Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Sunuş Planı Yerel Ölçme Merkezleri Mevcut Durum
Neden Yerel Ölçme Merkezleri? Yerel Ölçme Merkezlerinin Görevleri Genel Müdürlüğümüzce Yapılacak Çalışmalar Sonuç

3 Mevcut durum Okullarda sürekli olarak ölçme faaliyetleri yapılmakta ancak yapılan çalışmalar öğrenciye sadece not verme amacıyla yapılmaktadır. Öğretmenler sorularını kazanımlara uygun olarak hazırlamamakta; vb. adreslerden rastgele sorular almaktadır. Öğretmenler tarafından yapılan sınav sonuçlarında okuldan okula hatta sınıftan sınıfa büyük farklılıklar çıkmaktadır. Öğretmenler kazanımlar ve program konusunda yeterince bilgili değiller Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonrasında geri dönüt sistemi( kazanım karnesi veya konu temelli karne) bulunmamaktadır.

4 Mevcut durum 10. kalkınma planında hedeflenen bireysel farklılıkları gözeten ve sınavdan çok süreç odaklı değerlendirme yapısının oluşturulması öngörülmektedir. (etkinliklerin ölçülmesi, kazanım ve program temelli değerlendirme ve izleme yoluyla bu hedefe katkıda bulunmak) Okullar arasındaki ölçme farklılığından kaynaklanan haksız rekabet ortamı bulunmaktadır. Sanatsal ve sportif etkinliklerin ölçülmesine yönelik objektif ölçme araçları bulunmamakta ve sübjektif yöntemler kullanılmaktadır. Destek kursları asıl derslerin tekrarı niteliğinde yapılmakta, öğrencilerin neyi öğrenip öğrenmediklerine göre ölçme ve planlama yapılmamakta

5 NEDEN YEREL ÖLÇME MERKEZLERİ?
Ortak sınavlara ilişkin aşağıdaki soruların yanıtların bilinmesinin çok önemli ve faydalı olacağı İl Milli Eğitim Müdürleri tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Hangi konu veya kazanımlara ilişkin sorular sorulmuştur? Öğrencinin öğrendiği veya öğrenemediği konular/kazanımlar nelerdir? Kazanımlara yönelik olarak öğrenci, sınıf, okul, ilçe, il ve Türkiye geneli durumlar nedir?

6 NEDEN YEREL ÖLÇME MERKEZLERİ?
Yerel Ölçme Merkezleri çalışması ile bu soruların yanıtlanmasına katkıda bulunmakla beraber aşağıdaki amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Tüm sınıf seviyelerinde; Öğretmen yapısı sınavların ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun hale getirilmesi ve niteliklerinin artırılması Belirtke tablosu Sınav analiz çalışmaları Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonrası kazanım ve konu temelli geri bildirim yoluyla eksikliklerin tespiti Öğrenci, sınıf ve okul kazanım karneleri

7 NEDEN YEREL ÖLÇME MERKEZLERİ?
Sosyal etkinliklerin ve becerilerin ölçülmesi Objektif ölçme araçlarının geliştirilmesi Sınavların yanında anket ve gözlem formları ile öğrencilerin bütüncül olarak değerlendirilmesi. Okullar arasındaki ölçme farklılığından kaynaklanan haksız rekabetin ortadan kaldırılması

8 NEDEN YEREL ÖLÇME MERKEZLERİ?
Destekleyici kursların daha etkili olabilmesi için öğrencinin neyi öğrenip neyi öğrenmediğinin kazanım ve konu temelinde geri bildirimi ve kursların bu sonuca göre planlanması Ülke genelinde öğretim programlarının eş zamanlı uygulanmasını sağlaması,

9 YEREL ÖLÇME MERKEZLERİNİN GÖREVLERİ
Okul, ilçe, İl geneli nitelikli ortak sınavlar yapılmasını sağlamak Ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda öğretmen ve yöneticileri bilgilendirmek Açık uçlu soru ve cevap anahtarı hazırlama eğitimleri vermek Yapılan sınav sonuçlarına yönelik analiz çalışmaları yapmak veli, öğretmen, okul ve il yöneticilerine geri dönüt vermek İl genelinde eğitim öğretimi etkileyen faktörleri tespit amaçlı anket geliştirmek ve sınav sonuçları ile birlikte değerlendirmek

10 YEREL ÖLÇME MERKEZLERİNİN GÖREVLERİ
Doğrudan yazılı sınav yapılmayan derslere yönelik (Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar vb.) gözlem ve değerlendirme formları hazırlamak İl geneli izleme sınavlarını organize etmek Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğini izlemek Üst öğretim kurumlarına geçiş için hazırlık çalışmaları yapmak

11 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ
Detaylı projelendirme ve çalışma yönergesinin hazırlanması İhtiyaç duyulan alanlarda personel eğitimi ve uzman desteği Ölçme - değerlendirme ilkeleri ile ilgili farkındalık oluşturmak Geri dönüt sisteminin kurulması (kazanım karnesi, okul gelişim karnesi) Geçerliği ve güvenirliği yüksek ölçme araçları geliştirme konusunda çalışmalar yapmak Yerelde yapılan çalışmaları raporlaştırılması yoluyla ülke genelinde izleme çalışmalarının yapılması

12 SONUÇ Ortak sınav sistemi ile sınav kaygısı sürece yayılmış, ağırlık sınavlardan çok eğitim öğretim süreçlerine yönelmiştir. Bu durum il bazında çeşitli ölçme ve değerlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırmıştır. Ancak bu çalışmalar birbirinden kopuk ve uzman desteği olmadan sürdürülmekte, çalışmalarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Takdir ve tensip buyurmanız durumunda Yerel Ölçme Değerlendirme Merkezleri çalışmasının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğine yönelik olumlu katkılar sunabileceği düşünülmektedir.

13 Ölçme Değerlendirme Merkezi
Ölçme Değerlendirme Birimi

14 SONUÇ Ölçme Değerlendirme ve sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce eğitime alınan personel görev yapacak Nihai Hedef Öğretmenlerin sınav yapmaması, sınavların il/ilçe merkezlerince yapılması


"ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları