Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR. TAHSİN ERMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FALÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR. TAHSİN ERMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FALÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ABD."— Sunum transkripti:

1 DR. TAHSİN ERMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FALÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ABD.
OMURİLİK TÜMÖRLERİ DR. TAHSİN ERMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FALÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ABD.

2 Omurilik, çevresindeki zarlar, epidural aralıkta yer alan dokular ve spinal kökler ve omurgadan kaynaklanan veya buraya metastaz yolu ile gelen ile çok çeşitli tümörler bulunmaktadır.

3 Omurilik tümörleri SSS tümörlerinin %15’e yakın bölümünü oluştururlar
Omurilik tümörleri genellikle duramater ile olan ilişkilerine göre sınılandırılır

4 Duramater ile ilişkisine göre omurilik tümörleri sınıflaması
Ekstradural (%50) İntradural (%47) a. Ekstramedüller (%30) b. İntramedüller (%17) İntradural-ekstradural (%3)

5 Ekstradural Tümörler Metastaz- bu grubun en sık görülen tümörüdür (meme, akc, prostat ve böbrek) Omurganın primer beningn tümörleri (osteoid osteoma, osteoblastoma, enevrizmal kemik kisti, hemanjiom) Omurganın primer malign tümörleri (soliter plazmasitom,osteosarkom, kondrosarkom, kordoma)

6 Ekstradural Tümörler Hemangiom Lipom Meningiom Nörofibrom Lenfoma
Lösemik infiltrasyon

7 İntradural-ekstramedüller tümörler
Schwannoma Meningioma Nörofibroma Meningial karsinomatoziz Lipom Dermoid-epidermoid tümör

8 İntradural-intramedüller tümörler
Astrositoma Epandimoma Oligodendrogliom Hemangioblastoma Dermoid-epidermoid tümör Ganglioglioma Schwannoma Lipom

9 İntradural-ekstradural
Nörofibroma Schwannoma Meningioma Lenfoma

10 İntramedüller tümörleri yaklaşık %60’ını astrositomlar ve ependimomlar oluşturur
İntradural-ekstramedüller tümörlerin yaklaşık %70’ini meningioma, schwannom ve nörofibrom oluşturur

11 Ekstradural tümörler servikal ve lumbal bölgede yaklaşık %20 oranında yerleşirken, torakal bölgede bu oran %60’dır. Bunun sebebi torakal vertebraların sayısının çok olmasına ve metastazların da meme ve akciğer gibi bölgeye yakın yerden kaynaklanmasına bağlıdır

12 Klinik Ağrı Motor bozukluk Duyu bozukluğu Otonomik bozukluklar

13 Özellikle geceleri de olan ve uykudan uyandıran sırt ve bel ağrısı şikayeti olan hastalarda omurilik tümörü olabileceği düşünülmelidir

14 Tanı Direk grafi BT MRG Kemik Sintigrafisi Spinal angiografi

15

16

17 İntradural-intramedüller tümörler
Yaş ve cinsiyet özelliklerinden bağımsız olarak intramedüller tümörlerin 1/3’nü düşük grade’li astrositomlar, diğer 1/3’nü ise ependimomlar oluşturur Astrositomlar çocuklarda, ependimomlar ise erişkinlerde sık görülür

18 Astrositoma Yaşamın erken dönemlerinde daha sık Erkekler-genç erişkin
Throkal-%50 kistik özellik gösterir T1 ağırlıklı MRG-hipo-izointens T2- hiper-izointens, sınırlaı belirgin değil, heterojen kontrast tutulum

19 Cerrahi Radyoterapi Subtotal çıkartılan düşük grade’li tümörlerde radyoterapinin yeri yoktur Malign olanlarda beklenen yaşam kranial malign gliomlar gibi

20 Ependimoma Erkek, erişkin yaş grubu
En sık filum terminale çevresi, ikinci sıklıkla servikal bölgede Filum terminale yerleşenler-ekstramedüller İntramedüller olanlar en sık servikal bölgede

21 Kapsüllü-yarısı kistik
T1 hipo-izointens, T2 de hiper-izointens Sınırları belirgin, homojen kontrast tutulum Cerrahi-total rezeksiyon astrisitomlara göre daha mümkün Filum’da en sık miksopapiller tip Genelde düşük grade’li Radyoterapi genellikle kulllanılmaz

22

23

24 Dermoid-epidermod tümörler
Dermal sinüs İntradural intramedüller veya ekstra medüller Cerrahi

25 Meningioma En sık görülen spinal tümörlerdir
Torakal-servikal-LS-kranioservikal Kadınlarda 5 ve 6. Dekatlarda %5-10 ekstra dural komponenti var T1-izo-hipointens, T2’de izo-hiperintens,belirgin kontrast tutulum Cerrahi

26 Schwannoma Nörinoma Torakal-servikal %10-20 tamamen ekstradural
%10-20 dumbbel-kum saati %1 intramedüller Kadın=Erkek Çoğunlukla duyusal sinir köklerinden

27 Direk grafide %50- erezyon, pedinkül ve omurga cisminde yuvalanma, intervertebral foramende genişleme T1 de izo-hipointens, T2 de hiperintens Cerrahi

28

29 Schwannoma? Nörofibroma?


"DR. TAHSİN ERMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FALÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları