Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ata’m annem ninem Mete’m Ela’m Ali’m Lale’m.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ata’m annem ninem Mete’m Ela’m Ali’m Lale’m."— Sunum transkripti:

1

2 Ata’m

3 annem

4 ninem

5 Mete’m

6 Ela’m

7 Ali’m

8 Lale’m

9 Rana’m

10 Rana’m

11 e m emem

12 emem

13 i m imim

14 o m omom

15 m a e i o ma mo mi me

16 m a mama

17 ma ma ma

18 m e meme

19 me me mem e

20 m i mimi

21 m o momo

22 mo tor

23 a ma ama

24 at ma atma

25 an ma anma

26 ar ma arma

27 el ma elma

28 ol ma olma

29 mız

30 kavgacı

31 olma üzgün

32 olma hırsız

33 a ta atama ma

34 ol ta oltama ma

35 o ra orama ma

36 a ra arama ma

37 a rat aratma ma

38 al la allama ma

39 at la atlama ma

40 at lat atlatma ma

41 an la anlama ma

42 an lat anlatma ma

43 ta ra tarama ma

44 tarama

45 ta rat taratma ma

46 taratma

47 tar la tarlama ma

48 tat tatma

49 ma ma ma

50 ot la otlama ma

51 ot lat otlatma ma

52 o ra orama ma

53 me me mem e

54 E mi Emine ne

55 al ma alma

56 alma. Emine me

57 et me etm e

58 Etme nine etme.

59 me le meleme me

60 me let meletme me

61 em emme

62 e li elime me

63 el le ellerime me ri

64 e ti etime me

65 e ri erime me

66 it itme

67 it tir ittirme me

68 i tete iteleme me le

69 ter terleme meme

70 tel le telleme meme

71 te li telime meme

72 te ri terime meme

73 et le etleme meme

74 a le aletime me ti

75 an te antenime me ni

76 e mi emi

77 mi ne mine

78 a le aletimi mi ti

79 el le ellerimi mi ri

80 Mi ne Mine

81 Mine. Mini mini

82 ma t mat

83 mo r mor


"Ata’m annem ninem Mete’m Ela’m Ali’m Lale’m." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları