Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ"— Sunum transkripti:

1 İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ
Prof. Dr. Halil KALABALIK

2 İnsan Hakları Hukuku Normlarının Yorumu
İHH Normlarının Özellikleri Normların Sözleşmelerden alınması Üst hukuk normu kazanması İHH Normlarının Yorumu İyiniyetle yorum Alelade anlamlarına uygun yorum Sözleşmenin konu ve amacının dikkate alınması Hazırlık çalışmalarının göz önünde bulundurulması

3 İnsan Hakları Hukuk normlarının Yorumu
Yorum Kaynakları Hazırlık çalışmaları Anlaşma izleme birimlerinin görüşleri, Yargı organlarının kararları BM Rehber Kuralları

4 İnsan Haklarının Düzenlenmesi
Düzenleme-Sınırlama Düzenleme Rejimleri Önleyici Rejimler Yasaklayıcı önleme Düzeltici önleme Basit önleme Düzeltici Rejim Değerlendirme

5 İnsan Haklarının Sınırlanması
Sınırlama Kavramı Doğal objektif sınırlar Somut yasaklar Soyut yasaklar Sınırlanması mümkün olmayan haklar Mutlak terimlerle ifade edilen haklar Sınırlayıcı şekilde ifade edilen haklar Kullanılması sınırlanabilen haklar

6 İnsan haklarının Sınırlanması
Sınırlamanın gerekliliği Sınırlamanın yasallığı Sınırlamanın sebebe bağlılığı Milli güvenlik Kamu düzeni Kamu güvenliği Kamu ahlakı Kamu sağlığı Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

7 İnsan haklarının Sınırlanması
Suç işlenmesinin önlenmesi Genel refahın sağlanması Anayasanın sözüne ve özüne uygunluk Ölçülülük Demokratik toplum gereklerine uygunluk Bir hakkın diğer hak ve özgürlüklerin yok edilmesi amacıyla kullanılmaması kaydı.

8 Olağanüstü Yönetim Usulleri ve İnsan Hakları
Kavram Olağanüstü rejime geçiş unsurları Ulusun hayatını tehdit eden tehlike Olağanüstü rejimin ilan edilmiş olması Olağanüstü hal Sıkıyönetim Olağanüstü hal ve sıkıyönetimin ilanı

9 Olağanüstü Yönetim Usulleri ve İnsan Hakları
Sonuçları Temel hak ve Özgürlüklerin kısmen veya tamamen durdurulması İdarenin düzenleme yetkisinin genişlemesi Kolluk yetkilerinin Sıkıyönetim halinde askeri makamlara geçmesi


"İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları