Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dil, İmaj & Göstergebilim ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dil, İmaj & Göstergebilim ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ."— Sunum transkripti:

1 Dil, İmaj & Göstergebilim ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Anahtar Kavramlar  Yapısalcılık  Gösterge(bilim)  Düz anlam /Yan anlam  Okurcul/Yazarsıl metin  İkon/index/Simge  Eğreltileme/Düzdeğişmece  Hipergerçeklik  Simülasyon  Simülakra

3 Dil  Çok geniş anlamıyla dil; düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır.  Doğal (Beş duyu)->Sosyal (Dil)  Dil işaret, sembol ve seslerden oluşmaktadır.  Hayatın her alanındadır.  Dil canlı bir müessese.  Ortaklığı ifade edebilir.  Kültürle doğrudan ilişkisi vardır.

4 Dilbilim  Filoloji  Sassure  Genel dilbilim kavramı  Toplumsal uzlaşma  Dil ve söz ayrımı  Gösterge=gösteren ve gösterilen  Eş-süremli(synchronic) ve art süremli(diachronic) dil analizleri  Yapısalcı yaklaşım, yapısalcılık..

5 Levi -Strauss  Farklı kültürler arasındaki benzerlikler  “Yapısal Antropoloji”  İkili karşıtlıklar  Mitler- Efsaneler - Hikayeler  Çelişkiler  Reklamcılık alanında kullanılması

6 Göstergebilim  1. Gösterge Göstergebilimin çekirdeğini aşağıda anlatmaya çalışacağım, en küçük anlam birimi sayılan gösterge oluşturur.  2. Kodlar Göstergenin anlam birimi niteliği kazanabilmesi ve iletişimin gerçekleşebilmesi için yorumlayanın başvurduğu, öğrenmiş olduğu geleneklerin, kuralların, daha genel anlamında, göstergeleri düzenleyen sistemlerin olması gerekli. Bunlara göstergebilimde “kod” (code) adı veriliyor.  3. Kültür Gösterge ve kodların uygulandığı, kullanıldığı genel toplumsal yapı ve tüm anlamlandırma etkinlikleri.

7 Gerçek Anlam – Yan anlam  Gerçek anlam bir sözcüğün ortaya çıkış nedeni olan, akılda uyandırdığı ilk anlam.  Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.

8 GÜL

9 C. Saunders Pierce  Amerikan göstergebiliminin kurucusu  Gösterge, nesne ve yorumlayıcı  Yorumlayıcının deneyimi (kütüphane örneği)  3 çeşit gösterge:  Görüntüsel gösterge(ikon)  Belirtisel gösterge (indeks)  Simge  Örnek:

10

11 Roman Jacobson  Sesbilim ve çocukların dil bozuklukları  Eğreltileme(Metafor)  Düzdeğişmece(Metanomi) Gerçeklik etkisi, bir parça sunularak bütünün anlaşılması  Imgesel, gerçeküstü kod

12 Eve geç gidince babam kükredi.. Ok gibi yerinden fırladı.. Bu aralar üzerime çok geldiler.. Tanzimat dönemini bir de Tanpınar’dan Okuyun. Haftada iki gün kuru yiyorduk.

13 Baudrilliard  Postmodernite, postmodernizm  Nesnel(araçsal) akıl, öznel(eleştirel) akıl  Göstergelerin çokluğu  Tüketim toplumu (ihtiyaç, üretim, kapitalizm, lüks, statü)  Hipergerçeklik,simülasyon,  1.,2. ve 3. simülakra

14 örnek  https://www.youtube.com/watch?v=G5qdMlZYuAs https://www.youtube.com/watch?v=G5qdMlZYuAs  https://www.youtube.com/watch?v=EaQ-cEzGcrE https://www.youtube.com/watch?v=EaQ-cEzGcrE  https://www.youtube.com/watch?v=ZBdUVcZ21-s https://www.youtube.com/watch?v=ZBdUVcZ21-s  https://www.youtube.com/watch?v=REiIDCQliTQ https://www.youtube.com/watch?v=REiIDCQliTQ  https://www.youtube.com/watch?v=KCNfK_JYqEY  https://www.youtube.com/watch?v=BbUtETj_hsI&list=RDKCN fK_JYqEY&index=10  https://www.youtube.com/watch?v=aXm3-rrnjP4 https://www.youtube.com/watch?v=aXm3-rrnjP4  https://www.youtube.com/watch?v=kqYf9NGG15M https://www.youtube.com/watch?v=kqYf9NGG15M  https://www.youtube.com/watch?v=Hh0JlGJC-c8

15 Göstergeler:  İndeks:  İmge:  Metafor:  Metanomi:  Mit:  Zıtlık:  Kültürel Kod:  Gerçeküstü Kod:


"Dil, İmaj & Göstergebilim ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları