Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK. 2 SERVİKAL BÖLGE REHABİLİTASYONU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK. 2 SERVİKAL BÖLGE REHABİLİTASYONU."— Sunum transkripti:

1 1 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 2 SERVİKAL BÖLGE REHABİLİTASYONU

3 3 Servikal vertebralar baş ile toraks arasında 7 adet vertebradan oluşur. Fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyon hareketlerine izin verir. ANATOMİ

4 4 - 1. ve 2. servikal vertebralar diğer vertebralara göre yapısal farklılık gösterir. - 7. Servikal vertebra da servikal ve torakal arası geçiş vertebrası olması sebebiyle morfolojik farklılığa sahiptir. ANATOMİ

5 5 - Servikal vertebraların processus transversus’larında foramen transversarium bulunması sebebiyle torakal ve lumbal vertebralardan ayrılırlar. Bu foramenin içinden: a)7.Vertebra hariç vertebral arter b)Venöz pleksus c)Sempatik pleksus geçer. ANATOMİ

6 6 - Pedikül genişliği C7’den C3’e doğru daralır. - Genellikle C4 ve C5’te daha incedir. - Processus spinosus’lar ise 7.vertebra dışında kısa ve bifid şekildedir. ANATOMİ

7 7 1.Servikal vertebra “Atlas” Gerçek bir processus spinosus’u yoktur. Üstteki eklem yüzeyi oksipital kondillerle, alttaki eklem yüzeyi 2. servikal vertebra ile eklem yapar. ANATOMİ

8 8 2. Servikal vertebra “Axis” Diğer servikal vertebraların tüm özelliklerini gösterir. En belirgin özelliği “Processus Odontoideus”a sahip olmasıdır. ANATOMİ

9 9 - 7. Servikal vertebra “Vertebra Prominens” - Processus spinosus’u en uzun olan vertebradır. - Kalın ve horizontal olarak uzanır. - Ligamentum nuchae ve sırt kasları yapışır. - Processus spinosusları geniştir. ANATOMİ

10 10 Ligamentlerin; a)Aşırı hareketleri engellemek, b)Yük binen oluşumlarda basıncın dağılmasını sağlamak c)Hareket ve postürle ilgili bilgileri eklem kapsülleri aracılığıyla santral sinir sistemine iletmek gibi görevleri vardır. ANATOMİ

11 11 Servikal omurganın üç esas fonksiyonu vardır: 1)Başa destek olarak stabilizasyonunu sağlamak 2)Faset eklemler ile başın hareket genişliğini sağlamak 3)Vertebral arter ve medulla spinalis için güvenli bir geçiş yolu sağlamak BİYOMEKANİ

12 12 Servikal stabiliteyi sağlayan yapılar: 1)Anterior longitudinal ligament 2)Anulus fibrosus 3)Posterior longitudinal ligament 4)Apofizyal anuler ligament 5)Ligamentum flavum 6)İnterspinöz ve intraspinöz ligamentler BİYOMEKANİ

13 13 Ağrı veya hareket kısıtlılığının nedenleri: a)Travma (whiplash, vertebra kırığı vs) b)İnflamatuar durumlar (RA, AS) c)Enfeksiyon d)Baş ağrısı SEMPTOMLAR

14 14 Semptomların seyri: a)Agreve edici faktörler b)Semptomları azaltan faktörler c)Gece ağrısı SEMPTOMLAR

15 15 a)Hasta hikayesi b)Postür analizi c)Kas kuvvetleri d)Yumuşak dokuların gözlemlenmesi e)Tiroid hormonlar DEĞERLENDİRME

16 16 e) Servikal rotasyon hareketleri (C1-C2) f) Servikal fleksiyon (Servikotorasik fasya) g) Servikal ekstansiyon h) Servikal lateral fleksiyon i) Akciğer problemleri (sekresyon, horlama) DEĞERLENDİRME

17 17 a)Kompresyon testi: Kola yayılan ağrı var mı? b)Distraksiyon testi: Ağrıda azalma var mı? c)Spurling testi: Başa rotasyon, lateral fleksiyon ve kompresyon. Kola yayılan ağrı var mı? d)Sinir testleri: Brachial pleksus, n. medianus, n. ulnaris, n radialis TESTLER

18 18 e)Nistagmus testi: Başa rotasyon ve aniden nötral pozisyon. Trigeminal ağrısı olanlarda genellikle pozitiftir. f)Vertebral arter testi: Başa ekstansiyon, rotasyon ve lateral fleksiyon yaptırılır. g)Baş dönmesi servikal kaynaklı mı iç kulak kaynaklı mı? TESTLER

19 19 a)C1-C2 mobilizasyonları: 45º açıyla itme b)Erektor spinaların birbirinden ayrılması c)M. trapezius mobilizasyonu d)Takoz tekniği e)Post izometrik relaksasyon REHABİLİTASYON

20 20 f)Pektoral kaslara masaj g)Sinir mobilizasyonları h)Torakal bölge mobilizasyonu i)Semisirküler sıvı j)Plevra mobilizasyonu REHABİLİTASYON

21 21 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"1 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK. 2 SERVİKAL BÖLGE REHABİLİTASYONU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları