Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MYOKARD PERFÜZYON SPECT SİNTİGRAFİSİ. HASTA HAZIRLIĞI  Randevu verme sırasında hasta işlem için bilgilendirilir.  Hastanın en az 4 saat öncesinden aç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MYOKARD PERFÜZYON SPECT SİNTİGRAFİSİ. HASTA HAZIRLIĞI  Randevu verme sırasında hasta işlem için bilgilendirilir.  Hastanın en az 4 saat öncesinden aç."— Sunum transkripti:

1 MYOKARD PERFÜZYON SPECT SİNTİGRAFİSİ

2 HASTA HAZIRLIĞI  Randevu verme sırasında hasta işlem için bilgilendirilir.  Hastanın en az 4 saat öncesinden aç olması,çay kahve içmemiş olması gerekir.  Hastanın kullandığı kalp ve tansiyon ilaçları mevcut iskemiyi maskelememesi için tetkik öncesinde kesilir.  Beta blokerler tetkikten 48 saat, nitrat grubu 12 saat ve kalsiyum kanal blokerleri 24 saat önce kesilmelidir.  Beta bloker grubu ilaçlar egzersiz sırasında maksimal kalp hızına ulaşılmasını engelleyebilirler.kalsiyum kanal blokerleri ve nitrat grubu ilaçlar ise kardiyak iskemiyi engelleyebilirler.  Efor testi uygulanacak hastaların rahat bir kıyafetle gelmeleri tembih edilir.  Hasta diabetik ise diabet ilaçlarının kesilmemesi konusunda uyarılır.

3 RADYOFARMASOTİK VE DOZAJ  Tc-99m MIBI (Yarı ömrü 6 saat /enerjisi 140 Kev)  Stres İçin 10-15 mCi  Rest İçin 25-30 mCi  Tl-201 (Yarı ömrü 72 saat / enerjisi 80 Kev)  Stres için 3 mCi  Rest için 1 mCi

4 EGZERSİZ TESTİ  TREADMİL STRES TESTİ  Hasta koşu bandında yürütülür.Her üç dakikada bir bandın eğimi ve hızı artırılır.Hedeflenen kalp hızına ulaşıldığında aktivite hastaya enjekte edilir. Amaçlanan maksimum kalp hızı  (220- yaş )formülüne göre hesaplanır.  Her adımda kalp hızı ve kan basınç ölçümleri EKG kayıtları yapılır.  Efor yapamayacak hastalarda farmakolojik stres uygulanır.(dobutamin,dipridamol)  Eforu Sonlandırma Kriterleri  Sistolik kan basıncında 10 mmHg den fazla düşüş  Ciddi anjina  Ataksi, baş dönmesi gibi nörolojik bulgular  Siyanoz  Ventriküler taşikardi  1 mm den fazla ST yükselmesi  Hastanın teste devam etmek istememesi

5 ÇEKİM PROTOKOLÜ Tc-99m MIBI  Stres enjeksiyonundan 10-15 dakika sonra hepatik atılımı kolaylaştırmak için hastaya süt ve çikolata yiyip içmesi söylenir ve yaklaşık 60 dakika sonra stres imajı alınır.  Frame başına 45 sn alınır.  Stres imajları supine pozisyonda kollar baş altına yerleştirilir.  Spect çekim 45 derece sağ ön oblikten başlanarak 180 derece kalp etrafında yarım tur ile arka sol oblik pozisyonunda tamamlanır.  Steres enjeksiyonundan 2.5 saat sonra rest enjeksiyonu yapılır  Enjeksiyondan 30 dakika sonra hasta rest çekime alınır.  Rest imajları supine pozisyonda frame başına 35 sn alınır.  Görüntüleme 64x64 veya 128x128 matriks kullanılarak yapılır.  HL kolimatör kullanılır.

6  DİPRİDAMOL (PERSANTİN) STRES TESTİ  Dipridamol hastanın kilosuna göre ayarlanır.( 0.56mg/kg)  Dipridamol 4 dakikalık bir zaman içinde hastaya verilir.4 dakika sonra aktivite hastaya enjekte edilir.  ST çökmesi veya göğüs ağrısının oluşturduğu durumlarda hastalarda önce aktivite enjekte edilir ve 1 dakika sonra 100 mg aminophyline yapılır.  Dipridamolün vazodilatasyon (baş dönmesi,baş ağrısı,hipotansiyon )myokard iskemi (st çökmesi ve anjina pectoris)bulantı, karında rahatsızlık hissi gibi yan etkileri vardır.  Dipridamol testi kararsız anjina akut myokard enfarktüsü hipotansiyon (sistolik<90 mgHg) şiddetli migrende ve astım bronşialede kontra endikedir.  DOBUTAMİN STRES TESTİ  Dobutamin kalp hızının, kalp basıncının ve myokard kasılmasının artmasına bağlı olarak myokard oksijen gereksinimi ileri derecede arttırır250 cc izotonik NaCl’ün içerisinden 20 cc çekilerek 20 cc dobutamin (250 ) mg eklenir. Ekg kontrolü altında 3 dakikalık aralıklarla 5mg/kg/dak başlanarak 40 mg/kg /dak kadar dobutamin infüzyon şeklinde verilir. Yan etkisi çarpıntı,nefes darlığı,bulantı,ST segmentinde çökme,hipotansiyon,anjina pectoris sayılabilir.Plazma yarı ömrü kısa olduğundan infüzyon kesilmesinden kısa bir süre sonra bu yan etkiler kaybolur. 

7 TL-201  ÇEKİM PROKOLÜ  Tl-201  Potasyum analoğu olan Talyum-201 düşük enerjili ve gama yayıcı bir radyoisotopdur. Myokard hücreleri tarafından tutulumu bölgesel kan akımına, Na-K-ATP ase pompa sistemine ve hücrelerin canlılığına bağlıdır.TLl-201 in ancak %3-6 sı myokard tarafından tutulur.Maksimal stres sırasında enjekte edilen Tl-201 5 dakika içerisinde miyokartta pik konsantrasyona ulaşır.Dolayısıyla maksimal stres sırasında uygulanan Tl-201 enjeksiyonundan 5 dakika sonra alınmaya başlanan görüntüler stres sırasındaki myokard perfüzyonu, yani dolaylı olarak koroner arter kan akımını gösterir.

8  Enjeksiyondan 10-15 dakika sonra ise gerek myokart gerekse de diğer organlarda tutulmuş olan Tl-201 serbestleşerek ;washout ; tekrar kan akımına geçer.Kan dolaşımına katılan Tl- 201 in tekrar myokard tarafından aktif olarak tutulmasına ise “redistribüsyon” denir.Tl-201 enjeksiyonundan 3 saat sonra alınan görüntüler redistribüsyonun göstergesi olup hücre membran bütünlüğünü yansıtır.  Böylece dolaşıma kısmen geçerek 2-4 saat içinde tekrar myokard hücreleri tarafından alınır. Bu özelliği nedeniyle efor sonrasında ve istirahette myokard perfüzyonu tek enjeksiyon ile de değerlendirilebilir.  (Böbrekler yolu ile atılır)

9  Hastanın ilk önce efor veya farmakolojik stresi yapılır.  Tl-201 enjeksiyonundan sonra 3 dakika içresinde hasta stres çekimine alınır.  İmajlar supine pozisyonda 180 derece spect olarak alınır.  Çekim sonrası (ilk enjeksiyondan 3 saat sonra ) rest enjeksiyonu için 1 mci TL-201 enjekte edilir. Ve 1 saat sonra hasta rest çekimi için çağrılır.  Görüntüleme 64x64 veya 128x128 matriks kullanılarak yapılır.  HL kolimatör kullanılır.

10 UYGULAMA ALANLARI  Myokard enfarktüsü  İskemik kalp hastalıklarının tanısı ve takibi  By-pass ve anjioplasti öncesi ve sonrasında takip  Kapak hastalıklarında operasyon öncesi  Kardiomiyopatiler

11 GÖRÜNTÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


"MYOKARD PERFÜZYON SPECT SİNTİGRAFİSİ. HASTA HAZIRLIĞI  Randevu verme sırasında hasta işlem için bilgilendirilir.  Hastanın en az 4 saat öncesinden aç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları