Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular ve Problemler 1. Cl - iyonunun titrasyonu için, Fajans yönteminin Volhard yöntemine üstünlüğü nedir? Cl - iyonu Volhard yöntemiyle tayin edilirken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular ve Problemler 1. Cl - iyonunun titrasyonu için, Fajans yönteminin Volhard yöntemine üstünlüğü nedir? Cl - iyonu Volhard yöntemiyle tayin edilirken."— Sunum transkripti:

1 Sorular ve Problemler 1. Cl - iyonunun titrasyonu için, Fajans yönteminin Volhard yöntemine üstünlüğü nedir? Cl - iyonu Volhard yöntemiyle tayin edilirken çöken AgCl süzülür. Sonra süzüntüde artan Ag + iyonları SCN - ile titre edilir. Oysa Fajans yönteminde Cl - iyonları direkt olarak Ag + ile titre edilir. 2. Bir pestisit (böcek ilacı) numunesinin 1,01 gramındaki arsenik, H 3 AsO 4 ’e dönüştürülüyor. Arseniği nicel olarak Ag 3 AsO 4 şeklinde çöktürmek için ise 40 mL 0,06222 M AgNO 3 ekleniyor. Süzüntüde bulunan artan Ag + ’yı titre etmek için ise 10,76 mL 0,1 M KSCN harcanıyorsa numunedeki As 2 O 3 ’ün (198 g/mol) yüzdesini bulunuz. Toplam AgNO 3 mmolü = 40. 0,06222 = 2,489 mmol Artan AgNO 3 mmolü = 10,76. 0,1 = 1,076 mmol Ag + ’nın Ag 3 AsO 4 ’e gitmesi için gerekli AgNO 3 mmolü = 2,489-1,076 = 1,413 mmol 6 mmol AgNO 3 ile 1 mmol As 2 O 3, 2 mmol Ag 3 AsO 4 çökeleği verir: As 2 O 3 mmolü = 1,413/6 = 0,236 mmol ve %As 2 O 3 = (0,236.0,198).100/1,01 = 4,61

2 3. Bir kemirgen öldürücü olan varfarin (C 19 H 16 O 4 ; 308,34 g/mol), üzerine bazik I 2 çözeltisi eklendiğinde, her bir molü için 1 mol iyodoform (CHI 3 ) oluşur. Buna göre varfarin içeren 13,96 g’lık bir numuneden elde edilen CHI 3, 25 mL 0,02979 M AgNO 3 ile muamele ediliyor: CHI 3 + 3Ag + + H 2 O → 3AgI(k) + 3H + + CO(g) Reaksiyon sonunda artan Ag +, 2,85 mL 0,05411 M KSCN ile titre edildiğine göre % varfarin = ? 1 mmol varfarin, 1 mmol CHI 3 verir ve 1 mmol CHI 3, 3 mmol Ag + ile reak. verir. Toplam AgNO 3 mmolü = 25. 0,02979 = 0,7448 mmol Artan AgNO 3 mmolü = 2,85. 0,05411 = 0,1542 mmol CHI 3 için harcanan AgNO 3 mmolü = 0,7448-0,1542 = 0,5906 mmol CHI 3 ya da varfarinin mmolü = 0,5906/3 = 0,1969 mmol % Varfarin= (0,1969.0,30834).100/13,96 = % 0,4349

3 4. 1,998 g’lık Cl - (35,5 g/mol), ClO 4 - (99,5 g/mol) ve inert madde içeren bir numune çözülerek hacmi 250 mL’ye tamamlanıyor. Bu çözeltiden alınan 50 mL’lik bir kısımdaki Cl - ’yi titre etmek için 13,97 mL 0,08551 M AgNO 3 gerekiyor. Çözeltiden alınan ikinci bir 50 mL’lik kısım ClO 4 - ’yi Cl - ’ye indirgemek için için V 2 (SO 4 ) 3 ile muamele ediliyor: ClO 4 - + 4V 2 (SO 4 ) 3 + 4H 2 O → Cl - + 12SO 4 2- + 8VO 2+ + 8H + İndirgenmiş numunenin titrasyonunda 40,12 mL AgNO 3 harcandığına göre numunedeki Cl - ve ClO 4 - yüzdelerini bulunuz. mmol Cl - = 13,97.0,08551 = 1,1946 mmol olur. % Cl - = (1,1946.0,0355).5.100/1,998 = % 10,61 İkinci titrasyonda harcanan 40,12 mL AgNO 3 ’ün 40,12-13,97 = 26,15 mL’si ClO 4 - ’den gelen Cl - içindir. O halde mmol ClO 4 - = 26,15.0,08551 = 2,236 mmol olur. % ClO 4 - = (2,236.0,0995).5.100/1,998 = % 55,67

4 5. 0,1045 g primer standart KIO 3 ’ten (214 g/mol) oluşan I 2 ’nin titrasyonu için 30,72 mL Na 2 S 2 O 3 harcanıyor: IO 3 - + 5I - + 6H + → 3I 2 + 3H 2 O I 2 + 2S 2 O 3 2- → 2I - + S 4 O 6 2- Na 2 S 2 O 3 ’ün derişimini bulunuz. 1 mmol IO 3 - ’den 3 mmol I 2 oluşur. 1 mmol I 2 ile 2 mmol S 2 O 3 2- reaksiyon verir. Yani 1 mmol IO 3 -, 6 mmol S 2 O 3 2- ’ye karşılık gelir: 6. (0,1045/0,214) = 30,72. M ve M = 0,09537 M S 2 O 3 2- olur.


"Sorular ve Problemler 1. Cl - iyonunun titrasyonu için, Fajans yönteminin Volhard yöntemine üstünlüğü nedir? Cl - iyonu Volhard yöntemiyle tayin edilirken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları