Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org KAFA TRAVMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org KAFA TRAVMALARI."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org KAFA TRAVMALARI

2 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Amaçlar Kafa travmaları ile ilgili anatomik ve fizyolojik temel bilgiler Bilinci kapalı bir hasta veya gecikmiş komplikasyonlarla karşılaşıldığında uygulanılması gereken temel prensipler Kısa nörolojik muayene ile olguları değerlendirebilmek Kafa travması tiplerini teşhis edebilmek ve uygun şekilde davranabilmek Değişik tipte kafa, maksillo-fasyal ve boyun travmalarında kafa travması mankeni kullanarak pratik kazanmak İlk muayene sırasında tespit edilen lezyonların öncelik sırasına göre tedavileri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

3 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org İlk müdahale A (Airway) B (Breathing) C (Circulation) Boynu fazla oynatmamaya dikkat!!

4 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org İlk değerlendirme hava yolu solunum dolaşım alkol, sinir sistemi depresanları

5 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Resüsitasyon oksijenizasyon şok tablosu ile mücadele nazogastrik ve idrar sondası takılması cerrahi girişim

6 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Tamamlayıcı işlemler Ayrıntılı sistemik muayene Direkt grafiler (göğüs, omurga) Diagnostik periton lavajı (DPL) Bilgisayarlı tomografi

7 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Acil yöneltim Anatomik tanı özelliklerinin saptanması Beynin metabolik gereksinimlerinin karşılanması KİBAS gibi tedavi edilebilir nedenlere bağlı ikincil beyin hasarının önlenmesi

8 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Hemorajik ve Nörojenik şok taşikardi cilt- soğuk ve nemli bilinç bulanık idrar çıkışı az bradikardi cilt-sıcak ve kuru bilinç normal idrar çıkışı normal

9 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org İkincil yaralanma Hipotansiyon Hipoksi düşük perfüzyonartmış metabolizma mikrovasküler hasarmembran yıkımı iskemik hücre ölümüanoksik hücre ölümü mortalite ve morbidite artar

10 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Öykü Travma nedeni Bilinci kapalı mı bulunmuş? Olay yerinden hastaneye getirilene dek geçen süre

11 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Vital bulguların tespiti Hipotansiyon Hipertansiyon±hipertermi Cushing triadı –hipertansiyon –bradikardi –solunum bozukluğu

12 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Kısa nörolojik muayene pupilla eşitliği ve ışık reaksiyonu hemiparezi Glasgow koma skoru Sınıflama –Hafif:13-15 –Orta:9-12 –Ağır:8 ya da altında

13 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Glasgow Koma Skalası - I Göz açma –spontan(4 puan) –sese(3 puan) –ağrıya(2 puan) –yanıt yok(1 puan)

14 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Glasgow Koma Skalası -II Motor yanıt –emirlere uyar (6 puan) –ağrıyı lokalize eder(5 puan) –ağrıdan kaçar (4 puan) –ağrı ile fleksör yanıt (3 puan) –ağrı ile ekstansör yanıt (2 puan) –yanıt yok (1 puan)

15 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Glasgow Koma Skalası - III Sözel yanıt –oryente (5 puan) –konfüze(4 puan) –uygunsuz sözler(3 puan) –anlaşılamayan kelimeler (2 puan) –yok (1 puan)

16 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Klinik özet anizokori lateralizasyon BOS fistülü veya beyin dokusu nörolojik tabloda kötüleşme çökme kırıkları

17 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Tanı yöntemleri Direkt grafiler BBT Bazı durumlarda MRG

18 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Anatomi Skalp –cilt –ciltaltı –galea aponeurotica –gevşek areolar doku –periost “perikranyum”

19 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

20 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Skalp ve tabakaları (cilt, ciltaltı galea aponeurotica, gevşek areolar doku, periost) Dural ven ve arterler

21 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Anatomi *Kafatası *Meninksler -dura -araknoid -pia *Beyin *BOS *Tentoryum

22 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Kafa travması tipleri - Morfolojik *1. Kafatası kırıkları –Kubbe kırıkları lineer veya yıldızvari çökme kırığı –Taban kırıkları BOS fistülü var/yok VI. sinir felci var/yok

23 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Kafa travması tipleri *2. İntrakranyal lezyonlar –Fokal Epidural Subdural İntraserebral –Diffüz Hafif konküzyon Klasik konküzyon Diffüz aksonal yaralanma

24 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Hafif kafa travması Amnezi, bilinç kaybı öyküsü Bilinç düzeyinde kötüleşme Ciddi başağrısı Alkol, ilaç alışkanlığı Kafatası kırığı BOS fistülü (rinore,otore) Politravma Evde bakacak kimse yok! BBT de patolojik görünüm Bu kriterlerin hiçbiri yok Şayet herhangi bir değişiklik olursa hemen gelmeleri için uyar! Bir hafta içinde kontrol muayenesi için çağır.

25 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Orta derecede kafa travması Konfüze veya somnolan, ancak basit emirleri yerine getiriyor! Tüm olgularda ayrıntılı kan biokimyası ve BBT temin edilmeli. BBT normal olsa bile gözleme alınır. Gözlem sırasında sık aralıklar ile nörolojik muayene. Olguların % 90’nında tablo stabil kalır ve taburcu edilir! Olguların % 10’unda ise kötüleşme, BBT tekrarı.

26 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Ağır kafa travması GKS: 8 veya altında Öykü: yaşı, kaza tipi, kaza oluş saati, alkol veya ilaç almış mı?, nörolojik kötüleşme var mı?, vital bulgular, kusma, aspirasyon, anoksi, epileptik atak, allerjisi var mı? Kardiyopulmoner stabilizasyon: erken entübasyon, serum fizyolojik veya kan vererek kan basıncını normal sınırlar içinde tutmak, Foley ve nazogastrik sonda takılması, tüm vücut grafilerini temin etmek. Genel muayene

27 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Ağır kafa travması İlk işlemler: trakeostomi, göğüs boşluğuna tüp yerleştirmek, boynun stabilizasyonu, DPL Nörolojik muayene: GKS, ışık yanıtı, okülosefalik refleks (taşbebek gözü), okülovestibular refleks (kalorik test). Sodyum bikarbonat, fenitoin, streoid (?), mannitol, hipervantilasyon

28 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Diffüz aksonal yaralanma koma hali ölüm oranı % 33-50 derecelendirme 1. aksonal yaralanma ak cevherde, korpus kallozumda, beyin sapında ve serebellumdadır 2. ek olarak korpus kallozumda fokal lezyon var. 3. ek olarak beyin sapı rostrumunun dorso- lateralinde fokal lezyon vardır.

29 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Metabolizma temel kaynaklar –oksijen: arteryel hemoglobin ve oksijen yoğunluğuna bağlıdır. pO 2 80 mm Hg’dan fazla olmalı! –pCO 2 26-28 mm Hg yeterli! –glukoz

30 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Beyin Kan Akımı 55-60 ml/100g nöral doku/dakika gri madde: 75 ml/100 g/dk ak madde: 45 ml/100 g/dk Düzenleyen en önemli faktör Serebral Perfüzyon Basıncı SPP=Ortalama arteryel basınç - Kafa içi basıncı Ortalama arteryel basınç=diastolik+1/3 sistolik

31 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Beyin Ödemi Vazojenik ödemSitotoksik ödemİnterstisyel ödem Patogenez kapiller geçirgenlikte  hücresel şişmeBOS emilim bozulmasına bağlı beyin su içeriğinde  Lokalizasyon ak maddegri ve ak maddeperiventriküler ak madde Ödem içeriği plazma proteinleri içerenhücre içi Na ve su  BOS filtre plazma Ekstrasellüler sıvı hacimi    Steroid EtkiliEtkili değilEtkili değil Mannitol EtkiliEtkiliKuşkulu

32 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Kafa İçi Basınç Artışı Basınçtaki değişiklik üç faktöre bağlı; 1.Hacimdeki değişmenin hızı 2.Hacimdeki değişikliğin miktarı 3.Kafa içi komplians

33 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Monro - Kellie Doktrini Beyin 1400ml%80 Kan 150ml%10 BOS 150ml%10 Normal: 10-15 mmHg (136-204 mmH 2 0)

34 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

35 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

36 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

37 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org ‘Elastance’ Lateral ventrikül içine 1ml serum fizyolojik verildiğinde kafa içi basıncında oluşturduğu artış kranyospinal kompartmanlararası basınç/hacim ilişkisini ortaya koymamızı sağlar. Normal: Kafa içi basınç 2 mmHg’dan daha az artar (düşük ‘elastance’, yüksek ‘compliance’). Sınırda bir beyinde ise 5 mmHg’dan fazla artış görülür. (Miller,1973)

38 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org ‘Compliance’ Sabit kafatası içi haciminin, bir kitleyi kafa içi basıncında artmaya yol açmadan tolere edebilme yeteneğini ifade eder (tolere edebilme potansiyeli). Basınç-hacim ilişkisi;2-3 ml’lik hacimler halinde sıvı verildiğinde kafa içi basıncının bir anda normalin on katı artması dekompansayon noktasını gösterir. Bu noktaya normalde 26±4 ml değerinde ulaşılır. Bu değerin 13 ml veya altında olması yeteneğin kaybını ifade eder. (Marmarou,1975)

39 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Mannitol: 1 gr/kg 15-20 dakikada 4-6 saate bir Furosemid: 1 mgr/kg diüretik bos yapımını azaltır Na transportunu düzenler Lidokain: 1.5 mgr/kg serebral O2 metabolizmasını azaltır Steroid: Kanıtlanmış etkisi yok

40 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Cerrahi gereklilik koma tablosunda mı? travma motorlu taşıt kazası sonucu mu oluştu? lateralize motor defisit var mı?

41 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

42 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

43 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Epidural Hematom A.meningica media “lucid interval” erken cerrahi mortalite: % 0

44 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

45 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Subdural hematom daha çok venöz kaynaklı basit veya komplike olabilir! Her şeye karşın mortalite % 40-60

46 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

47 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

48 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Özet - I Havayolu kontrol edilerek açık olması sağlanmalıdır. Hiperkarbiden kaçınılarak oksijenizasyon sağlanmalıdır. Şok nedenine göre tedavi edilmelidir. Şok tablosu dışında sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Kısa nörolojik muayene hızla yapılmalıdır. Tanı konulmalıdır. İkincil beyin hasarı önlenmelidir.

49 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Özet - II Eşlik eden yaralanmalar araştırılmalıdır. Hasta stabil hale geldikten sonra direkt grafiler ve BBT tetkikleri yapılabilir. Nöroşirürji konsültasyonu yapılır, gerekirse hasta transfer edilir. Hasta kötüleşirse nöroşirürji konsültanı ile konuşularak sevk edilebilir. Cerrahi girişim gerektiren patolojiler erkenden tanınmalıdır.


"Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org KAFA TRAVMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları