Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bireyselcilik ve Toplumsalcılık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bireyselcilik ve Toplumsalcılık"— Sunum transkripti:

1 Bireyselcilik ve Toplumsalcılık
ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Konu Başlıkları Bireycilik Toplumsallık Eğilimler İşbölümü
Kollektiflik

3 Bireyselcilik mi? ve Toplumsalcılık mu?
Bireyselleşememiş insanlardan bir toplum yaratmaya kalktığınızda sürüyle koyun elde edersiniz. Mevcut toplumların alayının hali budur şu an. Bireyselleşememiş insanlar maniple edilmeye o kadar açıktırlar ki, en beceriksiz yönetici bile en basit bir medya ile istediği şekilde yönlendirebilir. Öyle bir hale gelirler ki artık çobana bile ihtiyaç duymazlar, öğretilenleri kendi içlerinde muhafaza ederek kuşaklar boyu aktarırlar, aykırı olanı sürünün dışına atarlar. Toplumsallık tehlikelidir, toplumsallık linçtir, toplumsallık bireyin sindirilmesidir. Ben olmasam nasıl biz oluruz?

4 Bireycilik mi? ve Toplumculuk mu?
Birey kazandıkça, güç elde ettikçe daha fazlasını istiyor… Bu da bireyin donanımıyla ilgili olduğu için birey kendine yatırım yapıyor, “Rabbena, hep bana” anlayışı hakim oluyor. Artık toplumdaki diğer kişiler, onların aç olup olmadıkları umurunda olmuyor… Kendisi daha çok nasıl kazanırım diye düşünüyor, daha fazla gücü, daha çok kazanç için, daha çok kazancı daha fazla güç sahibi olmak için istiyor. Böyle bir ortamda rekabetçi bireyler yetişiyor. Doymayan, doyamayan bireyler.. Ve ‘öteki’nin önemli olmadığı bireyler.. Hakikate eren insanın doygunluk hissi olmalıdır. Bireyselcilik hakikat ehlinin durağı değildir. Hakikat ehli, toplumsalcıdır. Komşusu açken kendi tokluğuyla öğünemez. Paylaşımcıdır. Şeriatte, bu senindir, bu benim, Tarikatte, hem senindir, hem benim, Hakikatte ne senindir, ne benim…

5 Bireyselcilik İndivudualizm, Ferdiyetçilik
Bireyin topluma karşı sorumluluğu olmadığını ileri süren, toplumun getirdiği bütün kuralları reddeden ve kişinin özerkliğini her şeyin üstünde tutan akımdır. bireyciye göre toplum, beyin yıkamak ve devlete maniple edilmiş insan hazırlamak için kullanılır. Bireyci düşünceyle değerlerin yitimi Bilimsel olarak ilerleme, insani ve ahlaki değerlerde çöküş bireycilik ahlaki-politik ve ahlaki-psikolojik bir kavramdır. ahlaki-politik bir kavram olarak bireycilik, birey haklarının üstünlüğü prensibinin kabulü demektir. insan, başlı başına bir amaçtır, başkalarının amaçlarının bir aracı olamaz. ahlaki-psikolojik bir kavram olarak bireycilik, bireyin zihni bağımsızlık prensibinin kabulü demektir. insan, bağımsız olarak düşünmeli, yargılamalı ve hiçbir şeye kendi aklının hükümranlığından daha üstün bir yer vermemelidir. insan hayatını değer standartı olarak kabul eden rasyonel bir ahlak ispatlamıştır ki, insanın, insan olarak, rasyonel bir varlık olarak hayatta var olabilmesi için, -psikolojik ve politik anlamda- bireycilik, objektif bir ihtiyaçtır.

6 Bireyselciliği Besleyen Düşünce Yapıları
Anti - Konformizm Elitizm Kariyerizm

7 Anti-Konformizm Konformizm tamı tamına bir “uymacı” lık işidir. Yani durumla uyumlu olma sürecidir. Toplumun içinde yönlendirilme ve alanın dışına taşmadan, alan içinde kişisel huzurla ve verilen görevi itaaten sürdürme işidir. Konformist olan, ikna ve itaate açıktır. Anti – konformizm: Aşırı muhalif entelektüel akım..

8 Elitizm Toplumsal ortalamanın dışındakilere yani bir azınlığa atfedilir. Bu azınlık kendine bir “değerleme” biçer. O da, üstün ve güçlü olma aidiyetidir. Sonuçta, her türden yönetimi üstlenme veya hakkından gelme becerisinin mülkiyetine de bu elitler sahiptir. Geriye kalan büyük çoğunluklara ise elitin, yani bir azınlığın onları yönetmesi gerektiğine inanmak kalır.

9 Kariyerizm Kökeni olan kavram Latince’de “yük taşıtı” demektir.
Fransızca’sı “gidilen yol, doğrultu” anlamını içerir. İtalyanca’da ise “araba yolu” anlamına gelir. Ancak bu yol engebelerle ve acımasız bir rekabetle doludur. Yani, büyük balık veya iyi olan, küçük balığı ve zayıfı yer. Gidilen yoldan ziyade ulaşılacak noktanın önemsenmesini asıl hedef alır. Sonunda özü dönüşür ve başkalaşır.. Dolayısıyla bireyci ve bencildir.

10 Toplumsallık Toplumsallık: içinde bulunduğu toplumun çıkarları doğrultusunda düşünme Kollektivizm, sosyalizm, inanış sistemleri, kültürel değerler Doğu toplumunda aile, sülale, aşiret bağları Kuran’da birlikte hareket etmek ve cemaat olmak Komşusunu, diğer müslümanları, yakınlarına yardımda bulunmak, insanlık için çabalamak Mesleki anlamda toplumcu olma, toplumsal düşünme, toplumun yararına hareket etme

11 Kollektiflik –Kollektif Bilinç
Bireyin tek başına yapamayacağı veya birlikte yapmanın daha anlamlı olduğu durum ve olgularda bir araya gelme, paylaşma ve işbölümü yapma şuuru. Aynı toplumun ortalama yurttaşlarının ortak inançlar ve duygular bütünü, kendine ait bir hayata sahip özel bir sistem oluşturur bu sistem kollektif veya ortak bilinç olarak adlandırılabilir... Ahenk içinde olmak Tek bir kafatası oluşturma çabası değildir..

12 Toplumsal İşbölümü İdeal toplum Mekanik dayanışma (örn. imece)
Organik dayanışma görevler veya sorumluluklarda belli ölçüde uzmanlaşmak gruplar, yapılar ve kurumların uzmanlaşması

13 Sorular?


"Bireyselcilik ve Toplumsalcılık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları