Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker."— Sunum transkripti:

1 1 Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker

2 2 ANLATIM PLANI Dispne tanımı Dispne mekanizmaları KOAH tanımı KOAH’da hiperinflasyon Hiperinflasyon tedavisi Süre:30 dak Slide:63

3 3 DİSPNE Soluk alıp vermede zorluk Nefessiz kalmak Göğüste sıkışma hissi Hava alamamak Soluksuz kalmak

4 4 DİSPNE Mekanoreseptörlerden çıkan uyarılarla oluşan serebral korteksteki duysal inputlar Kortekste toplanan bilgilerin yorumlanması ile dispne duygusunun algılanmasıdır

5 5 Korteks+yüksek merkezler Girdi Medulla ponsÇıktı Solunum kas kontraksiyonu solunum Kan gazları değişimi Periferik ve santral kemoreseptörler mekanoreseptörler

6 6 Kemoreseptör mekanizmaları Santral kemoreseptörler uyarılır Periferik kemoreseptörler uyarılır Plazma CO 2 PlasmaPO 2 <60 mmHg vantilasyon

7 7 Hipoksiye duyarlı periferik kemoreseptörlerin lokalizasyonu

8 8 Hiperkarbiye duyarlı santral kemoreseptörler H+H+ kan beyin Serebrospinal sıvı Solunum merkezleri vantilasyon

9 9 Periferik kontrol mekanizmaları Düz kas tonusunun otonomik modülasyonu Parasempatik-kolinerjik kontrol Sempatik adrenerjik kontrol Nonadrenerjik nonkolinerjik kontrol

10 10 Periferik kontrol mekanizmaları Düz kas tonusunun otonomik modülasyonu Akciğer içi reseptörler yavaş adapte olan gerim reseptörleri hızlı adapte olan gerim reseptörleri C-lif reseptörleri nöroepitelyal cisimcikler Ekstrapulmoner afferent impulslar Parasempatik-kolinerjik kontrol Sempatik adrenerjik kontrol Nonadrenerjik nonkolinerjik kontrol

11 11 Periferik kontrol mekanizmaları Düz kas tonusunun otonomik modülasyonu Parasempatik-kolinerjik kontrol parasempatik gangliyon motor cevaplar muskarinik reseptörler nikotinik reseptörler Sempatik adrenerjik kontrol Nonadrenerjik nonkolinerjik kontrol

12 12 Hansel T.Barnes P.An atlas of COPD Havayolu muskarinik reseptorleri

13 13 Periferik kontrol mekanizmaları Düz kas tonusunun otonomik modülasyonu Parasempatik-kolinerjik kontrol Sempatik adrenerjik kontrol postgangliyonik sempatik sinir rekurren laringial sinirler vagus siniri Nonadrenerjik nonkolinerjik kontrol

14 14 Periferik kontrol mekanizmaları Düz kas tonusunun otonomik modülasyonu Parasempatik-kolinerjik kontrol Sempatik adrenerjik kontrol Nonadrenerjik nonkolinerjik kontrol vazokonstriksiyon (eksitatör sistem) bronkodilatör (inhibitör sistem)

15 15 FİZYOPATOLOJİ Ventilasyon gereksiniminde artış Solunum kasları Anormal solunum impedansı Anormal solunum şekilleri Kan gazı bozukluklarına bağlı

16 16 KOAH TANISI KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir,kısmen reversibl,ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile karakterize,zararlı partikül ve gazlara,özellikle sigara dumanına karşı oluşmuş akciğerlerde hava yollarını,interstisyumu ve damar yatağını etkileyen anormal inflamatuvar yanıtla karakterize sistemik bir hastalıktır GOLD 2006

17 17 NEFES DARLIĞI Solunum dürtüsünün azalması Periferik kas güçsüzlüğü Kan gazı değişiklikleri Kardiyak nedenler Birden fazla nedenin birlikte olması

18 18 KOAH İNFLAMASYON Küçük havayolu hastalığı OBSTRÜKSİYON PARANKİM HASARI HAVA AKIMI KISITLILIĞI HİPERİNFLASYON

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 O’Donnell D.Eur RespirRev 2006;15:37-41

26 26

27 27 Hava hapsi ve hiperinflasyon TLC artar RV artar FRC artar IC azalır IRV azalır Nefes darlığı artar Egzersiz toleransı azalır

28 28 Radyoloji Genellikle normaldir. Akciğer hacminde artış Diafragmada düzleşme Damla kalp görünümü Lateral grafide retrosternal aralıkta hava artışı

29 29 Solunum işi artar İnspiratuvar kas yorgunluğu Soluk hacmi azalır,taşipne Egzersiz kısıtlanması Kardiyovasküler disfonksiyon Nefes darlığının artması

30 30 KOAH Hava akımı kısıtlılığı Hava hapsi/hiperinflasyon Nefes darlığı Ataklar Kondisyon azalmasıİnaktiviteYAŞAM KALİTESİ Egzersiz kapasitesinde azalma Hastalığın ilerlemesi ve sistemik bulgular

31 31 Pitla et al.Am J Respir Crit Care Med 2005,171:972-977 Sağlıklı Yürüme zamanı(dak)

32 32 KOAH’da egzersizi durdurma nedenleri bacaklar 9% Her ikisi 27% Diğer 1% Nefes darlığı 63% Data from: O’Donnell et al. AJRCCM 2001. O’Donnell et al. ERJ 2004. Maltais et al. Chest 2006.

33 33 KOAH’da Tedavinin Hedefleri Hastalığın ilerlemesini engellemek Semptomları gidermek Yaşam kalitesini artırmak Egzersiz toleransını arttırmak Komplikasyonları engellemek ve tedavi etmek Atakları engellemek ve tedavi etmek Mortaliteyi azaltmak

34 34 IV: Çok Ağır III: Ağır II: Orta I: Hafif KOAH’da Basamaklı Tedavi FEV1 /FVC < 70% FEV 1 > 80% beklenen FEV 1 /FVC < 70% 50% < FEV 1 < 80% beklenen FEV 1 /FVC< 70% 30% < FEV 1 < 50% beklenen FEV 1 /FVC < 70% FEV 1 < 30% beklenen FEV 1 < 50% beklenen ve kronik solunum yetmezliği Bir veya daha fazla uzun etkili bronkodilatatör Ekle Rehabilitasyon Ekle Tekrarlayan ataklar varsa inhaler kortikosteroid Ekle Risk faktörleri; influenza aşılama Kısa etkili bronkodilatör (gereğinde) Ekle Kronik solunum yetmezliği varsa USOT Ekle. Cerrahi tedavi düşün GOLD 2006

35 35 KOAH’da bronkodilatörler Semptomların tedavisinde temel ilaçlardır İnhale formlar tercih edilir İlaçlar arasında tercih; semptom giderilmesinde ve yan etkilerde hasta yanıtına ve ilaçların elde edilebilirliğine bağlıdır Uzun etkili inhale bronkodilatörler daha yararlıdır.

36 36 NİYE İNHALER TEDAVİ? İlaç, aktivitesini göstermesi istenilen yerde toplanır Etki hızlı başlar Yan etki azdır İlaç dozu azdır

37 37 Bronkodilatör İlaçlar β 2 -agonistler –Fenoterol –Salbutamol (albuterol) –Terbutalin –Formoterol –Salmeterol Antikolinerjikler –İpratropium bromide –Oksitropium bromide Metilksantinler –Aminofilin (SR) –Teofilin (SR)

38 38 KOAH’TA BRONKODİLATÖRE CEVAP NASIL SORGULANMALI ? FEV 1 ? IC ?

39 39 FEV1, bronkodilatörlere alınacak cevabı ölçen bir parametredir fakat dispnedeki değişiklikleri yansıtmaz IC, egzersiz toleransı ve dispnenin düzeldiğini gösteren bir parametredir. Celli B et al.Chest 2003;124:1743-1748 Newton F.M.et al.Chest 2002;121:1042-1050

40 40 IC artma ile dispne hissinde azalma arasında güçlü korelasyon vardır. O’Donnell DE. AJRCCM 1999;160:542-549. O’Donnell DE. Chest 2000;117:42s-47s. Leyenson V. Chest 2000;118:728-735. Ramirez-Venegas A.Chest 1995;112:336-340. Taube C. AJRCCM 2000;162:216-220.

41 41 Bronkodilatör tedavi ile IC de oluşan değişiklikler SABD LABA LABA+ICS Tiotropium Tio+LABA Change in IC (L) 0.00.10.20.30.40.50.6 O'Donnell (Chest 2006) Peters (Thorax 2006) VanNoord (Chest 2006) Maltais (Chest 2005) O'Donnell (ERJ 2004) DiMarco (ERJ 2003) Celli (Chest 2003) Newton (Chest 2002) O'Donnell (AJRCCM 1998) severe moderate

42 42 Effect of inhaled bronchodilators on inspiratory capacity and dyspnoea at rest in COPD Marco Di F.et al.Eur Respir J 2003;21:86-94 Randomize,çift-kör,plasebo kontrollü Stabil KOAH’lı olgular IC normal ve azalmış olmak üzere iki grup KOAH’lı 2 puff salbutamol(200 mikrogram) Tek doz formoterol(12 mikrogram)+tek doz plasebo 2 puff salmeterol(50 mikrogram) 2 puff oxitropıum bromid 2 puff placebo

43 43 formoterol salmeterol tiotropium salbutamol

44 44 salbutamol formoterol salmeterol tiotropium

45 45 Improvement in Resting Inspiratory Capacity and Hyperinflation With Tiotropium in COPD Patients With Increased Static Lung Volumes Celli B et al.Chest 2003;124:1743-1748 Randomize,çift kör,plasebo kontrollü Günde tek doz tiotropium 81 olgu,yaş ort:63.6 yıl Hastalık süresi:8.7 yıl sigara:70.5 p-yıl 28 günlük tedavi FEV 1 %45.7 beklenen İlaç sonrası 30 dak.,60 dak.,2. saat,3.saat ölçümler

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 Effect of salmeterol on the ventilatory response to exercise in chronic obstructive pulmonary disease O’Donnell D.E. Et al.Eur Respir J 2004;24:86-94 23 olgu,yaş ort:64/yıl 2 hafta süreyle salmeterol veya plasebo 48 p-yıl sigara Stabil KOAH’lı FEV1:1080 lt. %42 IC:1810 lt

51 51

52 52  placebo

53 53 Effects of tiotropium on lung hyperinflation,dyspnoea and exercise tolerance in COPD O’Donnell D.E. Et al.Eur Respir J 2004;23:832-840 Multisentrik,randomize,plasebo kontrollü,parelel gruplu ilk büyük çalışma 187 olgu,yaş ort:61/yıl Günde tek doz tiotropium veya plasebo SONUÇ FRC’de azalma Egzersiz dispnesinde azalma ve egzersize dayanıklılık zamanında artma Dinlenme ve egzersiz sırasında akciğer volumlerinde azalma(tidal volum ve vantilasyon kapasitesinde düzelme)

54 54 * Başlangıç değeri  = (13.6%)  =1 min 7 s (13.6%)  = (21.4%)  =1 min 45 s (21.4%) 8 min 12 s** DAYANIKLILIK SÜRESİ Tiotropium (n=96)Plasebo (n=91) 8 9 10 11 -5051015202530354045 Gün Dayanıklılık süresi (sn) O’Donnell O et al. Effects of tiotropium on lung hyperinflation, dyspnea, and exercise tolerance in patients with COPD. Eur Respir J 2004.

55 55 Improvement in Exercise Tolerance With the Combination of Tiotropium and Pulmonary Rehabilitation in Patients With COPD Casaburi R et al.Chest 2005;127:809-817 Multisentrik,randomize,çift kör,plasebo kontrollü 25 hafta 108 olgu,yaş ort:66.6 Sigara:58.7 p-yıl Hastalık süresi:9.3 FEV 1 :0.88 lt.,%34.4 4 hf ilaç+8 hf PR uygulanmış.

56 56 Casaburi R. Et al.Chest 2005;127:809-817 tedavi haftaları Dayanıklılık zamanı(saniye)

57 57 İmprovements in Symptom-Limited Exercise Performance Over 8h With Once-daily Tiotropium in Patients With COPD Maltais F.et al.Chest 2005;128:1168-1178 Randomize,çift kör,plasebo kontrollü,paralel gruplu 261 olgu,yaş ort:62.5/yıl Günde tek doz tiotropium 0.,21.,42. gün ilaçtan önce ve sonra( 2.25 ve 8. saatlerde) SFT ve egzersiz testleri uygulanmış

58 58 Maltais F. Et al.Chest 2005;128:1168-1178 Dayanıklılık zamanı(san)

59 59 Effects of Tiotropium With and Without Formoterol on Airflow Obstruction and Resting Hyperinflation in Patients With COPD van Noord A.J.et al.Chest 2006;129:509-517 Üçmerkezli,randomize,açık,plasebo kontrollü 2 haftalık tedavi periyotları 91 0lgu FEV1:1050 ml%38 beklenen %41 orta,%49 ağır,%10 çok ağır TIO+PLAPLA TIO+FORMPLA TIO+FORMFORM

60 60

61 61

62 62 SONUÇ GOLD 2006 konsensusunda önerildiği gibi tiotropium ve uzun etkili beta agonistler tedavide ilk seçenek ilaçlardır. Akciğer fonksiyonlarında düzelmenin yanı sıra bronkodilatör tedavi; semptomları azaltma, egzersiz toleransını artırma, atakları azaltma, yaşam kalitesini yükseltme gibi yararları vardır.

63 63 TEŞEKKÜRLER


"1 Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları