Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAZERET SINAVLARI 2 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Ortak Sınavlar 26-27 KASIM 2014 Mazeret Sınavları 13-14 ARALIK 2014Mazeret Sınavları. Tarihlerinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAZERET SINAVLARI 2 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Ortak Sınavlar 26-27 KASIM 2014 Mazeret Sınavları 13-14 ARALIK 2014Mazeret Sınavları. Tarihlerinde."— Sunum transkripti:

1

2 MAZERET SINAVLARI 2 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Ortak Sınavlar 26-27 KASIM 2014 Mazeret Sınavları 13-14 ARALIK 2014Mazeret Sınavları. Tarihlerinde Yapılacaktır.

3 Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren “Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları” uygulamaya konmuştur.

4 Ortak sınavlar 8. sınıf öğrencilerinin öğrenim gördükleri tüm okullarda Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’ de başlayacak ve aynı anda yapılacak olup oturumlar arasında öğrencilere 30’ ar dakikalık dinlenme ve hazırlık araları verilecektir.

5 I. Dönem mazeret sınavları Bakanlıkça uygun görülecek merkezlerde belirlenen okul/okullarda yapılacaktır.

6 Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler 1-Türkçe 2-Matematik 3-Fen ve Teknoloji 4-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 5-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 6-Yabancı Dil

7 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADI SINAVIN BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISINAV SÜRESİ Türkçe09.002040 DAKİKA Matematik10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAKİKA

8 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADI SINAVIN BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISINAV SÜRESİ Fen ve Teknoloji09.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil11.202040 DAKİKA

9 Sınav sorularının bina sınav merkezlerinde güvenli bir şekilde muhafazası için gerekli güvenlik tedbirler alınacaktır.

10 Her öğrencinin tek oturması sağlanacağından sınav yapılacak salonlarda bulunacak sıra sayıları salon öğrenci sayıları dikkate alınarak sınavdan en az 3 gün önce düzenlenecektir.

11 Sınav salonlarında öğrencilerin motivasyonlarına olumsuz etki edecek dikkat dağıtıcı dış çevre faktörlerinden ses ve gürültü kirliliğinin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak, okul giriş çıkış saatlerini belirleyen ziller devre dışı bırakılacaktır.

12 Sınav soruları, sınav merkezlerine kesinlikle sınav günü ve sınavdan en az 1-1,5 saat önce güvenlik kuryeleri eşliğinde ulaştırılacaktır. Okulda 07:00 hazır bulunulacaktır.

13 Sınav evraklarının sevkıyatı, geri dönüşümü, açılması vb. bütün aşamalarında emniyet/jandarma görevlilerinin bulunmasına özen gösterilecektir.

14 Bina Sınav Sorumlusu(İl Temsilcisi)olarak görevlendirilenler her bir sınav günü için hazırlayacakları raporlarını İl Sınav Koordinasyon Kurullarına teslim edeceklerdir.

15 Sınavlarda köy ve kasabadaki görevliler ilgili okul müdürlüklerinin alacağı tedbirlerle sınav merkezine ulaşımı sağlanacaktır.Tüm sorumluluk okul müdüründe olacaktır.

16 Sınav görevlilerinden; 1- Bina sınav komisyon üyeleri en geç sabah saat 07.00’ da, 2- Köylerde görevlendirilenler saat 07.00’ da 3- Diğer görevliler ise sınavdan en az bir saat önce görev yerlerinde bulunacaklardır.

17 Özel eğitim sınıflarında okuyan orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik olan öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır. Öğrencilerin muafiyeti e-okul sistemine işlenecektir.

18 İlgili okul müdürlüklerince sınıf öğrenci yoklama listeleri e- Okul sisteminden alınarak öğrencilerin görebilecekleri yerlerden az 3 gün önceden ilan edilecektir.

19 Öğrencilerin sınav yapılan binalara alınmalarında üst araması yapılmayacaktır.

20 Sınav sürecinde kendisine görev verilenlere bu görevleri imza karşılığında tebliğ edilecek, çok acil bir mazereti olmaksızın sınav görevine gelmeyenlere ücret ödemesi yapılmayıp, bundan sonra yapılacak bütün merkezi sistem sınavlarında görev verilmeyecektir.

21 Öğrenci velileri ile görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Görevlilere okul idaresince düzenlenecek yaka kartları dağıtılacaktır.

22 Öğrenciler ilk ders yazılısı için en geç saat 08.30’ dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacaktır.

23 Sınav görevlileri sınavın selametini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınacaklar, öğrencilerin de bu şekilde davranmamalarına azami riayet edilecektir.

24 Sınavlarda yedek görevli olarak görevlendirilenler her bir dersin sınavı sonrası verilen dinlenme aralarında sınıftan çıkan öğrencilere rehberlik edeceklerinden, yedek görevliler bu konuda uyarılacaklardır.

25 Öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu poşetleri kesinlikle öğrencilerin önünde açarak cevap kağıtlarının ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

26 Kasım 2013 tarihinde yapılan ortak sınavlarda; 1- Kitapçık türünü işaretlemeyen, 2- Cevap anahtarı ve Kitapçık üzerinde bilgi eksikliği bulunan öğrenciler ve 3- Cevap anahtarının ilgili bölümünü işaretleyip imzalamayan öğretmenler tespit edilmiştir.

27 Sınav evrakları üzerinde, gerek öğrenciler gerekse sınav salon görevlileri tarafından doldurulması, işaretlenmesi ve imzalanması gereken bütün bölümlerin eksiksiz doldurulmasına gereken titizlik gösterilecektir.

28 Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

29 Öğrencilerin cevap kağıdında yazılı olan TC kimlik numarası,ad ve soyadı bilgileri kontrol edilecek hata varsa tutanak altına alınarak gerekli işlem yapılacaktır.

30 Öğrenciler sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır.

31 Sınav görevlileri dağıtılan soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

32 Bina sınav komisyonu tarafından bir nüshası alınan salon yoklama listesinde “GİRMEDİ” olarak yazılan öğrenci bilgisi aynı gün içerisinde e- okul sistemine işlenecektir.

33 Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk edemeyeceklerdir. İlk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir.

34 Her dersin sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfta kalacak.

35 Özel hizmet alması gereken öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az 2 öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

36 Sınav bitiminde, sınav kutuları kapatılmadan önce bütün sınav salonlarından sınav evraklarının geldiğinden ve sandığa konulduğundan emin olunduktan sonra kapatılacaktır. Zira sandık içerisinde gelmeyen hiçbir sınav evrakı değerlendirmeye alınmamaktadır. Böyle durumlarda telafisi imkansız durumlarla karşılaşılabilmektedir.

37 Her dersin sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiştir ve poşet üzerinde etiketle ait olduğu ders belirtilmiştir. Her sınav için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır.

38 Öğrenciler sınava gelirken yanlarında hesap makinesi, sözlük, cep telefonu, telsiz gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınması gerektiğinden bunun için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu ve benzeri araçları sınav esnasında bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

39 Sınav esnasında ve sonrasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edileceğinden gerekli tutanaklar tutulacaktır.

40 Soru kitapçıklarımız a-b-c-d olmak üzere 4 farklı şekildedir.Sınav görevlileri öğrencilerin doğru kitapçığı kodlayıp kodlamadıklarını kontrol edecektir.

41 . Sınavla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

42 . Soru kitapçıkları bakanlığa gönderilmeyecek 27 Kasım 2014 tarihinde yapılan ikinci oturum tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları isteyen öğrencilere verilecektir.

43 Özel durumları nedeniyle yedek salonlarda sınava alınan öğrencilere ait bilgiler(ad, soyad, T.C. vb) ilgili okul idaresi tarafından e- okul sistemine işlenecektir.

44 Sınava, mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrencilerin ad, soyad ve mazeret bilgileri İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri kapsamında en geç sınavın yapıldığı gün içerisinde e- okul veri tabanına girilecektir.

45 Sınav yapılan okullarda görev alan öğretmenler için 5 ek ders ücreti tahakkuk ettirilecektir.

46 Sınav yapılan okul müdürlükleri ayrıca kendi okullarında güvenlik görevlisi ve hizmetli olarak görev yapan görevlilerinin ödemeye esas IBAN numaralarını Milli Eğitim Bakanlığı’ nın Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programına giriş işlemlerini aynı gün içerisinde gireceklerdir.(mss.meb.gov.tr)

47 Sınavın yapıldığı merkezlerde, sınav günlerinde eğitime ara verileceğinden öğretmenler idari izinli sayılacak olup, ücret esasları yönünden ise ilgili esaslar dahilinde ders yönetim görevini yapmış sayılacak ve o günler için öngörülen ücretler görevlilere ödenecektir.

48 O gün sınavda görevi olmayan ancak sınav günü dersi olan öğretmenler okullarına gelecek ve imza atacaklardır.

49 Bina Sınav Sorumluları(İl Temsilcileri) olağanüstü durumlarda İl/İlçe Sınav Yöneticiliği ile iletişime geçeceklerdir.

50 Sınav sürecinde öngörülemeyen durumlarla karşılaşılması halinde sorunlar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar, genelgeler, sınav kılavuzu dahilinde tutanağa bağlanmak suretiyle çözüme kavuşturulacaktır.

51 Ülkemizin yarınını emanet edeceğimiz çocuklarımızın akademik geleceği için ortak sınavlarla ile ilgili açıklanan hususlara gereken hassasiyetin gösterilmesi biz eğitim çalışanları için bir görev ve sorumluluk gereği, sınavların güvenliği ve amacına ulaşması bakımından da büyük önem arz etmektedir.

52

53

54

55

56 Sorumluluğunuz ve işbirliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.


"MAZERET SINAVLARI 2 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Ortak Sınavlar 26-27 KASIM 2014 Mazeret Sınavları 13-14 ARALIK 2014Mazeret Sınavları. Tarihlerinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları