Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kendini Gerçekleştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kendini Gerçekleştirme"— Sunum transkripti:

1 Kendini Gerçekleştirme

2 Eğer hayatınızda değiştirmek istediklerinizi değiştirebilme olanağı verilseydi, neleri değiştirirdiniz?

3 Eğitimin temel hedeflerinden biri de psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bireyin “kendini gerçekleştirmesine” fırsat tanıyıp bireye yol gösterilmesi eğitimcilerin önemli sorumluluklarından biridir.

4 Kendini gerçekleştirme, günlük yaşamda da işittiğimiz bir kavramdır
Kendini gerçekleştirme, günlük yaşamda da işittiğimiz bir kavramdır. Sizce kendini gerçekleştirmek ne demektir?

5 Maslow, insanı bütüncül bir bakış açısıyla ele bir ele alarak insan ihtiyaçlarıyla ilgili bir hiyerarşi oluşturmuştur. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi; fizyolojik ihtiyaçlarla başlamakta ve kendini gerçekleştirme ile son bulmaktadır.

6 Maslow’ Un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

7 Abraham Maslow, seçkin kimseler üzerinde, klinik metotla derinliğine yürüttüğü incelemeleri sonunda, kendini gerçekleştiren kimselerin en belirgin özellikleri olarak şunları saptamıştır:

8 Kendini gerçekleştirebilen bireyler potansiyellerini dolu dolu kullanabilme olanağını yakalamış, bireysel sınırlarını zorlama noktasında gayret göstermiş bireylerdir.

9 Kendini gerçekleştirmiş bireylerin özellikleri şunlardır:

10 1- Gerçeği Olduğu Gibi Algılayabilme: Arzu, beklenti ve önyargıların etkisi altında olmadan, nesne, olay ve insanları oldukları gibi algılayabilme; genel, soyut ve kalıplaşmış yargılardan çok, somut ve taze yaşantılara değer verme.

11 2- Doğal Davranabilme: Kuralları, merasimi, kalıplaşmış davranış biçimlerini gereksiz sayıp, içten geldiği şekilde hareket etme; dışarıdan empoze edilen kurallardan çok kendi geliştirdiği değerler sistemine göre davranma.

12 3- Probleme Dönük Olmak: Genellikle kişisel olmayan, insanlıkla ilgili bir problem alanına koyulma; felsefî ve etik alanda temel sorunlarla uğraşma.

13 4- Kendine Yeterli Olma: Problemini kendi başına çözebilme, sorunları vakarla karşılayabilme, başkalarından yardım, destek ve iltifat beklememe.

14 5- Çevreden Bağımsız Olma: İnsanları yoksunluk güdülerinin doyum aracı olarak görmeme, gerektiğinde sosyal çevreden bağımsız olarak yaşayabilme.

15 6- Takdir Edebilme: Hayattaki güzellikleri algılayabilme ve beğenebilme; güzellikler karşısında coşku hali yaşayabilme.

16 7- İnsanlıkla Özdeşleşme: İnsanlığa derin bir sempati duyma, kendini insanlara yakın hissetme.

17 8- Demokratik Olma: Irk, sınıf, eğitim ve siyasal inanç farkı gözetmeksizin insanlarla dostluk kurabilme; insanların soy, şöhret ve servetleri yerine bilgi, hüner ve iyi kişilik özelliklerine saygı duyma.

18 9- Nüktedanlık: Kaba ve başkalarını küçük düşürücü şakalardan hoşlanmama; ince espriler, güldürürken düşündüren nükteler yapma.

19 10- Yaratıcılık : Herhangi bir alanda yeni, orijinal bir eser meydana getirebilme.

20 11- Sosyal Kalıplaşmaya Karşı Direniş: Kültürün geliştirdiği davranış kalıplarını benimseme zorunluluğunu duymama.

21 Sizce kendimizi gerçekleştirmek için ne yapabiliriz
Sizce kendimizi gerçekleştirmek için ne yapabiliriz? Kendimizi gerçekleştirmek için ne yapıyoruz?

22 Kendini gerçekleştiren bireylerin özellikleri, kültürümüzde kendini gerçekleştirme, kendinizi gerçekleştirme konusundaki çabalarınızla ilgili kısa bir konuşma hazırlayınız.


"Kendini Gerçekleştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları