Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IX: Stratejinin Uygulanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IX: Stratejinin Uygulanması"— Sunum transkripti:

1 IX: Stratejinin Uygulanması
Stratejinin uygulanması aşamasında a- Örgüt yapısı oluşturulur… b- İnsanlar yönetilir Recai Coşkun

2 STRATEJİNİN UYGULANMASI
Stratejinin uygulanması bir stratejik planın gerçekleştirilmesi için gerekli eylem ve tercihlerin toplamı anlamına gelir. Bu süreçte hedefler, taktikler ve stratejiler uygulamaya geçirilir. Bunun için programlar, bütçeler ve süreçler oluşturulur. Strateji oluşturma ve uygulaması bir bütünlük içinde gerçekleştirilmelidir. Stratejik başarısızlıkların çoğunun kökeninde «stratejinin kötü uygulanması yatar. Örneğin satınalma, birleşme ve birlikte girişim stratejilerinin büyük çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun arkasındaki sebeplerin başında iletişimsizlik, gerçekçi olmayan sinerji beklentileri, yapısal problemler, master planın olmayışı, ivmenin kaybedilmesi ve üst yönetimin yetersiz desteği gibi nedenler gelmektedir. Recai Coşkun

3 STRATEJİNİN UYGULANMASI AŞAMASINDA CEVAP ARANAN SORULAR
Stratejik planın uygulamaya koyacak kişiler kimlerdir? İşletmenin faaliyetlerini yeni plan doğrultusunda uyarlamak için neler yapılmalı? Yapılması gerekenleri yapabilmek için kişiler nasıl birlikte çalışacaklar? Recai Coşkun

4 STRATEJİNİN UYGULANMASI AŞAMASINDA SORUNLAR
1. Uygulama planlanandan daha uzun süre alır 2. Öngörülmeyen büyük sorunlar ortaya çıkar 3. Faaliyetlerin koordinasyonunda yetersizlikler görülür 4. Birimler arasındaki rekabet ve uyuşmazlıklar dikkati uygulamadan başka yönlere çeker. 5. Görev alan çalışanların yetkinlikleri üstlendikleri işler için yetersiz kalır. 6. Alt kademe çalışanlarına verilen eğitim geliştirmede yetersizlikler. 7. Kontrol edilemez dış çevre faktörleri sorun oluştururlar 8. Alt ve orta düzey yöneticilerin liderlik ve yön belirlemede yetersizlikleri görülür. 9. Stratejinin uygulanmasında anahtar görev ve faaliyetlerin iyi tanımlanmaması sorunu ortaya çıkar. 10. Bilgi sisteminin faaliyetleri izlemede yetersiz kalması. Recai Coşkun

5 Stratejiyi Kimler Uygular?
Örgüt yapısına bağlı olarak bu değişir. Ancak stratejiyi uygulayanlar, oluşturanlardan çok daha fazladır. Büyük ve biçimsel yapısı belirgin işletmelerde üst-orta-alt kademe yöneticiler, stratejinin uygulamaya geçirilmesi için kendi birimlerine düşen görevleri ve kendilerinden beklenilenleri çalışanlarıyla paylaşırlar, onları bilgilendirir, cesaretlendirir ve yönlendirirler. Stratejinin oluşturulması aşamasına katılmayıp ta uygulama aşamasında kritik görev alan çalışanların değişikliklere açık veya örtülü direnç göstermeleri mümkündür. Bu yüzden stratejinin geliştirilmesi ile uygulanması aşamalarında katılımcılığın mümkün olduğunca sağlanması gerekir. Recai Coşkun

6 Uygulama Aşamasında Neler Yapılmalı?
Bölüm ve fonksiyon yöneticileri bir araya gelerek stratejinin uygulanması için programları, bütçeleri ve süreçleri oluştururlar. Farklı birimler arasında sinerji oluşturmak için düzenlemeler ve faaliyetler gerçekleştirirler. Değişim düzeyini ve değişimin yönetimini belirlerler. Yapı, strateji uyumunu sağlarlar. Recai Coşkun

7 PRROGRAMLAR Programlar, stratejik planın gerçekleşmesi için oluşturulan « stratejinin eyleme dönük olmasını sağlarlar. Günümüzde işletmeler ve değişik kuruluşlar stratejik planlarıyla eşgüdümlü programları uygulamaya koymaktadırlar. En yaygın bilinen programların başında «Toplam Kalite Yönetimi», «ISO belgelendirmeleri» «akreditasyon çalışmaları» gelmektedir. Bunun dışında her örgüt kendi ihtiyaç ve önceliklerine göre programlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Örneğin Xerox şirketi, rakiplerine göre maliyetlerinin çok yüksek olduğunu fark edince «6 sigma» programını uygulamaya koydu. Program sayesinde maliyetlerde önemli düşüşler meydana geldi. Bu program dünyada birçok şirket tarafından taklit edilmeye başlandı. Yıldız Holding Godiva gibi devasa şirketler satınalınca yönetim ekibini uluslararası alanda da güçlendirecek bir eğitim programını uygulamaya koydu. Holding İKY Genel Müdürü Ege Karapınar konu ile ilgili şöyle diyor: «Stratejimizi belirlerken, liderlerin stratejik bakış açısına ve aynı zamanda insanlara liderlik etme özelliklerine odaklanacağız demiştik. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl INSEAD ile birlikte üst yönetime yönelik bir program başlattık. Burada genel müdür seviyesinde 5 modüllü bir liderlik gelişim programımız oldu…Bunun dışında hem yeni genel müdür olanlara hem de direktörlerimize yönelik yine çok boyutlu bir program geliştirme aşamasındayız».(https://www.yildizholding.com.tr/basinda-biz/insanlarin-yuzunu-gulduren-bir-sirket-olmak-istiyoruz/) Recai Coşkun

8 BÜTÇELER Finansal bütçeler belirli bir zaman diliminde gerek duyulan fonların nasıl elde edilecekleri ve nasıl harcanacaklarınaı gösterir belgelerdir. Yıllık bütçeler en yaygını olmakla birlikte bir günden 10 yıla uzanan aralıklar için de bütçelerin oluşturulduğu görülür. Temel olarak finansal bütçe, stratejinin uygulanması için nelerin hangi finansal kaynaklarla yapılacağının belirlenmesidir. Ancak bütçeler birer «harcamaları kısmak» aracı olmaktan çok örgüt kaynaklarının en verimli ve karlı bir şekilde kullanılmasına aracılık etmelidirler. Finansal bütçeler firmanın geleceğe dair tahminlerine dayalı olarak kaynaklarının dağılımını planlamasıdır. Nakit bütçeleri, faaliyet bütçeleri, harcama bütçeleri, departman, fabrika, işletme, şirket bütçeleri gibi değişik türlerden söz edilebilir. Recai Coşkun

9 YAPI-STRATEJİ İLİŞKİSİ Chandler, 1962
Yeni Strateji Oluşturuldu Yeni Yönetim Sorunları Doğdu Örgüt Performansı Düştü Örgüt Yapısı Yenilendi Örgüt Performansı İyileşti Recai Coşkun

10 Bazı Örgüt Yapıları Örgüt yapısıyla strateji arasında uyum…
Yaygın Yapı Türleri Basit Fonksiyonel Bölgesel Karma Divizyonel Matris Şebeke Recai Coşkun

11 Örgüt yapısının işlevi
Yetki ve sorumluluk alanlarını belirler Bilgi akışının ve ilişkilerin yönünü belirler Stratejinin uygulanmasında görev alanlarını belirler -ana soru: Strateji mi yapıyı, yap mı stratejiyi takip eder? Koşul Bağımlılık (durumsallık): Çevre koşulları yapıyı belirler… Recai Coşkun

12 Mikro İşletmeler İçin Recai Coşkun

13 Fonksiyonel Yapı Departmanlar yapılan işlere göre oluşturulur
G.M. Satınalma Üretim Muhasebe Pazarlama Recai Coşkun

14 Fonksiyonel yapı- üstünlük zayıflık
İşbölümü ve uzmanlaşma ile etkinlik sağlanır Aynı işin birden çok yapılması önlenir Rol belirsizliği azalır Ancak Bütünlük ve eşgüdün zorlaşır Departmanlar arasında iletişim ve ortak amaç belirleme sorunu doğar Recai Coşkun

15 Divizyonel Yapı ARÇELİK A.Ş. Yönetim Kurulu Genel Merkez AR_GE
Genel Müdür Beyaz Eşya CEO Paz. Ürt Fns Elektronik Ürtm Fins Ev Aletleri Genel Merkez İKY Recai Coşkun

16 Bölge temelli yapı M. İlaç San. G.M. MARM. Pzrl Ürtm Fns And. İç
Üretim Akdnz

17 Karma yapı Sabancı Üniversitesi
Fonksiyonel ve ürün temelli yapı karması Sabancı Üniversitesi Rektör Finansal Hizm. Öğrenci İşleri Hukuk İşletme Öğretim Pazarlama İdare Bilgi İşlem Mühendislik Kütüphane Recai Coşkun

18 Tartışma Soruları Stratejinin uygulanması aşamasında ne tür sorunlarla karşılaşılabilinir? Stratejinin uygulanması ile örgüt yapısı arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Örgüt yapısı mı stratejiyi strateji mi örgüt yapısını belirler? Bir örgütün şeması incelendiğinde ne tür bilgiler elde edilebilir? Strateji uygulanırken bütçeler ne tür işlev görür? Gerçek hayattan stratejiyi destekleyen program uygulamalarına iki örnek bulunuz. Recai Coşkun


"IX: Stratejinin Uygulanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları