Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim Danışmanları Derneği Sun Danışmanlık. Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Destek Programları Mevcut durumda kamu kurumları başta olmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim Danışmanları Derneği Sun Danışmanlık. Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Destek Programları Mevcut durumda kamu kurumları başta olmak."— Sunum transkripti:

1 Yönetim Danışmanları Derneği Sun Danışmanlık

2 Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Destek Programları Mevcut durumda kamu kurumları başta olmak üzere ülkemizde kar maçı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik sağlanan çağrı esaslı destek veren kuruluşlar;  Kalkınma Ajansları  Merkezi Finans ve İhale Birimi  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Avrupa Birliği Koordinasyon Başkanlığı  Dernek, Vakıf ve Büyükelçilikler

3 KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Kalkınma Ajanslarının ‘’Kar Amacı Gütmeyen’’ kurumlara yönelik açmış oldukları destek program başlıkları dönemsel olmakla birlikte açılan destekler Çağrı Esaslı programlardır. Türkiye’de halihazırda 26 Kalkınma Ajansı üzerinden kurumlar, bağlı bulundukları illere yönelik açılan programlara uygun konu başlıklarında başvuru sağlayabilirler. Program Başlıkları;  Mali Destek Programları  Teknik Destek  Doğrudan Faaliyet Desteği

4 Mali Destek Programları Destek programları için belirli bir zaman dönemi bulunmamaktadır. Ajanslar açtıkları destek programlarını kendi internet sitelerinden, gazete, billboard ilanlarından duyurmakta ve bilgilendirme toplantıları, afiş, broşür, cep telefonu mesajı, e-posta vb. araçlar kullanmak suretiyle tanıtım ve duyurularını gerçekleştirmektedirler. Mali Destek Programları’na ilişkin son başvuru tarihi ve saati teklif çağrısı kapsamında ilan edilerek, tüm yazılı belgelerde, Ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilir.

5 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik destek, Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür. Kimler Başvurabilir? Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece aşağıdaki kurumların yararlanması mümkündür: Yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri Kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları Sivil toplum kuruluşları

6 TEKNİK DESTEK PROGRAMI Toplam Bütçe Ve Destek Miktarları Ajans, herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirmemek koşuluyla, Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla teknik destek hizmetleri sağlayabilir. Teknik destek faaliyetleri için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde ikisini geçemez. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla sağlayabilir.

7 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Ajanslar tarafından sağlanacak doğrudan finansman desteği, esas itibarıyla Ajansın Proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak başvurusu yapılacak olan Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla, doğrudan faaliyet desteği (DFD) şeklinde de destek sağlayabilir. DFD istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

8 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Doğrudan Faaliyet Desteği Amacı Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler.

9 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Uygunluk Kriterleri Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır: Proje uygulayıcısı ve ortaklarının uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu Proje uygulayıcısı ve ortaklarının uygunluğu; Doğrudan Faaliyet Desteklerinden sadece; Yerel yönetimler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır.

10 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 Sivil Toplum İnsan Kaynaklarını Desteği Geliştirilmesi

11 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 2014-2020 IPA 2 Dönemi için sivil toplum alt sektörüne ayrılan kaynak Sivil Toplum Diyaloğu Sivil Toplum Destekleri Sivil Toplum Geliştirme Politika Diyaloğu (Kamu-Stk İşbirliği

12 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 2014-2020 IPA-II dönemi için İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar sektörüne ayrılan kaynak: 435 milyon Avro İstihdam Eğitim Sosyal İçerme Hayat Boyu Öğrenme

13 Hibe Programlarında Başvuru Süreci

14 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder.

15 ORTA VADEDE (2017-2018) DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI


"Yönetim Danışmanları Derneği Sun Danışmanlık. Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Destek Programları Mevcut durumda kamu kurumları başta olmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları