Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam Kalite Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam Kalite Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Toplam Kalite Yönetimi
EFQM Yrd. Doç. Dr. Elif Dülger Kahraman

2 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
BİR MODELE OLAN GEREKSİNİM Sektör, büyüklük, yapı veya olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun bağımsız olabilmesi için uygun bir yönetim sistemi kurması gereklidir. EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlar tarafından çeşitli biçimlerde kullanılabilecek pratik bir araçtır.

3 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Kullanım amaçları arasında aşağıdaki uygulamaları saymak mümkündür: Kurumsal mükemmelliğe giden yolda nerede olduğunun değerlendirilmesi, belirlenmiş vizyonu ve misyonu ile ilişkili olarak temel kuvvetli yönlerinin ve olası iyileştirme alanlarının farkına varılması için kuruluşa yardımcı olunması Kuruluşun; fikirleri kendi bünyesinde veya dışında etkili biçimde yayabilmesini kolaylaştırmak üzere ortak bir dil ve düşünce tarzının oluşturulması Mevcut ve planlanan girişimlerin bütünleştirilmesi, tekrarların önlenmesi ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi Kuruluşun yönetim sistemi için temel bir yapı oluşturulması

4 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Tüm kuruluşlar başarılı olma çabası içindedir. Ancak bazıları başarısız olur; bazıları belli dönemler boyunca başarı elde eder ve sonunda gözden kaybolurlar, az sayıda kuruluş ise sürdürülebilir bir başarı elde eder, hak edilmiş bir başarı ve saygınlık kazanır. EFQM sürdürülebilir bir başarının takdir edilmesi, tanıtılması ve aynı zamanda sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen kuruluşlara rehberlik edilmesi amacıyla kurulmuştur.

5 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Bu amaç birbiriyle bütünleşik üç unsurla gerçekleştirilir: Mükemmelliğin Temel Kavramları: Herhangi bir kuruluşun sürdürülebilir mükemmelliğe erişebilmesi sürecinin temelinde yatan ilkeler EFQM Mükemmellik Modeli: Kuruluşların temel kavramları ve RADAR uygulamasına yardımcı olacak çerçeve RADAR: Sürdürülebilir başarıyı elde etmeyi amaçlayan bir kuruluşun, bu yolda karşılaştığı güçlükleri aşması için kuruluşu desteklemek üzere kullanılabilecek dinamik bir değerlendirme çerçevesi ve güçlü bir yönetim aracı

6 Mükemmelliğin Temel Kavramları
Herhangi bir kuruluşun sürdürülebilir başarıyı elde edebilmesi için gerekli temeli oluşturur. Bu kavramlar mükemmel bir kurumsal kültür için gerekli unsurların esası olarak kullanılabilir. Temel kavramlar aynı zamanda üst yönetimin ortak dilini oluşturur.

7 Mükemmellik Modeli - Kriterler

8 Mükemmellik Modeli - Kriterler
Şekilde bloklarla temsil edilen kuruluşların mükemmelliğe erişme yolunda gösterdiği çabalara ilişkin değerlendirmeleri içeren ana kriterlerin ayrıntılı olarak anlaşılmalarını sağlayan ayrı ayrı alt açınımları vardır. Yani her bir kriter, daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla çeşitli sayıda alt kriterlerle desteklenmiştir. Alt kriterler, değerlendirme sırasında cevaplandırılması gereken çeşitli sayıda soruyu ortaya koyar.

9 Mükemmellik Modeli - Kriterler
GİRDİ KRİTERLERİ

10 Mükemmellik Modeli - Kriterler
1. Liderlik Mükemmel kuruluşlar; geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren, kuruluşun değerleri ve etik anlayışı doğrultusunda örnek olan ve sürekli güven aşılayan liderlere sahiptir. Mükemmel kuruluşların liderleri esnektir, kuruluşun sürekli başarısını sağlayacak biçimde gerekenlerin zamanında öngörülmesini ve gerçekleştirilmesini güvence altına alır.

11 Mükemmellik Modeli - Kriterler
2. Strateji Mükemmel kuruluşlar misyon ve vizyonlarını, paydaş odaklı strateji oluşturarak gerçekleştirir. Stratejiyi yaşama geçirmek üzere; politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler oluşturur ve uygulamaya alır.

12 Mükemmellik Modeli - Kriterler
3. Çalışanlar Mükemmel kuruluşlar çalışanlarına değer verir; bireysel ve kurumsal amaçların karşılıklı yarar sağladığı bir kültür yaratır. Çalışanların yeteneklerini geliştirir; adalet ve eşitliği destekler. Çalışanlarını gözetir, onlarla iletişim kurar, onları motive edecek biçimde tanır ve takdir eder, katılımlarını sağlar; yetenek ve bilgi birikimlerini kuruluşa yarar sağlayacak yönde kullanmalarına olanak verir.

13 Mükemmellik Modeli - Kriterler
4. İşbirlikleri ve Kaynaklar Mükemmel kuruluşlar; kuruluş dışı işbirliklerini, tedarikçilerini ve iç kaynaklarını strateji ve politikalarını destekleyecek biçimde, süreçlerinin etkili çalışması doğrultusunda planlar ve yönetir. Çevresel ve toplumsal etkilerinin etkili bir biçimde yönetilmesini güvence altına alır.

14 Mükemmellik Modeli - Kriterler
5. Süreçler, Ürünler ve Hizmetler Mükemmel kuruluşlar müşterilerine ve diğer paydaşlarına artan bir değer üretmek üzere süreçler, ürünler ve hizmetler tasarlar, bunları yönetir ve iyileştirir.

15 Mükemmellik Modeli - Kriterler
SONUÇ KRİTERLERİ

16 Mükemmellik Modeli - Kriterler
6. Müşterilerle İlgili Sonuçlar Mükemmel kuruluşlar müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan veya aşan mükemmel sonuçlara ulaşır ve bunları sürdürür. 7. Çalışanlarla İlgili Sonuçlar Mükemmel kuruluşlar çalışanlarının gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayan veya aşan mükemmel sonuçlara ulaşır ve bunları sürdürür.

17 Mükemmellik Modeli - Kriterler
8. Toplumla İlgili Sonuçlar Mükemmel kuruluşlar ilgili toplumsal paydaşlarının gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayan veya aşan mükemmel sonuçlara ulaşır ve bunları sürdürür. 9. İş Sonuçları Mükemmel kuruluşlar iş paydaşlarının gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayan veya aşan mükemmel sonuçlara ulaşır veya aşan çarpıcı sonuçlara ulaşır ve bu sonuçları sürdürür.

18 RADAR RADAR değerlendirme ve yönetim aracı; EFQM Mükemmellik Ödülü ve Avrupa’da Ulusal Kalite Ödülü süreçlerinin çoğunda başvuruları puanlamak için kullanılır. RADAR aynı zamanda özdeğerlendirme yapan kuruluşlar tarafından puanlama, kendi puanlarını başka kuruluşlarla karşılaştırma ve diğer amaçlarla da kullanılır. RADARın açılımına bakacak olursak; Results: Sonuçlar Approach: Yaklaşım Deployment: Yayılım  Assessment: Değerlendirme  Review: Gözden geçirme

19 RADAR

20 RADAR RADAR, EFQM Mükemmellik Modeli yöneticilerin / liderlerin, kuruluşlarının ne yaptığına ve hangi sonuçları elde ettiğine ilişkin neden-sonuç ilişkilerini anlamasını sağlar. RADAR kullanılarak, herhangi bir kuruluşun sahip olduğu kurumsal mükemmellik derecesini sağlıklı bir biçimde değerlendirmek mümkündür. RADAR bir kuruluşun performansını yapısal bir yaklaşımla sorgulama olanağı sağlar. RADAR aynı zamanda EFQM Mükemmellik Ödülü ve diğer tanıma veya değerlendirme süreçlerinde puanlama yöntemi olarak da kullanılır. Ayrıca kuruluşta gerçekleştirilecek değişimin yönlendirilmesine ve iyileştirme projelerinin yönetilmesine yardımcı olur.

21 RADAR RADAR, herhangi bir kuruluşun performansını sorgulamak amacıyla yapısal bir yaklaşım sağlayan dinamik bir değerlendirme çerçevesi ve güçlü bir yönetim aracıdır. En genel bakış açısıyla RADAR bir kuruluşun aşağıdaki boyutları dikkate alması gerektiğini belirtir: Stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken sonuçları belirleme, Gereken sonuçları hem mevcut durumda hem de gelecekte gerçekleştirmek amacıyla birbiriyle bütünleşik yaklaşımların planlaması ve oluşturulması, Uygulamayı güvence altına almak üzere yaklaşımları yayma, Elde edilen sonuçların izlenmesine, analizine ve sürekli öğrenme faaliyetlerine dayanarak değerlendirme ve iyileştirme.


"Toplam Kalite Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları