Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAFA TRAVMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAFA TRAVMALARI."— Sunum transkripti:

1 KAFA TRAVMALARI

2 Amaçlar Kafa travmaları ile ilgili anatomik ve fizyolojik temel bilgiler Bilinci kapalı bir hasta veya gecikmiş komplikasyonlarla karşılaşıldığında uygulanılması gereken temel prensipler Kısa nörolojik muayene ile olguları değerlendirebilmek Kafa travması tiplerini teşhis edebilmek ve uygun şekilde davranabilmek Değişik tipte kafa, maksillo-fasyal ve boyun travmalarında kafa travması mankeni kullanarak pratik kazanmak İlk muayene sırasında tespit edilen lezyonların öncelik sırasına göre tedavileri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

3 İlk müdahale A (Airway) B (Breathing) C (Circulation)
Boynu fazla oynatmamaya dikkat!!

4 İlk değerlendirme hava yolu solunum dolaşım
alkol, sinir sistemi depresanları

5 Resüsitasyon oksijenizasyon şok tablosu ile mücadele
nazogastrik ve idrar sondası takılması cerrahi girişim

6 Tamamlayıcı işlemler Ayrıntılı sistemik muayene
Direkt grafiler (göğüs, omurga) Diagnostik periton lavajı (DPL) Bilgisayarlı tomografi

7 Acil yöneltim Anatomik tanı özelliklerinin saptanması
Beynin metabolik gereksinimlerinin karşılanması KİBAS gibi tedavi edilebilir nedenlere bağlı ikincil beyin hasarının önlenmesi

8 Hemorajik ve Nörojenik şok
bradikardi cilt-sıcak ve kuru bilinç normal idrar çıkışı normal taşikardi cilt- soğuk ve nemli bilinç bulanık idrar çıkışı az

9 İkincil yaralanma Hipotansiyon Hipoksi
düşük perfüzyon artmış metabolizma mikrovasküler hasar membran yıkımı iskemik hücre ölümü anoksik hücre ölümü mortalite ve morbidite artar

10 Öykü Travma nedeni Bilinci kapalı mı bulunmuş?
Olay yerinden hastaneye getirilene dek geçen süre

11 Vital bulguların tespiti
Hipotansiyon Hipertansiyon±hipertermi Cushing triadı hipertansiyon bradikardi solunum bozukluğu

12 Kısa nörolojik muayene
pupilla eşitliği ve ışık reaksiyonu hemiparezi Glasgow koma skoru Sınıflama Hafif: 13-15 Orta: 9-12 Ağır: 8 ya da altında

13 Glasgow Koma Skalası - I
Göz açma spontan (4 puan) sese (3 puan) ağrıya (2 puan) yanıt yok (1 puan)

14 Glasgow Koma Skalası -II
Motor yanıt emirlere uyar (6 puan) ağrıyı lokalize eder (5 puan) ağrıdan kaçar (4 puan) ağrı ile fleksör yanıt (3 puan) ağrı ile ekstansör yanıt (2 puan) yanıt yok (1 puan)

15 Glasgow Koma Skalası - III
Sözel yanıt oryente (5 puan) konfüze (4 puan) uygunsuz sözler (3 puan) anlaşılamayan kelimeler (2 puan) yok (1 puan)

16 Klinik özet anizokori lateralizasyon BOS fistülü veya beyin dokusu
nörolojik tabloda kötüleşme çökme kırıkları

17 Tanı yöntemleri Direkt grafiler BBT Bazı durumlarda MRG

18 Anatomi Skalp cilt ciltaltı galea aponeurotica gevşek areolar doku
periost “perikranyum”

19

20 Dural ven ve arterler Skalp ve tabakaları (cilt, ciltaltı galea aponeurotica, gevşek areolar doku, periost)

21 Anatomi Kafatası Meninksler dura araknoid pia Beyin BOS Tentoryum

22 Kafa travması tipleri - Morfolojik
1. Kafatası kırıkları Kubbe kırıkları lineer veya yıldızvari çökme kırığı Taban kırıkları BOS fistülü var/yok VI. sinir felci var/yok

23 Kafa travması tipleri 2. İntrakranyal lezyonlar Fokal Epidural
Subdural İntraserebral Diffüz Hafif konküzyon Klasik konküzyon Diffüz aksonal yaralanma

24 Hafif kafa travması Amnezi, bilinç kaybı öyküsü
Bilinç düzeyinde kötüleşme Ciddi başağrısı Alkol, ilaç alışkanlığı Kafatası kırığı BOS fistülü (rinore,otore) Politravma Evde bakacak kimse yok! BBT de patolojik görünüm Bu kriterlerin hiçbiri yok Şayet herhangi bir değişiklik olursa hemen gelmeleri için uyar! Bir hafta içinde kontrol muayenesi için çağır.

25 Orta derecede kafa travması
Konfüze veya somnolan, ancak basit emirleri yerine getiriyor! Tüm olgularda ayrıntılı kan biokimyası ve BBT temin edilmeli. BBT normal olsa bile gözleme alınır. Gözlem sırasında sık aralıklar ile nörolojik muayene. Olguların % 90’nında tablo stabil kalır ve taburcu edilir! Olguların % 10’unda ise kötüleşme, BBT tekrarı.

26 Ağır kafa travması GKS: 8 veya altında
Öykü: yaşı, kaza tipi, kaza oluş saati, alkol veya ilaç almış mı?, nörolojik kötüleşme var mı?, vital bulgular, kusma, aspirasyon, anoksi, epileptik atak, allerjisi var mı? Kardiyopulmoner stabilizasyon: erken entübasyon, serum fizyolojik veya kan vererek kan basıncını normal sınırlar içinde tutmak, Foley ve nazogastrik sonda takılması, tüm vücut grafilerini temin etmek. Genel muayene

27 Ağır kafa travması İlk işlemler: trakeostomi, göğüs boşluğuna tüp yerleştirmek, boynun stabilizasyonu, DPL Nörolojik muayene: GKS, ışık yanıtı, okülosefalik refleks (taşbebek gözü), okülovestibular refleks (kalorik test). Sodyum bikarbonat, fenitoin, streoid (?), mannitol, hipervantilasyon

28 Diffüz aksonal yaralanma
koma hali ölüm oranı % 33-50 derecelendirme 1. aksonal yaralanma ak cevherde, korpus kallozumda, beyin sapında ve serebellumdadır 2. ek olarak korpus kallozumda fokal lezyon var. 3. ek olarak beyin sapı rostrumunun dorso-lateralinde fokal lezyon vardır.

29 Metabolizma temel kaynaklar
oksijen: arteryel hemoglobin ve oksijen yoğunluğuna bağlıdır. pO2 80 mm Hg’dan fazla olmalı! pCO mm Hg yeterli! glukoz

30 Beyin Kan Akımı 55-60 ml/100g nöral doku/dakika
gri madde: 75 ml/100 g/dk ak madde: 45 ml/100 g/dk Düzenleyen en önemli faktör Serebral Perfüzyon Basıncı SPP=Ortalama arteryel basınç - Kafa içi basıncı Ortalama arteryel basınç=diastolik+1/3 sistolik

31 Beyin Ödemi Vazojenik ödem Sitotoksik ödem İnterstisyel ödem
Patogenez kapiller geçirgenlikte  hücresel şişme BOS emilim bozulmasına bağlı beyin su içeriğinde  Lokalizasyon ak madde gri ve ak madde periventriküler ak madde Ödem içeriği plazma proteinleri içeren hücre içi Na ve su  BOS filtre plazma Ekstrasellüler sıvı hacimi    Steroid Etkili Etkili değil Etkili değil Mannitol Etkili Etkili Kuşkulu

32 Kafa İçi Basınç Artışı Basınçtaki değişiklik üç faktöre bağlı;
1.Hacimdeki değişmenin hızı 2.Hacimdeki değişikliğin miktarı 3.Kafa içi komplians

33 Monro - Kellie Doktrini
Beyin ml %80 Kan ml %10 BOS ml %10 Normal: mmHg ( mmH20)

34

35

36

37 ‘Elastance’ Lateral ventrikül içine 1ml serum fizyolojik verildiğinde kafa içi basıncında oluşturduğu artış kranyospinal kompartmanlararası basınç/hacim ilişkisini ortaya koymamızı sağlar. Normal: Kafa içi basınç 2 mmHg’dan daha az artar (düşük ‘elastance’, yüksek ‘compliance’). Sınırda bir beyinde ise 5 mmHg’dan fazla artış görülür. (Miller,1973)

38 ‘Compliance’ Sabit kafatası içi haciminin, bir kitleyi kafa içi basıncında artmaya yol açmadan tolere edebilme yeteneğini ifade eder (tolere edebilme potansiyeli). Basınç-hacim ilişkisi;2-3 ml’lik hacimler halinde sıvı verildiğinde kafa içi basıncının bir anda normalin on katı artması dekompansayon noktasını gösterir. Bu noktaya normalde 26±4 ml değerinde ulaşılır. Bu değerin 13 ml veya altında olması yeteneğin kaybını ifade eder. (Marmarou,1975)

39 Mannitol: 1 gr/kg 15-20 dakikada 4-6 saate bir
Furosemid: 1 mgr/kg diüretik bos yapımını azaltır Na transportunu düzenler Lidokain: mgr/kg serebral O2 metabolizmasını azaltır Steroid: Kanıtlanmış etkisi yok

40 Cerrahi gereklilik koma tablosunda mı?
travma motorlu taşıt kazası sonucu mu oluştu? lateralize motor defisit var mı?

41

42

43 Epidural Hematom A.meningica media “lucid interval” erken cerrahi
mortalite: % 0

44

45 Subdural hematom daha çok venöz kaynaklı basit veya komplike olabilir!
Her şeye karşın mortalite %

46

47

48 Özet - I Havayolu kontrol edilerek açık olması sağlanmalıdır.
Hiperkarbiden kaçınılarak oksijenizasyon sağlanmalıdır. Şok nedenine göre tedavi edilmelidir. Şok tablosu dışında sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Kısa nörolojik muayene hızla yapılmalıdır. Tanı konulmalıdır. İkincil beyin hasarı önlenmelidir.

49 Özet - II Eşlik eden yaralanmalar araştırılmalıdır.
Hasta stabil hale geldikten sonra direkt grafiler ve BBT tetkikleri yapılabilir. Nöroşirürji konsültasyonu yapılır, gerekirse hasta transfer edilir. Hasta kötüleşirse nöroşirürji konsültanı ile konuşularak sevk edilebilir. Cerrahi girişim gerektiren patolojiler erkenden tanınmalıdır.


"KAFA TRAVMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları