Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 2015-2016 Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı
30 OCAK 2016

2 Uluslararası İlişkiler
Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binası, 5. Kat, Çağış Kampüsü, 10145, Balikesir. Tel        :  / Fax       : 

3 MERKEZ ÇALIŞANLARI Yrd. Doç. Dr. Seda Şahin
Doç. Dr. Fahri ÇAKI Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Erasmus Kurum Koordinatörü Fikret ŞEN Yrd. Doç. Dr. Seda Şahin Uluslararası İlişkiler Araş. ve Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı Uzman Nazlı TÜMEN Uzman Ece KANBUR Erasmus + Staj Hareketliliği(Gelen ve Giden Öğrenci) & İkili anlaşmalar Uzman Kutlu ERGÜN

4 Daha fazla bilgi için ziyaret ediniz…

5 Erasmus+ Staj Hareketliliği
Staj, bir öğrencinin programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve bu tanımlara uyan diğer kuruluşlardır. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

6 Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staj hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.( Uygulama El Kitabı 4.3) Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. [ tarih ve 997 sayılı başkanlık oluruyla değişik] Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.(2015-ka1-yükseköğretim-kurumları - için -el kitabı 2.2) Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. (2015-ka1- yükseköğretim-kurumları -için -el kitabı 2.2)

7 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği için Gereken Asgari Şartlar
Balıkesir Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci olmak Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.20/4.00 olması Lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas) öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.50/4.00 olması.

8 Seçim Kriterleri Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. 2015/2016 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılan değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik başarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50 Daha önce yararlanma ve /veya hakkından vazgeçme : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

9

10 Stajın Süresi Öğrencinin faaliyet süresi ön lisans,lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Şartları Başvuru aşamasında Balıkesir Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci olmak. (Mezun durumda olan öğrencilerin öğrencilik statüleri devam ederken başvuruda bulunmaları halinde, mezuniyetlerini takip eden 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkündür.)

11 Hibesiz dahi olsa 12 aydan daha fazla Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirilemez.(Staj+öğrenim =12 ay) Daha önce aynı kademede Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliğine katılmış olan öğrencinin faydalanacağı azami staj süresi hesaplanırken, daha önce Erasmus kapsamında yurtdışında bulunduğu öğrenim süresi toplam 12 aylık süreden çıkarılır. Kısaca hibeli ya da hibesiz olduğuna bakılmaksızın öğrenim için asgari 3 ; staj içinse asgari 2 aylık sözleşme imzalanması şarttır.

12 Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle
kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

13 Hayat Pahalılığına Göre Ülke Türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€) 1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 600 2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500 3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400 Hibe hesabı, toplam gün sayısının gidilecek ülke için belirlenmiş olan aylık hibe miktarının 30’a bölünmesi ile elde edilen rakamın çarpılması yoluyla yapılır. Öğrenciye yurt dışına çıkmadan önce tahmini olarak hak ettiği toplam hibenin azami %80’i ödenir. Öğrencinin yurt dışından dönmesi ve gerekli belgeleri teslim etmesinden sonra, katılım sertifikası ve yurt dışı giriş çıkış kayıtları esas alınarak hak ettiği toplam hibe tekrar hesaplanır ve geriye kalan hibe miktarı öğrenciye ödenir.

14 I. Evrak Tesliminde Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:
Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Başvuru Formu Transkript (Islak imzalı ,mühürlü ve onaylı ) Erasmus +Öğrenci Staj Hareketliliği Sözleşmesi ( 2 adet orijinal kopya) Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi ve fotokopisi (Halk bankası /euro hesabı) 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi Kabul Mektubu (Staj Yapılacak İşletmeden Alınan)(Önce taranmış kopyası daha sonra orijinali) Öğrenci Staj Hareketliliği Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships – imzalı ve kaşeli) (3 adet) Pasaport&Vize Kopyası Sigorta (Kaza sigortası, mesuliyet sigortası ve tam kapsamlı seyahat sağlık sigortası) Uçak Bileti Fotokopisi

15 II. Evrak Tesliminde Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:
Learning Agreement for Traineeships (değişti ise)(Section to be completed during the mobility ) Katılım Sertifikası (orijinal) Uçuş Kartları (asılları) Pasaport Giriş-Çıkış kopyası Nihai Rapor(online submission) (EU Survey)(Hareketlilik bitince) Section to be completed after the mobillity belgesi(for evaluation by the host organization) (Başarı değerlendirmesini gösteren belge)

16 THY KAMPANYASI

17 SİGORTA

18

19

20

21 .

22

23

24

25

26 Pasaport no , kişisel bilgiler ve fotoğrafın olduğu sayfalar tarafımıza iletilecektir.Örnek niteliğindedir.

27

28

29

30

31 Örnek niteliğindedir.Yaptıra-cağınız sigorta verilen bilgiler dahilinde yaptırılmış olmalıdır.

32

33

34

35

36

37 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları