Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ Prof. Dr. Halil KALABALIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ Prof. Dr. Halil KALABALIK."— Sunum transkripti:

1 İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ Prof. Dr. Halil KALABALIK

2 İnsan Hakları Hukuku Normlarının Yorumu  İHH Normlarının Özellikleri Normların Sözleşmelerden alınması Üst hukuk normu kazanması  İHH Normlarının Yorumu İyiniyetle yorum Alelade anlamlarına uygun yorum Sözleşmenin konu ve amacının dikkate alınması Hazırlık çalışmalarının göz önünde bulundurulması

3 İnsan Hakları Hukuk normlarının Yorumu  Yorum Kaynakları Hazırlık çalışmaları Anlaşma izleme birimlerinin görüşleri, Yargı organlarının kararları BM Rehber Kuralları

4 İnsan Haklarının Düzenlenmesi  Düzenleme-Sınırlama  Düzenleme Rejimleri Önleyici Rejimler  Yasaklayıcı önleme  Düzeltici önleme  Basit önleme Düzeltici Rejim  Değerlendirme

5 İnsan Haklarının Sınırlanması  Sınırlama Kavramı Doğal objektif sınırlar Somut yasaklar Soyut yasaklar  Sınırlanması mümkün olmayan haklar Mutlak terimlerle ifade edilen haklar Sınırlayıcı şekilde ifade edilen haklar Kullanılması sınırlanabilen haklar

6 İnsan haklarının Sınırlanması  Sınırlamanın gerekliliği  Sınırlamanın yasallığı  Sınırlamanın sebebe bağlılığı Milli güvenlik Kamu düzeni Kamu güvenliği Kamu ahlakı Kamu sağlığı Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

7 İnsan haklarının Sınırlanması Suç işlenmesinin önlenmesi Genel refahın sağlanması  Anayasanın sözüne ve özüne uygunluk  Ölçülülük  Demokratik toplum gereklerine uygunluk  Bir hakkın diğer hak ve özgürlüklerin yok edilmesi amacıyla kullanılmaması kaydı.

8 Olağanüstü Yönetim Usulleri ve İnsan Hakları  Kavram  Olağanüstü rejime geçiş unsurları Ulusun hayatını tehdit eden tehlike Olağanüstü rejimin ilan edilmiş olması  Olağanüstü hal  Sıkıyönetim  Olağanüstü hal ve sıkıyönetimin ilanı

9 Olağanüstü Yönetim Usulleri ve İnsan Hakları  Sonuçları Temel hak ve Özgürlüklerin kısmen veya tamamen durdurulması İdarenin düzenleme yetkisinin genişlemesi Kolluk yetkilerinin Sıkıyönetim halinde askeri makamlara geçmesi


"İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ Prof. Dr. Halil KALABALIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları