Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular ve Problemler 1. Cl- iyonunun titrasyonu için, Fajans yönteminin Volhard yöntemine üstünlüğü nedir? Cl- iyonu Volhard yöntemiyle tayin edilirken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular ve Problemler 1. Cl- iyonunun titrasyonu için, Fajans yönteminin Volhard yöntemine üstünlüğü nedir? Cl- iyonu Volhard yöntemiyle tayin edilirken."— Sunum transkripti:

1 Sorular ve Problemler 1. Cl- iyonunun titrasyonu için, Fajans yönteminin Volhard yöntemine üstünlüğü nedir? Cl- iyonu Volhard yöntemiyle tayin edilirken çöken AgCl süzülür. Sonra süzüntüde artan Ag+ iyonları SCN- ile titre edilir. Oysa Fajans yönteminde Cl- iyonları direkt olarak Ag+ ile titre edilir. 2. Bir pestisit (böcek ilacı) numunesinin 1,01 gramındaki arsenik, H3AsO4’e dönüştürülüyor. Arseniği nicel olarak Ag3AsO4 şeklinde çöktürmek için ise 40 mL 0,06222 M AgNO3 ekleniyor. Süzüntüde bulunan artan Ag+’yı titre etmek için ise 10,76 mL 0,1 M KSCN harcanıyorsa numunedeki As2O3’ün (198 g/mol) yüzdesini bulunuz. Toplam AgNO3 mmolü = ,06222 = 2,489 mmol Artan AgNO3 mmolü = 10,76 . 0,1 = 1,076 mmol Ag+’nın Ag3AsO4’e gitmesi için gerekli AgNO3 mmolü = 2,489-1,076 = 1,413 mmol 6 mmol AgNO3 ile 1 mmol As2O3, 2 mmol Ag3AsO4 çökeleği verir: As2O3 mmolü = 1,413/6 = 0,236 mmol ve %As2O3 = (0,236.0,198).100/1,01 = 4,61

2 CHI3 + 3Ag+ + H2O → 3AgI(k) + 3H+ + CO(g)
3. Bir kemirgen öldürücü olan varfarin (C19H16O4; 308,34 g/mol), üzerine bazik I2 çözeltisi eklendiğinde, her bir molü için 1 mol iyodoform (CHI3) oluşur. Buna göre varfarin içeren 13,96 g’lık bir numuneden elde edilen CHI3, 25 mL 0,02979 M AgNO3 ile muamele ediliyor: CHI3 + 3Ag+ + H2O → 3AgI(k) + 3H+ + CO(g) Reaksiyon sonunda artan Ag+, 2,85 mL 0,05411 M KSCN ile titre edildiğine göre % varfarin = ? 1 mmol varfarin, 1 mmol CHI3 verir ve 1 mmol CHI3, 3 mmol Ag+ ile reak. verir. Toplam AgNO3 mmolü = ,02979 = 0,7448 mmol Artan AgNO3 mmolü = 2,85 . 0,05411 = 0,1542 mmol CHI3 için harcanan AgNO3 mmolü = 0,7448-0,1542 = 0,5906 mmol CHI3 ya da varfarinin mmolü = 0,5906/3 = 0,1969 mmol % Varfarin= (0,1969.0,30834).100/13,96 = % 0,4349

3 4. 1,998 g’lık Cl- (35,5 g/mol), ClO4- (99,5 g/mol) ve inert madde içeren bir numune çözülerek hacmi 250 mL’ye tamamlanıyor. Bu çözeltiden alınan 50 mL’lik bir kısımdaki Cl-’yi titre etmek için 13,97 mL 0,08551 M AgNO3 gerekiyor. Çözeltiden alınan ikinci bir 50 mL’lik kısım ClO4-’yi Cl-’ye indirgemek için için V2(SO4)3 ile muamele ediliyor: ClO4- + 4V2(SO4)3 + 4H2O → Cl- + 12SO VO2+ + 8H+ İndirgenmiş numunenin titrasyonunda 40,12 mL AgNO3 harcandığına göre numunedeki Cl- ve ClO4- yüzdelerini bulunuz. mmol Cl- = 13,97.0,08551 = 1,1946 mmol olur. % Cl- = (1,1946.0,0355).5.100/1,998 = % 10,61 İkinci titrasyonda harcanan 40,12 mL AgNO3’ün 40,12-13,97 = 26,15 mL’si ClO4-’den gelen Cl- içindir. O halde mmol ClO4- = 26,15.0,08551 = 2,236 mmol olur. % ClO4- = (2,236.0,0995).5.100/1,998 = % 55,67

4 5. 0,1045 g primer standart KIO3’ten (214 g/mol) oluşan I2’nin titrasyonu için 30,72 mL Na2S2O3 harcanıyor: IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2 + 3H2O I2 + 2S2O32- → 2I- + S4O62- Na2S2O3’ün derişimini bulunuz. 1 mmol IO3-’den 3 mmol I2 oluşur. 1 mmol I2 ile 2 mmol S2O32- reaksiyon verir. Yani 1 mmol IO3-, 6 mmol S2O32-’ye karşılık gelir: 6. (0,1045/0,214) = 30,72 . M ve M = 0,09537 M S2O32- olur.


"Sorular ve Problemler 1. Cl- iyonunun titrasyonu için, Fajans yönteminin Volhard yöntemine üstünlüğü nedir? Cl- iyonu Volhard yöntemiyle tayin edilirken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları