Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MYOKARD PERFÜZYON SPECT SİNTİGRAFİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MYOKARD PERFÜZYON SPECT SİNTİGRAFİSİ"— Sunum transkripti:

1 MYOKARD PERFÜZYON SPECT SİNTİGRAFİSİ

2 HASTA HAZIRLIĞI Randevu verme sırasında hasta işlem için bilgilendirilir. Hastanın en az 4 saat öncesinden aç olması ,çay kahve içmemiş olması gerekir. Hastanın kullandığı kalp ve tansiyon ilaçları mevcut iskemiyi maskelememesi için tetkik öncesinde kesilir . Beta blokerler tetkikten 48 saat , nitrat grubu 12 saat ve kalsiyum kanal blokerleri 24 saat önce kesilmelidir. Beta bloker grubu ilaçlar egzersiz sırasında maksimal kalp hızına ulaşılmasını engelleyebilirler.kalsiyum kanal blokerleri ve nitrat grubu ilaçlar ise kardiyak iskemiyi engelleyebilirler. Efor testi uygulanacak hastaların rahat bir kıyafetle gelmeleri tembih edilir. Hasta diabetik ise diabet ilaçlarının kesilmemesi konusunda uyarılır.

3 RADYOFARMASOTİK VE DOZAJ
Tc-99m MIBI (Yarı ömrü 6 saat /enerjisi 140 Kev) Stres İçin mCi Rest İçin mCi Tl-201 (Yarı ömrü 72 saat / enerjisi 80 Kev) Stres için 3 mCi Rest için 1 mCi

4 EGZERSİZ TESTİ TREADMİL STRES TESTİ
Hasta koşu bandında yürütülür.Her üç dakikada bir bandın eğimi ve hızı artırılır.Hedeflenen kalp hızına ulaşıldığında aktivite hastaya enjekte edilir. Amaçlanan maksimum kalp hızı (220- yaş )formülüne göre hesaplanır. Her adımda kalp hızı ve kan basınç ölçümleri EKG kayıtları yapılır. Efor yapamayacak hastalarda farmakolojik stres uygulanır.(dobutamin,dipridamol) Eforu Sonlandırma Kriterleri Sistolik kan basıncında 10 mmHg den fazla düşüş Ciddi anjina Ataksi, baş dönmesi gibi nörolojik bulgular Siyanoz Ventriküler taşikardi 1 mm den fazla ST yükselmesi Hastanın teste devam etmek istememesi

5 ÇEKİM PROTOKOLÜ Tc-99m MIBI
Stres enjeksiyonundan dakika sonra hepatik atılımı kolaylaştırmak için hastaya süt ve çikolata yiyip içmesi söylenir ve yaklaşık 60 dakika sonra stres imajı alınır . Frame başına 45 sn alınır. Stres imajları supine pozisyonda kollar baş altına yerleştirilir. Spect çekim 45 derece sağ ön oblikten başlanarak 180 derece kalp etrafında yarım tur ile arka sol oblik pozisyonunda tamamlanır. Steres enjeksiyonundan 2.5 saat sonra rest enjeksiyonu yapılır Enjeksiyondan 30 dakika sonra hasta rest çekime alınır. Rest imajları supine pozisyonda frame başına 35 sn alınır. Görüntüleme 64x64 veya 128x128 matriks kullanılarak yapılır. HL kolimatör kullanılır.

6 DİPRİDAMOL (PERSANTİN) STRES TESTİ
Dipridamol hastanın kilosuna göre ayarlanır.( 0.56mg/kg) Dipridamol 4 dakikalık bir zaman içinde hastaya verilir.4 dakika sonra aktivite hastaya enjekte edilir. ST çökmesi veya göğüs ağrısının oluşturduğu durumlarda hastalarda önce aktivite enjekte edilir ve 1 dakika sonra 100 mg aminophyline yapılır. Dipridamolün vazodilatasyon (baş dönmesi ,baş ağrısı ,hipotansiyon )myokard iskemi (st çökmesi ve anjina pectoris)bulantı , karında rahatsızlık hissi gibi yan etkileri vardır. Dipridamol testi kararsız anjina akut myokard enfarktüsü hipotansiyon (sistolik<90 mgHg) şiddetli migrende ve astım bronşialede kontra endikedir. DOBUTAMİN STRES TESTİ Dobutamin kalp hızının , kalp basıncının ve myokard kasılmasının artmasına bağlı olarak myokard oksijen gereksinimi ileri derecede arttırır250 cc izotonik NaCl’ün içerisinden 20 cc çekilerek 20 cc dobutamin (250 ) mg eklenir. Ekg kontrolü altında 3 dakikalık aralıklarla 5mg/kg/dak başlanarak 40 mg/kg /dak kadar dobutamin infüzyon şeklinde verilir. Yan etkisi çarpıntı,nefes darlığı,bulantı,ST segmentinde çökme ,hipotansiyon,anjina pectoris sayılabilir.Plazma yarı ömrü kısa olduğundan infüzyon kesilmesinden kısa bir süre sonra bu yan etkiler kaybolur.

7 TL-201 ÇEKİM PROKOLÜ Tl-201 Potasyum analoğu olan Talyum-201 düşük enerjili ve gama yayıcı bir radyoisotopdur. Myokard hücreleri tarafından tutulumu bölgesel kan akımına, Na-K-ATP ase pompa sistemine ve hücrelerin canlılığına bağlıdır.TLl-201 in ancak %3-6 sı myokard tarafından tutulur.Maksimal stres sırasında enjekte edilen Tl dakika içerisinde miyokartta pik konsantrasyona ulaşır.Dolayısıyla maksimal stres sırasında uygulanan Tl-201 enjeksiyonundan 5 dakika sonra alınmaya başlanan görüntüler stres sırasındaki myokard perfüzyonu , yani dolaylı olarak koroner arter kan akımını gösterir.

8 Enjeksiyondan dakika sonra ise gerek myokart gerekse de diğer organlarda tutulmuş olan Tl-201 serbestleşerek ;washout ; tekrar kan akımına geçer .Kan dolaşımına katılan Tl-201 in tekrar myokard tarafından aktif olarak tutulmasına ise “redistribüsyon” denir.Tl-201 enjeksiyonundan 3 saat sonra alınan görüntüler redistribüsyonun göstergesi olup hücre membran bütünlüğünü yansıtır. Böylece dolaşıma kısmen geçerek 2-4 saat içinde tekrar myokard hücreleri tarafından alınır. Bu özelliği nedeniyle efor sonrasında ve istirahette myokard perfüzyonu tek enjeksiyon ile de değerlendirilebilir. (Böbrekler yolu ile atılır)

9 Hastanın ilk önce efor veya farmakolojik stresi yapılır.
Tl-201 enjeksiyonundan sonra 3 dakika içresinde hasta stres çekimine alınır. İmajlar supine pozisyonda 180 derece spect olarak alınır. Çekim sonrası (ilk enjeksiyondan 3 saat sonra ) rest enjeksiyonu için 1 mci TL-201 enjekte edilir. Ve 1 saat sonra hasta rest çekimi için çağrılır. Görüntüleme 64x64 veya 128x128 matriks kullanılarak yapılır. HL kolimatör kullanılır.

10 UYGULAMA ALANLARI Myokard enfarktüsü
İskemik kalp hastalıklarının tanısı ve takibi By-pass ve anjioplasti öncesi ve sonrasında takip Kapak hastalıklarında operasyon öncesi Kardiomiyopatiler

11 GÖRÜNTÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


"MYOKARD PERFÜZYON SPECT SİNTİGRAFİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları