin bilgilerine dayanarak psikoteknik değerlendirmenin kuramsal ve uygulamalı olarak yaşama geçirilmesine dayanıyor.

48 Trafik Psikolojisi İlerleyen yıllar içinde ulaşımdaki her türlü profesyonel sürücülerin seçimine yönelik olarak ; psikometrik testlerin kullanıldığı, laboratuarların kurulduğu görülüyor. 

49 Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi her biri kendi içinde bir sistem olan 3 temel alt sistemin çevre, araç ve insanın hem birbirleriyle olan etkileşimini, hem de tek tek bu sistemleri inceler. Bu sistemlerden birinde ortaya çıkacak bir aksaklık bütün sistemi etkiler.

50 Trafik Psikolojisi Kendisiyle, çevreyle, araçla aynı anda ve sürekli olarak baş etmek zorunda olan insan da -ağırlıklı olarak sürücü - bu sistemin en önemli unsuru olarak trafik psikolojisi içinde önemli yere sahiptir

51 Trafik Psikolojisi Bugün gelinen noktada; teknolojinin gelişmesi, araçların ve yolların daha güvenli hale gelmesi, güvenlik önlemleri ve denetimler, pek çok ülkede kazaları azaltsa bile trafik kazaları devam etmektedir.

52 Trafik Psikolojisi Bugün hala kazaların oluşmasında en büyük yüzdeye sahip olan ve değiştirilmesi en zor olan insan faktörüdür.

53 Trafik Psikolojisinin Temel Konusu
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek için yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak kazaları azaltacak çözüm önerileri oluşturmak trafik psikolojisinin temel konusudur. 

54 Trafik Psikolojisi Hedefleri
Trafik psikologlarının hedeflerine baktığımızda; 1- Güvenli sürücülük davranışının tanımlanması, 2- Trafik kurallarını ihlal etme, kazaya karışma nedenlerinin analizi, 3- Kural ihlal etmeyi alışkanlık haline getirenlerin güvenli sürücüler olarak yeniden kazanılması için verilmesi gereken destek.

55 Trafik Psikolojisinin Hedefleri
Tüm bunların sonucunda da trafik kültürü ve trafik güvenliği bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak, trafik kazaları nedeniyle yaşanan zararları azaltmak olarak özetleyebiliriz. 

56 Trafik Psikolojisinin Çalışma Alanları
Çalışma alanları ve araştırma konuları çok geniş bir yelpaze oluşturur. Sürücü yeteneklerinin değerlendirmesi-psikoteknik değerlendirme, risk alma eğilimi,

57 Trafik Psikolojisinin Çalışma Alanları
kural ihlal etme eğilimi, sürücü tutum ve davranışları,

58 Trafik Psikolojisinin Çalışma Alanları
sürücü davranışı geliştirmeye yönelik programlar hazırlama, kanun yapıcılara danışmanlık, gibi değişik alanlarda çalışmaktadırlar. 

59 Psikolojik eğitimin trafikte önemi
Yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçlerin incelenmesi, Trafik kazalarını ve bu kazaların sonucu olan ölümleri azaltabilmenin yollarının aranması, Sürücülerin araç sürme eylemi sırasındaki algı, dikkat ve biliş süreçleri, sürücü kişiliği, risk alma davranışı, sürücülerin tutumları ve duygularının incelenmesi

60 Sürücülük kapasitesi En önemli amacımız, trafiğe ilişkin güvenlik bilinci oluşturarak trafik kazalarının önlenmesine katkıda bulunmaktır. Trafik Psikolojisinin en önemli uygulama alanı olan Psikoteknik Değerlendirme; güvenli bir sürücülük için gerekli olan zihinsel ve psikomotor yetenek ve becerilerin ölçülerek kişilerin sürücülük düzeyleri hakkında bir sonuca varılmasıdır.

61 Sürücülük kapasitesi A.2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında:      - Hız ihlali     - Alkollü araç kullanma     ceza puanı nedenleriyle sürücü belgeleri alıkonulan sürücülere; 

62 Sürücülük kapasitesi B- Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 60 e bendi uyarınca:      - Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için; bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları gerekmektedir.Bu kapsamda değerlendirmeden geçmek isteyen sürücülere; 

63 Sürücülük kapasitesi C- Firmalara yönelik olarak da :     - Sürücü istihdam eden firmaların mevcut sürücülerinin değerlendirilmesi ve     - İşe uygun sürücü seçiminde psikoteknik değerlendirme yapılmaktadır. 

64 Sürücülük kapasitesi Zihinsel beceri ve yetenekler
Psikomotor beceri ve yetenekler Dikkat ve konsantrasyon kapasitesi Algı kapasitesi Anlama ve değerlendirme yeteneği Hız ve Mesafe Algılama (tahmin) yeteneği Geniş görüş alanı içinde uyaran fark etme yeteneği Tepki kapasitesi Trafik ortamına ilişkin tepki hızı Stres altında tepki hızı El-göz-ayak koordinasyonu

65 SÜRÜŞ YETENEĞİNİ ETKİLEYEN ZİHİNSEL SÜREÇLER
Öfke Stres

66 Stres Sürüş güvenliğimize ve çevremizdekilere tehlike yaratan bir başka süreç de strestir. Modern hayatta çeşitli zorluklar stres yaratır ancak zeki sürücüler bir çarpışmanın veya trafik kuralını ihlalin sadece streslerini daha da fazla arttıracağını farkındadırlar.

67 Öfke Öfke, çoğunlukla istediğimiz herhangi bir şeyin gerçekleştirmesine bağlı olarak yaşanan hayal kırıklıkları, engelleme, bireysel değerimize yönelik herhangi bir saldırı gibi durumlarda ortaya çıkan bir duygudur. Bu duygunun kontrol edilmesinde en önemli kriter oto-kontroldür. Kendi duygularımızın farkında olmalıyız, öfkemizin kaynağını belirlemeye çalışmalıyız ve bu kaynak nedeni ortadan kaldırmak için, adeta bir problem çözer gibi sakin ve sistematik bir yol izlemeliyiz. Öfkenin; tepkisel olarak sergilenmesi kimseye fayda sağlamaz. Biz farklı ortamda problem çözmeye çalışan kişi olmalıyız.

68 GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK ve ÖFKE KONTROLÜ
A. Öfkeli Sürücülük; Nezaket Eksiliği Sol şeritten yavaş sürme Yaya geçitlerinde yol vermeme Diğer araçlara yol vermeme Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşma

69 GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK ve ÖFKE KONTROLÜ
Kuralları İhlal Etmek Aşırı hız Sık şerit değiştirme Hatalı çıkış Sinyal vermeden şerit değiştirme Durak harici durma

70 GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK ve ÖFKE KONTROLÜ
Öfkeli Araç kullanma o Diğer bir sürücünün yaptığı davranış karşısında duyulan kızgınlığın ifade edilmesi o Kızgın biçimde kornaya basma o Flaşörleri kullanma o El ve yüz hareketleri o Bağırma o Düşmanca bakışlar o Yakın takip o Yol kesme o Yarışma

71 GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK ve ÖFKE KONTROLÜ
Herkes bazen öfkeli sürücü olabilir. Öfkeli sürücü olmanın tehlikeleri; - Kazaya neden olabilir. - Stres yaratır. - Fiziksel zarara neden olur (araca ve kendine) - Maddi yük getirir - İşten atılma ve kanuni sorumlulukla karşı karşıya kalma olarak özetlenebilir.

72 Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri
Bana bir şey olmaz. · Kendine ve aracına aşırı güven. Hızlı gitmiyorum. Çok iyi görebiliyorum. Çok çabuk durabilirim. Tehlike ile başa çıkma yeteneklerimizi abartıp tehlikeyi küçümsüyoruz.  Her şey kontrolüm altında. 

73 Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri
Genellikle başkalarını suçlayıcı bir algıya sahibizdir. Kendi yaptığımız hataları çevre şartlarına, diğer sürücünün yaptığı hataları ise o sürücünün yeteneksizliğine, beceriksizliğine ve kötü şoförlüğüne bağlarız. “Yol çok kaygandı, direksiyonu kontrol edemedim – Acemi sürücü kaygan yolda frene bastı” Hep başka sürücüler beceriksizdirler ya da hata yaparlar, biz yaptığımızda ise mutlaka geçerli bir nedeni vardır. Aynı durum kural ihlalleri için de geçerli.

74 Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri
Bu düşünce yapısı içinde “usta şoför kimdir?” diye sorduğumuzda bizim gibi güvenlik kültürünün yerleşik olmadığı ülkelerde araç kullanma daha çok motor performans olarak algılanır ve sürücülük becerisine güvenlik becerisinden daha fazla önem verilir. Bu nedenle hızlı araç kullanma, uzun saatler araç kullanma, içkiliyken araç kullanma ve risk alabilme bazen kendini ifade etme ya da kanıtlama aracı olarak kullanılır. Ne kadar usta şoför olduğunun göstergesidir.

75 Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri
“Ben hızı sevmem, hız meraklısı değilim. Ama yollar güzel, arabalar iyi. Hız limitleri yetersiz. Limitler arabalara ve yollara göre olmalı.” - “72 saat araba kullanabilirim, hiç yorulmam.” - “Hızın ciddi bir kazaya neden olacağını sanmıyorum. Asıl sorun alkollü araç kullananlar.”  - “Şehir içinde emniyet kemeri takmıyorum. Zaten yavaş gidiliyor.”  km. hızla giderken arabamı 10 metrede durdururum.”  - Yavaş gidince dikkatim dağılıyor” gibi....

76 Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri
- “Hiç kimse trafik kurallarına uymuyor, ben neden uyayım.” - Kendimi bilmeyecek kadar içmediğim için araba kullanırım. Hatta içtiğim zaman daha dikkatli oluyorum. Bu örneklerin içinde hem hatalı tutumlar, hatalı algılamalar var, hem de bilgisizlik var. Kurallara uyulmadığında ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz.

77 Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri
Trafik ihlalleri gibi olumsuz sürücü davranışları, genel güvenlik kültürünün bir parçasıdır. Her işin bir kuralı var. Uymazsanız hayatınızdan olursunuz ve pek çok insanın da hayatına mal olursunuz. Seçim sizin. 

78 Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri
Araç kullanmak hayatımızdaki en tehlikeli şeylerden biri. Her şeye hazırlıklı olmak ve en iyi durumda olmak zorundayız. Çünkü kendimize, ailemize, çocuklarımıza ve diğer insanlara karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu taşımak zorundayız. Hayatta pek çok şeyi yaşayarak öğreniriz. Trafik hariç. Trafikte yaşayarak öğrenmenin bedeli insan hayatıdır. Bu yüzden cezadan kaçınmak için değil, güvenli bir şekilde gideceğimiz yere ulaşmak için kurallara uymamız gerekiyor. Kuralları alışkanlık haline getirin. Trafik kurallarına uymak sizi pasif, pısırık bir kişi haline getirmez. Trafik kişiliğinizi ispatlamak için kullanılan bir alan değil.

79 Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri
Yol sizin hakkınız olsa bile hakkınızda ısrar etmemek gerekir. Bu size adaletsiz gelebilir. Ancak çarpışmalarda adalet önemli değildir. Herkesin doğru davranmasını bekleyemezsiniz. Yaşamak sizin elinizde. Daima ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzden daha erken yola çıkın. Eğer siz bir hata yaptıysanız özür dileyin. Çocuklarınızın bir gün sizin gibi araba kullanacaklarını unutmayın.

80 TRAFİK GÜVENLİĞİ Çevre, taşıt ve insan etkileşimi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan ve bu konuda geliştirilen yöntemler trafik güvenliğinin amacı ve ana konusudur. Dünyada trafik güvenliği ve dolayısıyla trafik kazaları hakkında yapılan güvenlik araştırmaları şu istatistik ve sonuçları ortaya koymaktadır.

81 TRAFİK GÜVENLİĞİ Kazalar, ortalama olarak her sene 1.2 milyon insanın, her gün 3242 insanın ölümüne neden olmaktadır. Kazalar, her sene milyon insanın yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep olmaktadır. Karayolu trafik kazası olayları tek başına bütün dünyada meydana gelen ölümlerin %2.1′ine neden olmakta ve ölüm sebepleri arasında 11.ci sırada yer almaktadır. Karayollarında meydana gelen ölümlerin %90′ı düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde gerçekleşmektedir.

82 TRAFİK GÜVENLİĞİ Dünyada, ölümlerin yarısı Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya Bölgelerinde meydana gelmektedir. Kazalarda yaşamını yitirenlerin yarısından çoğu yaş arası gurubundadır. Ölenlerin %73′ü erkektir. Düşük ve orta gelir seviyesinde tehlikeye en çok maruz kalanlar; Yayalar, bisikletliler, iki tekerlekli motorlu araç sürücüleri ve toplu taşıma vasıtalarında yolculuk eden insanlardır.

83 TRAFİK GÜVENLİĞİ Bu netice ve istatistikler çerçevesinde gerekli düzenleme ve planlamalar yapılmazsa trafik güvenliği sorunu gitgide ağırlaşacaktır.

84 TRAFİK GÜVENLİĞİ Nitekim trafik otoriteleri tarafından yapılan tahminlere göre; 2020 senesinde dünyada trafik kazalarının ölüme neden olan sebepler arasında 3.cü sıraya yükseleceği tahmin edilmekte, bu ölümlerin düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde %83 oranında artacağı, yüksek gelir mertebesindeki ülkelerde ise %27 oranında azalacağı öngörülmektedir.

85 TRAFİK GÜVENLİĞİ Bu varsayımlara göre, trafik kazaları nedeniyle ölümlerin 2020 yılında tüm dünya genelinde %67 mertebesinde bir artış beklenilmektedir.

86 TRAFİK GÜVENLİĞİ Yaşamını yitiren, yaralanan veya sakat kalan her bir kişi için çoğu aile; Uzun süren tedavi giderleri, ailenin geçimini sağlayan veya ek kazanç getiren kişinin kaybedilmesi, ailede bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenmiş bir kişinin yitirilmesi gibi sebeplerle finansal sıkıntıya düşmektedir.

87 TRAFİK GÜVENLİĞİ Kazadan sonra yaşamayı başaranlar, onların aileleri, arkadaşları ve bakımını üstlenen diğer kişiler pek çok olumsuz sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlarla karşılaşmaktadır.

88 TRAFİK GÜVENLİĞİ Halbuki iyi bir trafik güvenliği stratejisi izlenerek trafik kazaları önlenebilir. Çünkü karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilir.

89 TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASININ NEDENLERİ
Türkiye’de Trafik güvenliği konusunda iyileşme olmamasının bazı nedenleri ve sorulması gereken soruları şu şekilde sınıflandırmak  mümkündür

90 TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASININ NEDENLERİ
Trafik güvenliği birden fazla bilim dalının kesiştiği, oldukça karışık ve özel bir sorundur. Bu sebeple bilimsel ve detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Oysa ülkemizde trafik güvenliği hiç bir zaman bilimsel açıdan ele alınmamıştır. Trafik güvenliği eğitimi, eğitimin üniversite dahil hiç bir aşamasında yapılamamakta, bu konuda profesyonel insanlar yaratılamamaktadır.

91 TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASININ NEDENLERİ
Milyonluk şehirlerin ulaşım ve trafik güvenliğine ilişkin kararları; Hiç bir planlama, teknik ve ekonomik etüd yapılmadan, trafik güvenliğinden habersiz birkaç yönetici tarafından alınmakta ve uygulamaya konulmaktadır geçirilmektedir.

92 TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASININ NEDENLERİ
Devletin ulaştırma alanında hiçbir planı bulunmamakta, gün geçtikçe büyüyen sistemsizlik içinde, gereklilikleri tartışılır yatırımlar ile, farklı ulaşım modelleri arasındaki dengesizlikler daha da büyümektedir.

93 TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASININ NEDENLERİ
Trafik güvenliği testleri ve bu açısından olması gereken hiç bir yazılı mevzuat, kanun, yönetmelik ve düzenleme çeşitli çıkar çevrelerinin baskıları neticesinde uygulanamamaktadır.

94 TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASININ NEDENLERİ
Trafik güvenliği gerçeği hiç bir zaman bilimsel, uzun bir dönemi kapsayan ulusal ulaşım ve trafik programlarına sahip olamamakta, günlük önlemler ve kararlar ile geçiştirilmektedir.

95 Trafik Güvenliğine İlişkin Tavsiyeler
Trafik güvenliğine ilişkin çalışmaları yönetecek öncü bir kuruluş belirlemek. Kazalarla ilgili sorunları, politikaları, kurumsal yapıları ve halihazırda mevcut kapasiteyi belirlemek. Devletin ödevi olan ulusal yol güvenliği stratejisi ve trafik eylem planı hazırlamak. Sorunu ele almaya yönelik olarak finans ve insan kaynakları dağılımını yapmak. Kazaların önlenmesi, yaralanmaların azaltılması ve kaza sonuçlarını hafifletmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek.

96 Trafik Güvenliğine İlişkin Tavsiyeler
Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü faaliyetlerini yoğunlaştırmak. Okullarda Trafik Güvenliği dersi okutmak, bu konuda kurs düzenlemek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak niteliğindeki fiillerin sonuçlarını genç nesillere aşılamak, hatta üniversite sınavlarında trafik güvenliği sorularına da yer vermek.

97 Trafik güvenliği nasıl sağlanır?
Kurallar insanlara eziyet olsun ya da istedikleri gibi yorumlayıp işlerine geldiği gibi uygulasınlar diye konulmuş değil. Her kuralın dayandığı bilimsel bir gerçeklik var. Mutlaka kurallara uyun ve risk almayın.

98 Trafik güvenliği nasıl sağlanır?
Hatalı sollama yapmayın. Hız sınırlarına uyun. Limitleri kendinize, yolun ya da aracınızın durumuna göre belirlemeyin km üstü ne fark eder diye düşünmeyin. Hızdaki 1 km.lik bir artış bile kazalar ve ölümlerde önemli artışlara neden olduğu bütün araştırmalarda ortaya çıkan bir gerçek.

99 Trafik güvenliği nasıl sağlanır?
Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Etkileri alkolle aynı. Çay, kahve uykusuzluğunuzu, yorgunluğunuzu gidermez, alkolün etkilerini ortadan kaldırmaz. Yarım saatlik yolum kaldı dayanayım diye düşünmeyin. Kazalar saniyenin onda biri kadar bir zaman içinde olup biter. Yapılacak en iyi şey aracınızı bir kenara çekip uyumaktır.

100 Trafik güvenliği nasıl sağlanır?
Emniyet kemerini mutlaka takın. Araç kiti ya da elde fark etmez, cep telefonu ile konuşmayın.

101 Trafik güvenliği nasıl sağlanır?
Aracınızın bakımını yaptırın. Trafikte yalnız olmadığınızı hatırlayın. Amacınız bir an önce gitmek değil, ulaşmak olsun. Kaza geliyorum der.

102 Şimdi Motorlu Taşıtlar Kurs Yönetmeliğine geçelim.


"TRAFİK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları