Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTOPEDİK REHABİLİTASYON"— Sunum transkripti:

1 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 BÖLGE REHABİLİTASYONU
SERVİKAL BÖLGE REHABİLİTASYONU

3 ANATOMİ Servikal vertebralar baş ile toraks arasında 7 adet vertebradan oluşur. Fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyon hareketlerine izin verir.

4 ANATOMİ - 1. ve 2. servikal vertebralar diğer vertebralara göre yapısal farklılık gösterir. - 7. Servikal vertebra da servikal ve torakal arası geçiş vertebrası olması sebebiyle morfolojik farklılığa sahiptir.

5 ANATOMİ - Servikal vertebraların processus transversus’larında foramen transversarium bulunması sebebiyle torakal ve lumbal vertebralardan ayrılırlar. Bu foramenin içinden: 7.Vertebra hariç vertebral arter Venöz pleksus Sempatik pleksus geçer.

6 ANATOMİ - Pedikül genişliği C7’den C3’e doğru daralır.
Genellikle C4 ve C5’te daha incedir. Processus spinosus’lar ise 7.vertebra dışında kısa ve bifid şekildedir.

7 ANATOMİ 1.Servikal vertebra “Atlas”
Gerçek bir processus spinosus’u yoktur. Üstteki eklem yüzeyi oksipital kondillerle, alttaki eklem yüzeyi 2. servikal vertebra ile eklem yapar.

8 ANATOMİ 2. Servikal vertebra “Axis”
Diğer servikal vertebraların tüm özelliklerini gösterir. En belirgin özelliği “Processus Odontoideus”a sahip olmasıdır.

9 ANATOMİ - 7. Servikal vertebra “Vertebra Prominens”
- Processus spinosus’u en uzun olan vertebradır. - Kalın ve horizontal olarak uzanır. - Ligamentum nuchae ve sırt kasları yapışır. - Processus spinosusları geniştir.

10 ANATOMİ Ligamentlerin; Aşırı hareketleri engellemek,
Yük binen oluşumlarda basıncın dağılmasını sağlamak Hareket ve postürle ilgili bilgileri eklem kapsülleri aracılığıyla santral sinir sistemine iletmek gibi görevleri vardır.

11 BİYOMEKANİ Servikal omurganın üç esas fonksiyonu vardır:
1)Başa destek olarak stabilizasyonunu sağlamak 2)Faset eklemler ile başın hareket genişliğini sağlamak 3)Vertebral arter ve medulla spinalis için güvenli bir geçiş yolu sağlamak

12 BİYOMEKANİ Servikal stabiliteyi sağlayan yapılar:
Anterior longitudinal ligament Anulus fibrosus Posterior longitudinal ligament Apofizyal anuler ligament Ligamentum flavum İnterspinöz ve intraspinöz ligamentler

13 SEMPTOMLAR Ağrı veya hareket kısıtlılığının nedenleri:
Travma (whiplash, vertebra kırığı vs) İnflamatuar durumlar (RA, AS) Enfeksiyon Baş ağrısı

14 SEMPTOMLAR Semptomların seyri: Agreve edici faktörler
Semptomları azaltan faktörler Gece ağrısı

15 DEĞERLENDİRME Hasta hikayesi Postür analizi Kas kuvvetleri
Yumuşak dokuların gözlemlenmesi Tiroid hormonlar

16 DEĞERLENDİRME e) Servikal rotasyon hareketleri (C1-C2)
f) Servikal fleksiyon (Servikotorasik fasya) g) Servikal ekstansiyon h) Servikal lateral fleksiyon i) Akciğer problemleri (sekresyon, horlama)

17 TESTLER Kompresyon testi: Kola yayılan ağrı var mı?
Distraksiyon testi: Ağrıda azalma var mı? Spurling testi: Başa rotasyon, lateral fleksiyon ve kompresyon. Kola yayılan ağrı var mı? Sinir testleri: Brachial pleksus, n. medianus, n. ulnaris, n radialis

18 TESTLER Nistagmus testi: Başa rotasyon ve aniden nötral pozisyon. Trigeminal ağrısı olanlarda genellikle pozitiftir. Vertebral arter testi: Başa ekstansiyon, rotasyon ve lateral fleksiyon yaptırılır. Baş dönmesi servikal kaynaklı mı iç kulak kaynaklı mı?

19 REHABİLİTASYON C1-C2 mobilizasyonları: 45º açıyla itme
Erektor spinaların birbirinden ayrılması M. trapezius mobilizasyonu Takoz tekniği Post izometrik relaksasyon

20 REHABİLİTASYON Pektoral kaslara masaj Sinir mobilizasyonları
Torakal bölge mobilizasyonu Semisirküler sıvı Plevra mobilizasyonu

21 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"ORTOPEDİK REHABİLİTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları