Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Süt İneklerinde Besin Madde İhtiyaçları Prof.Dr.Behiç Coşkun Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Süt İneklerinde Besin Madde İhtiyaçları Prof.Dr.Behiç Coşkun Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Süt İneklerinde Besin Madde İhtiyaçları Prof.Dr.Behiç Coşkun Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı KONYA Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Eğitim Programı 07.12.2015 Grand Otel - KARAMAN

2 Neden Süt İnekçiliği Yapıyoruz? 1. Süt Verimi 2. Döl Verimi (Buzağı-Düve) Prof.Dr. Behiç COŞKUN

3 Süt Verimini Etkileyen Faktörler Genetik Çevre Beslenme

4 Genetik Sürekli ıslah Suni tohumlama Embriyo transferi Prof.Dr. Behiç COŞKUN

5 Çevre-Barınak-Sağım Prof.Dr. Behiç COŞKUN

6 Beslenme Prof.Dr. Behiç COŞKUN

7 Beslenmenin İşletme Giderlerindeki Payı Prof.Dr. Behiç COŞKUN ~70

8 NRC ARC DLG INRA …. Süt İneklerinde Besin Madde İhtiyaçları

9 Hayvanların Besin madde ihtiyaçlarını belirtie çok sayıda yazılım bulunmaktadır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

10 Yem Tüketimi Ne kadar Yem O kadar süt Prof.Dr. Behiç COŞKUN

11 Yem Tüketiminin Ölçülmesi Hayvanların tükettikleri yem miktarı, doğrudan tükettikleri yem miktarı ile değil o yemin içerisindeki kuru madde (KM) miktarı ile ölçülür. Mısır Silajı Kuru Yonca Suyu Hesaba Katmayalım Prof.Dr. Behiç COŞKUN

12 Kuru Madde Her yem az ya da çok su ihtiva eder. Kuru olarak hissettiğimiz yemlerde de en az %10 kadar su bulunmaktadır. Kurutulmamış otlar, silajlar ve posaların %60-80 kadarı sudur. KM Prof.Dr. Behiç COŞKUN

13 25 kg süt verimi için hazırlanan iki rasyon örneği Rasyon 1 VERİLECEK YEMLER37,63 Mısır Silajı,22,00 Buğday Samanı4,00 Yonca Kuru Otu6,00 Mısır Gluteni,0,50 Sığır Süt Yemi5,10 Toplam Ağr: 37,63 Rasyon 2 VERİLECEK YEMLER23,73 Buğday Hasılı6,00 Buğday Samanı3,00 Yonca Kuru Otu6,00 Arpa, Ezme1,50 Mısır,1,50 Sığır Süt Yemi,5,70 Toplam Ağr: 23,73 Prof.Dr. Behiç COŞKUN Kuru Madde:21,20

14 Farklı verim ve canlı ağırlıktaki süt ineklerinde kuru madde tüketimi (NRC) Prof.Dr. Behiç COŞKUN

15 Süt Verimi – Yem Tüketimi Yüksek Verimli Süt İnekleri Çok Yem Tüketebilen Hayvanlardır Prof.Dr. Behiç COŞKUN

16 Sindirim Sisteminin Kapasitesi Hayvanın daha önceki beslenme şekli sindirim sitemi kapasitesini etkiler Cidago yada sağrısı yüksek, vücudu uzun olan hayvanlarda işkembe hacmi daha fazladır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

17 Yemlerin Sindirilme Derecesi Sindirilme Derecesi Yüksek Yemlerin Sindirim Siteminden geçiş hızı yüksektir Yemlerin sindirim sisteminden geçiş hızı yem tüketimini önemli ölçüde etkiler Boşalan sindirim sistemi hayvanın yeniden yem tüketimi ile tekrar doldurulur. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

18 Yem tüketiminin teşvik edilmesi Süt İneklerinde yem tüketimini teşvik edilmelidir. Yemlikte sürekli yem bulunmalıdır Sık yemleme Yemlerin itelenmesi- karıştırılması Lezzetli yemler Prof.Dr. Behiç COŞKUN

19 Dengeli Beslenme Rumen mikroorganizmalarının ihtiyacı olan tüm besin maddelerinin rasyonda olması fermentasyonu ve dolaysıyla yemlerin sindirimini artırır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

20 Kaba yemlerin partikül büyüklüğü Kaba yemlerin en az ¼’ü 2,5 cm den büyük olmalı PSPSS denilen elekli sistem ile yemlerin partikül büyüklüğü test edilebiliyor. Büyük partiküllü yemler yem tüketimini sınırlar Prof.Dr. Behiç COŞKUN

21 Yemleme Metodu Sınırlı Yemleme Ad libitum yemleme Karışık Yemleme (TMR) Ayrı Yemleme Prof.Dr. Behiç COŞKUN

22 Süt inekleri aç bırakılmamalıdır Yemliklerde sürekli yem bulundurunuz. Üç saatten daha fazla hayvanları yemsiz bırakmayınız. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

23 Yemleme Saatleri de Yem Tüketimini Etkiler Aynı saatte ve aynı yerde yemleme yapınız. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

24 Küf ve küflenmeye karşı dikkatli olalım. Küflü Yemler Kesinlikle Kullanılmamalı Yemlerin depolandığı yerlerde küflenmeye karşı tedbir alınmalı Yemlikler günlük olarak temizlenmeli Toksin bağlayıcı kullanalmalı Prof.Dr. Behiç COŞKUN

25 Yeterli yemlik uzunluğu ayırınız. Yemleme sonrası bütün hayvanlar aynı anda yem yiyebilmelidir. Hayvan başına en az 60 cm yemlik uzunluğu ayrılmalıdır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

26 Sık Yemleme Yapınız Sık yemleme yapmak yem tüketimini artırır. Sağımla birlikte hayvanlara yeni yem vermeniz tüketimi önemli ölçüde artırır. Sık yemleme yapmak işkembede fermentasyon faaliyetlerinin stabil olmasını sağlar ve kaba yemlerin sindirimini ve süt yağını artırır. Özellikle sıcaklık stresinde sık yemlemenin etkisi daha belirgindir. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

27 Yemleri Sık Sık İteleyiniz ya da Karıştırınız. Zaman zaman yemleri itelemek hayvanlarda yeni yem verilmiş hissini uyandırarak hayvanların yemliğe gelmesini sağlar. En iyisi bir çalışanın yemleri itelemesidir. Bu işlem sırasında hayvanlar kızgınlık ve hastalıklar bakımından gözlemlenir. İki saatte bir yemlerin itelenmesi gerekir. Yemlerin itelenmesi gerekmiyorsa servis yolundan boş yem vagonu geçiriniz. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

28 Sıcaklık Stresini Azaltınız Sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde hayvanlar için en önemli sorun yem tüketiminin düşmesidir. Sıcaklık stresini azaltıcı tedbirler alalım Duş, pulverizasyon, fan kullanımı Prof.Dr. Behiç COŞKUN

29 Her Türlü Stresi Azaltınız Sık sık grup değiştirmeyiniz. Yaşlı ineklerle düveleri bir arada tutmayınız. Boynuz köreltmesini mutlaka yapınız. Kaba yem değişikliklerini tedrici olarak yapınız. Rumen mikroorganizmalarına alışacak süre veriniz Prof.Dr. Behiç COŞKUN

30 Ani Yem Değişikliklerinden Kaçınınız Kaba yem değişikliklerini tedrici olarak yapınız. Rumen mikroorganizmalarına alışacak süre veriniz Geçiş mümkün olduğunca uzun tutulmalı Prof.Dr. Behiç COŞKUN

31 Rasyonun Su Oranı Rasyondaki nem miktarı %50 den daha fazla olursa tüketimde azalma beklenir. En ideal nem oranı %40-45 arasıdır. %50 Prof.Dr. Behiç COŞKUN

32 Su Sürekli temiz taze su bulundurunuz. Hayvan ne kadar çok su içer ise o kadar fazla yem tüketir. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

33 Aydınlatma Ahırlarda en az 16-18 saat aydınlık olmalıdır Prof.Dr. Behiç COŞKUN

34 Ayak bakımı Ayak hastalığı olan hayvan yem tüketimini düşürür. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

35 Süt İneği Rasyonlarında Protein Prof.Dr. Behiç COŞKUN

36 Süt Yemi Protein Düzeyleri %15 HP %17 HP %18 HP %19 HP %20 HP %21 HP %22 HP ….. %40 HP Prof.Dr. Behiç COŞKUN

37 Süt Yemi Ham Protein Düzeyleri Karma Yemde Ham Protein Düzeyi Karma Yem Kalitesi Süt Verimi Genel Kanaat Prof.Dr. Behiç COŞKUN

38 Proteinler Proteinler, amino asit yapıtaşlarından oluşan polimerlerdir. Her proteinin kendisine has özelliklerinin olmasını sağlayan özel amino asit dizilimleri vardır. Proteinlerin oluşumunda 22 çeşit amino asit vardır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

39 Protein İhtiyacı Yaşama Payı Süt Verimi Gebelik Canlı Ağırlık Artışı Prof.Dr. Behiç COŞKUN

40 Yaşama Payı Protein İhtiyacı Verimler hesaba katılmaksızın sadece hayvanın hayatiyetini sürdürebilmesi için gerekli protein miktarıdır. Dokuların yenilenmesi Enzim ve hormon sentezi vs. ~ 120 g/gün MP ~ 500 g/gün HP Prof.Dr. Behiç COŞKUN

41 Süt Üretimi için Protein İhtiyacı 1 kg süt ~ 40 g süt yağı ~ 48 g süt şekeri ~ 32 g süt proteini ~ 7 g kalsiyum Prof.Dr. Behiç COŞKUN

42 Süt Üretimi için Protein İhtiyacı 1 kg süt = 32 g süt proteini Günde 30 Kg süt veren bir süt ineği, süt ile birlikte yaklaşık 1000 g protein üretir. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

43 Süt Üretimi için Protein İhtiyacı 30 kg süt veren bir hayvan eğer yemlerdeki proteini kayıp olmaksızın kullanabilse günde 1000 g kadar protein yeterli olacaktır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

44 Yem Proteini → Süt Proteini Dönüşüm basit değildir. Çok karmaşık yıkılım ve sentez faaliyetlerinden oluşmaktadır. Yem Proteini Süt Proteini Prof.Dr. Behiç COŞKUN

45 Tek midelilerde Protein Sindirimi Tek mideli hayvanlarda proteinler sindirim sisteminde aminoasitlerine kadar sindirilerek ince bağırsaklardan emilerek metabolizmada kullanılırlar Enzimler Proteinler Emilim Metabolizma A m i n o a s i t l e r Protein Sentezi A m i n o a s i t l e r Prof.Dr. Behiç COŞKUN

46 Özellikle geviş getiren hayvanlarda yıkılım ve sentez olaylarında proteinlerin yapıları ve özellikleri çok daha fazla değişikliğe uğramaktadır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

47 İncebağırsaklar Rumende Sindirim Prof.Dr. Behiç COŞKUN

48 Protein Yem NPN RUP Rumende Yıkımlanmayan Protein (Bypass) RDP ( Rumende Yıkımlanan Protein) Peptitler Aminositler Mikrobiyel Protein NH 3 Karaciğer üre Tükrük B. üre Böbrek üre Yavaş yıkımlananlar Hızlı yıkımlananlar Rumende Protein Sindirimi Prof.Dr. Behiç COŞKUN

49 Protein Yem NPN RUP Rumende Yıkılmayan Protein (Bypass) RDP Rumende Yıkılan Protein Peptitler Aminositler Mikrobiyel Protein NH 3 Karaciğer üre Tükrük B. üre Böbrek üre Her g üre ile 7.45 kcal Enerji dışarı atılmaktadır. Döl Verimi !!! Prof.Dr. Behiç COŞKUN Rumende Protein Sindirimi üre Tüm vücut sıvılarına dağılır Uterus üre

50 RUP Rumende Yıkımlanmayan Protein (Bypass protein) Mikrobiyel Protein (Bakteriyel protein Protozoal protein) Aminoasitler Emilim Sindirilmeyen kısım Metabolizma Alt Sindirim Organlarında Protein Sindirimi Prof.Dr. Behiç COŞKUN

51 Protein HP NPN RUP Rumende Yıkılmayan Protein (Bypass) RDP Rumende Yıkılan Protein Peptitler Aminositler Mikrobiyel Protein NH 3 Karaciğer üre Tükrük B. üre Böbrek üre Sadece ham protein analiz sonucu ile öğrenemeyeceklerimiz. Ne kadarı rumende yıkıldı? Rasyondaki azotlu maddeler kalite ve miktar bakımından hayvanın ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu ? Ne kadarı mikrobiyal proteine dönüştü? Rasyondaki enerji/protein oranı uygun mu? Ne kadarı idrar ile dışarı atıldı? Ne kadarı rumeni yıkımlanmadan terketti? Alt sindirim organlarında sindirilemeyen protein oranı nedir? Prof.Dr. Behiç COŞKUN Sonuçta ince barsaklardan emilen besin madde miktarları ne kadardır?

52 Mikrobiyal Protein Sentezini Etkileyen Faktörler Amonyak Bakteriyel protein sentezi için en önemli kaynak Bakteriyel azotun %50-80’i amonyaktan sentezlenir Kaba yemleri sindiren bakteriler N kaynağı olarak amonyak kullanırlar Mikrorganizmaların maksimum düzeyde büyüme ve çoğalmaları için minimum düzeyde amonyağa ihtiyaç duyulur. (5 mg/100 ml rumen sıvısı). Prof.Dr. Behiç COŞKUN

53 Protein ve karbonhidrat yıkımının senkronize edilmesi Rasyondaki karbonhidrat ve azot kaynaklarının eş zamanlı olarak yıkımlanması mikrobiyal protein sentezini maksimize edecektir. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

54 Rumen bakterilerinin %30-50’si Rumen protozoonlarının %75- 90’ı rumende parçalanarak N döngüsüne yeniden katılırlar Prof.Dr. Behiç COŞKUN

55 Çeşitli protein kaynaklarının ortalama rumende yıkılım oranları Soya küspesi (Solvent ) % 75 Soya küspesi ( Expeller ) % 50 Yonca % 80 Mısır proteinleri % 62 Mısır gluteni % 42 Mısır gluten yemi % 80 DDGS % 55 Kan unu % 20 Tüy unu % 30 Üre % 100 Prof.Dr. Behiç COŞKUN

56 Mikrobiyal Fermentasyon Düşük kaliteli proteinlerin kalitelerini yükseltir. Yüksek kaliteli proteinlerin kalitelerini düşürür. Ruminantlar sadece NPN ler ile verimli olabilirler. Hatta hiç N almadan sadece döngüsel N ile hayatlarını sürdürebilirler Prof.Dr. Behiç COŞKUN

57 Rumen bakterileri ve bazı yemlerde aminoasit kompozisyonu DokuSütBakteriMısırSoya Methionin1,972,712,62,281,46 Lysin6,377,627,93,036,32 Histidin2,472,7423,162,72 Phenylalanin3,534,755,15,325,65 Tryptofan0,491,511,20,891,46 Threonin3,93,725,83,674,18 Leucin6,79,188,112,667,95 İsoleucin2,845,795,73,675,44 Valin4,035,896,25,325,65 Arginin3,33,45,15,087,53

58 ortalama1234567 Threonine 4,9 4,74,94,14,94,46,45,2 Valine 6,2 6,66,56,26,46,34,76,9 Methionine 2,7 2,82,7 2,91,32,93,3 Isoleucinc 6,7 77,45,56,47,55,77,2 Leueine 7,7 8,26,48,67,17,98,1 Phenylalanine 5,1 5,35,64,45,35,25 Lysine, 10,3 14,99,18,39,110,99,79,9 Histidine 2,2 2,121,92,42,52,32 Aspartic 10,8 9,112,910,411,69,611,111 Serine 3,2 3,12,73,33,6 3,1 Glutamic 12,8 11,110,922,411,310,711,6 Proline 3,9 2,63,44,243,654,3 Glycine 5,9 5,55,4 5,]5,885,55,2 Alanine 6,0 6,45,85,75,85,96,16,5 Cystine 1,2 1,11,50,71,61,71,40,7 Tyrosine 4,4 44,93,25,33,84,54,9 Arginine 5,3 54,65,66,34,9 Biological value 68,6 70735973656971 Farklı bakteri türlerinde AA kompozisyonu

59 Mikrobiyal Fermentasyonun Etkinliği 100 g sindirilebilir OM tüketimi ile 1,1 - 5 g mikrobiyal N (7- 30 g kadar mikrobiyal protein ) sentezi söz konusudur. Yada 100 g KH fermentasyonu sonucu 50 g mikrobiyal kitle oluşur. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

60 Rumende protein yıkılabilirliğinin tespiti 1.Naylon kese yöntemi ile rumende yıkılabilirliğin tespiti (In situ sindirilebilirlik) 2.Farklı sindirim organlarına kanül takarak yemlerin yıkılabilirliğinin belirlenmesi 3.Rumen sıvısı kullanarak In vitro yıkılabilirliğin tespiti. 4.Çeşitli enzimlerle In vitro yıkılabilirlik denemesi 5.Gaz üretim metodu ile yıkılabilirlik tayini 6.NRC-Cornell metodu ile yıkılabilirlik tespiti Prof.Dr. Behiç COŞKUN

61 Naylon kese tekniği ile yıkılabilirlik Belli miktarda yem örneği 45 µm kadar por genişliği olan naylon keselere konur ve farklı sürelerde rumende inkübasyona bırakılır. (1, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96 saat gibi) Prof.Dr. Behiç COŞKUN

62 Naylon kese ile yıkılabilirlik Sürekli kanüllü hayvan gerektirir. Hayvanların her zaman benzer rasyonla beslenmesi zorunluluğu Süre uzundur. Rutin analizler için kullanılmamaktadır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

63 Farklı sindirim organlarına kanül takılarak yıkılabilirlik tespiti Operayon zorluğu Hayvan sağlığı Bakım zorluğu Sindirilmemiş Yem ve rumen mikroorganizmalarının ayrılma zorluğu Mobil Naylon kese Prof.Dr. Behiç COŞKUN

64 Kanül Takılacak yerler Ağız İnce Bağırsaklar Yemek Borusu Omasum Kırkbayır Retikulum Abomasum Rumen Prof.Dr. Behiç COŞKUN

65 Gaz üretim tekniği ile yıkılabilirlik tespiti Gaz üretim tekniği çoğunlukla yemlerin enerji değerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Rumen sıvısı kullanılarak hazırlanan buffer solüsyonda yemlerin inkube edilerek oluşturdukları NH3 ve gaz miktarından hareket edilerek yıkılabilirlik hesap edilebilmektedir. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı laboratuarlarında Gaz Üretim Tekniği Uygulamaları ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

66 Proteinlerin yıkılabilirlik tahmini NRC ( National Research Council) - 2001 Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) A B1 B2 B3 C Prof.Dr. Behiç COŞKUN

67 Yem Protein Fraksiyonları Laboratuar Bulgularına Göre A – Borat-fosfat çözeltisinde çözünebilen, tungustik asit ile çökelmeyen B1 - Borat-fosfat çözeltisinde çözünebilen, tungustik asit ile çökelen B2 – BF’de çözünmeyen Protein - ND çözünmeyen Protein B3 – ND’de çözünmeyen – AD Çözünmeyen C – AD Çözünmeyen Prof.Dr. Behiç COŞKUN

68 Protein Fraksiyonlarının Özellikleri Frak Kompozisyon Ruminal Bağırsaklarda siyon yıkım hızı sindirim AÜre, NH 3, NO 3, AA, peptitler çok hızlı bağırsaklara ulaşmaz B1Gerçek Çözünebilen prot. Globulinler, Bazı albuminler200-300100 B2Çoğu albuminler ve glutelinler5-15100 B3Prolaminler, Extensinler0,1-1,580 CDenature, ısıl zarar görmüş 00 proteinler, Lignine bağlı N Prof.Dr. Behiç COŞKUN

69 Protein Fraksiyonları (CNCPS & NRC) Çözünebilen Çözünmeyen NPN - A Buf. Çöz. Prot. - B1 ND. Çöz. Prot. - B2 AD. Çöz. Prot. - B3 Sindirilmeyen - C Feed Prof.Dr. Behiç COŞKUN

70 Toplam Protein Borat çözeltisi Nötral Deterjan Asit Deterjan Sol A B1 İnsol B2 B3 C Sol A B1 B2 İnsol B3 C Sol A B1 B2 B3 İnsol C Prof.Dr. Behiç COŞKUN

71 Proteinlerin Yıkılabilirliği Rumende yıkılabilir protein RDP = A + B[Kd/(Kd+Kp)] Rumende yıkımlanmayan (bypas) protein RUP = B[Kp/(Kd+Kp)] + C Kd = yıkımlanma hızı, %/saat Kp = içeriğin geçiş hızı, %/saat Prof.Dr. Behiç COŞKUN

72 KİMYASAL ANALİZLER %100 KMDoğal halde TSBM f,%77,4868,88 SE-1X, Mcal/kg f 3,593,19 ME-3X, Mcal/kg f 2,742,44 NEL-3X, Mcal/kg f 1,721,53 NEL-4X, Mcal/kg f 1,611,43 NEM-3X, Mcal/kg f 1,881,67 NEG-3X, Mcal/kg f 1,241,10 Kuru Madde,%88,988,90 Ham Protein,%20,7918,48 NDICP,%4,734,20 ADICP,%1,851,64 Ham Yağ,%4,804,20 NDF,%41,0836,52 ADF,%16,5614,72 Lignin,%4,954,40 Ham Kül,%6,745,99 N fraksiyonu A, % HP39,53 N fraksiyonu B, % HP52,57 N fraksiyonu C, % HP7,90 RUP, % HP, % 2 (Bypass Protein) f 35,33 RUP, % HP, % 4 (Bypass Protein) f 37,09 RUP Sind, % t 90 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Laboratuarı Yem Analiz Sonucu

73 NRC-2001'e göre Farklı Süt Verimine sahip Hayvanlarda Enerji ve Protein İhtiyacı Süt verimi25354555 Kuru Madde Tüketimi20,323,626,930 NEL, Mcal/gün27,934,841,848,3 NEL, Mcal/kg1,371,471,551,61 MP,g/gün1862240729543476 MP,g/kg9,210,21111,8 RDP,g/gün1937229826362947 RDP,g/kg9,59,79,8 RUP,g/gün933129116772089 RUP,g/kg4,65,56,26,9 RUP+RDP=HP14,115,21616,7 Prof.Dr. Behiç COŞKUN

74 Kaba Yem X Karma Yem Ham Protein Düzeyi Yüksek Verimli Süt İneklerinde Kaba Yem Kaynağı Olarak Kaliteli Baklagil Kuru Otları Yada Silajları Kullanılmalıdır Süt verimi 25354555 Karma Yemde Olması Gereken HP Düzeyi Kaba Yem HP Düzeyi,%5 23252729 Kaba Yem HP Düzeyi,%10 18202224 Kaba Yem HP Düzeyi,%15 13151719 Prof.Dr. Behiç COŞKUN

75 Bypas Protein Oranı Süt verimi25354555 Kuru Madde Tüketimi20,323,626,930 MP,g/kg9,210,21111,8 RDP,g/kg9,59,79,8 Bypass protein,g/kg4,65,56,26,9 Bypass Oranı,%33363941 RUP+RDP, HP14,115,21616,7 Prof.Dr. Behiç COŞKUN

76 Bypass proteinlerdeki Aminoasitlerin Kompozisyonu Bypas proteinler özellikle lizin, methionin gibi esansiyel aminoasitler bakımından zengin olmalı Prof.Dr. Behiç COŞKUN

77 Süt İneklerinde Sentetik Aminoasit Kullanımı Ne kadar RDP Ne kadar Mikrobiyel Protein Ne kadar by pass protein

78 Protein Beslenmesinin Kontrolünde Önemli Bir Parametre SÜT ÜRE AZOTU Prof.Dr. Behiç COŞKUN

79 Protein Yem NPN RUP Rumende Yıkılmayan Protein (Bypass) RDP Rumende Yıkılan Protein Peptitler Aminositler Mikrobiyel Protein NH 3 Karaciğer üre Tükrük B. üre Böbrek üre Sütteki ürenin kaynağı Her g üre ile 7.45 kcal Enerji dışarı atılmaktadır. Döl Verimi !!! Prof.Dr. Behiç COŞKUN

80 Süt Üre Azotu nasıl değerlendirilir Süt üre azotu düzeyi ortalaması 12-16 mg/dl Süt üre azotu düzeyi ferdi olarak 8-25 mg/dl arasında olabilir. Değerlendirme yapmak için o sürü ya da ineğin normal değerleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Prof.Dr. Behiç COŞKUN 16 mg/dl 12 mg/dl

81 Süt üre azotu (MUN) normal değerlerin üstünde ise Rasyonun ham protein miktarı fazladır. RDP ( rumende yıkımlanabilen protein) miktarı fazladır. Rasyonda NFC 1 =LOK 2 miktarı çok düşüktür Rumende çözünebilen ya da yıkımlanabilen protein / LOK oranları uygun değildir. NFC: Non Fibre Carbohydrate LOK: Lif Olmayan Karbonhidrat LOK= OM-HP-HY-HK-NDF 16 mg/dl Prof.Dr. Behiç COŞKUN

82 Süt Üre Düzeyi Fazla ise 1. Rasyonda protein miktarı fazladır. Rasyona giren protein kaynaklarının (örn. küspeler ) miktarı dolaysıyla rasyondaki HP oranı azaltılır. %19 %17 Prof.Dr. Behiç COŞKUN

83 Süt Üre Düzeyi Fazla ise 2. Rasyonda Rumende Yıkılan Protein (RDP) miktarı fazladır. Rasyondaki bypass protein miktarı artırılır. Üre Ay Çiçeği Küspesi Pamuk Tohumu Küspesi DDGS Bypass Soya Mısır Gluteni Prof.Dr. Behiç COŞKUN

84 Süt Üre Düzeyi Fazla ise 3. Rasyonun enerjisi düşüktür. Rasyonda tane yemler gibi enerjice zengin yem maddelerinin miktarı artırılır ya da daha kaliteli kaba yemler kullanılır. Kepek Yulaf Saman Arpa Mısır Mısır Silajı Prof.Dr. Behiç COŞKUN

85 Süt Üre Düzeyi Fazla ise 4. Rasyonda kolay fermente olabilen karbonhidrat miktarı düşüktür. Rasyonda kullanılan tane yemler veya kaba yemler daha kolay fermente olanlarla değiştirilir ya da bu yem maddeleri daha kolay fermente edilebilir hale getirilir. Mısır Tane yemler öğütülür. Kaba yemler kimyasal işlemlere tabi tutulabilir. Melas Buğday Arpa Prof.Dr. Behiç COŞKUN

86 Süt üre azotu (MUN) normal değerlerin altında ise Rasyonun ham protein miktarı yetersizdir. Rumende yıkımlanabilen NFC=LOK oranı çok yüksektir. Rasyonda RDP/RUP oranı uygun değildir. Yem tüketimi yetersizdir Rumen pHsı düşüktür. Asidoz riski 12 mg/dl Prof.Dr. Behiç COŞKUN

87 Süt Üre azotu kontrollerinin sağlayacağı faydalar Hayvanın ihtiyaçlarının tahmin edilmesinde ya da doğrulanmasında kullanılabilir Yem maliyetlerinin azaltılabilir Gruplandırmadaki yanlışlıklar açıkça gözlenebilir. Yemlerin dağıtım ve karışımındaki hatalar farkedilir Döl verim peformansı artırılabilir Sütün protein düzeyi artırılabilir Üre ile atılan enerji azaldığı için yemin net enerji miktarı artar Çevreye azot atımı azaltılabilir Prof.Dr. Behiç COŞKUN

88 Yılda en az 4 defa yapılmalı Rasyon değişikliklerini takiben yapılması önemlidir. Prof.Dr. Behiç COŞKUN

89 Metabolik Profil Testi (MPT) Prof.Dr. Behiç COŞKUN Japon Araştırıcı Prof.Dr.Katsuya KİDA

90 Örnekleme (Toplam 30 kan Örneği) 3 İleri Gebe (Doğuma 0-20 gün kalanlar) 3 Gebe (Doğuma 60- 20 gün kalanlar) 6 Fresh (0-50.gün) 6 (51-110) 6 (110-210) 6 (>210)

91 Örneklerin serumu çıktıktan sonra hızla santrüfüj edilerek serumu ayrılır. Soğuk şartlarda saklanarak laboratuara getirilir.

92 Örnek alınan hayvanların Süt verimi SGS Kondüsyon skoru Gebelik süreleri

93 Glikoz BHBA Kolesterol Kan Üre Azotu Albumin Total Ptotein Kalsiyum Mağnezyum Fosfor GGT SGOT Süt Yağ Oranı Hematokrit Rasyonu Enerji Protein Mineral Maddeler Toksinler Enfeksiyonlar

94 Teşekkürler Prof.Dr. Behiç COŞKUN


"Süt İneklerinde Besin Madde İhtiyaçları Prof.Dr.Behiç Coşkun Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları