Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE YÜKSEK YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİZMET İÇİ EĞİTİM VE YÜKSEK YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 HİZMET İÇİ EĞİTİM VE YÜKSEK YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ

2 Bu hafta neler var...  Hizmet İçi Eğitimin Amaçları  Hizmet İçi Eğitimi Zorunlu Kılan Nedenler  Hizmet İçi Eğitim Türleri  Hizmet İçi Eğitim Süreci  Yöneticilerin Yetiştirilmesi  Türkiye’de Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Hizmet İçi Eğitim

3 Hizmet İçi Eğitimin Amaçları  Kamu görevlilerinin verimliliğini yükseltmek,  Çalışanların güdülenmesini sağlamak,  Eleman ihtiyacını örgüt içerisinden sağlamak amacıyla, personeli üst kadrolar için hazırlamak,  Görevsel aksaklıklarını gidermek ve eksikliklerini tamamlamak,  İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikayetleri ve hataları azaltmak,  Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak,  Örgüt yapısını, dış çevreden gelen değişmelere karşı esnek hale getirmek,  Kişiler ve bölümler arası iletişime katkıda bulunmak,  Bakım ve onarım giderlerini azaltmak,  İşe geç kalma ve devamsızlıkları azaltmak.

4 Hizmet İçi Eğitimi Zorunlu Kılan Nedenler  Hizmet öncesinde verilen bilgilerin, hizmetle ne kadar ilgili olursa olsun eksik ve yetersiz oluşu,  Hizmete almanın zaman zaman belli bir kadro görevi yerine, daha geniş hizmet gruplarına yapılması,  Hizmetleri yerine getirirken bilim ve teknolojilerdeki değişim ve gelişimlerden yararlanma gereksinimi,  Kişisel gelişme ve yükselme isteği,  Bazı bilgi ve becerilerin sadece hizmet içinde kazanılması,  Personelin sistemli bir şekilde program yapılarak emek ve zaman kaybını engellemek için eğitilmesi,  Kamu kesiminde “kariyer” düşüncesinin giderek kökleşmesi,

5 Hizmete İlk Defa Atanan Personel İçin Düzenlenen Eğitim Oryantasyon ve Eşik Eğitimi  Bu eğitim türünde hedef, mesleğe yeni başlayan ya da örgüte yeni katılmış bireye çalışacağı kurumu, politikalarını, iş ve uğraş alanını, birlikte çalışacağı personeli tanıtma, görev, yetki ve sorumluluklarını bildirme ve varsa görevine ilişkin hizmet öncesi yetişme eksikliklerini gidermektir. Bu süreç sonunda, birey alacağı eğitimle kurumun amaçlarını öğrenir, kuramsal tutum ve beceriler geliştirerek kurumdaki görevine hazırlanır.

6 Hizmetin Daha İleri Aşamalarında Uygulanan Eğitim Bilgi tazeleme - yeniden eğitim  Bu hizmet içi eğitim programının amacı, mesleğe asaleten atanmış personele, işi ile ilgili yenilikleri öğretmek ve çevredeki gelişmelere bağlı olarak iş ortamına yansıyan bilgi beceri ve tutum kazandırmaktır. Böylelikle birey, hizmet öncesinde almış olduğu bilgileri tazeleme imkanı bulurken kendini geliştirme olanağına da sahip olur.

7 Görevde Yükselme Eğitimi  Yükselme eğitimi, kurumun ihtiyaç duyduğu üst düzey kadrolar için akademik nitelikli bir hizmet içi eğitim türüdür.  Örgüt yapısında çeşitli hiyerarşik kademeler ve görevler bulunmakta, ancak bu kademlere her zaman dışarıdan personel bulmak mümkün olmamaktadır.  Kurumda üst kademelere hazırlanacak personel için düzenlenen bu eğitimde, bir üst kademenin görev ve sorumluluğunu alacak olan kişinin belli bilgi ve becerileri öğrenmesi amaçlanmaktadır.  Bu tür hizmet içi eğitimde, kurumda çalışan personelin belirli bir süreye ilişkin değerlendirilmesi sonunda, öngörülen mevki için başarı sağlaması, bir üst görevin gerektirdiği yetenekleri taşıması gerekmektedir.

8 Kurumda Görevi Değiştirilecek Personel İçin Alan Değiştirme Eğitimi  Görev veya kadro değişikliği yapması gereken personelin yeni görevinin gerektirdiği yeterlilikleri kazanması için uygulanan eğitim programıdır.  Tamamlayıcı türde olan bu hizmet içi eğitimin hedefleri, kurumun değişik alanlardaki uzman personel ihtiyacını kurum içinden kısa sürede sağlamak, bireyin değişik alanlardaki yeteneklerini geliştirmek ve işten sağladığı maddi ve manevi doyumu yükseltmektir.  Bu tür eğitim programları, ihtisas ve meslek eğitimi niteliğinde olmaktadır.

9 Uygulama Zamanına Göre Hizmet İçi Eğitim  İş Başında Hizmet İçi Eğitim  İş Dışında Hizmet İçi Eğitim

10 Uygulama Yerine Göre Hizmet İçi Eğitim  Kurum İçinde Hizmet İçi Eğitim  Kurum Dışında Hizmet İçi Eğitim  Kuruma yakın yerde  Tatil beldelerinde

11 Hizmet içi Eğitim Vereceklerin Belirlenmesi  Kurum içi – kurum dışı ayrımı  Uzman (akademisyen vb.) - Uygulayıcı (denetim elemanı, yönetici vb.) ayrımı

12 Hizmet İçi Eğitim Süreci  Eğitim ihtiyacını saptama  Bütçenin hazırlanması  Eğitim türlerinin ve eğitim ekipmanlarının belirlenmesi  Hizmet içi eğitimin uygulanması  Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi

13 Yöneticilerin Yetiştirilmesi  Genel eğitime ağırlık veren yaklaşım: İngiltere-genel yönetici (generalist) uygulaması  Uzmanlığı esas alan yaklaşım: Fransa-Ulusal Yöneticilik Okulu (École Nationale d ’ Administration=ENA)

14 Türkiye ’ de Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Hizmet içi Eğitim  Türkiye ’ de yöneticilerin yetiştirilmesi konusunda kurumsal bir eğitim sistemi yoktur.  Yöneticiler, genç yaşta girdikleri memurluk mesleğinde, kıdem ve liyakat esaslarına göre meslek hayatının son dönemlerinde üst düzey görevlere getirilir.  1982 Anayasası, “ üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesini ” öngörmüş; bunun usul ve esaslarının kanunla özel olarak düzenlenmesini hükme bağlamış, ancak konu ile ilgili bir kanun çıkarılmadığı için uygulamaya geçilememiştir.  Hizmet içi eğitim ülkemizde esas itibarıyla kurum düzeyinde yürütülmektedir.  Kurumlar arası düzeyde eğitim veren kuruluş olarak TODAİE, TBB ve Bölgesel belediye birlikleri gösterilebilir.


"HİZMET İÇİ EĞİTİM VE YÜKSEK YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları