Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA KONUSUNUN BELİRLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA KONUSUNUN BELİRLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA KONUSUNUN BELİRLENMESİ
Araştırma konusunun seçilmesi bir araştırma için hem önemli hem de karar verilmesi zor bir aşamadır. Bir bakıma araştırma konusuna-problemine karar verilmesi araştırmanın yarı yarıya nihayetlendiği anlamına gelir.

2 Araştırma konusunun iyi ifade edilmemesi halinde, belirgin bir soruya cevap aramayan, hedefsiz ve amaçsız derlemeler yapılmaktan öteye geçilemez. Araştırma planında yer alan bütün işlemler, araştırmanın konusuna göre karara bağlanacağından, araştırma konusunun yada sorunun açık ve seçik olarak belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

3 Araştırma Sorununun Kapsamı
Belirgin Olmalıdır: Araştırma sorunu ortaya atılırken, sorunun sınırları ve kapsamı iyi tanımlanmalıdır. Ortaya atılan konu yeterince açık olmayan ve kapsamına nelerin gireceği belli olamayan bir sorunun ifadesi olmamalıdır.

4 -Neyi araştırıyorsun? 6’yı? Öylemiiii? Ama bana anlattıkların 6’ya değil, 9’a benziyor.

5 Kullanılan Kavramlar Açık ve Kesin Olarak Tanımlanmalıdır: Araştırma sorununda dile getirilen olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri açıklamakta kullanılan kavramlar tanımlanarak belirgin hale getirilmelidir.

6 Araştırma Sorunu Bir Ön Araştırmayla Netleştirilmelidir:

7 üç önemli faydası olur. Yapılacak ön araştırma,
araştırma sorunumuzun açık ve seçik olarak belirlenmesinde ve sınırlarının belirginlik kazanmasında üç önemli faydası olur.

8 Yapılan ön araştırma; araştırmayı düşündüğümüz konu üzerinde, daha önce yapılmış araştırmaların olup olmadığını belirlememizi ve böylelikle bir tekrarlamanın önlenmesini sağlar.

9 2. Yapılan ön araştırma; konunun daha derinlemesine incelenmesi gereken yönlerinin ve yeterince incelenmemiş olan boyutlarının neler olduğunu ve hangi araştırma yöntem ve tekniklerini kullanırsak amaca uygun bilgiler elde edebileceğimizi gösterir.

10 3. Yapılan ön araştırma; alanda daha önce yapılan araştırmalarla ve bunların dayandığı kuramsal çerçevelerle bağlantı kurulmasına yardımcı olur. Önceki araştırmalarla ve genel kuram ile bağlantısı kurulmadan yapılacak bir araştırmanın bilimsel bilgi birikimine önemli katkısının olamayacağı açıktır. ((((((

11 Bir Varsayım Geliştirmeye Zemin Hazırlamalıdır:
Varsayım; gözlenen olaylar arasında henüz kesinlikle kanıtlanmamış ancak kanıtlanması olası görülen ilişkileri anlatan bir önermedir. Varsayımı, geçerliliğini denetleyebilmek için teste tabi tutulan bir önerme şeklinde de tanımlayabiliriz.

12 Varsayım, araştırma sorunu üzerine dikkatleri çekerek, sorunla ilgisi olmayan gözlemlerin yapılmasını ve bilgilerin toplanmasını önler. “Kırsal kesimden büyük kentlere göç edenlerin çoğunluğunu kırsal kesimdeki işsizler oluşturmaktadır”

13 İyi Bir Konunun Belirleyicileri
Araştırılabilir olmak Özgünlük Uygulama ve kuramsal anlamlılık Değerlendirme komitesinin-jürinin beklentilerine uyum Kişisel yeteneklere uyumluluk


"ARAŞTIRMA KONUSUNUN BELİRLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları