Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTRENMAN BİLGİSİ DERS NO 4 ANTRENMANA HAZIRLIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTRENMAN BİLGİSİ DERS NO 4 ANTRENMANA HAZIRLIK."— Sunum transkripti:

1 ANTRENMAN BİLGİSİ DERS NO 4 ANTRENMANA HAZIRLIK

2 FİZİKSEL TEKNİK TAKTİK TEORİK PSİKOLOJİK
Tüm sporsal programlar antrenmanın temel faktörleri olarak bilinen öğeleri içine almalıdır TAKTİK TEORİK PSİKOLOJİK

3 Antrenman faktörleri, sporcunun yaşına, bireysel potansiyeline, antrenman seviyesine ve hazırlık dönemine bakılmaksızın bütün antrenmanın temel öğeleridir

4 Yine de herbirine verilen önem, seçilen spor dalının özellikleri kadar yukarıda belirtilen özelliklere de değişkenlik gösterir.

5 1- Antrenman faktörleri, birbirleriyle içiçe gibi görünse de biri diğerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. 2- Fiziksel antrenman piramidin temelidir ve performansın üzerine kurulmasını sağlar 3- Fiziksel gelişim ne kadar iyi olursa psikolojik yapı da o kadar iyi olur. 4- Benzer teknik, taktik ve fiziksel özellikler taşıyan sporcu ya da takımlar arasındaki rekabette psikolojik ve zihinsel kalitesi iyi olan takım kazanır.

6 ANTRENMAN FAKTÖRLERİ PİRAMİDİ
PSİKOLOJİK ANTRENMAN TAKTİK ANTRENMAN TEKNİK ANTRENMAN FİZİKSEL ANTRENMAN

7 FİZİKSEL ANTRENMAN Fiziksel antrenman yüksek performansa
ulaşabilmenin en önemli noktalarından bir tanesi hatta çoğu zaman en önemlisidir. Doğu Avrupa antrenman sisteminin en gizli sırlarından bir tanesi Fiziksel antrenmandır Fiziksel antrenmanın ana amacı, sporcunun fizyolojik potansiyelini artırırken biomotor yeteneklerini de en üst seviyeye ulaştırmaktır.

8 Biomotor yetenekler KUVVET DAYANIKLILIK SÜRAT KOORDİNASYON ESNEKLİK
KUVVETTE DAYANIKLILIK SÜRATTE DAYANIKLILIK ÇEVİKLİK HAREKETLİLİK GÜÇ (ÇABUK KUVVET) MAKSİMUM KUVVET AEROBİK DAYANIK. ANAEROBİK DAYANIK. MAKSİMUM SÜRAT MÜKEMMEL KOORDİNASYON TAM ESNEKLİK

9 Organize bir antrenman programında fiziksel antrenman aşağıdaki sırayla geliştirilir.
Genel fiziksel antrenman Özel fiziksel antrenman Üst düzeyde biyomotor yetilerin kurulması ilk iki evre hazırlık evresinde, üçüncü evre ise daha önce kazanılan özelliklerin korunmasıamacıyla ve yarışma sürecine özgü olan evredir.

10 Antrenman dönemleri ANTRENMAN EVRELERİ HAZIRLIK DÖNEMİ YARIŞMA DÖNEMİ GELİŞİM EVRELERİ 1 2 3 ÖZELLİKLER GENEL FİZİKSEL ANTRENMAN ÖZEL FİZİKSEL ANTRENMAN BİOMOTOR YETİLERİN ÜST DÜZEYDE GELİŞTİRİLMESİ Fiziksel gelişimin yıllık plan içerisindeki değişimi

11 GENEL FİZİKSEL ANTRENMAN
GFG’in amacı, sporun özelliklerine bakılmaksızın organizmanın çalışma kapasitesini geliştirmektir. Organizmanın çalışma kapasitesi ne derece yüksek olursa, antrenmanın hem fiziksel hem de psikoloji istemlerinde sürekli artışa o derece uyum sağlanır

12 ÖZEL FİZİKSEL ANTRENMAN
ÖFH, GFH tarafından oluşturulmuş bir temel üzerine kurulur ve o spor dalının fizyolojik ve yöntemsel özellikleri ışığında sporcunun fiziksel gelişimini ilerletmek bu dönemde temel amaçtır. Bütün sporcular tarafından ulaşılan performans düzeyi bu aşamada çok yüksektir Sporcular özel hazırlık devresinin sonlarına doğru özel bir hazırlık yapmadan yarışmalara katılabilirler

13 ÖZEL BİOMOTOR YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu evredeki esas amaç belirli biomotor yetenekleri mükemmelleştirmek ve o spor dalının özel gereksinimlerine karşılık verbilmektir. Spor branşının ana antrenman yöntemleri alınarak azaltılmış veya artırılmış yük ortamlarında uygulanır. Egzersizin şiddeti yarışmanın gerektirdiği oranda olabilir. Aynı zamanda çalışma yükü hafif azaltılarak veya artırılarak alıştırmalar gerçekleştirilebilir.

14 TEKNİK ANTRENMAN Farklı türde spor dallarını birbirinden ayıran özellik, belirli motorsal yapılarıdır. Teknik; sporcunun sporsal bir hedefi gerçekleştirirken doğru ve gerekli bir hareket uygulamasını sağlayan tüm teknik yapı ve öğeleri içine alır Teknik ; fiziksel bir egzersizin belirli bir biçimde yapılan özel bir durumu olrak kabul edilebilir.

15 Hareket ne kadar mükemmele yakın olursa, sporcunun sonuca ulaşabilmesi için harcadığı enerji o kadar az olur. = İyi teknik Yüksek verimlilik

16 TEKNİK & STİL Terminoloji açısından bakıldığında bu iki terim genelde birbirine karıştırılmaktadır. Her spor dalının, her antrenör ve sporcu tarafından takip edilen, kabul edilmiş mükemmel tekniği bulunmaktadır. Bir modelin yaygın bir şekilde kabul edilebilmesi için biyomekanik olarak sağlam ve fizyolojik olarak ta verimli olması gerekir Şampiyonların kullandıkları tekniklerin kopyalanması ve aynı şekilde uygulanmaya çalışılması pek fazla tavsiye edilen bir şey değildir.

17 Bunun nedeni model ne kadar mükemmel olursa olsun, aynı şekilde tekrar edilmesi mümkün değildir.
Sporcular genelde kullandıkları tekniklere kendilerine özgü karakterleri de katarlar. Bu nedenle alınan model TEKNİK Kişinin o tekniği kendine özel bir yapıda sergilemesi ise STİL olarak kabul edilir.

18 Öğrenme ve beceri oluşturma
Öğrenme, uygulama veya tekrarlanan denemeler sonrasındaki beceri seviyesindeki ve davranıştaki değişikliklerdir. Öğrenme birçok faktöre dayanmaktadır. Motor deneyim Becerinin karmaşıklığı Başlangıçtaki öğrenme seviyesi

19 Beceri geliştirme ve edinme tekrar üzerine kurulmuştur
Beceri geliştirme ve edinme tekrar üzerine kurulmuştur. Egzersizin tekrar edilmesi hareketin otomatik olarak yapılmasını ve yüksek seviyede beceriye ulaşılarak teknik stabilite kazanılmasını sağlar. Bir başka kaynağa göre ise hareketi sadece tekrar edilmesi mükemmel performansın gerçekleştirilmesini sağlamaz. Tekrar mükemmelleştirir sözü yerine Mükemmel tekrar mükemmelleştirir sözü kullanılmaktadır. 200,000 doğru tekrar sayesinde NBA seviyesinde iyi bir şutör olmak mümkün.

20 TAKTİK ANTRENMAN Taktik veya strateji kelimeleri antrenörün ve sporcunun sözlüğünde yer alan önemli kelimelerdir. Antrenmanda strateji, takımın oyununun veya maçının organize edilmesi anlamına gelir. Takımın oyun karakteristiğini, felsefesini ve müsabakaya bakış açısını yansıtır. Strateji daha fazla uzun bir dönemi kapsayan evreler için kullanılan genel bir kelimedir Taktik ise stratejik temelde oyun planını kapsamaktadır. Kuzey Amerikada strateji kelimesi kullanılırken, Doğu Avrupa’da daha fazla taktik kelimesi ön plandadır.

21 Oyun planı ve taktik düşünce
Taktik düşünce, taktik antrenmanın temel bir parçasıdır. Bu durum sporcunun ve antrenörün taktik bilgisi ve çoklu düşünce dağarcığı ile sınırlıdır. Taktik düşünce içerisinde; 1- Kendini değerelendirmeyle beraber rakip takımı gerçekçi ve doğru bir şekilde değerlendirme 2- Belirli oyun durumlarında taktiksel bilgiyi anımsama yeteneği 3- Rakibin taktiğini tahmin ederek ona göre önlem alma 4- Bireysel hareketleri takım taktiğiyle birleştirme başarısı

22


"ANTRENMAN BİLGİSİ DERS NO 4 ANTRENMANA HAZIRLIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları