Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ"— Sunum transkripti:

1 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
İNGİLİZCE SERVİS DÖKÜMANLARI BMET268

2 1. SERVİS EL KİTABINDA İSTENEN BÖLÜMÜ BULMAK
Biyomedikal cihazların servis el kitapları ön kapak görünümleri

3

4 Değişik cihazların servis el kitapları, içerikleriyle birlikte biçimleri yönünden değişiklikler gösterebilir Bazen “onarım el kitabı” , “bakım el kitabı” ve “servis el kitabı” ayrı ayrı el kitaplarından oluşurken, bazen herhangi ikisi ya da her üçü aynı el kitabı içerisinde toplanmış olabilir Burada “ servis el kitabı” denildiğinde her üç başlığı da aynı el kitabı içerisinde düşüneceğiz.

5 BİYOMEDİKAL TEKNİK SERVİSLERİ
Hastane Organizasyonu İçindeki Yeri Hastanelerde tıbbi cihazların teŞhis ve tedavi amaçlı kullanılmasından dolayı insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Bu cihazların arızalı kalma sürelerinin en aza indirgenmesi yedek parça ve sarf malzemelerinin temininin zamanında sağlanması gerekmektedir. Bu da tıbbi cihazların etkin bir Şekilde kullanılması ve idare edilmesini sağlayan biyomedikal teknik servislerin hastane organizasyonunda çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir

6 Bir servis el kitabı; el kitabının kullanımı ile ilgili birtakım tavsiyelerden, ilgili cihazın ambalajından çıkarılması , kurulumu , test edilmesi , çalıştırılması . kullanımı , bakım ve kontrolü , servisi ve daha başka bazı konulara kadar gerekli bilgi ve yönergelerden oluşur . Bu bilgi ve yönergeler, sözlü ya da resimli not, uyarı, tavsiye ve direktifler biçimindedir.

7 Teknik Servislerin Görevleri Üretici firma teknik servislerinin görevleri genel olarak Şu Şekilde sıralanabilir: Bakım onarım yapmak Cihazların montajını yapmak Kullanıcı eğitimi sağlamak Bakım eğitimi vermek Yedek parça temin etmek

8 Servis el kitabının kullanımı ile ilgili bilgiler, genellikle, giriş (introduction) başlığı altında bulunur. Bu bölümde cihazla ilgili bir takım genel bilgilerin yanında, servis el kitabının özgün formatı ve nasıl kullanılacağı hakkında işlevsel açıklamalar da bulunur. Bu açıklamalar, servis el kitabında aradığınız bilgi veya yönergelere ulaşmanızda size kolaylık sağlayacak, yönünüzü bulmanıza yardımcı olacak değerli bilgilerdir.

9 Bir servis el kitabından size gereken bölümü bulmak için öncelikle içindekiler (contents) bölümünü okuyunuz

10 Hastanelerdeki teknik servislerin görevleri ise Şu Şekilde sıralanabilir:
Yeni tıbbi teknoloji ile ilgili planlamalar yapmak ve satın alma öncesi tıbbi cihazlarla ilgili değerlendirmede bulunmak Tıbbi cihazların bakım ve onarımını yapmak Tıbbi cihazların emniyet ve verimlilik testlerini periyodik olarak yapmak Yeni alınan veya onarılan tıbbi cihazın uygunluğunu incelemek Satıcı ve yetkili firmalarla, cihazlarla ilgili bakım-onarım ve yedek parça ihtiyacına yönelik koordinasyonda bulunmak Tıbbi cihazların envanterini güncelleştirmek ve sayım kontrolünü yapmak Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli şekilde kullanılması için personeli eğitmek Mevcut kullanılan tüm tıbbi cihazların teknik şema ve dokümanlarını arşivlemek

11 1.1. Servis El Kitaplarında İçindekiler (Contents)
Servis el kitaplarında içindekiler bölümü, ana bölüm başlıkları ile birlikte onlara bağlı altbölüm başlıklarından oluşur. Aradığınız bölüm başlıkları her zaman ana bölüm başlıkları altında, aynı sayfada yer almayabilir. Dolayısıyla sizden istenen bölümün başlıklarına ulaşmak için ilgili ana bölümün ilk sayfasına gitmelisiniz. Sizden istenen bölümü belirleyebilmek ve ilgili yönergelere ulaşabilmek için o sayfadaki içindekiler bölümünü de okuyunuz. .

12 Biyomedikal Teknisyenin Görevleri
İş Planlamaları Yapmak Cihaz Kayıtlarını Tutmak Bakım Onarım Yapmak Kalibrasyon Yapmak Kalibrasyon etiketinde yer alan bilgiler Şunlardır: Cihazın Adı : Cihazın adı yazılır. Seri Nu. : Cihazın seri numarası yazılır. Sertifika Nu. : Her kalibrasyon sertifikasına bir numara verilir. Kalibrasyon Tarihi: Kalibrasyonun yapıldığı tarih yazılır. Kalibrasyon Yapan: Kalibrasyonu yapanın adı ve soyadı y Aşağıda bir servis el kitabının genel başlıklarını (general contents) genel içerikleri görülmektedir.

13 ARIZA SIKLIĞINA VE ÇEŞİDİNE GÖRE ARIZA TİPLERİ
Biyomedikal cihazlar da diğer cihazlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı arıza yapabilmektedir. Bununla birlikte cihazların arıza yapmaları alınabilecek önlemler sayesinde önlenebilir ya da arıza yapma sayıları azaltılabilir. Genel olarak altyapısı iyi kurulmuş sistemlerde arıza yapma olasılığı azalır. Dış hava şartlarına karşı alınan tedbirler, cihaz montajının ve çevre emniyet tedbirlerinin iyi alınmış olması arıza oluşumunu engelleyen önlemlerdir. Bir cihaz ya da sistemin arıza yapmasını önlemede, klima tesisatı, su arıtma, basınçlı gaz, elektrik tesisatı gibi yardımcı ve yan donanımların iyi kurulmuş olması da önemlidir.

14 Genel olarak arıza kaynakları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
 Bulunulan ortamın etkileri  Dış şebeke bağlantıları (gaz, elektrik, sıvı bağlantıları vb.)  Kullanıcı hataları  Cihazdan kaynaklanan sorunlar  Kullanılan sarf malzemelerinden kaynaklı sorunlar  Hastaların neden olduğu hasarlar Arızalar fiziksel olarak da;  Donanım kaynaklı  Yazılım kaynaklı sınıflandırılabilir. Arızaların kapsadığı alan açısından da;  Dar kapsamlı (kısmi)  Geniş kapsamlı (genel) olarak da sınıflandırılabilir. Arıza kaynaklarını arızanın oluştuğu bölgeye göre de sınıflandırabiliriz.

15 Cihazın içinden kaynaklı arızalar;  Tasarım hataları
 Malzeme hataları  Üretim hataları  Kalite ve son kontrol hataları  Depolama hataları  Nakliye hataları  Montaj hataları Cihazın dışından kaynaklı arızalar;  Dış ortamdan kaynaklı arızalar  Kullanıcıdan kaynaklı arızalar  Hasta ve yakınlarından kaynaklanan arızalar  Altyapıdan kaynaklı arızalar olarak sınıflandırabiliriz ,

16 TIBBİ CİHAZLARDA PERİYODİK BAKIM
Tıbbi cihazlar direkt olarak hasta sağlığına etki ettiğinden aynı zamanda pahalı ve temini güç olduğundan sürekli periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Periyodik bakım, cihazların kullanıcı veya teknik servis elemanı tarafından arıza durumu meydana gelmeden her cihazın teknik servis ve servis el kitaplarındaki talimatlarına göre yapılan genel koruyucu bakımlarıdır. Bu bakımın sağladığı yararlar ise Şunlardır

17 Cihazların ömürlerini uzatarak olabilecek büyük arızalardan korur.
Cihazlarda meydana gelecek arızaların çabuk giderilmesini sağlayarak hizmetteki aksamaları ortadan kaldırır. Cihazların daha verimli ve daha hızlı Şekilde kullanılmasını sağlar. Hastalar ve kullanıcılar için daha güvenli ortam sağlar. Cihazların üreticiler tarafından bildirilen standart performans seviyesinde çalışmalarını sağlar.

18 Ön Tesisat GÜÇ SİSTEMİ VE İŞLETİMİ ÇALIŞMA TEORİSİ servis düzeltmeleri periyodik bakım TANI YEDEK PARÇALARI EK BOLUMLER Şemadakiler Bir fosfor tarayıcı ve X-ışınlı görüntüleyici sistemine (acr 2000) ait servis el kitabının genel içeriği

19 1.1.1. Kurulum/Yerleştirme (Installation)
Kurulum bölümü, genellikle kurulum öncesi (pre-installation) yönergelerini de içerir. Ancak bazen kurulum öncesi bölümünü, yukarıda olduğu gibi ayrı bir ana bölüm olarak da görebilirsiniz

20 1.1.1.1. Kurulum Yönergeleri (Installation Instructions):
Kurulum bölümü, kurulum öncesi uyarı ve yönergelerle başlar. Kurulum öncesi yönergeler bir cihazı kurmaya başlamadan önce düşünülmesi ve uygulanması gereken çevresel (environmental), elektriksel (electrical) ve fiziksel (physical) bazı parametreleri içerir. Kurulum yönergeleri ise cihazın ambalajından çıkarılmasından (unpacking) donanım (hardware) ve yazılım (software) kısımlarının kurulumuna kadar bir dizi alt-başlık altında olabilir.

21 standart yapılandırma
Kurulum-öncesi (Pre-installation) montaj yöntemleri Elektrik ön ayar Tesisat Zamanlayıcı kurmak standart yapılandırma Mobil standı ve zamanlayıcı montaj tesısatı röntgen düğmesi kol montaj makas kolu montaj Bir ağız içi röntgen cihazına (endos dc) ait servis el kitabında “kurulum-öncesi” ve “kurulum” bölümüne ait içindekiler: Yukarıda bir ağız içi röntgen cihazına ait servis el kitabındaki kurulum ve kurulum öncesi bölümlerinin alt başlıklarını görüyorsunuz.

22 1.1.1.3. Ambalajdan Çıkarma (Unpacking)
Cihazın ambalajından çıkarılması ile ilgili yönergeler, bazen ayrı bir bölüm olarak incelense de biz bunu kurulum yönergeleri içerisinde düşünebiliriz Aşağıda, bir cihazın ambalajından çıkarılmasına ilişkin bilgi ve yönergelerden oluşan bir bölüm görüyorsunuz. Remove (taşımak) ve place (yerleştirmek) sözcükleri ile sıkça karşılaşacağınızı bir kenara not ettikten sonra “grip” sözcüğünün anlamını araştırınız.

23

24 Donanım (Hardware) Donanım kurulumu başlığı altında, kurulumu yapılacak olan her aksamla ilgili yönergeler verilir. Aşağıda x ışınlı görüntüleyici cihazının içerik örneğinde, önce kurulum için gerekli aletler (tools required), sonra kurulumu ve montajı yapılacak her aksamla ilgili alt başlık verilmiştir. Bir başka kurulum içindekiler örneği Donanım kurulumu alt başlıklarına bir örnek

25 Donanım kurulumu alt başlıklarına bir örnek
Yukarıda “installation” ile “assembly” sözcüklerinin anlamları arasındaki farkı bulmaya çalışınız. Ardından aşağıda güç kablosu (power cable) ile ilgili bir tek cümle ile verilen kurulum yönergesini okuyunuz.

26 Periyodik Bakım Zamanları Tıbbi cihazlarda, gerek bakımın yapılma sıklığı gerekse yapılacak bakımın niteliğini belirlemede üç önemli unsur rol oynamaktadır. Bunlar aşağıda verilmişir:  Cihazın işlevi  Cihazın risk grubu  Yapılacak bakım düzeyi Burada CB (cihaz bakım) sayısı ile her bir cihazın bakım niteliğini matematiksel olarak ifade etmek mümkündür. C B = işlev + Risk + Bakım Düzeyi Tıbbi cihazları iĢlevsel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.  Tedaviye yönelik sistemler  Tanıya yönelik sistemler  Analitik sistemler  Muhtelif cihazlar

27 Hastenede bulunan servıslerdekı cıhazların önem derecelerıne göre sıralanması.
Hayatı idame cihazları :10 Cerrahi ve yoğun bakım cihazları : 9 Fizik tedavi cihazları : 8 Cerrahi ve yoğun bak. kont. cihazları : 7 Ġlave fizyolojik kont. ve tanı cihazları : 6 Analitik laboratuvar cihazları : 5 Laboratuvar aksesuarları : 4 Bilgisayar ve ilgili cihazlar : 3 Hasta ile ilgili diğer cihazlar : 2

28

29

30

31

32 Tıbbi cihaz sicil kartı

33

34 Yazılım kurulumu alt-başlıklarına bir örnek
Düzeltme DOSYALARI Windows NT Sürücü kurulumu Veri kumanda panosu kaynakları yazılım yükleme

35 1.1.1.2(Installation and Start Up)
Cihazın montajı ve gerekiyorsa yazılım yüklemesi yapıldıktan sonra cihazı çalıştırma aşamasına gelinir. Ancak cihaz çalıştırılmadan önce gerekli son hazırlıklar için bazı yönergeler yerine getirilmelidir. Bu yönergeleri, bazen “sistemin çalışma için hazırlanması” (sistem preparation for operating), “çalıştırma yönergeleri” (operating instructions) ya da “sisteme enerji verme ve çalıştırma” (sistem power up and operation) bölümleri altında bulabilirsiniz.

36 Yazılım (Software) Bazı cihazların çalıştırılabilmesi için bir yazılım yüklemesi gerekebilir. Yukarıdaki cihazın okuyucusu (reader) bir yazılım kurulumunu gerektirir. Buna ilişkin alt başlıklar aşağıda verilmiştir.


"BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları