Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dil, İmaj & Göstergebilim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dil, İmaj & Göstergebilim"— Sunum transkripti:

1 Dil, İmaj & Göstergebilim
ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Anahtar Kavramlar Yapısalcılık Gösterge(bilim) Düz anlam /Yan anlam
Okurcul/Yazarsıl metin İkon/index/Simge Eğreltileme/Düzdeğişmece Hipergerçeklik Simülasyon Simülakra

3 Dil Çok geniş anlamıyla dil; düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Doğal (Beş duyu)->Sosyal (Dil) Dil işaret, sembol ve seslerden oluşmaktadır. Hayatın her alanındadır. Dil canlı bir müessese. Ortaklığı ifade edebilir. Kültürle doğrudan ilişkisi vardır.

4 Dilbilim Filoloji Sassure Genel dilbilim kavramı Toplumsal uzlaşma
Dil ve söz ayrımı Gösterge=gösteren ve gösterilen Eş-süremli(synchronic) ve art süremli(diachronic) dil analizleri Yapısalcı yaklaşım, yapısalcılık..

5 Levi -Strauss Farklı kültürler arasındaki benzerlikler
“Yapısal Antropoloji” İkili karşıtlıklar Mitler- Efsaneler - Hikayeler Çelişkiler Reklamcılık alanında kullanılması

6 Göstergebilim 1. Gösterge
Göstergebilimin çekirdeğini aşağıda anlatmaya çalışacağım, en küçük anlam birimi sayılan gösterge oluşturur. 2. Kodlar Göstergenin anlam birimi niteliği kazanabilmesi ve iletişimin gerçekleşebilmesi için yorumlayanın başvurduğu, öğrenmiş olduğu geleneklerin, kuralların, daha genel anlamında, göstergeleri düzenleyen sistemlerin olması gerekli. Bunlara göstergebilimde “kod” (code) adı veriliyor. 3. Kültür Gösterge ve kodların uygulandığı, kullanıldığı genel toplumsal yapı ve tüm anlamlandırma etkinlikleri.

7 Gerçek Anlam – Yan anlam
Gerçek anlam bir sözcüğün ortaya çıkış nedeni olan, akılda uyandırdığı ilk anlam. Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.

8 GÜL

9 C. Saunders Pierce Amerikan göstergebiliminin kurucusu
Gösterge, nesne ve yorumlayıcı Yorumlayıcının deneyimi (kütüphane örneği) 3 çeşit gösterge: Görüntüsel gösterge(ikon) Belirtisel gösterge (indeks) Simge Örnek:

10

11 Roman Jacobson Sesbilim ve çocukların dil bozuklukları
Eğreltileme(Metafor) Düzdeğişmece(Metanomi) Gerçeklik etkisi, bir parça sunularak bütünün anlaşılması Imgesel, gerçeküstü kod

12 Eve geç gidince babam kükredi..
Ok gibi yerinden fırladı.. Bu aralar üzerime çok geldiler.. Tanzimat dönemini bir de Tanpınar’dan Okuyun. Haftada iki gün kuru yiyorduk.

13 Baudrilliard Postmodernite, postmodernizm
Nesnel(araçsal) akıl, öznel(eleştirel) akıl Göstergelerin çokluğu Tüketim toplumu (ihtiyaç, üretim, kapitalizm, lüks, statü) Hipergerçeklik,simülasyon, 1.,2. ve 3. simülakra

14 örnek https://www.youtube.com/watch?v=G5qdMlZYuAs
https://www.youtube.com/watch?v=EaQ-cEzGcrE https://www.youtube.com/watch?v=ZBdUVcZ21-s https://www.youtube.com/watch?v=REiIDCQliTQ https://www.youtube.com/watch?v=KCNfK_JYqEY https://www.youtube.com/watch?v=BbUtETj_hsI&list=RDKCN fK_JYqEY&index=10 https://www.youtube.com/watch?v=aXm3-rrnjP4 https://www.youtube.com/watch?v=kqYf9NGG15M https://www.youtube.com/watch?v=Hh0JlGJC-c8

15 Göstergeler: İndeks: İmge: Metafor: Metanomi: Mit: Zıtlık:
Kültürel Kod: Gerçeküstü Kod:


"Dil, İmaj & Göstergebilim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları