Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 23 ASKIDA ÇOĞALAN BİYOLOJİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 23 ASKIDA ÇOĞALAN BİYOLOJİK"— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 23 ASKIDA ÇOĞALAN BİYOLOJİK
PROSESLERİN KULLANILDIĞI İKİNCİ KADEME ARITMA

3 GİRİŞ Klasik ikinci kademe arıtmanın temel amacı, birinci kademe arıtmadan kaçan biyolojik olarak kolay parçalanabilir BOİ’yi okside etmek ve daha fazla askıda katı madde giderimi sağlamaktır. Besin maddelerinin (nütrientlerin) olumsuz etkilerinin giderek anlaşılmış olması sebebiyle, ikinci kademe arıtma çoğunlukla azot ve fosfor arıtımını da kapsar. BOİ ve nütrientlerin arıtımı için kullanılan prosesler bu bölümde anlatılmaktadır.

4 GİRİŞ Bu bölümde, atıksu arıtımında askıda mikroorganizmaların (askıda çoğalma) kullanıldığı prosesler açıklanmıştır. Bölüm 24’te ise atıksu arıtımında mikroorganizma filmlerinin inert ortama tutunduğu (bağlı büyüme) prosesler (biyofilm sistemleri) tartışılacaktır.

5 GİRİŞ Bu bölüm 3 kısımdan oluşmaktadır; arıtma prosesleri, tasarım prensipleri ve tasarım uygulamaları.

6 BOİ GİDERİMİ VE NİTRİFİKASYON PROSESLERİ
Oksidasyon Havuzları Aerobik havuzlar: Fakültatif havuzlar: Anaerobik havuzlar: Olgunlaştırma havuzları veya üçüncül havuzlar: Havalandırmalı lagünler:

7 BOİ GİDERİMİ VE NİTRİFİKASYON PROSESLERİ
Aktif çamur

8 BOİ GİDERİMİ VE NİTRİFİKASYON PROSESLERİ
Aktif çamur

9 BOİ GİDERİMİ VE NİTRİFİKASYON PROSESLERİ
Aktif çamur Piston Akımlı. Kademeli Beslemeli. Tam Karışımlı. Oksidasyon Hendeği. Ardışık Kesikli Reaktör (AKR). İki (Çok) Kademeli Aktif Çamur. Temas Stabilizasyonlu. Selektörlü Klasik Tip. Kademeli Havalandırmalı Aktif Çamur. Uzun Havalandırmalı.

10 DENİTRİFİKASYON PROSESLERİ
Bölüm 22’de tartışıldığı gibi biyolojik azot giderimi için hem aerobik hem anoksik bölgeye ihtiyaç duyulur. Ayrıca nitrifikasyon-denitrifikasyon (NDN veya BNDN) prosesleri olarak da adlandırılır. Buna ek olarak nitrat indirgemesi için elektron vericisine ihtiyaç duyulur. Elektron vericisi giriş atıksuyundan, içsel solunumdan veya bir harici karbon kaynağından temin edilebilir.

11 DENİTRİFİKASYON PROSESLERİ

12 Şeklin Devamı Sonraki Slaytta…

13

14 FOSFOR GİDERME PROSESLERİ

15 MEMBRAN AYIRMALI BİYOLOJİK ARITMA
Proses Tanıtımı

16

17 ASKIDA ÇOĞALAN PROSESLERİN TASARIM ESASLARI
Genel Bakış Askıda çoğalan proseslerin tasarım esasları başlıca iki sınıfa ayrılabilir: Bunlar tecrübeye dayananlar, Mikrobiyal biyokimya ve mikrobiyal çoğalma dinamiklerine dayananlardır.

18 ASKIDA ÇOĞALAN PROSESLERİN TASARIM ESASLARI
Oksidasyon Havuzları Oksidasyon havuzlarının tasarımı için ampirik ifadeler geliştirilmiş olmasına rağmen, oksidasyon havuzlarının tasarımı Amerika’da genellikle eyalet teknik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur.

19 ASKIDA ÇOĞALAN PROSESLERİN TASARIM ESASLARI
Oksidasyon Havuzları Fakültatif havuzlar:

20 ASKIDA ÇOĞALAN PROSESLERİN TASARIM ESASLARI
Oksidasyon Havuzları Fakültatif havuzlar:

21 ASKIDA ÇOĞALAN PROSESLERİN TASARIM ESASLARI
Tam Karışımlı Reaktör Modeli Biyokütle için Kütle Dengesi.

22 ASKIDA ÇOĞALAN PROSESLERİN TASARIM ESASLARI
Kesikli Reaktör Doldurma. Bu fazda havuzlara giriş atıksuyu alınır. Üç senaryo seçilebilir: Statik doldurma. Karıştırmalı doldurma. Havalandırmalı doldurma. Reaksiyon. Çökeltme. Boşaltma. Bekletme.

23 ASKIDA ÇOĞALAN PROSESLERİN TASARIM ESASLARI
Geri Devirli Piston Akım Modeli Güvenlik Faktörü Kabüllerin Değerlendirilmesi Çamur Geri Devri Çamur Üretimi Oksijen İhtiyacı Oksijen Transferi Besi Maddesi-Mikroorganizma Oranı (F/M) Özgül Denitrifikasyon Hızı Çamur Hacim İndeksi Hacimsel Yükleme

24 ASKIDA ÇOĞALAN SİSTEMLER İÇİN TASARIM UYGULAMALARI
Yaygın olarak kullanılan prosesler için tipik tasarım parametreleri Tablo 23-7, 23-8 ve 23-9’da özetlenmiştir.

25

26

27

28 ASKIDA ÇOĞALAN SİSTEMLER İÇİN TASARIM UYGULAMALARI
Fakültatif Oksidasyon Havuzları Yedekleme. Tasarım Debisi. Sistem Konfigürasyonu. Yükleme. Bekletme süresi. Sıvı derinliği: Giriş, Çıkış ve Transfer Boruları. Hidrolik Kapasite. Havuz Taban Sızdırmazlığı. Toprak Sedde.

29

30

31

32

33

34

35 ASKIDA ÇOĞALAN SİSTEMLER İÇİN TASARIM UYGULAMALARI
Oksidasyon Hendeği

36 ASKIDA ÇOĞALAN SİSTEMLER İÇİN TASARIM UYGULAMALARI
Oksidasyon Hendeği

37 ASKIDA ÇOĞALAN SİSTEMLER İÇİN TASARIM UYGULAMALARI
Oksidasyon Hendeği

38 ASKIDA ÇOĞALAN SİSTEMLER İÇİN TASARIM UYGULAMALARI
Oksidasyon Hendeği

39

40

41

42 MEMBRAN BİYOREAKTÖR TASARIM UYGULAMALARI
Tasarım Debisi Yedekleme Dengeleme Ön Arıtma Birinci Kademe Arıtma Çamur Yaşı (SRT) Karışık Sıvı Askıda Katı Maddesi (MLSS) Aktif Çamur Geri Devri (RAS) Çamur Atma Pompalar Tasarım Kriterleri

43

44


"BÖLÜM 23 ASKIDA ÇOĞALAN BİYOLOJİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları