Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giriş: Baker Kistini Çıkaralımmı? Metod: Tartışma ve Sonuç:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giriş: Baker Kistini Çıkaralımmı? Metod: Tartışma ve Sonuç:"— Sunum transkripti:

1 Giriş: Baker Kistini Çıkaralımmı? Metod: Tartışma ve Sonuç:
Op.Dr.Murat Saylık 1, Op.Dr.Kemal Gökkuş2 , Op.Dr.İrfan Bilgesoy3 1 Özel Bahar Hastanesi Bursa , 2 Özel Memorial Hastanesi Antalya, 3 inegöl devlet hastanesi Giriş: Amaç: Bu çalışmada amaç baker kisti tanısı konan hastalarda,baker kistinin çıkarılma endikasyonları ve cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesidir Metod: Tartışma ve Sonuç: Yılları arasında açık cerrahiyle baker kisti eksizyonu yapılan 43 hasta çalışmaya alınmıştır.3cm altında baker kisti olmasına rağmen eklem içi patoloji nedeniyle sadece artroskopi uygulanan 68hasta çalışmaya alınmamıştır.Hasta sorgusunda kronik dönemde eşlik eden diz travması mevcuttu.Bu hastaların 34 ü bayan 9 u erkek ti.Ortalama yaş 53(en az 7-en çok 43), takip süresi ortalama 21 ay (en kısa 7ay -en uzun36 ay) Fonksiyonel değerlendirilmede Rauschning ve Lindgren diz skorlaması kullanılmıştır.3cm üstündeki baker kisti hastaları açık cerrahi uygulanarak tedavi edilmiştir. Hastalar prone pozisyonundayken posterior politeal transvers insizyon uygulanmıştır.ortalama cerrahi süresi 15 dk(10-20arası),ortalama cerrahi insiyon 4cm(3-6cm arası) olarak ölçülmüştür. Baker kisti eksize edilen tüm hastalara sonrasında supine pozisyonunda artroskopik cerrahi uygulandı. Preoperatif MR ile r; 32 hastada meniskalgrade2,3,4 üncü derece rüptür,16 hastada kondral hasar,19 hastada suprapatellar plika raporlanmıştı.Ayrıca 2 hastaya daha önce baker kisti eksizyonu başka merkezde uygulanmıştı. Bulgular: Bütün hastalarda Baker kist eksizyonu total eksize edilmesine rağmen 3 hastada nüks gözlendi.bunların 3 ü multiple fibröz septalı,1 ide daha önce cerrahi uygulanmış hastaydı.Hastalarda mr ile bildirilen meniskal yırtık derecesi ile artroskopik tespit edilen yırtıklarda farklılıklar görüldü.mr da en sık hata 2. derece olarak raporlanan hastalarda daha ileri yırtıklar artroskopik görüldü(%43).kova sapı veya 4. derece yırtık olarak raporlanan mr larda tutarsızlık yoktu(%100). Osteokondral hasar bildirilen MR sonuçlarındada tutarlılık tamdı(%100),ancak MR da raporlanmamış 7 hastadada osteokondral hasar vardı.MR da plika bildirilen hastaların tutarlılığıda tamdı(%100), ancak MR raporunda olmayan,artroskopiyle 11 hastada ek olarak suprapatellar ve ınfrapatellar plika görülerek eksize edildi.43 hastanı 11 inde OA bulguları vardı Bu sonuçlarla 3cm üstü baker kisti tespit edilen hastalarda eşlik eden en az bir intraartiküler patoloji olduğu görüldü.Ağrı kaynağının eklem içi patoloji olduğu,fonksiyonel ve ağrı skorlamasında baker kistinin etkisinin az olduğu görüldü.3 cm üstü baker kistlerinde yakın komşuluk nedeniyle nörovaskuler semptomlara sebep olabileceği görüldü.(diz altı uyuşma ve ödem).Özellikle genç hastalarda ağrı olmasada,kozmetik kaygılar ve tümör olabileceği korkusu mevcuttu.Buda baker kistinin eksizyonu için sosyal endikasyon oluşturmaktaydı. MR bulgusu artroskopik cerrahiyi desteklemesede, 3 cm üstü baker kisti olan hastalarda eklem içi ciddi bir patoloji tespit edildi. Bu sonuçla 3 cm üstünde baker kisti olan tüm hastalarda mr bulgusu olmasada artroskopi yapılması gerektiği sonucuda çıkarıldı.3 nüks vakası görüldüğünden(%7).Komplike olmayan baker kist cerrahisinde başarı oranı yüksektir.İnsizyonun popliteal bölgeye transvers yapılması kozmetik ve fonksiyonel fayda sağlar. ŞEKİL1: İnsizyon şekli ŞEKİL2: ekpojur


"Giriş: Baker Kistini Çıkaralımmı? Metod: Tartışma ve Sonuç:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları