Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30/05/12 Özlem ÇAVUŞOĞLU & Neşe ATASELİM Ali Akkanat Anadolu Lisesi Rehber Öğretmenleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30/05/12 Özlem ÇAVUŞOĞLU & Neşe ATASELİM Ali Akkanat Anadolu Lisesi Rehber Öğretmenleri."— Sunum transkripti:

1 30/05/12 Özlem ÇAVUŞOĞLU & Neşe ATASELİM Ali Akkanat Anadolu Lisesi Rehber Öğretmenleri

2 DERS SEÇ İ M İ NED İ R? 10. sınıfı başarıyla bitiren ö ğ renciler 11. sınıfta görecekleri BAZI dersleri seçebileceklerdir. Ö ğ renci hangi mesle ğ e yönelmek istiyorsa ona uygun dersleri seçebilir. 2

3 HANG İ DERSLER İ SEÇMEL İ Y İ M? Üniversi t elerin hangi bölümlerinin hangi puan türüyle ö ğ renci alaca ğ ı bellidir. İ stedi ğ iniz bölümü kazanmak için size hangi ders lazımsa kendinizi o yönde yetiştirmelisiniz. Yani 11. sınıftan itibaren istedi ğ iniz bölüm ile ilgili dersleri seçerek bu derslerde uzmanlaşmalısınız. İ stedi ğ iniz mesleklerin hangi derslerle ilişkili oldu ğ unu bilmeniz bu noktada çok önemlidir. 3

4 DERS SEÇ İ M İ NE ZAMAN YAPILIR ? 4 Ders se mi veli, sınıf rehber ö ğ retmeni ve rehber ö ğ retmenin bilgisi dâhilinde ö ğ renci tarafından ikinci dönemin ilk haftasında seçilir ve e-okul sistemine işlenir. (10.sınıfta) 2. dönemin ilk haftası seçmeli derslere ilişkin dilekçelerin sınıf rehber ö ğ retmenine teslim edilmesi gerekmektedir! Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan ö ğ rencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir. Seçmeli ders en az 10 ö ğ rencinin talebi do ğ rultusunda ö ğ retime açılır. Ders yılı içerisinde ö ğ renci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlü ğ ü esastır.

5 11. SINIFTA HANG İ DERSLER VAR? ORTAK DERSLER Tüm ö ğ rencilerin girmesi zorunlu olan derslerdir. SEÇMEL İ DERSLER Girmek istedi ğ iniz LYS sınavına göre seçebilece ğ iniz derslerdir. LYS sınavında çıkmayacak, daha çok genel kültür tarzında olan seçmeli derslerdir. 5

6 ANADOLU LİSESİ DERS TÜRLERİ ORTAK DERSLER DERSLER 9.SINIF10.SINIF11.SINIF12.SINIF DİL VE ANLATIM 2222 TÜRK EDEBİYATI3333 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL.1111 TARİH22-- T.C İNK TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK--2- COĞRAFYA 22-- MATEMATİK66-- FİZİK22-- KİMYA22-- BİYOLOJİ33-- SAĞLIK BİLGİSİ1--- FELSEFE--2- I.YABANCI DİL6444 II.YABANCI DİL2222 BEDEN EĞİTİMİ2222 GÖRSEL SANATLAR/ MÜZİK1111 TRAFİK VE İLKYARDIM---1 ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI35321916

7 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER 9.SINIF10.SINIF11.SINI F 12.SINIF DİL VE ANLATIM SEÇMELİ DİL ANLATIM (2)--33 TÜRK EDEBİYATI (2)--22 DİKSİYON VE HİTABET (1)(1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3)(2) MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ TEMEL MATEMATİK(2)--22 İLERİ MATEMATİK(2)--66 İLERİ FİZİK(2)--44 İLERİ KİMYA (2)--44 İLERİ BİYOLOJİ(2)--33 ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1) (2)

8 SEÇMELİ DERSLER DERSLER9.SINIF10.SINIF11.SINIF12.SINIF SOSYAL BİLİMLER SEÇMELİ TARİH (1)--4- ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)---4 SEÇMELİ COĞRAFYA (2)--44 PSİKOLOJİ (1)--22 SOSYOLOJİ (1)--22 MANTIK (1)--22 BİLGİ KURAMI (1)(1) (2) SEÇMELİ FELSEFE (1)---(1) (2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)(1) İŞLETME (1)(2) EKONOMİ (1)(2) GİRİŞİMCİLİK (1)(1) YÖNETİM BİLİMİ (1)(2) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)(2) DİN AHLAK VE DEĞERLER KUR’AN-I KERİM (4)(2) HZ.MUHAMMED’İN HAYATI (4)(2) TEMEL DİNİ BİLGİLER (2)(1) (2)

9 SEÇMELİ DERSLER DERSLER9.SINIF10.SINIF11.SINIF12. SINIF YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SEÇMELİ I. YABANCI DİL (2)--(2) (8) SEÇMELİ II. YABANCI DİL (2)--(2) (4 ) ALMAN EDEBİYATI (1)(1) (2) İNGİLİZ EDEBİYATI (1)(1) (2) FRANSIZ EDEBİYATI (1)(1) (2) SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK SEÇMELİ BEDEN EĞİTMİ (4)(2) SOSYAL ETKİNLİK (1)(1) (2) GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR(4)(2) SEÇMELİ MÜZİK (4)(2) SANAT TARİHİ (1)(2) DRAMA (1)(1) BİLİŞİMBİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1) (1) (2) PROJE HAZIRLAMA (1)(1) (2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI472023 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME1111 TOPLAM DERS SAATİ 40

10 HANG İ DERS İ SEÇECE Ğİ M? İ stedi ğ iniz mesle ğ e ve o mesle ğ e ait e ğ itimi alabilece ğ iniz üniversite bölümüne uygun LYS sınav içeriklerine göre ders seçmelisiniz. Bunun için; İ lgilerinizi, Yeteneklerinizi keşfetmeli Kendinizi tanımalısınız. Hedef belirlemelisiniz. 10

11 MESLEK SEÇİMİNDE KENDİMİZE SORMAMIZ GEREKEN SORULAR? Nasıl bir yaşam beklentim var? Başkalarının kurallarıyla mı,kendi kurallarımla mı çalışabilirim? Büyük şehirde mi,küçük şehirde mi çalışmak istiyorum? Çok para kazanmak önemli mi? Emin bir iş mi istiyorum,yoksa risk alabilir miyim?

12 Seyahat etmeyi seviyor muyum? Çabuk karar verebiliyor muyum? İletişim, ikna gücüm var mı? Bilimsel araştırmalardan zevk alıyor muyum? Ayrıntılardan sıkılıyor muyum? Açık havada çalışabilir miyim? İnsanlarla uyum içinde çalışabilir miyim? Otuzlu yaşlarda kendimi nasıl bir iş yaşamı içinde hayal ediyorum?

13 SORULAR/CEVAPLAR SEÇT İĞİ M DERSLER İ DE Ğİ ŞT İ REB İ LECEK M İ Y İ M? Seçti ğ iniz dersleri ders yılı içerisinde de ğ iştiremezsiniz. Bir sonraki ders yılında farklı dersler seçebilirsiniz. MESLEK SEÇ İ M İ NDE KARARSIZIM. AVUKAT DA OLMAK İ ST İ YORUM MÜHEND İ S DE. HANG İ DERSLER İ SEÇMEL İ Y İ M? 13

14

15 Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınavda yer alacak testler 1. Türkçe testi 2. Temel Matematik testi 3. Sosyal Bilimler testi 4. Fen Bilimleri testi YGS

16 TESTLERDERSLERSAYI TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER TARİH17 COĞRAFYA14 FELSEFE9 TEMEL MATEMATİKMATEMATİK40 FEN BİLİMLERİ FİZİK14 KİMYA13 BİYOLOJİ13

17 PUAN TÜRLERİ TESTLERİN AĞIRLIKLARI(%) TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMAT İK FEN BİLİMLER İ YGS-120104030 YGS-220103040 YGS-340302010 YGS-430402010 YGS-537203310 YGS-633103720

18

19 LYS-1 LYS-3 LYS-4 LYS-5 LYS-2 LYS

20

21

22 FEN ALANININ TESTLER İ LYS-1 MATEMAT İ K- GEOMETR İ (50 MATEMAT İ K – 30 GEOMETR İ ) 75 Dakika - 60 Dakika LYS-2 FEN B İ L İ MLER İ TEST İ (30 Kimya – 30 Biyoloji – 30 Fizik) Her biri 45 Dakika 22

23 MATEMATİK - FEN PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞTİRME YAPILAN BÖLÜMLER

24 MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak. MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji, Fizik Öğretmenlikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Su ürünleri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Zootekni gibi bölümler için kullanılacak. MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapi, Gerontoloji, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak. MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz Ulaştırma, Gıda, Elektrik, Elektronik, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak. MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak. MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji, Fizik Öğretmenlikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Su ürünleri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Zootekni gibi bölümler için kullanılacak. MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapi, Gerontoloji, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak. MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz Ulaştırma, Gıda, Elektrik, Elektronik, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak.

25 TÜRKÇE - MATEMATİK PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞTİRME YAPILAN BÖLÜMLER

26 TM ALANININ TESTLERİ EDEBİYAT- COĞRAFYA (LYS3) Türk Dili ve Edebiyatı: 56 Soru 85 dakika Coğrafya-1 : 24 Soru 35 dakika MATEMATİK- GEOMETRİ (LYS1) 30/05/12

27 TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak. TM–2 Puan türü: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sınıf Öğretmenliği. Grafik Tasarım gibi bölümler için kullanılacak. TM–3 Puan türü: Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Antropoloji, Arkeoloji, Çocuk Gelişimi gibi bölümler için kullanılacak. TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak. TM–2 Puan türü: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sınıf Öğretmenliği. Grafik Tasarım gibi bölümler için kullanılacak. TM–3 Puan türü: Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Antropoloji, Arkeoloji, Çocuk Gelişimi gibi bölümler için kullanılacak.

28 TÜRKÇE - SOSYAL PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞTİRME YAPILAN BÖLÜMLER

29 TS ALANI TESTLERİ LYS-3 EDEBİYAT – COĞRAFYA LYS-4 SOSYAL BİLİMLER TARİH :44 Soru 65 Dakika COĞRAFYA :14 Soru 20 Dakika FELSEFE-DİN KÜL.AHLAK BİL.: 32 Soru 50 Dakika 30/05/12

30 TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğr, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Gastronomi ve Mutfak gibi bölümler için kullanılacak. TS–2 Puan türü: Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Hititoloji, Rekreasyon Yönetimi gibi bölümler için kullanılacak. TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğr, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Gastronomi ve Mutfak gibi bölümler için kullanılacak. TS–2 Puan türü: Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Hititoloji, Rekreasyon Yönetimi gibi bölümler için kullanılacak.

31 YABANCI DİL PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞTİRME YAPILAN BÖLÜMLER

32 YABANCI DİL ALANI TESTLERİ Almanca- Fransızca-İngilizce olarak üç dilde yapılır 80 Soru 120 Dakika 30/05/12

33 DİL–1 puan türü: İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlikleri, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Alm., İng, Fran.), İngiliz Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., İng., Fran.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., İng., Fran.), Turizm Rehberliği (Alm., İng., Fran.) DİL–2 puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Batı bilimleri), Dilbilim (Batı dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri), Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri), Turizm Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca DİL–3 puan türü: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Çeviribilim (Doğu Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Dilbilim (Doğu Dilleri), Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri, Urdu Dili ve Edebiyatı DİL–1 puan türü: İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlikleri, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Alm., İng, Fran.), İngiliz Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., İng., Fran.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., İng., Fran.), Turizm Rehberliği (Alm., İng., Fran.) DİL–2 puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Batı bilimleri), Dilbilim (Batı dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri), Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri), Turizm Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca DİL–3 puan türü: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Çeviribilim (Doğu Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Dilbilim (Doğu Dilleri), Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri, Urdu Dili ve Edebiyatı

34 ÖRNEK DERS SEÇ İ MLER İ

35 TIP – ECZACILIK – VETERİNERLİK GİBİ SAYISAL AĞIRLIKLI MESLEKLERE YÖNELİK DERS SEÇİMİ DERSLERDERS SAATİ İLERİ MATEMATİK 6 İLERİ FİZİK4 İLERİ KİMYA4 İLERİ BİYOLOJİ3 DİĞER SEÇMELİ3 TOPLAM20 30/05/12 MF-2 MF-3

36 MÜHENDİSLİK –MİMARLIK GİBİ SAYISAL AĞIRLIKLI MESLEKLERE YÖNELİK DERS SEÇİMİ MF-1 MF-4 DERSLERDERS SAATİ İLERİ MATEMATİK 6 İLERİ FİZİK4 İLERİ KİMYA4 İLERİ BİYOLOJİ 3 DİĞER SEÇMELİ 3 TOPLAM20 30/05/12

37 HUKUK- PSİKOLOJİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GİBİ EŞİT AĞIRLIKLI MESLEKLERE YÖNELİK DERS SEÇİMİ TM-1 TM-2 TM-3 DERSLERDERS SAATİ İLERİ MATEMATİK 6 SEÇMELİ DİL ANLATIM 3 SEÇMELİ TARİH4 SEÇMELİ COĞRAFYA 4 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 PSİKOLOJİ2 TOPLAM20 30/05/12

38 İNGİLİZCE ÖĞRT.-TERCÜMANLIK GİBİ DİL AĞIRLIKLI MESLEKLERE YÖNELİK DERS SEÇİMİ DİL-1 DİL-2 DİL-3 DERSLERDERS SAATİ SEÇMELİ DİL ANLATIM 3 SEÇMELİ COĞRAFYA 4 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 PSİKOLOJİ2 SEÇMELİ 1. YABANCI DİL 8 SEÇMELİ 2. YABANCI DİL 4 SEÇMELİ TARİH4 TOPLAM 30/05/12

39 HALKLA İLİŞKİLER –REKLAMCILIK GİBİ SOSYAL AĞIRLIKLI MESLEKLERE YÖNELİK DERS SEÇİMİ TS-1 TS-2 DERSLERDERS SAATİ SEÇMELİ DİL ANLATIM3 TÜRK EDEBİYATI2 SEÇMELİ TARİH4 SEÇMELİ COĞRAFYA4 PSİKOLOJİ2 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 DİĞER SEÇMELİ4 TOPLAM20 30/05/12

40 HANG İ MESLEK İ Ç İ N HANG İ SINAVA G İ RMEL İ Y İ M? 40

41 30/05/12

42 HANG İ MESLEK İ Ç İ N HANG İ SINAVA G İ RMEL İ Y İ M? 42

43 HANG İ MESLEK İ Ç İ N HANG İ SINAVA G İ RMEL İ Y İ M? 43

44 POPÜLER MESLEKLER VE BÖLÜMLER Tıp Hukuk İnşaat Müh. Odyoloji Diş Hekimliği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Beslenme ve Diyetetik Elektrik ve Elektronik Müh. Radyo,Tv ve Sinema Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Makine Müh. Psikoloji İşletme Mimarlık Lojistik İş Güvenliği ve Sağlığı Acil Tıp Teknisyenliği Anestezi

45 GELECEKTE POPÜLER OLACAĞI ÖNGÖRÜLEN MESLEKLER Genetik Müh. Moleküler Biyoloji Biyomedikal Müh. Yazılım Müh. Sosyal Medya Uzmanlığı Uluslararası Hukuk Müşavirliği Aktüerya Görsel İletişim Tasarımı Bilgisayar Sistem Analisti

46 30/05/12


"30/05/12 Özlem ÇAVUŞOĞLU & Neşe ATASELİM Ali Akkanat Anadolu Lisesi Rehber Öğretmenleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları