Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lisede okuyan öğrencilerin Bağlanma stilinin cinsiyete göre incelenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lisede okuyan öğrencilerin Bağlanma stilinin cinsiyete göre incelenmesi."— Sunum transkripti:

1 Lisede okuyan öğrencilerin Bağlanma stilinin cinsiyete göre incelenmesi

2 Grup adı: Paradoks ELİF YILMAZ

3 Araştırmanın amacı: Lise 1inci sınıfa giden öğrencilerin bağlanma stillerini cinsiyete göre incelemektir.

4 Literatür taraması YETİŞKİNLERDE BAĞLANMA STİLLERİ VE ÖFKE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ-YL TEZİ(2014) ZEYNEP İREM TANİŞ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA STİLLERİ VE FLÖRT DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ-YL TEZİ (2014) HAYRUNNİSA ÖZGÜR

5 Yöntem Örneklem: lise birinci sınıfta okuyan 27 kişiden oluşmaktadır. FrequencyPercent Valid kız1348,1 erkek1451,9 Total27100,0 Veri toplama süreci: Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesinde uygulanmıştır.

6 Veri toplama aracı İlişki ölçekleri anketi cinsiyet

7 İlişki Ölçekleri Anketi Orjinal adı Relationships Scale Questionnaire (RSQ) olan ilişki ölçekleri anketi Griffin ve Bartholomew tarafından geliştirilmiştir (Griffin ve Bartholomew, 1994). Dörtlü bağlanma prototipini ölçen bu ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Shaver’in bağlanma ölçümlerindeki paragraflardan, Bartholomew ve Horowitz’in İlişki Anketi’nde ve Collins ve Read’in (1990) Yetişkin Bağlanma Ölçeği ’inden yararlanılarak oluşturulmuştur. Katılımcıların her biri maddelerin kendilerini ne derece tanımladıklarını 7’li likert tipi ölçek kullanılarak cevaplandırılmaktadır (1: beni hiç tanımlamıyor, 4; beni kısmen tanımlıyor, 7;beni tamamıyla tanımlıyor).

8 Bu ölçekte; güvenli bağlanma (3, 10, 14, 15, 27, 30) 6’şar soru kayıtsız bağlanma (2, 6, 19, 20, 22, 26) alt tipi için 6’şar soru bulunmaktadır. Korkulu bağlanma (1, 5, 9, 12, 13, 23, 24, 28) alt tipi ölçeğinde 8 soru saplantılı bağlanma (4, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 25, 29) alt tipinde ise 10 soru bulunmaktadır. Puanlaması içi her bir alt tip için soruların puanları toplanır ve o alt tipte olan soru sayısına bölünür. Bu yolla edinilecek sürekli puanlar katılımcıları her bir bağlanma stilleri içerisinde gruplandırmak için kullanılır. Her bir katılımcı en yüksek sayı değerine sahip olan alt ölçekteki bağlanma stiline atanır.

9 Ölçeğin Türkçe geçerlilik-güvenilirlik çalışması Sümer ve Güngör tarafından yapılmıştır. Test tekrar güvenilirlikleri.54 ile.78 arasında değişmektedir. İç tutarlılık katsayısı.27 ile.61 alfa değerleri arasında değişmektedir (Sümer ve Güngör, 1999).

10

11 Sonuçlar ANOVA guvenlıbaglanma Sum of SquaresdfMean SquareFSig. Between Groups,4061,268,609 Within Groups37,855251,514 Total38,26126 ANOVA kayıtsızbaglanma Sum of SquaresdfMean SquareFSig. Between Groups,0121,014,908 Within Groups21,72525,869 Total21,73726 ANOVA korkulubaglanma Sum of SquaresdfMean SquareFSig. Between Groups,6761,532,473 Within Groups31,752251,270 Total32,42826 ANOVA saplantılıbaglanma Sum of SquaresdfMean SquareFSig. Between Groups,1231,062,805 Within Groups49,284251,971 Total49,40726

12 baglanmastilleri FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent Valid guvenlibaglanma622,2 kayıtsızbaglanma933,3 55,6 korkulubaglanma622,2 77,8 saplantılıbaglanma311,1 88,9 guvenlı+kayıtsız27,4 96,3 guvenli+saplantılı13,7 100,0 Total27100,0

13 Descriptive Statistics a N cinsiyet2 baglanmastilleri2 Valid N (listwise)2 a. baglanmastilleri = guvenlibaglanma, cinsiyet = kız Descriptive Statistics a N cinsiyet4 baglanmastilleri4 Valid N (listwise)4 a. baglanmastilleri = guvenlibaglanma, cinsiyet = erkek Descriptive Statistics a N cinsiyet5 baglanmastilleri5 Valid N (listwise)5 a. baglanmastilleri = kayıtsızbaglanma, cinsiyet = kız Descriptive Statistics a N cinsiyet4 baglanmastilleri4 Valid N (listwise)4 a. baglanmastilleri = kayıtsızbaglanma, cinsiyet = erkek Descriptive Statistics a N cinsiyet4 baglanmastilleri4 Valid N (listwise)4 a. baglanmastilleri = korkulubaglanma, cinsiyet = kız Descriptive Statistics a N cinsiyet2 baglanmastilleri2 Valid N (listwise)2 a. baglanmastilleri = korkulubaglanma, cinsiyet = erkek

14 Descriptive Statistics a N. cinsiyet1 baglanmastilleri1. Valid N (listwise)1 a. baglanmastilleri = saplantılıbaglanma, cinsiyet = kız Descriptive Statistics a N cinsiyet2 baglanmastilleri2 Valid N (listwise)2 a. baglanmastilleri = saplantılıbaglanma, cinsiyet = erkek Descriptive Statistics a N cinsiyet1. baglanmastilleri1. Valid N (listwise)1 a. baglanmastilleri = guvenlı+kayıtsız, cinsiyet = kız Descriptive Statistics a N. cinsiyet1 baglanmastilleri1. Valid N (listwise)1 a. baglanmastilleri = guvenlı+kayıtsız, cinsiyet = erkek Descriptive Statistics a N. cinsiyet1 baglanmastilleri1. Valid N (listwise)1 a. baglanmastilleri = guvenli+saplantılı, cinsiyet = erkek

15 öneriler Örneklemin daha fazla olması Çalışmaya erken başlamak Spssi iyi bilmek


"Lisede okuyan öğrencilerin Bağlanma stilinin cinsiyete göre incelenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları